صفحه نخست > دیدگاه > اهالی جاهل و غیر متمدن طایفه غلجایی

اهالی جاهل و غیر متمدن طایفه غلجایی

khan
دوشنبه 19 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خواننده عزیز عنوان بالا بر گرفته از کتاب تاج التواریخ عبدالرحمان خان سفاک است که اقوام غلجایی را اینگونه سر افراز میکرده است, از این رو خواستم تا قسمت های از کتاب جرم و جنایت اوغانی این جلاد تاریخ در رابطه به غلجایی ها را یکجا باهم ورق بزنیم .

عبدالرحمان خان مثل هر حاکم اوغانی بخاطر گدایی تخت و تاج از هر بیگانه ای که فکرمیشد میتوانند او را بر مسند قدرت در کشور قرار دهندد تا سرحد جاسوسی , غلامی, تملق, وطنفروشی,... پیش رفت ,انان حکام بخارا, خیوه , ثمرقند , تاشکند ..هم از بومی و روسی و انگریز ی های هندوستان بود, سالها در ماورا امو دریا در خدمت روس ها منتظر شرایط وکمک انان نشست , سالهای سال حلقه غلامی انگلیس ها را بگردن و در دست انان چون موم تغیر شکل داد.

این شیردرنده خانه و روبا بیرون در برابر دشمن خارجی هرگز دست به شمشیر نبرد و از نیرو مردمی نی تنها استفاد نکرد بلکه در قلع وقم انان به اشاره انگلیس ها و بخاطر تضمین حاکمیت خود واولاد اش دنبال بهانه بود و هر ان تر وخشک را درو کرد, بقول معرف در بر ابر رعایا بی دفاع و بی سلاح هیچگاه شمشیر اش را غلاف ننموده و در کشتن و سوختن و چور چپاول اقوام غیر اوغانی بیشترین قصی القلبی را بروز داد گاهی هم بر اقوام غلجایی غضب ناک وانان نیز از شر اش در امان نماند,امیر میر غضب با اعمالش استخوان شکنی اقوام و مذاهب را به انتها درجه بالا برد و این خود نیرو دفاع و جهاد را ضعیف و زمینه مداخله استعمار را اماده تر و قسمت های از پیکر وطن جدا شد, حتا ریشه حوادث دهه های اخیر کشور را میتوان در بستر همین خاک فروشی های انزمان جستجو کرد .

عبدالرحمان خان در چارجنگ دردره حصارک , آچین ,منگل و منکو خیل ...طایفه منکوخیل غلجایی را بکلی مقتول ومعدودی که از دم تیغ این ادمکش رسته بودند به تیرا(انطرف دیورند ) متواری شدند ....
امیر کینه دل به کشتن و سوختن و چپاول انان اکتفا نکرده دستور داد سر های کشته ها را از تن شان جدا و!!!دو کله منار در جلال اباد و ده مذکور بسازند, در پایان به تقلید از جهانسوز غوری ترجمه فارسی دو
بیت اوغانی را در باره انان ذکر کرد.

گر دوصد سال کشی رنج و دهی زحمت خویش – مار و شنواری و عقرب نشود دوست به تو!

داماد وزیر اکبر خان , سید محمد کزی غلجایی ("کز"در شمال شرق کشور در سرحدات هند برتانوی انزمان ) را سر کوب و فراری هندوستان ساخته , خانه و زمین طرفدارن و اقوامش را اتش زده !!! و در اخیر باره او چنین گفت :.... بسیار ادم احمق بود.... با افراد جاهل کزی مشغول فساد بود ----

در یک قسمت از کتابش درباره بزرگان غلجایی چنین میخوانیم.

خواتین غلجایی!! و اتباع شان!! با رعایا (منظور غیر اوغان و رهگذر ان است ) خیلی ظلم و سختی مینمود ... مالیات گرفتن زیاد تاخت و تاراج ,حمله به قوافل !! و جنگ و استمراری با یکدیگرو قتل نفس که در حیات انها شیوع داشت !!! "و همه به مردم نه تنها به اهالی اوغانستان بلکه به تمام اهل دنیا ظاهر و هویدا ست .."

بعنوان تائید اعمالش در رابطه غلجایی ها سنخان از سعدی را که میگوید "همیشه مار دشمن چوپان است" چونکه همیشه میخواهد سر مار را بکوبد" ذکر کرده است.

عبدالرحمان خان خود میگوید : شیر خان توخی از خواتین غلجایی را در سال 99 3 1 ,عصمت اله خان غلجایی دوست و اقوام خانواده امیر شیرعلی خان را در سال 1300 محبوس و تیمورشاه خان غلجایی سپهسالار جنگ پنجده را در کابل سنگسار نمودم ( سنگسار بخاطر شکست جنگ پنجده نبوده , بعد ها اتفاق افتاده است ).

در باره داودشاه خان غلجایی سپهسالار که تصور میرفت مردم کابل را تحریک(گرچه کسانی بخاطر براات شیرعلی خان عنوان کرده اند که محرک تحریک مردم خود او بوده , دیگران گفته اند مادر ولیعهد در بدل سه هزار اشرفی به نفع پسر اش داودشاه خان را وادار به این تحریک مردم کرده بود, در حالیکه واقعیت خلاف این همه ثابت شده است ) و سبب کشته شدن انگلیس ها از جمله کیوناری و اسارت و خاتمه حاکمیت امیر شیرعلی خان گردید , چنین گفته است " اویکی از طوایف پست غلجایی بود ... در خورد سالی در ده سبز چوپان بود .. در سن بیست سالگی بکابل امده ومستخدم گردید ".

اخوند عبدالرحیم غلجایی که عبدالرجمان خان را کافر خوانده وفتوا جهاد بر عیله او صادره و برای حفظ جانش به خرقه مبارک قندهار پناهنده شده بود, با زیر پا نمودن حرمت ان مکان مقدس وی را از انجا بیرون و با دستان ناپاک اش شهید ساخت.

عبدالرحمان و غازیان :

"ملای معروف موسوم به مشک عالم غلجایی که من او را موش عالم میگفتم و این اسم نسبت به اسم اول او مناسب تر بود ..., من مستمری خانواده موش عالم و مستمری اکثر همین موش ها را موقوف واین وجه را به سرباز شجاع که به جهت قتل اینگونه موشهای شقی موذی استخدام کرده بودم دادم ..."

هیچ غازی از مظالم و زخم زبان او در امان نه مانده است حتا زمانیکه انگلیس بخاطر تلافی شکست ننگین شان دوباره به عسکر کشی متوسل شدند امیر نوکر صفت در جای از کتابش کشتار انگریز ها را نمک حرمی و خیانت قلمداد کرده است "...این نامردی وخیانت مردم کابل را تلافی کنند.... "

با این همه امیر جلاد طوایف غلجایی را در موقع ضرورت بنام همخونی و همتباری گرد اورده و در سر کوب اقوام غیر اوغانی از انان استفاده مینمود " بعد ها حاکمان دیگر اوغانی منجمله نادر غدار و برادرانش از شیوه او استفاده و طوایف جنوبی و مشرقی را با دست باز به مال , جان و ناموس غیر اوغان رها و با دفع الخطر انان را اشپشی , وحشی , حیوان و بویناک لقب دادند و این شیوه تا امروز ادامه دارد...

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با عرض معذرت چند بار خوانین را خواتین نوشته ام .. خان

  • دوستان عزیز شنیده ام که نویسنده این مطلب که خود را همیشه خان معرفی می کند محض دروغ بوده نام اصلی این شخص خلیل میباشد وکارمند رشته یی تحقیق در ولایت باستانی قندهار بوده،این شخص از طرفداران کارمل پرچمی میباشد که حلقه غلامی شوروی ها به گردن داشت وسوار به شانه های شوروی ها وارد افغانستان گردید،باید نام کارمل یکجاه با سایر غلامان همیشه یاد گردد.من که تا اکنون چند مطالب این نویسنده در کابل پرس? دیده ام همیشه دارای مخاصمت وجنبه تفرقه امیز بین ملت های باهم برادر افغانستان داشته وبه تعصبات قومی وزبانی دامن می زند معلوم می شود که نویسنده عقده های خیلی زیاد در قلب خویش پنهان کرده باشد حتا در یک مضمون شان مطالعه کردم که وی از هویت افغانی خویش نیز منکر بوده وگفته بود که من افغان نیستم وقتیکه افغان نیست پس کدام گف شان باید مورد قبول دیگران باشد ؟
   هویت اصلی شان روشن نه بوده وهمیشه با استفاده نام جعلی مطالب تعصب انگیز وتحریک کننده از طریق سایت کابل پرس به رشته نشر می سپارد که به این وسیله اعتبار وحیثیت کابل پرس را نیز در بین خواننده گان زیری سوال قرار داده است وخدشه دار ساخته است از اینکه خود وتمام اعضا فامیل شان خار ج از کشور دجای امن زنده گی دارد وامنیت شان قوق العاده تامین است باز هم از ترس زیاد از نام جعلی استفاده می کند به اینگونه رفتار شان معلوم می شود که وی یکی از جنایت کاران سرسخت خاد میباشد ودستان شان به خون مردم مجاهد سرخ میباشد که وجدان شان در کشور خارجی هم ارام نه میباشد یکی از نظر دهنده گان درمورد شان نوشته کرده بود که وی در ولایت قندهار مصروف تن فروشی بوده وتحت لواطت دیگران قرار داشت و دررفع خواهشات جنسی امران خاد قندهار حا ضر بود. در اخر نتجه بدست می اید که بنا بر دوعلت نام اصلی خویش افشا کرده نه میتواند
   اول: به علت انجام فعالیت های جنایت کارانه شان در جریان تحقیق در زمان کارمل ونجیب.
   دوم :بخاطر تن فروشی ورفع احتیا جات جنسی دیگران از شرم وخجالتی زیاد. اگر این دوعلت نه باشد پس بیگویند که چرا در نوشته های خویش بجای نام اصلی خلیل از نام جعلی خان استفاده می کند؟

   آنلاین : سلام برای همه

  • رحمت اله روان اوریا خیل .

   تو تاکید داری من خلیل ام پس تاکید مجدد تان بر چیست که هویتم را افشا بکنم ؟؟؟

   زن فروش من چون تو نادان و احمق نیستم باوجود که در بخشی کارمیکردم که باید اکثر کارکنان انجا را بشناسم اما با نهم نمی توانم همه را بشناسم چونکه بیشتر از هزار نفر انهم دور از یک دیگر این امکان را نفی میکند ,تو مرا سردار معرفی کردی من چرا گفتم من سردار نیستم !!نمیشد تحت نام سرداری اجباری و خیالی تو پنهان میماندم , تو مرا بصیر معرفی کردی بازهم چرا گفتم بصیر نیستم !!!! تو مرا خلیل گفتی چرا میگویم خلیل نیستم !!!

   زن فروش افراد دزد و اختلاس گر معفول چون تو که خورد سالی اش در کوته سرای بدون پدر و مادر نزد قندهاری های پای لوچ گذشته و در حالیکه نه پول داشتی و نه چهره با قد یک متره بازن دومتره از بد کاره های فارسی زبان قندهار که حتا مردم خود اش از عروسی کردن با او شرم داشت از مجبوریت دو طرف عروسی کردی ....

   هر دشنامی که میگوی به ادرس من بگو همینکه خان را دشنامی گفتی هر که باشم , خان یا دیگری بد و رد تو زن فروش به من میرسد چرا نام دیگران را استفاده میکنی !! چرا خود را به خطر و پرتگاه سقوط میدهی !!

   چرا دها ایمیل ادرس درست میکنی چرا دها نام را استفاده میکنی ..

   رحمت اله خان روان اقوام دیگر وطن ما در جوانی هم خوب شریف اند اما زمانیکه پیر شدند بسیار خیر اندیش و مهربان دلسوز میشوند اما از شما بر عکس تو و بایانی که صاحب داماد و عروس و سن تان بین شصت پنج و هفتاد قرار دارد مثل اکثر اوغانهای پیر چون سگ عف عف و پاچه گیری و در راه ارزش های نابکار قبیله روان میشوید ...

   کارت بجایی رسیده که گاهی خود را مجاهد گاهی طالب گاهی خلقی گاهی اوغانملتی معرفی کرده در سرکوب و دودشنام مخالف تان سر میشکانید ..

   قلم را برادر در رد نوشته های من و سایر مخالفینت دو چند نوشته کن .

   • از تنی دفاع کرده یی من چیزی نوشتم دوباره از خود دفاع و نوشته مرا رد کن .
   • با سقوط نجیب خانه لوکس در خیرخانه قلعه نجارا در کوچه میهمانخانه استاد ربانی خریدی , تجارت بزرگ ارد برنج روغن را در مندوی بهارستان خیر خانه نزدیک حوزه چارم امنیتی براه انداخته بودی , بدون اینکه خانه را بفروشی از پاکستان با یک کندک حلالی و حرامی ات به اروپا پرواز در جرمنی دنمارک اخر ساکن سویدن شدی ..
   • از سوته کرکت انگریزی چکش ساخته و بر فرق غیر اوغان کوفتی و به زعم خودت برای قبیله استفاده سیاسی کردی ..

   جواب اینها را به مردم ارئه کن ..چرا خسربره خوشحال خان ختک بابر و اصیل کابلی ... را در دو دشنام بر علیه مخالفت با خود یکجا میکنی .

   من که منکر خادیست بودنم نیستم من کارمند عادی بودم اگر قرار باشد بخاطر خادیست بودنیا دنباله رو کارمل بزرگ پای دار بروم , خون من از شهدا ما و سایر همرزمان و دوستان ارزش بیشتر ندارد هزار بار خونم فدا انان و ارمان های شریف شان باد.

   تو که بر اساسنامه و بر نامه و خون شهدا حزب پا ماندی, تو که قوانین نافظه انزمان کشور را نقض کردی یعنی اختلاس و دزدی و غارت کردی و اینک دنبال ارزش های اوغانی قبیله وی ات شده یی چگونه بخود حق میدهی که گیربان سر سپردگان راه حق و عدالت را بگیری ایا من چون تو دنبال قوم و قبیله وسمت هستم ؟
   ایا من چون تو دزد و رهزن هستم؟ ایا من با زنان بد کاره قندهاری عروسی کرده ام ؟ ایا منهم چون تو در کوته سرای بزرگ شده ام ؟

  • نوشته بالا از من خان است .

  • نخست سال ۱۳۹۱ خورشیدی را به همه افغانان عزیز تبریک میدارم بعد از تقدیم ادب واحترام به همه شما به این کارکن خاد خان باید خاطر نشان سازم وقتیکه نام اصلی شما خلیل ،سردار،بصیر فلان وفلان نیست،وخان هم نیست پس ترسیدن از چه است که نام خودرا اشکار کرده نه میتوانی حتما زیری کاسه نیم کاسه است؟ لاف از خراسان وپیرو کارمل بزرگ می زنی وشرم عار از نام اصلی خویش داری؟ در بین منسوبین وکارکنان وزارت آمنیت دولتی قبلی مانند شما شخصی سروسیمه نه دیده ام جان برادر که دل شیر نداری سفرعشق مکن این عزم خراسان خواستن وخود را معرفی پیرو ببرک کارمل ومنکر بودن از هویت افغانی از هویت نا مشخص جعلی به کدام نتجه نه خواهند رسید،مرد مانند به میدان استاد شو از نام وهویت اصلی خویش دفاع کنید به هر اندازه کی هویت اصلی خویش مخفی نمایی به همان اندازه تمام شگ وگمان ها که یک عیده در مورد شما گفته است ویا هم میگو یند به باور ویقین مطلق مبدل میگردد وباعث ضعف شخصیت شما میگردد.جواب این عبدالرحمن های غلجایی را بجای از یک سراخ موش از یک محل اشکار وهویت ادرس مشخص باید ارایه کرد.به این دشنام ها وبکاربردن کلمات غیری اخلاقی غیری انسانی کوچه وسر چوک هر گز نه میتوانی نام خراسان را کمایی نما ید ویاهم خود را در خط ببرک کارمل بزرگ قرار دهید ونه هم در شمار نویسنده گان به حساب می اید درحساب هیچ میباشٓی.

  • dar jawabe doste aziz bayad begam ke nawesendah ke gofta man afghan nestam shayad manzorash az afghan pashton (aowghan) bashad chon kaili ha awghan nist wa name keshwarash ra ba esme afghanistan qabol nadarad!

  • هر خر که هستی،هستی و این را در مقاله ای که نوشتتی و در جواب دوست از کلمات که استفاده کردی به اثبات رساندی که یک آدم بی عقل،بی ارزش و متعصب هستی. حد اقل اخلاق نوشتن را یاد بگیر،چیزهای که مینوسی از شخصیتت نماینده گی میکند.

 • به اشخاص كور دل و پر از شقاوت مانند خودات يك عبدالرحمان لازم است

  • خادست های نادان وبی خرد نمیتواند با نوشته های اغواکننده خودرا از دید مردم پنهان کند ویا جنایت های این مزدوران روسی فراموش مردم شود خان نادان باید در ک کند که هویت خادستی شان ثابت شده ولو به هر نام هر نوع نوشته بکند نسبت به اعمال غیری انسانی که در خاد انجام داده است از محکمه مردم خلاص شدنی نیستند.

   آنلاین : .

  • برای ریشه کندن خادیست های بی دین ،بی هویت ،مزدور روس ها ووطن فروشان مثلی خان یا خلیل باز هم به عبدالرحمن ها غلجایی اشد ضرورت میباشد.

  • فقیری عزیز مطمین باشد که زور وقوت عبدالرحمن ها هستند که وجدان خادست جاهل خان در لندن هم نارام است واز ترس بی غیرتی مانند زن ها خود را درکدام غار موش پنهان نموده است ودرزیری چادری زنها خود را پیچانده است وبا استفاده نام جعلی وهویت کاذب مطالب دورغین را به نشر می سپارد. به همان اندازه که هویت وشخصیت شان کاذب است نوشته های شان نیز قابل اعتبار نه میباشد واز حقیقت فاصله زیاد دارد.

 • به اطلاع عموم میرسانم . غلجی یا غلجایی در اصل یک داستان حقیقت است . در جنوب دختر خان بوده که با یک فرد نامزد شده بوده و بعد از نامزد و عروسی با دختر خان داماد میرود مسافرت برای مدت طولانی .
  بعد از مدت زمان دختر خان پسر را از کسانی دیگر به دنیا می اورد و کلانهای قریه جمع میشود میخواهد یک راه علاج را به و جود بیا ورد پسر را میخواستند ازبین ببرد .که خان صاحب مانع میشود و بعد ازان مردم قریه نواسه خان را به اسم . ده غلزی . صدا میکرده و بعدها بعدها این نام تغیر به علجایی میکند که از غلزی که پسر دزدی شده بوده یعنی حرامزاده بوده است. خیلی نسل و یا یک قوم باقی مانده به اسم غلجی و یا غلجا یی یاد میکند..

  • اوغان ها !!

   ایا کتاب تاج التواریخ عبدارجمان خان نوکر انگلیس ها را خوانده اید یا خیر ایا سراج التواریخ درباری را خوانده اید یا نه ..

   چرا اینقدر بی وجدان میشوید که از هر ادم کش و ظالم و متجاوز تان دفاع میکنید ایا انسان ومسلمان هستید یا خیر ؟؟؟
   والی جلال اباد شما عکس های عبدالرحمان خحان را بدر و دیوار دفاتر دولتی اویزان میکنید کرزی در کابل مقبره و زیارت برای او میسازد و شما در اینجا برای او اشک میریزید ...خان

  • دوست ارجمند خان ، سلام و درود تقدیم است . سال نو جشن جمشیدی را به شما مبارکباد میگویم . مثلیکه تبر تان به درز کُنده پوسیده اوغان خورده که جیغسک شاخچه ها برآمده . قحط الرجالی ونداشتن هویت همین را گویند که باز به جستجوی عبدالرحمن میشوند و عکسهایش را به درو دیوار می آویزند . خنده آور اینکه ، شما را چیکار که این نوشته توسط کی شده ، پاسخ تاریخ نوشته شده بابا و دادای خود را بدهید اگر غیرتمندید و باورمند اوغانوالی و دول دوسره !! هه هه هه

   سالی خوشی و نیکویی را برای شما دوست ارجمند با پیروزی ها و جانجوری ها از پروردگارم تنما دارم . مزاری

  • مزاری صاحب سال نو به شما و همه دوستان و هموطنان مبارکباد !! خان

  • هزاران درود بهاری و هزاران سلام نوروزی برای شما اقای نبیل مزاری ،یاران شما، نزدیکان شما ،عزیزان شماوهم خیالان شما نوروزتان مبارک ،بهار تان نیکو وسال نوتان پر برکت باد . خوشی کنید نوروزمبارک کنید تا دل دشمنان نوروز بکفد
   با احترام امیر شهسوار

  • امیر عزیز ! هزاران سپاس و درود دوستانه خدمت شما دوست ارجمند از من حقیر فقیر نثار بادا . آرزو دارم درین روز های فرخنده و نیکوی بهاری ، نسیم و خُرمی لاله زاران داشته و بر ستوران آزاده گی و پیروزی همسوار باشید .جشن خجسته بهاری و جمشیدی را به شما تبریک و تهنیت میگویم و بگذارید دیگران سنگ پرست باشند و ما گل و بهار پسند بمانیم .

  • ننگرهای راست دلیل گفتی ولا ! علجی اصلش بوده است ده غلزی . غلزی یعنی یعنی همان پسر دزد که توسط عمل نامشروع طفل بدنیا اورده است . امروز یک قوم درست شده است و شده علجی و یا غلجایی !!

 • اقای شهسوار زنده باشی

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس