Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > عکس > زندگی با قبایل تروریست پرور ناممکن شده و تجزیه و بازپس گیری سرزمین های (...)

زندگی با قبایل تروریست پرور ناممکن شده و تجزیه و بازپس گیری سرزمین های اشغال شده تنها راه موجود است

به روایت عکس و تصویر
جمعه 17 آگوست 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بیش از دوصد سال است که در قدرت هستند اما هیچ نشانی از تمدن و انسانیت در آنان دیده نشد. بجای آن وحشی گری و انتحار را جزو فرهنگ خود کردند و با اسپرم بریتانیایی و عربستانی و ...در زهدان قبایل خود زاد و ولد تروریزم راه انداخته اند. حتا تحصیل کرده های آنان با تجربه ی سال ها زندگی در غرب و یا حتا مدعیان حقوق بشری آنان یا اشرف غنی احمدزی می شوند و یا طالبان ماده ی راوایی که یک سر در آخور سفارتخانه ها دارند و یک سر در سازمان های بین المللی برای زر اندوزی.
زندگی با قبایل وحشی که مکتب خود را به طویله ی گوسفندان یا مرکز تربیت تروریزم تبدیل می کنند و بر دانش آموز و مکتب دیگران حمله می کنند غیر ممکن است.

تصاویری از جنایات قبایل انتحاری در حمله بر دانش آموزان هزاره در کابل

جستجو در کابل پرس