صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > عزت الله واصفی، بزرگترین قاچاقچی هرویین در اردوی عبدالله عبدالله

عزت الله واصفی، بزرگترین قاچاقچی هرویین در اردوی عبدالله عبدالله

چندی پيش عزت الله واصفی، کسی که به گفته ی برخی منابع داخلی و بين المللی يکی از بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر جهان محسوب می شود، حمايتش را از نامزدی عبدالله عبدالله اعلام کرد. اين خبر گرچه در رسانه های داخلی نشر شد اما اين رسانه ها یاداوری نکردند که همين فرد عزت الله واصفی به جرم قاچاق مواد مخدر در آمريکا زندانی بود، زمانی که والی فراه بود، جان مردم را به لب رساند و همين فرد...
دوشنبه 10 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: چندی پيش عزت الله واصفی، کسی که به گفته ی برخی منابع داخلی و بين المللی يکی از بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر جهان محسوب می شود، حمايتش را از نامزدی عبدالله عبدالله اعلام کرد. اين خبر گرچه در رسانه های داخلی نشر شد اما اين رسانه ها یاداوری نکردند که همين فرد عزت الله واصفی به جرم قاچاق مواد مخدر در آمريکا زندانی بود، زمانی که والی فراه بود، جان مردم را به لب رساند و همين فرد در سیستم فاسد و ظالم پروز حامد کرزی رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری را بدست می گيرد.

واصفی بزرگترين قاچاقچی مواد مخدر جهان!

حامد کرزی خود در توليد و قاچاق مواد مخدر دست ندارد؟

پنج شنبه 7 اوت 2008

کابل پرس?: حامد کرزی بارها ثابت کرده است که برای مردم افغانستان کاری نمی کند و در عوض با گماردن ناقضان حقوق بشر، قاچاقچيان مواد مخدر و دزدان دارايی های همگانی، يار و رفيق و هم کاسه ی آنان است.

سايت اينترنتی سئول تايمز به نقل از روزنامه ی ديلی ميل چاپ انگلستان نوشته است که عزالله واصفی بزرگترين قاچاقچی هرويين در جهان می باشد. واصفی که در 15 ماه جولای 1987 به جرم قاچاق مواد مخدر همراه با همسرش فرشته بهبهانی به سه سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود،

از سوی حامد کرزی به عنوان والی ولایت فراه و سپس رييس رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری انتخاب شد. بنا به گزارشی که در سئول تايمز به نقل از ديلی ميل آمده، واصفی که از او به عنوان برادر حامد کرزی ياد شده، اکنون تبديل به قطب مهم قاچاق مواد مخدر در جهان شده است. در گزارش ديلی ميل آمده است که واصفی اکنون واسطه ی مهم ميان توليدکنندگان مواد مخدر در افغانستان و فروشندگان و قاچاقچيان در غرب می باشد. واصفی همچنين با هماهنگی و زد و بند با چهار والی ديگر در جنوب افغانستان، شبکه ی پيچيده و بزرگی از توليد و قاچاق مواد مخدر ايجاد کرده و در همين شبکه لابراتوراهای بزرگ توليد هرويين نيز ايجاد شده است. در اين گزارش نامی از 4 والی ديگر افغانستان برده نشده است، اما با توجه به گزارش های ديگری که درباره ی دست داشتن واليان در توليد و قاچاق مواد مخدر توسط رسانه های بين المللی به نشر رسیده، می توان حدس زد از جمله اين واليان اسدالله خالد والی فعلی قندهار، گل آغا شيرزوی والی فعلی ننگرهار که درآمد يک ميليون دالری در هفته از همين راه داشته و احتمالا هنوز دارد، به همراه اسد الله وفا والی سابق هلمند می باشند. تمام اين افراد به شمول عزت الله واصفی از نزديکان حامد کرزی و برادر وی احمد ولی کرزی می باشند که طبق گزارش ها همه ی آن ها در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارند.

حامد کرزی تاکنون تمام گزارش ها در مورد دست داشتن نزديکانش در قاچاق مواد مخدر را رد کرده است. با اين وجود اکنون بايد گفت که عدم آغاز يک تحقيق جامع و پيگيری قضایی اين مساله، خود حاکی از دست داشتن حامد کرزی و همراهی با دوستان و اعضای خانواده اش در توليد و قاچاق مواد مخدر می باشد.

معمولا افراد و رسانه ها تاکنون يک خط فاصل ميان عملکرد نزديکان کرزی و خود او رسم کرده اند، اما زمانی که قانون تصريح می کند، دانستن از جرم و عدم اطلاع دهی آن جرم محسوب می شود، بايد گفت که سکوت حامد کرزی و ممانعت وی از انجام تحقيقات مستقل و بدون فشار، خود جرمی کلان است و وی عملا خود اکنون در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارد.


نزديک به يک ميليون دالر اختلاس، نمونه تجربه مدیریتی عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در برنامه ای از تلویزیون طلوع، تجربه ی مدیرتی خود را ارزشمند توصیف کرده و آن را يک نقطه مثبت دانست. نمونه ای از تجربه ی عبدالله عبدالله در بخش مدیریت را با هم در سند اختلاس محراب الدین مستان، دیپلمات وزارت امور خارجه عبدالله عبدالله بخوانیم

جمعه 24 ژوئيه 2009

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • عبدالله معروف تروبزرگتر ازين است که باچنين توطئه هاوپروپاگندهاوکارتون هابتوانيدشخصيت اوراترورکردمردم افغانستان که اکثرشان مجاهدويافرزندمجاهدين هستندعبدالله راخوب ميشناسندشمابيهوده وقت خودراضائع نکنيدحمايت ازيک نامزادازطرف هرکسی باشدنه جرم است ونه گناه باو، اگرواصفی چنانکه شماميگوئيدباشدچرازمانيکه اورئيس مبارزه باموادمخدروفساداداری بودهيچ صدای اعتراض داخلی ياخارجی دربرابرش بلندنه شداينکه درامريکامحکوم شده است چه ربطی بافغانستان دارد درغرب بايک اشتباه اندک هرکسی رادرزندان ميأندازندوبازارتکاب جرمی دريک زمان ودرکشورديگری دليل اين شده نميتواندکه انسان تاقيامت مجرم است کسانی درزمان پيامبرمرتکب بزرگترين اشتباهات وحتی جنايات شدندولی بازأنقدرباسلام خدمت کردندکه امروزمايه افتخارمسلمانهاست درتاريخ بشرخصوصادرغرب ما ازين نوع اشخاص شواهدزيادی داريم واصفی بخاطری ازبرادرخوانده ورفيق خودکرزی دورشدکه درمبارزه باموادمخدروفساداداری صادق وجدی نبود بشردوست درهرگپ خوديکبارکرزی وعبدالله راتوهين ميکندتاشايدمردم رافريب دهدشمانيزبحيث کمپاين نرهای اوچنين ميکنيدچرافقط عبدالله وبازهم عبدالله مگرفقط اوکانديداست وبس يافقط اومجرم است وديگرهمه فرشته اندک شرم کنيدخجالت شويدازخدابترسيدنفرين شده های تاريخ استقبال ازعبدالله نشان دادکه اوکيست ؟ سگ غوغوميکندوکاروان ميرود

  • مولوی عزت الله !

   مولوی های مانند تو همیشه نان مفت خوردند . و کسانی مانند عبدالله عبدالله که خود مفت خور کرزی است , مفت خور میپروراند . و تو به خاطری که جبران نان مفت عبدالله عبدالله را کرده باشی دست به تعریف او میزنی . وای بروزی که بشر دوست ریس جمهور شود و تمام کمک های بلاعوض دنیا را قطع کند و هزارانء مانند ترا به زور درنه مجبور بسازد که کار کند , خاصتاء دزدانی مانند عبدالله عبدالله و گروپء کودن او را . در باره واصفی : میدانی غرب به چه جرمی او را بازداشت نموده بود . کانتنری 2000kg هیروین را به نیویارک پیاده نموده بود . سز ذمین .

 • hoo man ... what a f....faces ... خاصتاء چهره عبدالله عبدالله . و گل اغا شیرزوی و واصفی و همه این ها طوق لعنت است که به گردن مردم افغانستان توسط امریکا C I A انداخته شده است . راستی در زبان اگلیس یکی خدا THE ندارد و یکی CIA مطلب هردو خود به خود پیدا هستند و خالق هستند . از این معلوم است که پیداوار " سی آی ا " در کشور های اشغال شده و یا در کشور های توحین شده در اقسام مختلف گنجانیده شده است . اگر از تولیدات اقتصادی فکر کنید . فوراء فکر تان میرود به طرف اشخاصی مانند گل اغا شیرزوی و واصفی که در کار و بار تولیدات هیرویین و تریاک دماغ نخبه درست شده اند از همراهی با سی آی ا . همچنان در فروش مواد مخدره واصفی دست هر چه قاچاقچی است از پشت بسته است . ویا اگر در مسایل سیاسی نظر کنید , چشمتان به نکمه ترین , فرمایه ترین تولیدات امریکا میا فتد مانند عبدالله عیدالله و یا عثما بن لادین و یا کرزی و خلیل زاد و یا پست ترین همه این ها اشرف غنی . خلاصه هنوز اول وقت است وقتی کاملاء از کشور و مردم با غیرتی مانند افغانستان تایلند درست نمودند . کرزی مانند یک وطن فروش به تمام معنی و اشرف غنی مانند یک دلال متقی به امریکا و خلیل زاد مانند روسپی دوره گرد به افتخارات خود افزوده کشور را به قعر فحش سیاسی و اقتصادی فرو خواهند برد . این اشخاص قسم خورده های هستند که تا اخرین قطره خون مردم افغانستنان را به امریکا نفروشند از تک و دو خایینانه خود دست باز نمیدارند . درین مرحله حساس چه باید کرد که هم سگ بمیرد و هم سوته نشکند . خدایی خدمتگار .

 • اين به اين معنى نيست كه ما به امريكا ايمان اوده باشيم.اكركسى در امريكا درزندان رفته باشد او خراب و اوكه نرفته او خوب است .اين همه راكتيار ملاعمر امين تركى ايهمه فاشيستان خون ريزان ...كدام اينها درزندان امريكا رفته اند؟
  اينكه جه كزشت درزندانهاى امريكا ضرورت به بيان نيست.شايد خيلى افراد ديكر هم به طرف داكتر عبدالله بروند.او واقعا يك مجاهد بزرك است.همه مليت ها واقوام افغانستان اورا دوست دارند واورا ميشناسند ودرميدان جنك ودفاع از وطن ديده اند.

 • میگویند شاگرد تنبلی در یکی از صنوف علم حیات درس میخواند. قریب به امتحان تصمیم گرفت تا چیزی به یاد بسپارد تا به کمک آن حد اقل خاموش نباشد. روز امتحان معلم پرسید: سیستم هاضمه گوسفند را تشریح کن.
  شاگرد: گوسفند یک حیوان اهلی است دارای پشم. در پناه پشم اکثرا کنه جا میگیرد. آنگاه شروع نمود به تشریح مکمل کنه. معلم متوجه شد که شاگرد طفره میرود. پرسید: سیستم عصبی شتر را تشریح کن. شاگرد باز با گفتن : شتر حیوان اهلی است.. آغاز کرد و به تشریح کنه پرداخت. معلم چاره ندید جز آنکه بپرسد: سیستم دوران خون ماهی را تشریح کن.به امید آنکه چون ماهی پشم ندارد پس شاگرد نمیتواند طفره رود. ولی.. شاگرد : ماهی در آب زنده گی میکند و پشم ندارد اگر پشم میداشت در پناه پشم کنه جا میگرفت. و باز به تشریح گنه پرداخت.
  چون شاگرد تنبل جز کنه در مورد دیگری نیاموخته بود.
  این قصه را زیرا مقدمه ساختم که آقای بینا و برادر دوم که نامشان را ذکر نکرده اند, به جای ابراز نظر در مورد پیامد پیوستن یک مجرم به کمپاین آقای عبدالله, پرداخته اند به همان موضعگیری کلیشه یی بی معنی! تاخت و تاز ناموجه بالای کسانیکه در مطلب ذکر از آنها نشده چون اشرف غنی, حکمتیار, امین و سایرین. یگانه وجه مشترک آنها اینست که همه پشتون هستند.
  خاصتا از آقای بینا میپرسم, اگر پیوستن یک جانی به کسیکه در جهاد سهم داشت قابل تائید شماست و از شان مجاهد! نمی کاهد پس چرا اینهمه غوغا در مورد کرزی و پول قاچاقچیان مواد مخدر با او.
  دوم انکه در اصل مضمون واصفی از جمله نزدیکان مورد حمایت کرزی ها قلمداد شده. چگونه توجیه میتوانید که کسیکه برادر کرزی یاد میگردد برای رقیب او کمپاین کند. خواهان توضیحات بیشتر هستم.
  تشکر

  • بسیار متاسف میشوم که می بینم که کابل پرس? چقدر بازازی شده است وهرزه کو یی میکند.

   واقعاْ هم از کابل پرسی را که بسیار خوش داشتم دارم بیزار میشوم و هم رفته رفته خوشبینی سابقم را نسبت به داکتر بشر دوست از دست میدهم. این چه دلیل طفلانه است که بکوییم چون فلان زن فاحشه وبهمان مرد هم جنس باز از داکتر بشر دوست حمایت میکنند لذا بشر دوست فلان وبهمان است.

   یک کمی منطقی بنویسید وفرهنک وآداب را رعایت کنید

  • من میگویم خدا وند بزرگ رحمت خود رابالای ای ملت ارزانی نمایت واین بار جناب محترم رمضان بشردوست رابه عوض جناب کرزی ریس جهمور سازد ویا اقلا درکابینه کرزی پست باز خاستگر را اشغال نماید تا جناب شان بتوانند ده مار از روزگار این جنایتکاران بگیرد عبدالله روزگاری روزها٬ماها وسال ها بانجوا های شیطانی خودمردم را تحریک نموده گویا فلان شخصیت با ظاهر شاه رفت وخیانت کرد ویا فلان کس قاچاقبر است وحالا خودش برای بدست اوردن پست طوق غلا می همایون شاه اصفی وعزت الله واصفی را بگردن انداخته است ۰ [دیروزچی میلافیدی وامروز چی می بافی] واه به ملتی که سرنوشت اش بدست تورقم خورد۰ای ستمی های کودن وای باز ماندگان غلامان رومی بخود بیا ید وبا سرنوشت مردم شریف تاجک بازی نکنید ۰وای مردم شریف سمت شمال شما خود شاهد بودید که این عبدالله که فدای نام عبدالله شود چطور مثل ریگ وبه شاخی دالر مصرف نمودتادرانتخابات پیروزشود۰ اما کدام روز راهم شاهد بودین ازچند افغانی خود درمقابل یک یتم ویابیوه زنی گذشته باشد۰ای ملت بت پرستی وشخصیت پرستی را ازنفس خود دور سازید تا رستگار شوید۰در یک دل جای دو دلبر نیست ۰بینا کور نباشید که خداوند دیرگیر وسخت گیر است ۰

 • دعا می کنم که خیر و صلاح پیش اید و مناسب ترین فرد برگزیده شود ولی خواستم بگویم ای کاش برای اثبات یکی درصدد نفی دیگری بر نیاییم.وانگهی منبع مدعا را باید ذکر کنیم وبگوئیم کی و کجا فلان از فلان حمایت کرده است و منبع ادعای زندانی بودن او چیست وایا کاندیدای مورد نکوهش هم خود را به حمایت مذکور مستظهر دانسته است؟کی و کجا؟دارا بودن هم خود بخود اثرمنفی نباید داشته باشد همان گونه که نداری خود بخود دلیل شایستگی برای فلان مقام نیست.برنامه و طریق و توانائی و مناسبات را باید گفت تا بررسی اسان شود.خدا را شاهد می گیرم که هنوز هیچ یک از این دو تن را بر دیگری ترجیح نداده ام.باید تا اخرین لحظه فکر کرد چون رای شوخی نیست رای فرد بین خود و خدااست و نمودارهمه شخصیت او است .همیشه خرد را تو دستور دار/بدو جانت از بی هشی دور دار- درود بر دکتر بشردوست و دکتر عبداله وپدرام

 • المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا ... فنسیهم انّ المنافقین هم الفاسقون؛

  • عاليجناب گرداننده کابل پرس? يابهترگفته شودسايت انتخاباتی بشردوست چراشماکه أنقدرعليه ديگران غرميزنيدخودتان أزادی وجدان رازيرپاميگذاريدازگذشته هابگذريم همين ديروزمن درموردحمايت واصفی ازعبدالله نظرم رانوشتم ولی چراشمانشرش نکرديدبخاطريکه باخواست واراده ونظرخودتان همأهنگ نبود؟ ميگويندکی رازوردادکه ظلم نکردوکه راپول دادکه سودنخوردشماکه قرنهافريادميکشيديدکه مامظلوم هستيم ولی تاکه زنجيری ازدست وپای شمانيزگرفته شدخودراه وروش ظالمان رابرگزيديدمگررقص مرده ها، ميخ زدن برسينه زنهاوسرپشتونها ازافتخارات شمامظلومين تاريخ نيست ؟ مگرکسی باشدکه نداندکابل پرس سايت انتخاباتی بشردوست است وازاوفقط بخاطريکه هزاره است مرگ نثارتان باد

  • این را باید برای کابل بگویم که شما باید جلو هر انسان بی ادب و نشنلیست اجازه ندهید که به شخصیت های ملی دشنام بدهند اگر در مورد بشردوست باشد شما حاضر نیستید که انرا نشر کنید. کمی متوجه باشید که این حرف ها جای را نمیگیرد افتاب به دو انگشت پنهان نمیشود مسعود خاین نه بلکه قهرمان ملی و بین المللی است با حرفهای بی معنی و هرزه گویی های تان نمیتوانید کسی را خاین جلوه بدهید. عبدالله یک مسلمان است و از میان مردم برخاسته است و مردم او را دوست دارند مگر کسانیکه بی مورد تاخت تاز میکنند از حمایت مردم که از وی دارند رشک میبرند.
   زنده باد وطن دوستان افغانستان.مرگ به جاسوسان جنایت کار.
   وسلام خالد از کابل

  • خالد جان !
   شما هر کسی را که میخواهید انتخاب کنید . اکثر کسانی که درین جا برای همدردی و کمک به شما مینویسند در خارج از افغانستان ملک , خانه , کارو بار , زنده کی دارند , و به اینده نزدیک نیز پروگرام برگشتن به افغانستان را ندارند . شما میخواهید عبدالله را انتخاب کنید و یا بشر دوست را , هیچ کس مانع شما نمیشود . خوشی اکثر افغانهای که در خارج زنده گی مرفع دارند در خوشی شما است . ولی از جایی که بشر دوست تاریخ سیاسی مانند عبدالله عبدالله و کرزی و ملا راکتی و شهنواز تنی ندارد , از طرف بعضی ها برای شما ها توصیه میشود که ازموده را نیازماید و بشر دوست که چهره تازه سیاسی در افغانستان است و کدام لکه جنایت و خیانت نیز بر دامن او نمیباشد , انتخاب نمایید . در اخرین تحقیقاتی که راجع به مرگ نا به هنگامی احمد شا مسعود نموده بودند , تا جایی دست عبدالله عبدالله را شامل نشان میدهند , همچنان در ملاقات های که ایشان با سی ای ا داشتند راچع به حل مسایل افغانستان نشان میدهد که ایشان در پشت پرده زد و بند ها داشتند , در کشور های مانند افغانستان , هندوستان , پاکستان . . . . میشود حمایت مردم را به انواع و اقسام و طرق خرید و باز دوباره انرا فروخت , مطلب خود را از زیر چکک به زیر ناوه ننشانید . باقی بشر دوست مانند عبدالله عبدالله پدر کلانی از قندهار ندارد و به نظر ما اگر این سلسله پادشاهی های میراثی را بشکننانید بهتر خواهد بود . تحقیق کنید و ببینید که عبدلله برای چه به ( پنتاگون ) از طرف ستر درستیز قوای عسکری امریکا به جون 2004 مهمان شده بود . معلوماتی که راجع بع ایشان شما میخواهید این است : ایشان داکتر چشم هستند , به خاطر دانستن زبان انگلیسی در میان تمام همکاران مسعود به معاونیت او رسید و حالا میخواهد ریس جمهور شود . از مکتب نادریه که مهد هر چه مکتب گریز است فارغ التحصیل شده است . الله حافظ .

  • اقای اخگر
   خوب بیاد داریم جنایات مسعودخونخار سیاف وهابی و گلبدین که فقط شکل اش به انسان میماند.قتل عام افشار سیلو راکت باران کابل و غیره جنایات مسعود و همرزمان خائن اش چون عبداله و.......

  • حاجی صاحب اخگر خانه سلامونه درته اچومه !

   میگن که چند سال قبل پشتونهای افغان در کانادا به جای اینکه با افغان های فارسی زبان و اوزبک زبان و پشه ایی زبان مسجد برای نماز درست کنند با پاکستانی ها مسجد درست نموده بودند . نفهمیدم دلیل شان چه بود ؟ این خود یک نوع تحقیر و در نتیجه اعلان جنگی است بر علیه باقی اقوام افغانستان , گرچه انهای که دست به چنین اقدامی در ان سال زده بودند , این اقدام یک نوع تحقیر معمولی به نظر شان میرسید , ولی در حقیقت تخم بی اعتمادی و نفرت را در قلب مردم هم وطن خود کاشته بودند , و کسانی که این مهم را سر کرده گی نموده بودند خود را مانند شما حاجی یعنی کسی که با خدا عهد نموده بود که راست باشد و از فتنه و نفا ق خود را بدور نگه دارد , یعنی در کعبه در لحظاتی که در طواف خانه خدا بودند , و یا در مواقع که شیطان را باسنگ میزدند , و یا در لحظه که حجرالسود را لمس مینمودند , این تعهد پاک بودن و دوری از شیطان را نموده بودند با خدای خود . ایا با خواندن این جملات ان لحظاتی که در نزدیکی خانه خدا برای مراسم حج خود را در پارچه سفیدی پیچانده بودید , یادتان میاید , چه احساساتی داشتید را جع به انسان و کاینات و خدا ؟ حتماء درین لحظه به وجد امده و الحمدالله گفته کلمه را ورد نموده اید . . . ولی در لحظاتی که در جواب گردانندگان این سایت میخواستید جواب بنویسی ( نفرت و احانت و تحقر و وحشت و بربریت و اتش انتقام و. . .و . . و . . ) چنان هیولای از شما درست کرده بود که من مطمین هستم که اگر گرداننده گان این وب سایت پیش روی شما میبود , حتما شما ایشان را حلق اویز نموده بودید , و خود راهی زندان های کانادا شده بودید . حاجی صاحب ما پوست شما را به هرنوع دباغی که باشد میشناسیم . برای انسان بودن ضرور نیست که ادم حاجی یا کربلایی باشد . په دره ناوی .

   صنوبر عزت زیاد .

  • نمی خواهم در مورد این نوشته و یا نظریات که ارائه گردید ه نظر دهم بلکه بیشتر میخواهم در مورد خود سایت کابل پرس? نظر دهم که بیشتر وابسته ویا گرایش نهایت سخت سکتریستی دارد و مزیدا" همیشه به نشر مطالب و نوشته های میپردازد که مساایل افتراق را در بین مردم بیتشر میسازد سوم اینکه من در سایت کابل پرس به جز دو دشنام چیز بالاتری دریافت نکردم امیدوارم گردانندگان سایت کابل پرس اگر از َآبخور بیگانه ها آب نمیخورند پس بهتر است که در جهت تحقق نزدیکی افراد اقوام و ملیت های اففغانستان تلاش کند نه اینکه تخم قوم و ملیت پرستی را بیشر بیفشاند

  • درویش !

   به نظرم که کابل پرس? کسانی را که از اب خور دیگران میخورند , یا قط قط به افغانستان میکنند و تخم به طبیله های دیگران میدهند , یا مانند خودت از اصل مسایل اصلاء نمیفهمند و اب را ندیده پای خود را از موزه میکشند و یا . . . بر ملا میسازند . وب سایت های دیگر معمولا تفاله افکار قومی و دینی و مذهبی و نظریات ء رهبران ناخوانده و سر زور و جاهل و سر تمبه و یا نظریاتی یک عده نویسنده بی روزگار را و بی پسوند دانش را پیش خواننده گان مانند جو و کاه میاندازند و اگر شما خواسته باشید که کمی از مرام نامه و یا خط مش و یا اصول های من دراوردی انها سر پیچی نماید ( دمب تان را قر قره ) میکنند . مطلب اگر عینک های اسپ مانند را از چشمان تان بدور بیاندازید انها شما را بی پرده و بی عزت ساخته نسخ مسیازند . کابل پرس میدان خدا و راستی است . حتی اینجا را به عوض کجکول بهلول اینهء فکر کنید که خط به خط چهر همه را نمایان میسازند , باید با دانش باشید و نترس و دامن تان پاک و از همه چیز خبر , تا بتوانید " جل " تان را از آب بکشید و یا " خر " تان را از گیل . در اخر برای روشن ساختن دماغ شما باید عرض شود که مردم افغانستان از قوم پرستی و مرید شدن که فیشن زمان خان خانی بود و است خسته شده اند و میخواهند یکجا باشند و دراین امر کمک شما را نیز میخواهند .

   عزت زیاد صنوبر .

 • Aqai mirhazar sansoor nakoni. Een ke bashardost adami khob hast dorost. ama khudit kho bashadost ra badi ma saakhti. bawar ko ke ta saad sali deega ham namaibarad. Tu baija zor maizani wa az daardi ziad pachai dr. abdullah ra gereftee.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس