در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طالبان، پاکستان و فرهنگ جنگ سالاران

طالبان، پاکستان و فرهنگ جنگ سالاران

چهار کارتون
عتیق شاهد
دوشنبه 11 نوامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

 • این تصویر حقیقت نداردواتهام بچه بازی به مجاهدین یک حرف دروغ است .
  درست است که دربین شان تعدادی بوده اند ولی همه را به این کار قیاس نمی شود .
  عتیق شاهد میخواهد به مفکوره که خودش دارد دیگران را نیز همراه کند که درقرن ها ممکن نیست

 • سابق مجاهدین همان بچه بیریش های جنرالان پاکستانی پاکستانی بود که بعد از سقوط کمونیست ها
  بیریش های پاکستانی ارزوی جنرالان پاکستانی را بر اورده ساخت و کشور اردو وهستی وطن را
  میل باداران پاکستانی خود به اتش کشید و خود شان به مهره سوخته تبدیل شد و اکنون نقش بچه بیریشی مجاهدین را طالبان به دوش گرفته و دهل جنرالان پاکستانی میرقصد.عتیق شاهد کاریکاتور مسلکی ای است که واقعییت های عینی تلخ را به ترسیم میگیرد.

 • سابق مجاهدین همان بچه بیریش های جنرالان پاکستانی پاکستانی بود که بعد از سقوط کمونیست ها
  بیریش های پاکستانی ارزوی جنرالان پاکستانی را بر اورده ساخت و کشور اردو وهستی وطن را به
  میل باداران پاکستانی خود به اتش کشید و خود شان به مهره سوخته تبدیل شد و اکنون نقش بچه بیریشی مجاهدین را طالبان به دوش گرفته و به دهل جنرالان پاکستانی میرقصد.عتیق شاهد کاریکاتور مسلکی ای است که واقعییت های عینی تلخ را به ترسیم میگیرد.

 • جهادی ها از سبب نادانی و جهالت دست به دامان جنرالان پاکستانی ها شدند وجنرالان پاکستانی نیز با انان بچه بازی را شروع کردند. تا حدی که اگر گفتند که جهادی ها برقص انان رقصیدند ‐ اگر گفتند مکتب را بسوزان سوختاندد.اگر امر کردند که پل را تخریب کن اینها پلها را منفجر ساختند. همه دار وندار مملکت را به یغما بردند۰ حتی لینیهای سیم برق را از زیر زمین کشیده و به پاکستان فروختند - و در عوض به بچه بازی و فساد مصروف شدند۰

جستجو در کابل پرس