در همین بخش

بی توجهی دولت به ولایت دایکندی

جمعه 6 آپریل 2007 ,

تقدیرنامه

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

بورس تحصیلی به ایران و هند

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > شماره پنجم: اول حمل سال 1385 > سرمقاله

سرمقاله

ابوسعيد
پنج شنبه 29 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تنهاي تنها، چهار شماره در هر پانزده روز بيرون دادم و بعدش نسخه خطي تعطيل شد و يك سال است كه اين نشريه فقط در ذهنها مانده است. البته، دو نسخه بصورت جعلي هم در دايكندي نشر شد. دايكندي در ذهن من جاويدانه شد و ماندگار. من نمانم خط بماند يادگار. نميدانم كه مردم دايكندي يادي از نسخه خطي مي كند يا خير؟ ولي اين مسلم است كه من آن مردم و آن سامان را از صميم دل دوست دارمشان. نسخه خطي مال مردم دايكندي بوده و براي دايكندي و براي هميشه مال اين سامان و مردمانش خواهد ماند.
ابوسعيد، كابل

نام شريه: نسخه خطي
نوبت نشر: دو هفته نامه
شماره: پنج
تاريخ نشر: اول حمل 1386
صاحب امتياز، مدير مسؤل، سردبير و نگارنده: ابوسعيد

آدرس: شهر كابل
آدرس الکترونیکی: E-chogani00@yahoo.com

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

کابل پرس

جستجو در کابل پرس