Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > عکس > آتش بس طالبان با طالبان

آتش بس طالبان با طالبان

طالبان و ستون پنجم فرصت دیدار مستقیم و آشکار را پیدا کردند.
به روایت عکس و تصویر
جمعه 15 جون 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

در جریان دو روز گذشته رسانه های وابسته به حکومت و طالبان و همچنین وابستگان آنان در شبکه های اجتماعی تبلیغات گسترده ای را راه انداخته اند که گویی آتش بس شده و در برخی نقاط طالبان نیروهای امنیتی را در آغوش گرفته و حتا با یکدیگر نماز خوانده اند. شواهد اما نشان می دهد که این مساله فقط در برخی نقاط بین طالبان و نیروهایی رخ داده که قبل از این نیز با طالبان ارتباط خوبی داشته و حتا به عنوان ستون پنجم عمل کرده و در کشتار نیروهای امنیتی دست داشته اند. آگاهان امور معتقدند که این نوع تبلیغات برای گمراه کردن جامعه جهانی و مردم از ماهیت تروریستی و ضد انسانی طالبان و همکاران حکومتی آنان می باشد.
چند روز پیش طالبان 13 تن از اسرای خود را که پشتون بودند از زندان خود رها کردند که با توجه به عملکرد این گروه و آزادی تنها پشتون ها، آگاهان معتقدند که طالبان از افراد آزاد شده به عنوان ستون پنجم استفاده خواهند کرد. در همین حال افراد ملکی زیادی از غیر پشتون ها در بند طالبان می باشند که آزاد نشده اند.

جستجو در کابل پرس