صفحه نخست > دیدگاه > زوال فارسی زبانان قندهار

زوال فارسی زبانان قندهار

khan
چهار شنبه 11 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

یک تعداد اهالی ایران و خراسان زمین با قوا متجاوز گورگین, نادر شاه افشار و "حین عزیمت احمد خان ملتانی به قندهار" متشکل از فارس ها , قزلباش ها, بیات ها, افشاری ها و یک فیصدی هم از اقوام دیگر ایرانی خراسانی و عرب در هرات , قندهار ,غزنه , کابل ...جابجا و در خوب و بد این سرزمین با سایر اقوام شریک شدند .

در قندهار .
در نواحی اول و شش در چار اطراف خرقه مبارک و ارگ احمد شاهی ساکن و کارکنان دولت , کسبه کاران چون زرگر, اهنگر , خیاط , میکانیک ..... را تشکیل میدهند ,همچنان عده از انان در نادر اباد و ولسوالی پنجوایی در غرب شهر قندهار زندگی و مصروف باغداری و زمین داری میباشند .

ایشان در بنیاد گذاشتن شهر و نظام احمد شاهی نقش عمده داشتند و ارکان مهم دفتری , لشکری وخزانه داری... قبیله سدوزی و محمد زی را تشکلیل میدادنند .

اکثر حاکمان قندهاری سده های اخیر با انان دوستی و خویشی و خون شریکی داشته اند ,اثرات این ها را در گفتار , کردار , قیافه , لباس , غذا , در معماری شهر قندهار به سبک ایران و خراسان واژه های فارسی در زبان اوغانی قندهاری و نام های اماکن و محلات را تا حالا میتواند لمس کرد .

تعصب قومی, مذهبی, نژادی سده های اخیر که از جانب انگریز ها در تفاهم و همکاری قشر حاکم اوغانی در بین مردم ما رواج داده شده است ,این قوم شریف را نیز خورد وخمیر , با خون پوست و گوشت شان جنگ های مذهبی ,مصادره ,فراری و کشته شدن خود و بستگان شانرا درحاکمیت های گذشته ,مجاهدین و طالبان حس کرده اند ,گروه های گلبدین ,خالص سیاف , حتا میانه رو های ظاهر شاهی و طالب بزرگان جهادی و غیر جهادی شانرا بدون موجب ترور, زندانی وفراری و اموال مردم شانرا چپاول و بر گذاری مناسک مذهبی شان را محدود و یا سلب نموده اند ...

فراموشی این اقلیت مظلوم از جانب دولتمداران , اقلیت بودن زبانی و مذهبی شان در ان محیط , نبود مکتب بزبان فارسی, فراموشی مسایل مذهبی نسبت نبودمسجد و مدرسه انانرا از مسایل زبان ,فرهنگ , مذهب ... بدور نگداشته است , از اینرو بوده است که شیخنا محسنی قندهاری کاردر بانک ها را رها و دنبال علم و دانش اسلامی رفته و اولین و یگانه مسجد یا بگفته خودشان اولین " امام باره" را چهل پنجاه سال قبل برای نجات مردمش اساس گذاشته است , چه خوب میبود پول گزاف اعمار مدرسه جدید اش در کابل را چند مسجد و مدرسه دینی با همان مواد سنتی محلی فراوان و ارزان در قندهار اعمار و مبلغینی را هم انجا میفرستاد تا در راه نجات مردمش اقدامی میبود خیر خواهانه , و یکی دومکتب دخترانه و پسرانه در شهر قندهار و یکی دو دیگر در نادر اباد و ولسوالی پنجوایی بزبان مادری شان قند پارسی دایر مینمود " چونکه قانون اساسی کشور تحصیل بزبان مادری را تضمین و فارسی هم زبان رسمی کشور میباشد ", هر گاه چشم امید مردم به حاکمان اوغانی باشد هیچگاه در زمینه به هدف شان نخواهند رسید انها هرگز حاضر نخواهد شد تا برای اقلیت ها در لغمان و جلال اباد و قندهار ... مکتب, مسجد و درمسال اباد کنند.

عنصر دیگری ناشی از تعصب حاکم بر فضا جامعه , بعضی ها بلخصوس تحصیل یا فته ها را به انکار هویت واداشته است از این رو زنان تعلیم یافته بیشتر خود را اهل هرات ,فراه,غزنه, کابل و یا از جمع اقوام اوغانی قندهار معرفی و این ناروا انانرا به پرتگاه سوق میدهد ..

مسله دیگری که در مسخ هویت انان گارگر افتاده است , سرازیر شدن مامورین ملکی نظامی در گذشته و حال به قندهار وعلاقه مندی غلجایی های جنوبی و مشرقی بی پول و بی دستر خوان و رایگان بودن زنان فارسی زبان , ایشانرا منبع زن گیری دیگران قرار داده و به ساده گی حاضر میشوند تا پای عقد هر کی از هر کجا از هر مذهب و زبان بنشینند , خوب روشن است که اب ودانه فراوان قندهار , رنگ گرفتن خربوزه از خربوزه ,با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیاه, اجزا؛ مهم در این اقدام زنان فارسی زبان انجا بشمار می اید , گاهی تکرار بار بار این عملیه به امید موفقیت و خانه بخت رفتن, نتیجه معکوس و استفاده جنسی را رایج و تعدادی را به فحشا می کشاند تا جایکه پدر, برادر ,کاکا, مادر .. میدانند که فلان زن و دختر شان با مردان بیگانه در ارتباط و پای نامحرم را بخانه باز و یا بعد عروسی با افراد یکه در گذشته ها در ارتباط بوده اند هنوز هم حشر و نشر دارند , ولی خمی به ابر و نمی اورند, شاید دوستان و عزیزان فارسی زبان قندهار و کسانیکه در ان محیط بلدیت دارند با من موافق باشند که از هر ده فامیل دو – سه ان غرق در این بدبختی ها اند .

همین فیصدی هاست که اقوام فارسی زبان سایر ولایات حتا ملیت های دیگر را از انان دل سرد و هرگز حاضر نمی شوند تا با انان امیزش وپای سفره عقد بنشینند , در حالیکه همه خانواده ها و مردم فارسی زبان انجا مردم بد و اغشته به اینگونه مسایل نیستند از طرفی هم فارسی زبان قندهار صاحب کمال و جمال , خوش گفتار و خوش منقار, با نظافت و پخت وپز عالی, لباس و خانه داری بی نذیروبیشترینه هم تحصیل یافته که بوی کابل و هرات... را از انان میتوان حس کرد .

اینکه غلجایی های سرگردان مشرقی و جنوبی فرسخ ها دور از محیط خود, در پی لقمه نانی به قندهار سر گردان اند و چرا به انان دل می بندند ؟ !!

زیرا در مناطق خودشان زنان خرید و فروش و قیمت ان کمرشکن و ازدواج با بیوه ها هم برای این بیچاره ها میسر نمیباشد , ازسوی هم زنان قبیله از نظر مسایل خانه داری و تربیه و نظافت .. در سطح پاین قرار دارند , رنج بیشمار و خواب های پریشان در راه زن ایشان را وا؛ داشته است تا چندان به گذشته خوب و بد جنس لطیف اهمیت ندهند ,اخر از قدیما گفته اند قدر موزه(کفش) را پای ترکیده و قدر .. قنبر داند .

این است که افراد بی پدر و بی مادر و بی همه چیز سر گردان در کوچه و و بازار قندهار مانند" رحمت اله روان غلجایی, کوچی زی, زابلی ,خادی ,پرچمی, خلقی , اخوانی اوغانملتی " در یک نگاه دل و دماغ را از دست داده و تن به عروسی کسانی میدهند که مردم خودشان از هم صحبت شدن با انان شرم دارند چه رسد به ازدواج با انها .

اینگونه افراد بخاطر داشتن زن فارسیوان! نزد خیش و قوم وغلجایی های هم طراز خود "پایه کشی میکنند - اصطلاح قندهاری ها "(فخر میفروشند ,خود نمایی میکنند , خود را یک سر و گردن از سایر غلجایی ها بالا فکر میکنند, رکلام میدهند ).

حرف اخر را از کسی که زبان فارسی در برابراش احساس عجز میکند خدمت عزیزان فارسی زبان قندهار تقدیم میکنم . هر دور ماند از اصل خویش – باز جوید روزگاری وصل خویش

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای Khan
  تقاضای شما از جناب محسنی قندهاری برای ایجاد مدرسه های دینی و مساجد، خود بیانگر ذهنیت و طرز تفکر تان است، که ضرورت به تبصره ندارد.

  اما بقیه پروپاگند های شما علیه آنهایکه خوشبختانه تعصب قومی و زبانی یا مذهبی قلب ها و چشمان شانرا هنوز کور نساخته است و از ازدواج و دوستی با اقوام دیگر نمی پرهیزند، مرا به یاد تبلیغات وزیر پروپاگند هتلر بنام یوسف گوبلز (Joseph Goebbels) میاندازد، که مانند شما علیه دیگراندیشان و اقوام "غیرآریائی "مردم عوام را تحریک میکرد، که در نتیجه باعث قتل 64 میلیون انسان در سالهای جنگ عمومی دوم شد.
  6 میلیون ازین انسانها را فقط به خاطر یهودی بودن شان و 3 میلیون را فقط بخاطر روما و زنتی (Roma/Sinti کوچی های اروپائی ) بودن شان نابود ساخت. زیرا اینها از نگاه ظاهری به آلمان ها یا به گفته هتلر و گوبلز به "آریائی " ها شباهت نداشتند.
  امید که انسانهای کوردل و متعصب مانند خودت هرگز به قدرت نرسند.

  • من نگفته ام که فارسیزبانان انجا با دیگران عروسی نکنندو من گفته ام انان هویت شانرا باخته منبع زن گیری قبیله قرار گرفته و یک تعداد هم به کار های بد سر دچار , میکنند من نگفتم همه بد اند , من نگفته ام که محسنی تنها مسجد و مدرسه بسازند اگر که اهل هنود یا اسماعیله یا شعیه ها برای شان مکان های مذهبی داشته باشد چه عیبی دار ؟ مکاتب دخترانه و پسرزانه بزبان فارسی را نادیده گرفته اید از نظر من همین فارسی گفتن ها پشار تان را بالا برده است داستان هلتری ها را چرا بیان میکنید باید سقوی نامه دوم و اعمال و رفتار دوصد ساله اوغانی در وطن ما را مثال میزدید .

   شخصا دوستان جانی جانی از جمع فارسی زبان قندهار دارم ,سال های ظاهر شاهی یکی از اقارب نزدیک ما که برای مدتی در قندهار مهندس بودند با انکه خانمی کابلی داشت خانمی دیگری از اهل توپ خانه بخانه اورد یعنی دوستی وخیشی نیز ..
   خان

  • به گمان اغلب اقای خان به راستی هم کارمند خاد نه بوده فکر می کنم صرف در کوچه ها وپس کوچه های قندهار وشور بازار کابل روز وشب را بنام کارکن خاد در اغوش گرم دیگران پشت سر گذاشته است اگر در حقیقت کارکن اصلی خاد بی بود باید از شیخ اصف محسنی تقضا ایجاد مکاتب در ولایت قندهارهر گز نه می کرد اقای خان تیزاب پاشی ،مین گذاری ،ترور، اختطاف وسوختاندن مکاتب وسایر دوایر حکومتی همچنان مسدود ساختن حمام های زنانه توسط تنظیم حرکت اسلامی افغانستان تحت رهبری شیخ اصف رافراموش کرده است؟ اقای خان خفه نه شو راستی هم کارکن خاد نه بودی مصروف خوشی وخوش ګذا رانی دیگران بود ی. انچه که در مورد شما دیگران تحریر کرده است روز به روز به حقیقت تبدیل میگردد. تمام نوشته های شما به رویت عقده های بیجاه وتعصبات قومی ولسانی ا سطوار میباشد فکر نه کنم به این مفکوره بهوده به خراسان کبیر نزدیک شوې. نه شود که استخوانها شما هم بجای دریایی امو غرق در اب شور ارو پا ه ګردد.

  • سرور خان همدر یا رحمت اله خان روان .

   تو که گفتی مرا دقیق میشناسی عکس هایم را نثر میکنی چه شد که باز ما را از خاد منپک کردید !!

  • کارمند ارشد خاد روان جان .

   نوشته اید اگر واقعا کارمند خاد بود باید از محسنی نمی خواست تا برای خسر خیل ام مسجد اباد میکرد .

   من گفته بودم نادانی که ترا در ان بخش مهم نصب کرده بود باید از سبب نا دانی و نالایقی ات بر فرق اش پشقل شتران احمد زایی ها را باد کند .

   مگر خاد وظیفه داشت تا مانع اعمار مساجد و اماکن مقدسه شوند ؟ یا اقلیت ها اجازه نداشتند و ندارند تا اماکن و عبادتگاه های خود را داشته باشند ؟ ای طالب نوکر صفت ای خلقی تره کی و امینی این حماقت ها کار قبیله است این بد نام سازی رهبر ماست این بد نام سازی ارگان ماست همان به که به اختلاس و غارت و قبیله گرایی ات مصروف میبودی تا دست به قلم بردن مگر حاکمیت ان بزرگ مرد را با طالبان تره کی و امین عبدالرحمان اشتباه گرفته اید . انقدر کینه در دل دارید که به کنایه داستان دریا امو و نوکران انگریز و پاکستان و وهابیت را در جهت کوبیدن مخالف تان ذکر میکنید نمک حرامان قبیلوی مگر در زمان او تو صاحب والگاه و مقام رتبه ... بودی یا دیگران ....

   از سوی هم تیزاب پاشی و مکتب سوزی ... ترور .... همه و همه را به گردن اقلیت چند فصدی قندهار (گروه محسنی ) بار کرده یی مدیر اغا الحق که گروه محسنی در مخالفت و جنگ با ما قرار داشت درتخریب ترور .. با گرروه های اوغانی فعال ... ولی گروه او از شهر دور در ان دهات خود را نگاه میکردند شهر را با مکتب و تیزاب و حمام برای گل اغا و شیر اغا نانی مانی .. رها کرده بودن چند تا چریک تروریست اش بنام کوچنی عصمت زمانی فعال بود او را هم اقوام خسر خیل تان بدام انداخت در خانه اش توسط کندک اوپراتفی کشته شد ..این هم از اقلیت بودن او بود اگر که اوغان میبود تا امروز زنده در پارلمان بوتل کاری میکرد ...

 • جناب خان
  در شهر قندهار سالهاست که فارسی زبانان و پشتون ها بدون هیچ مشکلی با هم زندگی می‌کنند. فارسی زبان ها چه در گذشته و چه امروز در پست ها و شغل های مختلف در قندهار و سایر شهرها مشغول به کار هستند و مشکل خاصی با هم ندارند. شما بدون شناخت از یک منطقه و مردم آن فقط و فقط از روی تعصب این مطلب را نوشتید. کلماتی چون اوغانی نمایانگر شدت تعصب و عقده مندی شماست. این تعصب کور خامی شما را نشان می‌دهد و البته و هزار البته با این مقالات به اهداف تان نخواهید رسید.

  • چاچا بهرام گور.

   مگر در زمان مجاهدین و طالب بزرگان وجهادی و غیر جهادی انان را ترور و زندانی و مصادره نکردن ؟ زمانیکه در چارصد متری خانه ملاعمر در تانکر تیل انفجاری رخ داد دها و صد ها پیر و جوان فارسی زبان قندهار را از دوکان و خانه و بازار گرفتار لت و کوب زندانی تعداد شانرا کشتن انهم بخاطر ایکه مالک قبلی تانکر از اهل توپخانه و موتر اش را چند سال قبل به کدام فرد قبیله بفروش رسانیده و سند انرا بدست داشت بود !!

   اولین جرقه جنگ های مذهبی از قندهار شروع شده است مگر تاریخ را فراموش کرده اید حتا حین جنگ و جهاد با انگریز ها جنگ های مذهبی را اقوام تان بر علیه سید نورمحمد شاه خان عرب که رهبری فارسی زبان های قندهار را بدست داشت دامن نزدند؟ مگر گروه خالص گلبدین سیاف طالب حتا گل اغا شیرزی بر ضد ان بیچاره ها ظلم و جنایت را مرتکب نشدند ؟

   پای سیافی های امر لالی تا جنگ های کابل نیز رسید مگر منکر این هستید .

 • Khan صاحب،
  این جمله تانرا خودتان یکبار دیگر بخوانید و آنرا دوباره تشریح بدهید " من نگفته ام که فارسیزبانان انجا با دیگران عروسی نکنند و من گفته ام انان هویت شانرا باخته منبع زن گیری قبیله قرار گرفته...".

  انسانهای که دویمه سقوی را نوشته اند و خودت که مقاله بالا را نوشته ای، دو روی یک سکه اید. هر دوی شما از بس قلب ها و چشم های تانرا تعصب کور ساخته است و ذهنیت فاشیستی در تار وپود تان ریشه دوانده، یکی را بنام پشتون، دیگری را بنام هزاره، تاجک وغیره... اگر قدرت میداشتید، از روی زمین نابود میکردید.
  باز هم آرزو میکنم که انسانهای مانند شما هرگز به قدرت نرسند.

 • طالب قندهاری:

  اقای خان دوسره: نمیدانم این گند مقاله شما از کجا منشا گرفته؛ و بکدام شبکه
  استخبارتی پیوند میگیرد.
  فارسی زبانان کندهار زوال ندارد و نخواهد داشت.
  اصلا اطلاعات تاریخی شما ضعیف میباشد. سرزمین کندهار که تقریبا مرکز خراسان
  انزمان میباشد. اصلا باشندگان این سرزمین فارسی زبانان بوده اند.
  و این به گواهی تاریخ است. از اینکه نامهای تمام محلات این سرزمین به زبان فارسی
  میباشد. و فعلا به تغیر لهجه یاداوری میشود. و اکثر کتیبه های تاریخی به زبان فارسی
  کشف گردیده. و هیچ کتیبه تاریخی و اسمای محلات این سرزمین به زبان پشتو
  نمیباشد. این پروپاگند استخبارات انگریزها است که فارسی زبانان کندهار به گورگین
  و یا نادر افشار تعلقیت تاریخی جعل تاریخ میکنند. چراکه هر دو وشمن این سرزمین
  بوده.
  منشاه قومی همه فارسی زبانهای کندهاری بلوچ تاجیک هزاره یوسفزی و....... دارد.
  و تنها تفاوت مذهبی در بین است که همیشه حربه سرکوب مردم توسط سلاطین و
  اجنبیها شده. ولی مردم چه فارسی و چه پشتو با هم برادروار زیسته اند.
  وه این استخبارات انگریز پاکستان و ایران است تفاوتهای قومی جعل کاری
  مینمایند.
  ما زوال نخواهیم داشت: فعلا بهترین دانشمندان ما در دانشگاه های جهانی مشغول
  تدریس هستند. و تنها به خاطر ازاده زیستن به اشغال تسلیم نبوده و به همین خاطر
  بهترین روشنفکران این قوم توسط دزخیمان خلق- پرچم-و اسلام سیاسی روانه
  اعدامگاها شدند تا درس ازادگی به نسل اینده بدهد.
  و این هم حقیقت است که یک عده از اهل کسبه و دبیران دربار توسط احمد شاه
  ابدالی متوطن کندهار شدند. نه همه انها.
  به مقاله پر محتوای و تاریخی دانشمند گرانمایه پروفیسر میرحسین شاه در اخبار
  الکترونیکی کابل نهات مراجعه نماید.
  در انجام این جهانیها هستند که اشعارش به تخریب هویت توده های یک سرزمین
  نشخار میکنند.
  به عوض ما قارسی زبانان و هندوهای کندهاری و دیگر اقوام این سرزمین میگویم:
  چه زما پلار او زما سر ستا په قواله او جار.
  جهانی صاحب تا د دشمن په سنگر کی شعرونه ویل . او زما شاعران د ازادی په
  دگر کی سرونه جارول.
  درود به شما.

  • جواب این سوال جایزه مطبوعاتی دارد که هرکس جواب داد: چرا علاقه اقای خان نسبت باسایر موضوعات داغ سایر ولایات افغانستان به ولایت قندهار زیاد است ان هم موضوعات ۳۵ سال قبل از امروز؟

  • طالب خان درست نخوانیده اید و

   بلی قندهار و چار اطرافش سیستان نامی هیرمند تاریخی زابلستان ازرگان حتا غزنه همه فارسی زبان بودند جبر زمان انرا به اختیار اوغان قرار داده است ..

   ولی بحث ما چند سده و دهه اخیر را احتوا میکند .. برادر کمی دقیق بخوان با خود فکر کن بعد خیز و جست بی جا بزن من هرگز نگفته ام که مردم مهمان نواز و با نمک فارسی زبا ن قندهار مردمان بد هستند یک تعداد را انگشت نشان ساختم مضامین بعدی ... حاکمان گروه های جهادی هزاران جبر و ظلم را بر مردم تان روا داشته اند .

   اب را به اسیاب دشمن سرازیر میکنید بینید همین حالا در این سایت اوغانها ی که زنان شان از جمع اقوام شماست دشمن درجه زبان مذهب و ملیت تان میباشند از تمام مضمون این حقیر به مسجد و مدرسه چسپیده اند ... خان

  • به جواب آقای نور احمد:
   چون خان صاحب به وایروس تبعیض نژادی مبتلاء شده اند، زمانیکه تب او شدت میگیرد، شروع به هذیان گفتن میکند.
   یا اینکه ایشان آثار سخنرانی های یوسف گوبلز (وزیر پروپاگند هتلر) را از برکرده است و جملاتِ را که گوبلز در رابطه به یهودی ها میگفت، کلمه به کلمه در رابطه با مردم قندهار میگوید. این هم مثال دیگری ازین پروپاگند های خان : " بلی قندهار و چار اطرافش سیستان نامی هیرمند تاریخی زابلستان ازرگان حتا غزنه همه فارسی زبان بودند جبر زمان انرا به اختیار اوغان قرار داده است .."
   در جمله بالا فقط عوض کلمه فارسی زبان ها، آریائی ها و عوض کلمه اوغان، کلمه یهودی ها را جاگزین کنید. انگار که یوسف گوبلز سخنرانی کند.

 • khoda har-chi zoodtar zawalash konad.

 • سلام...امیدوارم حال شما خوب باشد..من یک افغان هستم من دوستان قنداری دارم که شیعه هستند وبه زبان دری سخن میگویند میشود دوستان به من معلومات درباره فارسیبانهای قندهاربدهید ...با تشکر...خداحافظ.

 • سلام....به تمام دوستان وبا تشکر ازدستندرکاران این سلیت من برایم سوالی پیش امده من دوستان قنداری دارم که شیعه ودری زبان یا به گفته خودشان فارسبانهای قندهار هستند ازدوستان خواهش دارم اگر نکته دارند که به تجروبیات من اظافه کند برایم ذکرکرده با تشکر خداحافظ.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس