صفحه نخست > به قلم سردبير > خودمختاری پشتون ها حق مسلم آنان است؛ خودمختاری غیر پشتون ها جرم و خیانت ملی!

خودمختاری پشتون ها حق مسلم آنان است؛ خودمختاری غیر پشتون ها جرم و خیانت ملی!

نشر نخست: شنبه 29 جولای 2017
کابل پرس خبری
سه شنبه 10 مارچ 2020

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

پشتون های پاکستانی همین اکنون در حاکمیتی فدرال، دارای وضعیت خودمختار هستند و تقریبن 100 در 100 از جمعیت مناطق قبیله ای فدرال پاکستان را تشکیل می دهند.
مناطق قبایلی پشتون در فغانستان نیز بصورت غیر رسمی، خودمختار محسوب می شوند. چرا که بصورت عموم تصمیمات را خودشان می گیرند و اجرا می کنند؛ مالیات چندانی به حکومت مرکزی نمی دهند و تقریبن معاف از مالیات و دادن پول برق و آب و...محسوب می شوند. سالانه در مناطق قبایلی فغانستان میلیارها دالر از راه تولید و قاچاق مواد مخدر جابجا می شود که هیچ نفع مالی برای فغانستان ندارد و تنها گروه های جنایتکار مانند طالبان، روسای قبایل و دارندگان زمین های وسیع و شرکای حکومتی شان از آن سود می برند.

کابل پرس?:
تایم لاین

 • در دهه ی آخر قرن 19 میلادی، قبایل پشتون که در نواحی شمالی پاکستان امروز و برخی مناطق شمالی هند زندگی می کردند، تحت رهبری عبدالرحمان و با کمک مستقیم بریتانیا، ابتدا پلان کشتار وسیع هزاره ها و غصب زمین هایشان را پیش بردند و سپس به قتل و کشتار مردم نورستان و غصب زمین های آنان پرداختند. بیشتر از 63 درصد از مردم هزاره و بیش از هفتاد درصد از نورستانی ها قتل عام شدند. پس این دو نسل کشی بزرگ زمینه های حمله ی مستقیم برای کشتار و غصب زمین های مردم اوزبیک، تاجیک و تورکمن و حتا بلوچ فراهم آمد که این پلان در حکومت های بعدی دنبال شد.
 • در همین دهه ی آخر قرن 19 میلادی و در ماه نوامبر سال 1893 بود که عبدالرحمان موافقت نامه دیورند را امضا کرد و مرز بین کشور تازه تاسیس فغانستان و هند بریتانیایی وقت که پاکستان امروز باشد مشخص شد. در پلان عبدالرحمان این بود که با کشتار تمام گروه های غیر پشتون و پاکسازی قومی، کشوری فقط برای پشتون ها و با حاکمیت مطلق پشتون برپا کند. پیش از برپایی حاکمیت مطلق پشتون، مردم هزاره، اوزبیک، نورستانی، بلوچ، تاجیک و تورکمن وضعیتی خودمختار داشتند.
 • حکومت ها و قدرت مطلق پس از عبدالرحمان که در سال نخست قرن 20 درگذشت، همچنان بین پسر و نوه اش و سایر خاندان قبایل پشتون گشت و دست به دست شد. تقریبن همه ی حاکمان پشتون به شمول امان الله که نظام نامه ی ناقلین به طرف قطغن را برای اشغال زمین های غیر پشتون در شمال امضا کرد، جهت پیشبرد و استحکام حاکمیت مطلق پشتون در فغانستان فعالیت می کردند که نتیجه ی آن کشتارهای وسیع غیر پشتون ها، اشغال بیشتر زمین، تخریب آثار تاریخی ، جعل تاریخ و..بود.
 • همین اکنون نیز در کنار طالبان به عنوان بازوی نظامی قبایل پشتون، کتاب های درسی تاریخ و جغرافیا، سرشار از دروغ پردازی ها و جعل کاری ها در مورد تاریخ این خاک و آب و مردم بومی اش است. در زمان طالبان حتا آنان بودای بامیان را در هزارستان تخریب کرده و ممنوعیت برگزاری جشن باستانی نوروز را برقرار نمودند.
 • ناقل یا ناقلین، به پشتون هایی گفته می شود که در اصل از پاکستان هستند و در قرن 20 و حتا 21، با تشویق حکومت های فغانستان و امتیازات زیاد، در هزارستان، تورکستان، قطغن، هرات، کابل و حتا سیستان جابجا شدند و تذکره و سند رسمی مالکیت زمین برای آنان داده شد. این ناقلین جدا از کسانی هستند که تعدادشان زیاد است و با پول حاصل از تولید و قاچاق مواد مخدر، در شهرها از جمله کابل، مزار شریف و هرات زمین و خانه می خرند.
 • با وجود اینکه حاکمیت های مطلق و گروه های رهزن و جنایتکار چون کوچی و طالب برای اجرا کردن کامل پلان فعال بودند؛ مقاومت مردم غیر پشتون و مبارزات آنان برای حقوق برابر، سرعت اجرایی پلان خونین را در قرن 20 کند کرد و پلان نابودی کامل گروه های مردمی غیر پشتون را ناممکن. حتا با کشتارهای وسیع و سیستماتیک طالبان نیز محو و نابودی کامل ممکن نشد.
 • ناممکن شدن پلان نابودی کامل مردم غیر پشتون، قبایل پشتون و حاکمان آنان را در چند دهه ی اخیر به فکر بازی دوگانه ای انداخت و آن عدم پذیرش مرز دیورند است. آنان می گویند پشتون های پاکستانی صاحب خاک و وطنی هستند که فغانستان نام دارد و از این رو مرز دیورند پذیرفتنی نیست.
 • باید یاداوری کرد که پشتون های پاکستانی همین اکنون در حاکمیتی فدرال، دارای وضعیت خودمختار هستند و تقریبن 100 در 100 از جمعیت مناطق قبیله ای فدرال پاکستان را تشکیل می دهند. حکومت فغانستان، به دلیل وجود همین سیستم فدرال در پاکستان، برای دادن امتیازات ويژه از جمله کمک های مالی فراوان و دادن زمین به پشتون های پاکستانی در فغانستان دست بازتر داشته است.
 • این را نیز باید یادآوری کرد که مناطق قبایلی پشتون در فغانستان نیز بصورت غیر رسمی، خودمختار محسوب می شوند. چرا که بصورت عموم تصمیمات را خودشان می گیرند و اجرا می کنند؛ مالیات چندانی به حکومت مرکزی نمی دهند و تقریبن معاف از مالیات و دادن پول برق و آب و...محسوب می شوند. سالانه در مناطق قبایلی فغانستان میلیارها دالر از راه تولید و قاچاق مواد مخدر جابجا می شود که هیچ نفع مالی برای فغانستان ندارد و تنها گروه های جنایتکار مانند طالبان، روسای قبایل و دارندگان زمین های وسیع و شرکای حکومتی شان از آن سود می برند.
 • با در نظرداشت پیش زمینه هایی که گفته شد و وضعیت تقریبن خودمختار قبایل پشتون در پاکستان و فغانستان که آن را حق مسلم خود می پندارند؛ آنان خودمختاری و طرح مسایلی مانند فدرالیسم و حتا تجزیه را خیانت ملی و بزرگترین جرم تبلیغ کرده و نظریه پردازان و طراحان خودمختاری غیر پشتون ها را سرکوب می کنند.
 • باید این را نیز یادآوری کرد که اسکاتلندی هایی که خواستار برگزاری رفراندوم برای تجزیه از بریتانیا می باشند، در پاسخ به مخالفت انگلیسی ها، آنان را متهم به نقض حقوق بشری اسکاتلندی ها می کنند. در نسخه ی قبایل پشتون، خودمختاری و فدرالیسم حق مسلم پشتون ها است و همزمان سنگین ترین جرم برای غیر پشتون ها.
 • در پایان باید گفت که این پلان خونین تاکنون بی شمار قربانی نیز از میان خود پشتون ها گرفته است. زندگی حداقل در مناطق قبایلی فغانستان، همراه با بوی مواد مخدر، فضای طالبانی و داعشی و وجود همه نوع وسایل جرم و جنایت همچون اسلحه، در بدویت ساکن شده است.
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس