صفحه نخست > دیدگاه > مردم هزاره جعلیات و توهین های آکادمی فاشیستی افغانستان و حامیان حکومتی آنان (…)

مردم هزاره جعلیات و توهین های آکادمی فاشیستی افغانستان و حامیان حکومتی آنان را بی پاسخ نخواهند گذاشت

هزاره اینترنشنال
يكشنبه 17 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شبکه سراسری مردم هزاره: آنچه بنام آکادمی علوم افغانستان موسوم شده، در حقیقت اجتماعی از فاشیست ترین و متعصب ترین افراد است که سعی در جعل تاریخ و واقعیت های موجود کشور عزیز ما دارد. مردم هزاره یکی از گروه های مردمی بزرگ و با افتخار این سرزمین است که هزاران سال در کنار برادران اوزبیک، تاجیک، تورکمن و.. با دستاوردهای مدنی خود منطقه ی جغرافیایی افغانستان فعلی را به قلب تپنده ی تمدن جهان تبدیل کرده بودند. برپایی تمدن باشکوه کوشانی و ایجاد سرزمینی با تنوع فرهنگی یکی از دستاوردهای مردم هزاره در طول تاریخ می باشد. آنچه امروز در نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به عنوان تنها ترین میراث بشری از افغانستان ثبت می باشد، یکی از نمونه های باشکوه فرهنگی و تاریخی مردم هزاره است که برنامه ی تخریب آن مرحله به مرحله توسط دشمنان بشریت و تمدن و حاملان خشونت دنبال شده و سپس به یکباره توسط خشک مغزان طالب شان ویران شد. اینان در سه قرن حاکمیت خود که با حمایت مستقیم سیاسی نظامی بیگانگان صورت گرفته، هیچ دستاورد بشری از خود نداشته و تنها و تنها ارتکاب شدیدترین جنایات بشری، فساد، مواد مخدر، توهین به کرامت انسانی، زن ستیزی و …را به ارمغان آوردند. بزرگترین دستاورد آنان در عرصه ی کشورداری برده داری، کشتار جمعی و نسل کشی، کوچ اجباری، غصب و سوزاندن زمین و غارت بوده و در عرصه ی فرهنگ تنها و تنها مشتی جعلیات و دروغ را درباره ی ساکنان اصلی این سرزمین از جمله هزاره ها، اوزبیک ها، تاجیک ها و تورکمن ها بافته اند. اگر امروز این سرزمین فقیرترین کشور جهان است؛ اگر این کشور مرکز بزرگ تروریسم و خشونت است؛ اگر بزرگترین تولید کننده ی مواد مخدر جهان است؛ اگر فاسد ترین کشور جهان است، اگر بدترین کشور جهان برای کودکان و زنان است، همه و همه محصول و دستاورد چند سده حکومت جلادترین و خشک مغزترین ها است.

مردم هزاره آنچه را که گروه های فاشیستی بنام های دایرت المعارف و اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان برای جعل واقعیت و توهین و تحقیر مردم هزاره و سایر باشندگان اصلی این سرزمین منتشر می کنند، فقط بخشی از پروژه ی کلان حکومت پشتونستی و گروه های متحجر همراه آن برای ادامه جنایت در این منطقه ی جغرافیایی می دانند. ادامه یافتن این تلاش ها تنها می تواند شکاف و اختلافات قومی را بیشتر کرده و آغاز مجددی برای جنگ های داخلی باشد. هرچند حکومت فاشیستی کرزی حامی اصلی این گونه طرح ها است اما در حقیقت نویسندگان و تهیه کنندگان و حامیان اینگونه طرح ها باید از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده و به جرم خیانت ملی محاکمه شوند. این خشک مغزان تلاش های مردم هزاره را برای آموزش، فرهنگ، احترام به حقوق زنان و …بی ارزش می پندارند و تنها ارزش آنان کتاب سوزاندن، مکتب سوزاندن، حمله به دانش آموزان و آموزگاران، معاوضه زنان با حیوانات و.. می باشد.

شبکه سراسری مردم هزاره ضمن محکوم کردن تلاش های خشک مغزان و متحجرین اطمینان می دهد که این گونه اعمال نه تنها روحیه ی مردم هزاره را تضعیف نکرده و باعث حذف واقعیت نمی شود، بلکه مردم هزاره را برای مبارزه با جنایات و جعل پردازی های جنایت پیشگان، همبسته تر و یکپارچه تر می کند.
شبکه سراسری مردم هزاره
www.HazaraPeople.com

شبکه سراسری مردم هزاره متعلق به مردم هزاره در هر جای جهان برای دفاع از حقوق آنان، در هر جای جهان بويژه افغانستان است. این شبکه با نگاه به قوانین حقوق بشر بويژه بیانیه جهانی حقوق بشر که هرگونه تبعیض و ستم را نفی می کند و به انسان ها برای بدست آوردن حقوق شان، حق راه اندازی گروه و اجتماع را می دهد، راه اندازی شده است.

آنلاین :

شبکه سراسری مردم هزاره

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • عدو شود سبب خیر. ما همچنان ایستاده ایم.

 • tabake dast ba dsat ham bedehem nagzarem aen seyah delan ra

  آنلاین : http://gholam.rasoli@yahoo.com

 • وقتی دانشمندان پشتون اینچنین در تعصب غرق باشند از انتحاریهای طالب که گله نیست. برادران با وحشی و توحش زندگی نمیشود.

 • مرگ بر خشک مغزان قبیله که دانش و دانشنامه و امار و امار گیری را مسخره و بدنام کرده اند.

 • اوغو، طالب ، کوچی، وحشت

 • درود به دوستان ! گاه گاهی یگان کوچی شهری شده ، لنگان لنگان به کابل پرس? چاغوک نموده مینویسد : برادران شما نباید علیه وحدت ملی چیزی بنویسید ، این کار شما خلاف تمام موازین ومقرره های زنده گی با همی است ، شما برادران اوغان را توهین میکنید ، شما اینطورید و آن طورید و غیره و غیره جفنگ سرایی ها . همان هایی که داعی مهربانتر از مادر به وحدت دروغین ملی اند ، حال که دانشمندان و اکادمیسن های اوغان لُب و لعاب سرشت سرگین قبیله را در کتابی مستند نوشته اند خپ خوده زده اند ، چُپ شانرا میگیرند تا چند روزی که موضوع حاد است . بعد چند روز باز مانند سمارق بدبوی کوهی این طرف و آنطرف میرویند و چند دوست پیام گذار را نصیحت های پدرانه میکنند .
  بهترین وثیقه و میثاق با سرزمین خراسان با افتخار همین است که هزاره خراسانی، ازبیک خراسانی و تاجک خراسانی مانند مشتی با هم شوند و پوز چهار اکادمیسن کوچی اوغان سلیمان کوهی را که دانشنامه ( دایرة المعارف ) مینویسند را به خاک بمالند تا دیگر جرأت نکنند چنین پا از گلیم غژدی شان به بیرون گذارند .

  • برادران غیر پشتون ما از واقعیت چشم پوشی میکنند . بیائید بطور مثال همین شهر هامبورگ را نفوس شماری کنیم که چه تعداد پشتون وچه تعداد غیر پشتون است . طیعا" که پشتون ها زیاد اند . گناه شان چیست . قومی که بیشتر باشد باید توهین شود؟

  • زیاد پشتونها در اشتادپارک هستند و فاند جمع میکنند.

 • کرزی و برادران موادفروش و انتحاریش ننگ بر پیشانی انسانیت هستند.

 • این به اصطللح اکادمی بی علوم و رمل انداز از کجای اوراق دفتر فالبین های لب سرک کاپی کرده و نشر نموده است در صورتیکه همه حکومت های حاکم تا امروز در افغانستان از ترس برمل وعلنی ورسمی شدن واقعیت نفوس در افغانستان که فیصدی پشتون هاراهمیشه زیاد میگویند ولی از۰ سی تا سی وپنج بیشتر نیستند از سر زوری وجهالت هیجوقت حاضر به نفوس شماری نبوده اند تا دروغ و ادعا پوج انها برمل وعلنی نشوند

 • این اکادمی بی علوم و رمل انداز از کجای اوراق دفتر فالبین های لب سرک کاپی کرده و نشر نموده است در صورتیکه همه حکومت های حاکم تا امروز در افغانستان از ترس علنی ورسمی شدن واقعیت نفوس در افغانستان که فیصدی پشتون هاراهمیشه زیاد میگویند ولی از۰ سی تا سی وپنج بیشتر نیستند از سر زوری وجهالت هیجوقت حاضر به نفوس شماری نبوده اند تا دروغ و ادعا پوج انها علنی نشوند

 • این اکادمی بی علوم و رمل انداز از کجای اوراق دفتر فالبین های لب سرک کاپی کرده و نشر نموده است در صورتیکه همه حکومت های حاکم تا امروز در افغانستان از ترس وعلنی ورسمی شدن واقعیت نفوس در افغانستان که فیصدی پشتون هاراهمیشه زیاد میگویند ولی از۰ سی تا سی وپنج فیصدبیشتر نیستند از سر زوری وجهالت هیجوقت حاضر به نفوس شماری نبوده اند تا دروغ و ادعا پوج انها وعلنی نشوند

 • درود به گردانندگان سایت و به جامعه فرهنگی ما.
  ما از این اقدام شما حمایت می کنیم.

 • جا هلان اوغان وحشی غاصب ومتعصب انتحاری انفجاری منافق یکبار دیگر وحشی گری ، جعل کاری ، جنایات ، خیانات هزاران فسق فجور که قبلاً بابه کلان های شان در طول مدت سه قرن ثبت تاریخ کرده است باز هم این غلام های حلقه به گوش وطن فروش تکرار کرد .
  ما اجازه نخواهم داد این غژدی نشینان وحشی چوپان شتر ها گوسفندچران های اوغان کوه سلیمانی ها تاریخ وفر هنگ ما ملت افغانستانی وا قوام قهرمان شجاع تاجک هزاره ازبک ، ترکمن وغیره اقوام ساکین را تقلب نمایند .

 • دوستان عزیز و برادران گرامی!
  بعد از خواندن تمام تبصره های شما روی این مطلب، به این نتیجه رسیدم که ما مردم به چی حد احساساتی هستیم و روی مسایل با کدام نگاه های احساساتی برخورد میکنیم. انچه در تبصره ها دیده میشود کلمات زشت و رکیک به ادرس باشنده گان پشتون این سرزمین است که بنام های مختلف یاد شده اند (اوغان، انتحاری، کرزی و برادران انتحاری...وغیره). بدون شک که هر کدام شما تا صنف ۱۲ یا بالاتر از ان درس خوانده اید ولی کامنت و نظر تان روی مسایل هیچ فرقی با دید یک کوچی که شما از ان بنام های مختلف یاد میکنید و یک هزاره ده نیشین ندارد. خواهش میکنم از دوست های خود که نظریات سازنده بدهند تا مشکل حل شود نه اینکه بیشتر به حساسیت ها دامن زده شود.
  یاد تان باشد که هرگز به مشکل حل نشده است، بلکه مشکل با راه ی حل ان حل شده است.

 • هزاره را روی دادی بوی دامادی می آید.اگر با اقوام اقلیت مانندی که در ایران و پاکستان عمل صورت میگیردبرخورد میشد آنگاه مزه دهن شان خوب میگردید. در ایران سنی ها حتی به جماعت نماز خوانده نمیتوانند...
  شما بی شرف ها را واقعاً نباید اینقدر ناز داد.

  • اگر راست می گویی نفوس شماری کن که کی اقلیت است؟ هزاره یا افغان (پشتون)؟ پشتون را اگر روی دادی همه چیز را از خود حساب می کند مثلی که از زمان ابدالی تا حالا کرده است.

 • کرزی وحشی، طالب نکتایی پوش، گلبدین پاکستانی و احفاد اسرائیلیان و مزدوران عرب و اجهل الجاهلون تمام تاریخ بشریت، اوغان وطن فروش، اوغان بی فرهنگ، بی ریشه، بی تاریخ و تازه به دوران رسیده؛ شما ای اولاده ی پاکستانی و هندوزادگان مگر ندیده یی که خراسان ملک و دیار کی ها است؟ تو نمی دانی که مردم بومی این سرزمین (تاجیکان، اوزبک ها، هزاره گان، کافرستانی ها و بلوچان و...) اند که این کشور را از نیاکان شان به ارث برده اند. تو اوغان کثیف که سگ هم دلش نمی شود با تو هم کاسه شود، چطور به خودت جرات دادی که مردم بومی را اقلیت خطاب کنی. از کمتر از سه صد سال تاریخ شما در اوغانستان (ایران) در کجاست؟ پارتها (اشکانیان)، سامانیان، پوشنگییان، صفاریان، غوریان، یفتلی ها مگر تاجیک نیستند. یوچی ها، مغلها، تمدن غزنه مگر مال ترکتباران ازبک، ترکمن و هزاره مگر نیست.
  اوغان وطن فروش؛ در کجای تاریخ تان بدون انگلیس و روس و حالا هم پاکستان و عربهای کثیف حکومت کردید. اوغان کوچی و خانه بدوش، فکر می کنی که با سیاست های غصب زمین های بومی های هزاره در میدان، اونا را از روی زمین پاک می کنی
  اوغان جاهل و نوکر بیگانه، با لانه سازی مرز و بوم ما به پاکستانی کثیف و بدزاد و چتل خور و عرب های بیانگرد و شترچران نمی توانی که میهن ما را از ترقی باز بداری، بلاخره این ملک از خود صاحب داره و و این تو استی ک از ناکجاآباد تاریخ آمدی و می خواهی که ملک ما را غارت کنی.

 • ما مردم حق داریم که هویت خود را نگهداریم و در راه حمایت از آن احساسات به خرچ دهیم. من کدام بشر بی ریشه نیستم که هر فاشیست پشتون بیاید و برای ماندن من در این سرزمین حد و مرزی تعیین کند. این تنها اوغان را شامل نمی شود، هرکی که بخواهد در برابر آزادی ما بایستاد ما هم آرام نمی نشینیم.
  اوغان ها از تاریخ ما تغذیه می کنند و تمام تاریخ نیاکان من را بنام آریانا به نام خود به ثبت می رسانند. در کجای تاریخ بشریت اوغان غیر از میرویس و احمد ابدالی حکومت گری دارد.

  • دیده میشود که دوست ها هنوز هم احساساتی برخورد میکنند. نقطه ضعف شما همین است که استدلال تان بی اساس و استوار بر توهین و تنها استععمال کلمه ی اوغان...است. این سخن ها و چتیات گویی ها جایی را نمیگیرد و نخواهد گرفت. شما برادر های هزاره خداوند را سپاسگذاری کرده رو به سجده بیفتید که از برکت تحول ۱۰ سال قبل و بخصوص سیاست نادرست حکومت کرزی به مقام های دولتی رسیدید و حالا دارید بزرگ نمایی میکنید ورنه...معلوم است که در چی وضیعت بدی قرار داشتید که هرگز به صفت یک افغان تعصب ستیز با ان موافق نبودم ونیستم، که بالای قومی چی که بالای یک طفل افغان ستم شود. اگر پدر های تان در آن زمان هم مثل که شما نسبت به چیزی که بودند، بزرگ نمایی میکردند ضرور بود که نظام آنها را در جای شان شانده و مطابق حق شان معامله میکرد. بزرگترین خدمتی که در تاریخ افغانستان برای هزاره ها شده است در همین دوران حکومت حامد کرزی بوده است، که شما امروز نامبرده را به نام های مختلف یاد میکنید. بغیر از کرزی هر کسی دیگری بر سر قدرت میبود شاید هیچ هزاره ی نمی توانست به مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری، حضور پر رنگ در کابینه، حضور در ولسی جرگه و سایر ادارت برسد. امید دارم که دوره کاری کرزی خلاص شود و یک اداره به میان بیاید تا حق هرکس به تناسب چیزی که هستند برسد. و جلو این بی سامانی ها و انارشیزم گرفته شود. آمین. ( روزی خاد دیدم که برادر ها هزاره خواهند ګفت: یاد همان کفن کش سابق بخیر)

  • میبخشید برادر عزیز، شما در هیچ دوره ای به ما خیرات نکردید. حق طبیعی مان بود که از صد در صد نیمش را هم خوردید. چیزی که مهم است این است که شما همیشه حقوق سایر اقوام را ضایع ساختید. هر بار با هر لباسی امدید وچهره عوض کردید. یک بار جمهوری خواه شدید، کمونیست شدید، طالب شدید و حالا هم کاسه گدایی گرفتید و هر مملکت میروید به گدایی به نام همه اقوام میگیرید و به جیب خودتان میزنید. کرزی چی وقت به درد پشتونها خورد که به درمان ما برسد. حالا حتی قبول کردید که از نسل یهودی ها هستید تا به نان و نوایی برسید. اوفففففففففففف به شما مردم هزار چهره

 • نوید آغا، تشکر که درد سر کشیدی و هزاره ها را پند و اندرز دادی تا راهی باشد برای شان و شکر گذار باشند از این که در حکومت فاشیستی-مزدوری اوغان ها (باز هم تکرار می کنم اوغان ها) منصبی را صاحب شدند.
  اولا من هزاره نیستم، یک فارسیوان یا تاجیک استم. ولی این معنی را ندارد که با هزاره ها مشترکات ندارم. من به غیر از اوغان های اسرائیلی-هیتلری به تمام اقوام کشورم احترام دارم و هزاره ها را به عنوان یکی از داغدارترین و ستم کشیده ترین مردم سرزمینم به رسمیت می شناسم.
  ثانیا، تو می توانی که خود را افغان یا اوغان یا پشتون یا کوچی یا هرچی بگویی، ولی من با افتخار اعلان می کنم که نه تنها افغان (اوغان) نیستم بلکه از افغانان نفرت دارم.
  ثالثا ما با اوغان صرفا در یک جغرافیای مشترک زندگی می کنیم و هیچ اشتراک تاریخی، زبانی و قومی نداریم. در روی زمین بیگانه ترین قوم برای ما همی اوغان هاست.
  دیگر این که از نصایح و خیز خیزک های بیجا دست بگیری خوب می شه،
  مردم به حد کافی می فهمند که دیگر باید به چی فکر کنند

 • آفرین سام
  زنده باد تاجیک، هزاره، اوزبک، بلوچ، ایماق، ترکمن، نورستانی پشه یی و دیگران
  مرگ به پشتون ها

 • دوست عزیز سام! مه فکر میکنم هر کسی نام سام را بالایت مانده یک حماقت نابخشودنی کرده. از تبصره و نظرت معلوم میشه که نه تنها سام نیستی(خدا کند که معنی نام تانرا بفهمید) بلکه به سام توهین کردی. فکر نکنم که خودت چندان چیزی باشی که نفرت کنی از یک قوم و یا سایر اقوام افغانستان. اگر نفرت داری جایت را دور بنداز و برو سرت را روی زانوی کسی دیگری بان. مه به صفت یک جوان خواستم که عفت نوشته/کلام را مد نظر گرفته نظر خود را ارایه کنم. ولی نمی فهیمدم که افرادی پست و فرومایه مانند خود برداشت حرف های سر کوچه را از ان میکنند. مه نه پشتون نه تاجیک نه هزاره و نه هم ازبیک هستم....مه از خود هویت دارم و هویت مه افغان است. تو شاباس برو یک جای سقاوی کو و مصروف باش. خودت معلوم میشه که از سر کوچه امدی و نو به انترنیت دسترسی پیدا کردی همینقدر فمهیدی که در کجا تبصره ی خوده نوشته کنم و باز پوست کنم. برو اول فرهنگ یک مسله را فرا بگیر باز اقدام به همان کار کن. اینجا جای برای کودن ها نیست. نمی خواستم جدی نوشته کنم ولی برداشت منفی که از تبصره ی قبلی من داشتی سبب شد که به اساس نظر تان شخصیت واقعی تان را به معرفی بگیرم.

 • این است فرهنگ و منطق فاشست های جاهل و یهود صفت!

 • نوید،
  معلوم می شود که در کودنی و چرند پرانی جوره نداری و باز خیال کردی که دیگری را هم با این الفاظ مغشوشت فریب بدهی.
  برایت از اول گفتم کاری ندارم که تو اوغانی یا افغان، یقین دارم که در چند جایی چند گپک عوام فریبانه را یاد گرفتی و حالانکه فاقد سواد کافی استی، می خواهی فلاطون وار مشتی از سخن های ریشخند و لودگی را به من نوشته کنی.
  اگر موضوع عفت و پاکی کلام است، خواننده ی دیگر می داند که من تو را پست و فرومایه که الحق همین خودت استی خطاب نکردم ولی معلوم می شود که اگر سقو نیستی از تبار کدام حمال، کیسه مال، جارو کش یا یگان حمام چی خوب روز کشیده استی. باید متوجه طعنه های مزخرف اوغانی ات باشی. سقو همو کاری را کرد که هر بی بنیه و پوده ی مثل تو و هم قماشان تو از پس آن برآمده نمی تواند. دوست محمد را گرگک می گفتند، نادر را غدار می گویند و کرزی را نام جدش یعنی شاه شجاع را گذاشته اند، و خودت را این که چی لقب داده اند این را من نمی دانم. لازم است که تاریخ مملکت را بخوانی، و درس بگیری که افغان های که تو از حماقت و خفت به آن ها افتخار می کنی چی مصیبت و فضاحت را مرتکب شده اند. و باز هم با این همه ذلت و پستی و دون مایگی که داری با فضولی افغانی گری ات می خواهی اثبات کنی. آدم ذلیل و خود فروخته ی مثل تو اند که جنایات عظیم اوغان های فاشیست را نادیده می گیرند و بعد با تمام بی شرمی و بی مایه گی این ننگ بزرگ را بدوش می کشند درین جامعه کم نیستند و بالای تو واری انسان های خس و خاشاک رای هم نمی زنم.

 • تبصره ی ندارم! جواب همه گفته هایت در کامنت قبلی من موجود است، انجا مراجعه فرماید جناب سام! نمی خواهم وارد بحث قومی و زبانی شوم. این بحث های تبعیض آمیز را برو با یگان همقطارانت کن که دوست دارند ازین قبیل حرف ها را.

 • نويد جان من تمام نوشته هايت را خواندم أفتاب به دو انكشت بنهان نميشود اكر تاريخ افغانستان را مطالعه كني در 300سال اخير كشور ما جندين بار تحت تجاوز كشور هاي انكليس روس عرب وباكستان قرار كرفته كشور مارا كي بالاي بيكانه ها فروخت؟ معلومدار كه بشتونها .جراكه حكومت بدست همين بشتونها بود وهمين حالا هم اس .وقتيكه حكومت بدست رباني افتاد بشتونها وارخطا شدند و 43 كشور دكر را داخل خاك ما كردند بس كي وطن فروش اس؟در مورد هزاره ها كه كفتي در حكومت كرزي صاحب مقام شده اند غلط كفتي كشتمند كي بود؟ فكر ميكنم به اشتباهات ات رسيده باشي.

 • خوب حالا که بحث از قوم و قوم بازی دارد بیرون میاید مه هم همرایت بطور درست بحث میکنم. در جواب سوالی که هنوز هم پیش خود حل نا شده گی است، اینکه چرا طی ۳۰۰ سال انگلیس، روس، پاکستانی و یا هر کسی دیگری بالای افغانستان حمله کرده است باید بگویم که لطفا مراجعه کن به تاریخ، که چرا افغانستان همیش مورد تاخت و تاز قدرت ها بوده است. این مسله کاملا جدا از بحث قوم و قومگرایی است. هر قومی دیگری بغیر از پشتون که هم میبود، افغانستان تخته خیز قدرت های شرق و غرب برای اهداف شان که یکی ان رسیدن به آب های گرم بود باقی می ماند. از سوی دیگر پاکستان در پیش روی مه و خودت به دنیا آمده و قبل از پیدایشش، منطقه که در آن اکنون پاکستان موقیعت دارد به پادشاهان افغان باج میداد و مالیه این مناطق به کندهار و کابل میرسید. ۴۳ کشور را هم کسانی به حمایت ‌B-52 به افغانستان اوردند که خودت به بسیار افتخار از آن ها حمایت میکنی در حالیکه من نه از طالب و نه از کسانی که خودت وجدانت را زیر پا کردی حمایت میکنی، پشتیبانی میکنم. آمدیم روی مسله آقای کشمند، نامبرده بدون شک که یک مرد دانشمند و یکی از سیاستمدار های فعال افغانستان بود به زور دانش خود به یک مقام رسیده بود، نه به زور خانه جنگی و به اصطلاح جهاد. دوم اینکه هر چی باشد باز هم پست صدراعظمی نسبت به معاونیت رییس جمهور پائین است. خوش شدم که نوشته های من تا یک حدی خودت را از قفس تعصب بیرون ساخت و داریم بحث های می کنیم که ارزش انرا دارد. مه یک محصل هستم و هر زور در جستجوی نسل ی هستم که بد را بد بگوید و خوب را خوب. و واقیعت های جامعه را هم در نظر داشته باشد. خودت هم معلوم میشود که شاید محصل باشی و جای مصروف کدام کاری ولی خوب است که مطالعه کنی، همه چیز بهتر خواهد شد. دوست خوب برادر عزیز سام جان!

 • به خواندن نوشته وتبصره های احمقانه تان بسیار مایوس شدیم نوسینده احمق این نوشته نمی داند که تیم حاکم دراکادمی علوم افغانستان پشتون ها نیستند بلکی غیرپشتون هستند شما هزاره های احمق باید اول ایرا درک کنیدکه کی وچه کسانی این کتاب را نوشته اوسه تن ازروسای اکادمی علوم پشتون نیستندبلکی غیرپشتون هستنداواین کتاب هم به زبان پشتونیست پس شما مردم احمق وجاهل چرا هرموضوع را به پشتون ها راجع میسازیند

 • فکر می کنم که دوست ما نوید به اشتباه در پایان جوابیه ی شان به برادر دیگر ستار جان نام بنده نوشته بودند که من هم بنابر خواست دوست عزیز نوید نمی خواهم با ایشان شاخ به شاخ شوم. به هر صورت خوب است که چند نکته ی دیگر را در باب مقایسه عملکرد پشتون ها با دیگر مردمان بیازمایم. من هم قوم پرست نیستم و این قوم پرستی پشتونی بوده که دیگر هر انسانی این سرزمین را بر می افروزد، یک گپ مارکس خیلی اهمیت دارد، موقعیت اجتماعی تعیین کننده ی شعور اجتماعی است، لابد ما و اوغان ها در یک جغرافیای مشترک زندگی می کنیم و بدون همین خاک مشترک دیگر هیچ اشتراکات نداریم، اگر اوغان از نام آریانا استفاده می کنند و اوغانستان (مرز بین دو کشور امروزی افغانستان و پاکستان) این معنی را ندارد که آن بودند که تمدن بلخ و ایران را سازمان داده اند.
  1- شاه بخارا یا امیر آن یک اویغوری یا ترک است، او هیچ گاهی خود را به تزار ها و بعد آن بلشویک ها تسلیم نکرد ولی عبدالرحمن بخش های از زمین های پدری اش را به انگلیس فروخت و در برابر آن تاج و تخت خود را نگاه کرد.
  2- قصه ی شاه شجاع و یعقوب بچه ی شیر علی به همگان معلوم است که از بی غیرت ترین و خاک فروش ترین انسان های روی زمین بودند. ای بردران شما توجه کنید در همین زمان شاه فارس و یا ایران امروز قاجار ها اند که بخاطر یک وجب خاک کشور شان هزاران تقلا را می کردند و یکی شان هم به زور انگلیس شاهی نکردند. در 1856 در هند شورش های مردمی سر اغاز الحاق رسمی هند به انگلیس می گردد ولی هندی ها(به گفته ی اوغان ها بی غیرتان) کمتر از صد سال دیگر مبارزه کردند و آزادی سیاسی رسیدند.
  3- حبیب اله کلکانی امان را از مملکت راند و نادر غدار و عبوس با حمایت انگلیسی ها بود که کابل را تصرف و غارت کرد.
  4- شواهد موثق تاریخی نشان می دهند که این حفیظ الهه امین (فاشیست درجه یک پشتون) سبب اصلی لشکر کشی روس ها را به کشور بود و حالا اوغان تمام ملامتی را به گردن کارمل که اوغان نیست، می اندازند.
  5- شما انصاف کنید و بگویید که کدام مردم در برابر روس مستقلانه و دلیرانه دفاع کردند (من گرفتن اسلحه از کشور های غربی را رد نمی کنم) فرمانده مسعود و گلبدین دو قطب متضاد و چهره های شناخته شده ی همان دوره نسبت به تمام رهبران جهادی بودند، لطفا صادقانه نزد خود فکر کنید که کی آزاده بود؟ و کی نوکر؟
  6- در موقع جنگ مزاری با مسعود و دولت کابل مزاری می توانست که در اثر فشار چند جانبه به مسعود که دشمنش بود تسلیم شود و من یقین دارم که مسعود وی را نمی کشت ولی وی ترجیح داد که بمیرد ولی تسلیم نشد.
  7- به ملا عمر ببینید، اصلا کجای این آدم واری است. نوکر درجه آی اس آی و عرب ها
  8- کرزی را نگاه کنید، یک بار به کرزی فکر کنید،،،،

  • سام جان! هاهاهاه جالب است... از شاخ جنگی در اول یاد کردی. تو در اخر فهمیدی که با یک انسان روبرو هستی؟؟؟!!! شاخ جنگی ها، سگ جنگی و اسپ دوانی در چمن ببرک و کوتل خیرخانه صورت میگیرد. لطفا اونجه برو هر چی خواستی انجام بتی.
   یک سوالته بی معنی ی ته که جواب میتم میری گوگل میکنی و می پالی که یک چیزی دیگه ره پیدا کنی. حال رفتی قصه ی بخارا، فارس، شاهان سابقه را کشیدی و چند نکاتی که درست یا نادرست نوشته شده اند شماره وار ګفتی. کار خوب کردی! من که به همان اندازه از اعمال بد شاه شجاع، یعقوب خان و در این اواخر از گلبدین چشم پوشی نمی کنم از سینه بریدن های زنان مردم، از میخ زدن بر سر مردم، چور و چپاول ناموس و عزت مردم تا سوختاندن تاک های شمالی بدست شرو و فساد و طالبان هم منکر نیستم. در مورد حملات انگلیس، روس، پاکستان، کشتمند و غیره جوابت را قبلا داده ام. یادت باشه که به این سخن جایی را نمیگرد. کوشش کو بزرگ نمایی نکنی به چیزی که هستی افتخار کن و یا هم اگر بد بود شرمسار باش.

 • برادر محترم نويد جان مه در سال 1370از بوليتخنيك كابل به سويه ماستر انجينير فارغ شديم مه از تمام تنظيم ها سزان احذاب و أنانيكه باعث بد بختي بيجاره كي نفاق و....درين كشور شدند سخت نفرت دارم مسعود ايكه نفاق انداخت وخكومت كرد مزاري ايكه ميخ كوبيد سياف ايكه مردم بيجاره هزاره را در كانتينر ها از بين برد كلبدين ايكه ده ها هزار راكت در يك روز بالاي مردم كابل انداخت كرد طالب ايكه مردم شمالي وهزاره را قتل عام كرد همه اينها نفاق بين اقوام برادر و باهم برابر ما انداختندمه شخصأ برايم تمام مردم افغانستان از هر مليت كه باشد برادرم اس اما موضوع اشغال كشور بحث ايست كه تاريخ كواه اس كه كي روس انكليس وعرب باكستاني را به ملك ما أورد؟نويد جان برادرم هستي خدا كند از مه خفه نباشي .لعنت به أنانيكه نفاق را درين ملك أوردند.

 • سلام دوستان گرامی! افغانستان وطن وسرزمین تمام افغانها است، چی هزاره است چی تاجک چی پشتون همه با هم برادر هستیم. این چند نفر جیره خوار ایران و پاکستان هستند که نفاق را دامن میزند و میخواهد که مردم مارا بدبختر بسازد. اشخاص مزدور همیشه الفاظ توهین امیز را استعمال میکند. هر کسی که مردم را به وحدت ملی تشویق میکند این بدبختهای جیره خوار او را توهین میکند. برادر عزیز نوید دانش شما و برادر سام برای من اشکار شد.نوید جان شما از کدام فامیل رسیده و روشنفکر هستید و سام بیچاره فاقد تربیه فامیلی است.

 • منهم با این صدای بلند شما همصدا میشوم و با فریاد مشترکی، آرزومندم که این اعلامیه یکبار دیگر آغازی باشد برای همسویی مردمان دیار مان. جنایتکارانی که برای شهروندان اصلی خراسان زمین هویت تراشی میکنند رو سیاه اند.

  آنلاین : http://nadiafasel.blogspot.con

 • جناب نوید تو که خود را این همه هوشیار و مودب میدانی چطور نفهمیدی که سراسر کلامت بوی نجاد پرستی میدهد. در این عصر و زمان که همه میدانند که همگی ازاد و برابرند. در مملکتی که اکثر بودجه ان از طریق خیرات و صدقات ملل متحد است تو یا کرزی سگ کی باشی که حق هزاره و تاجیک یا اوزبک را تعیین کنی موادفروش انتحاری.

  • فواد جان تشکر که درک کردی که بسیار مودبانه همرای این مسله برخورد میکنم. خودت ضرورت داری که املا و انشای خود را درست بسازی، باز در مسایل بزرگ نظر بدهی. اشتباهات زیر را لطفا اصلاح کنید:
   ۱- نجاد پرستی: نژاد پرستی
   ۲- برابرند: برابر اند. از سایر اشتباهات کوچک میگذریم.
   صدقات و خیرات ملل متحد را باید یک انسان جمع آوری کرده و در حلق انسان های سگ صفت مثل خودت بریزد.

 • قابل توجه احمد نوید:
  اوغان جعل کار تروریست نام از درس خواندن گرفت که من محصل هستم درس میخوانم از کدام غژدی ویا چوپانی خطا خورده آمده فعلاً مصروف اموختن علم وتحصل است .
  نوید جان تو واقعیت در جستجوی کسب علم هستی یا از دروغ پرو پاگند نبشته کردی اوغان ها همه مصرف دروس های انتحاری هستند انفجاری ویک تعداد شان مصروف چوپانی هستند ویک تعداد مصروف غلامی ، یک تعداد دیگر هم مصروف جاسوسی برای کشور های عربی وپاکستان هستند یک تعداد مصروف جهاد هستند نوید جان راست بوگو تو چو طور از جمع هم قطارهای اوغانی ات خطاخورده اهلی شده ئی شغل وفرهنگ دیگر برادراند واز بابه کلان های تان که می راس مانده برای تان بنده بطور مثال یک چند تا نمونه برایت مشت نمونه خروار مثال مدهم از قبیل انتحار انفجار ، دوز دی ، مواد فروشی ، جاسوسی ، غلامی ، چو پانی ، شتر چرانی ، غژدی نشینی ، وطن فروشی ، مزدوری برای بیگانگان ، سوختاندن کتاب وآتش زدن مکاتب مدارس ، مسجد ، آتش زدن قرآن کریم که در این اواخر افزایش یافته است نمونه شان در بهسود ولایت میدان وردک این همه افتخارات تان را الی داده در جستجوی مردم خوب هستی که خوب را خوب بگوید وبد را بد بگوید بنده این واقعیت های جامعه را در نظر گرفته برای احمد نوید تشریح کردم .
  در این واقعیت های جامعه خودت چه نظر داری من حیث یک اوغان اهلی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

  • تشکر متعلم صنف هشتم! در قدم اول خودت باید در پهلوی تعلیم، تربیه را هم فرا بگیری جانم.
   هنوز هم وخت داری تا روی این مسایل بزرگ نظر بدهی، هنوز بوی شیر از دهنت آمده و کاری نکن که خدا نخواسته مانند فرزند های پیش از پدر و مادر معلوم شوی.
   لطفا درس هایت را درست بخوان و همیش مشق و تمرین کو تا املا و انشا خودت هم درست شود. هرگاه این مشکلات را رفع کردی باز بیا و نظر بتی.
   لطفا کلمات ذیل را در آینده درست نوشته کن:
   ۱- دروس جمع است، دروس ها کفر ادبیات فارسی/دری است (کلمه ی جمع را نمی تان باز جمع کرد)
   ۲- می راس: میراث
   ۳- برای تان بنده: برای تان مانده
   نمی خواهم روی چتیاتی که نوشته کردی تبصره کنم. اینجا همسن و سال خودت شاید زیاد باشد، میشه که آنها چیزی نوشته کنند.

 • سلام آقای نویسنده
  رییس اکادمی علوم افغانستان معاون سر محقق عبدالباری راشد میباشد، که تاجک است، نه پشتون.
  رییس اداری، رییس پلان، رییس امور چاپی با مطبعه بهیر و مدیر ایدیت اخیر دانشنامه آریانا تاجک هست، من همه ای اینها را از نزدیک میشناسم.
  اګر خود تاجک ها فیصدی خود را ۱۲ فیصد نوشته میکند، و به امضای رییس یک تاجک به مطبعه بهیر بخاطر چاپ فرستاده میشود، در این ګناه پشتون چیست؟ این آقای نویسنده چرا تاجک و همزبان خود را به مسوولیت و اشتباه خود متوجه نمیکند، که پشت پشتونها را ګرفته.
  پشتونها نه ده قیصه شما بود و نه ده قیصه شما هست. ګوه را خودتان میکنین و دعوا را بالای پشتون.

 • اقای احمد نوید چنان غرق در لذت از دانش وبینش خود است که فراموش کرده که این استاد بزرگ در پسمانده ترین و فقیرترین ملک دنیا زندگی میکند به لطف ادمهای امثال خودش. اینکه کرزی به هزاره ها للطف کرده باشد از حد اختیاراتش دور است چون ارباب امریکاییش راه او مشخص میکند و خود کرزی هم مانند زمامداران هم نسلش به دزدی خیراتهای جاپان و چین و جرمنی و دیگران مشغول است و مانند برادرانش در دوبی و امریکا ذخیره سازی میکند و ما مردم چقدر بدبخت هستیم که در ملکی زندگی میکنیم که امثال اقای نوید بر ما منت مگزارند که باید خدا را شاکر باشیم که نفس میکشیم.

  • تشکر رضا جان! با چندین جمله ی نخستین خودت موافق هستم، ولی اینکه شکر را بجا نمی آوری کاری درست نیست. درین شکرگذاری مه هم همرایت هستم. بنده نا سپاس نباش، که باز روزی نه یاید که هر دوی ما مثل دهه ۹۰ نتوانیم حتی در مورد زبان و منطقه خود صحبت کنیم و از ترس هویت خود را به کسی گفته نتوانیم. تشکر!

 • عارف جان حتما اوغان های ناقلین است خودرا از ملیت تاجک معرفی کرده است بخاطر که قوم اوغان بسیار افتخارات زیاد دارد انچنان که قبلاً تذکر داده ام برای همه خواننده گان محترم .
  خدمت همه براران تاجک هزاره از بک ترکمن وغیره ........... به عرض رسانیده شودکه یک تعداد ناقلین که در دوران حکومت عبدالرحمان خائن ملی به نام ناقلین به سمت شمال نفوس کرده است چون که قبلاً اوغان ها هم هویت مشخص نداشت فعلاً بکلی هویت خودرا از دست داده است در حال جعل کاری است پله ترازورا دیده تاجک معرفی میکنندخودرا ................

 • اتحاد تاجیک هزاره و اوزبیک قبر پشتونیسم را میکند.

 • کتاب شیطنت العلوم از طرف بخش دآیره اشیطنت آریانا در آکادمی علوم که رییس آن بخش حبیب الله رفیع یکی از بیفرهنگترین پشتونها قبایلیست با همکاری یون طالب و نالایق خلقی به چاپ رسیده.

 • kase ki ba hazara tawhin karda naweshta ki shuma aqal nadared ki chinin menwesed . akher tu be aqal nesti ki hastan kasani ki tahte name hazara ba pashtun tawhin mekunad , in kare kasani hastan ki mekhahad ab beshtar gel aalud shawad

 • Man namidanam, ke dar ketab tche neweshta shoda. feker mekonam,
  ke hama nemidanand, ke waqhehand tche neweshta shoda. Khob, jak chiz besiar waze hast. Agar hama hazara ha ba mesle tabsora konendagane een site feker konand, waqhahand ke bajad ba een ha mohtat beshim. hich waqht mekh kobi ra dobara namegsareem. Mazari wa har ke mazar ra dost darad, khahen wa jahel mebashad. marg ba mazari wa tmame dosthajash. marg bar khomeini. marg bea taleb. zenda bad massoud

 • تذکره تابعیت جدید که نام اقوام (تاجک، هزاره ، ازبک ، ...) حذف گردیده ارتباط کامل و بدون شکی با کتاب های منشتره اخیر از جناب حکومت قومی دارد . نباید معاونین ریس جمهور صدا بلند کنند تا چکوکی هایشان از دست نرود و یا هم رفاقت شان خراب نشود خوب است که مارشال صاحب متوجه اسپ های خود باشد تا اسپ های خراب نشود .
  زنده باد محقق ، با آنکه نه با جناب ایشان نه در مذهب شریک هم و نه هم در قوم اما سخنان او را ستایش میکنم بخاطریکه یک مرد سیاستمدار دیگری از قوم تاجک ها ، هزاره ها و یا ازبک ها پیدا نشد که مثل محقق مردانه صحبت کند . هرگاه خاموش بمانیم سیاست طالبی باز بالای ما تطبیق میشود .
  کتاب های اخیر منتشر شده از سوی اکادمی (قومی) علوم دایره المعارف و اطلس اتنوگرافیک بعضی از احزاب و اشخاص متعصب و تندور ممکن به همکاری سازمان های استخباراتی بخصوص پاکستان شاید طرح و نشر گردیده است .
  تقلب در آرای انتخاباتی و پرکردن صندوق از آرای اشخاصی که اصلآ تولد نشده بودند چی بود که حالا نفوس شماری را هم بنابر خواست خویش و با استفاده از همان ارقام رای دهنده کنندگان که تا هنوز به دنیا نیامده اند وانمود میسازند .
  برعلاوه جمع کردن و حریق کتاب ، اکادمی علوم رسمآ و کتبآ باید از نشر کتابی که بدتر از آیه های شیطانی برای افغانستان و اقوام است معذرت بخواهد و خارنوالی هم هرگاه در خدمت یک قوم خاصی نیست این موضوع را جدی تعقیب کنند ضمنآ رئیس جمهور فرمانی را که آگاهانه و یا نا آگاهانه صادر و از این شاهکاری اکادمی قومی تقدیر کرده نیز طی فرمان عذر خواهی کند ورنه عواقب این کار در دزار مدت برای افغانستان و اقوام آن خطرناک است بخاطریکه کار اکادمی مانند کار گذاری ماین برای نسل های آینده بوده و سبب نفاق و امتیاز طلبی های بیشتر و خانی جنگی ها میگردد.
  هرگاه به عنوان مصلحت های ملی و یا آنکه متعصب معلوم نشوم و از حق خویش دفاع ننمایم آینده بدتر از امروز خواهد بود.
  با احترام
  ارگونوال

 • من با نویسنده محترم کاملا موافقم اگر واقعیت را بگویم حالا هم خیلی به اشخاصی چون اینها محبت ورزیده اید ورنه هرچه بگوییم واقعا کم است .
  أنانیکه با این نوشته موافق نیستند یا از همین آدم نماها هستند ویا بخواب رفته های غافل از همه چیز !
  باخبر ! این یک اشتباه نیست ، این طرز فکر وعمل عده ای محدودی هم نیست که به آن دل خوش کنید وگویا شاید چهار نفری مغرض دست به همچون کاری زده اند ودیگر چنین نمیکنند خیر همه با هم اند یعنی کرزی واطرافیانش ، طالبان افغان وپاکستانی حکمتیار ، وووو پلان شده از شرایط ووضعیت طلایی که از فیض خارجی ها بدستشان رسیده نهایت استفاده را میکنند ، واضحتر بگویم کاری را که طالبان انجام داده نتوانستند اینها حالا بسیار به فریب و چالاکی انجام میدهند .
  اگر چشم بینا وگوش شنوا باشد همه دسایس خوب قابل درک است والا....

 • ۲۰ سال است که در لندن زندگی میکنم دوستان پشتون هزاره و تاجک و هندو دارم همه به همدیگر بسیار احترام داریم. در این شهر از ۱۰۰ قوم مختلف بدون بی احترامی به یکدیگر زندگی میکنند چون همگی در برابر قانون برابر اند از هر کجا گه امده باشند. چرا باید چند دزد شکم سیر باید ارامش مردم غریب و بیچاره ما را اینچنین بر هم بزنند. اگر امروز به هزاره از روی کینه توزی چند دزد اهانت میشود دیگر اقوام هم اعتراض کنند هیچوقت این افراد به خود اجازه به ایجاد نفاق نمیدهند. اخر تا به کی چقدر کینه چقدر نفاق چقدر تبعیض. تا کی باید اکثریت به نادانی اقلیت دزد و شکم سیر بسوزند!!!

 • نوید،
  خریت (خر بودن) تو قابل تقدیر و تحسین است. شاخ به شاخ یک لفظ مشهور در عرف و زبان عامیانه ما معنی جدل و بحث را می رساند. مشکل اصلی تو این است که نه چیزی را می دانی و باز از پیش هم فضول تر و مردار تر می شوی.
  اگر این قدر به ما و جامعه ی ما، و فرهنگ ما کینه توزی، اولا نامت که نوید است تغییرش بده و یک نامی مثل یگان اوغان کوچی، غبرگل، آدم خان، یا یگان چیز دیگری بمان. تو مثل همو اشخاص استی که میگن باخودم جنگی و با خایه هایم سر آشتی داری. او لوده همی زبانی که با دنیای مجازی در ارتباط استی زبان من است... به خودت فکر کن در میان جامعه ی ما چی داری؟ یک شتر، یک غژدی، دو تا بز و سالها می شود که مثل صهیونیست های برادرت تمام جهان را از گند و بوی تان پر کرده اید. مثل ماکیان ها یک وقت قت قت ات می برایه که من دگه تا کسی بحثی ندارم و باز ماکیان وار بر پشت خروس منقار می زنی هاهاهاها تا اگه در این جا کسی دلش شوه و بیایه ده کونت یک مقدار پُف کند.

  • حماقت خود را ثابت کرده بودی، چیزی کی مانده بود بی ادبی بود که او ره هم ثابت کردی. این است فرهنگ ی که خودت از آن صحبت داری، یکی تان چتیات نوشته میکنید دیگر تان میگه از خنده ما ره کشتی. خنده کو، خنده کو.....
   این فرهنگ نیست که وقتی دیگه بحث نماند، باز چتیات گویی کنی و بیشتر از پیش خوده بی فرهنگ جلوه بتی. میگفتی دیګه بس است ازین پیشتر رفته نمی توانم مه هم همرایت قناعت میکردم.
   نوت: یادت باشد از فرهنگی که خودت حمایت احمقانه میکنی در آن چیزی بنام دو و دشنام موجود نیست. ازین پیش فرهنگ برادران دری زبان ما را توهین نکن.همه مردم چی دری زبان، پشتون و هزاره باید سرت لعنت بفرستند.

 • هاهاهاها، از خنده کشتی ما ره،،،،،،،،،، اوغانکا ره باید امتو کد..

 • سام جان
  بلا کتی با این نبشته آخرت.
  باز ببنیم - خنذیر گل نه نوید چه میفرماید؟؟؟؟؟؟

 • مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوجه نوید جان :
  پشت املا وانشا ما نگرد خوده در کچه حسن چپ نزن اصل مطلب خو از نوشته هایم خداکنند اخذ کرده باشی بنده منحیث یک متعلیم فقط یک سوال دارم از خودت نوید جان او سوال این اس که شغل وفرهنگ برادراند را وپدران واجداد تانرا چرا الی داده یک آدم اهلی شده ئی نظر به نوشته خودت که کدام تبصره نکرده ئی به نظر بنده یا که تونیز فرهنگ پدر کلان هایت را 100 % دنبال میکنی اگر نمی کنی هم خودت فهمیدیی که همه پشتون یا اوغان یا پتان یا پختون هر کس که به این نامها یاد میشود مردم های جاهل نادان ، احمق ، هستند .
  نوید جان اگر تو تبصره نکرده ییی همه مردم افغانستانی حتی مردم جهان می دانند چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است نوشته های بنده واقعیت های جامعه را صد در صد بیان نموده است خودت هم پی برده ئی که ما در راه کج روان هستیم هیچ وقت در منزل نمی رسیم هم حق وحقوق خود را ضایع می نمائیم وهم از دیگران را .
  نوید جان امید وار هستم که خودت همراه هم قطارانت در اشتبا هات وجهالت های تان پی برده باشید که دیگر انتحار وانفجار ومکتب سوزی ، قرآن سوزی را وقتل عام مردم بی دفاع ومظلوم را دیگر بس نمائید .

 • گل زی ، خر زی ، بز زی ، سگ زی نوید جان : فکر کنم پرار کردی دیگر صفحه کابل پرس? را باز هم نخواهد کردی .
  سوال ها اموتو بی جواب خواهد ماند اگر کدام انتحارزی ، انفجار زی ، ترور زی ، چوپان زی ، شتر زی ، راکت زی ، کلا شینکوف زی ، بم زی دیگر پیدا شود جواب دهد خودت که پرار پرار کردی بچیم .

 • نوید جان بسیار می بخشی چند تا نام تان یادم رفته بود :
  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل زی ، مواد فروش زی ، دوزد زی، غلام زی ،

 • کاملا درست است ، ولی چکار باید کرد باید عملا وارد معرکه شوییم این شف شف گفتن دیگر بس است . اگر امروز هم خاموش ماندیم ومتل همیشه به چرب زبانی کرزی فریب بخوریم عنقریب شاهد جنایاتی دیگری از این گونه خواهیم بود . باید متوجه شوییم اگر طالب دیروز بزور جنگ نتوانست مقاومت را سرکوب نماید وبرای همیش خجل وشرمنده گردید امروز برادر نکتای دار اش میخواهد به این گونه مردم ما را فریب د هد وخوب باور داشته باشید که کرزی نیز از این حرکات مرموز ومزبوحانه کاملا واقف واز آن حمایت میکند والا دیگری از قوم دیگری این جسارت را کرده نمتواند حتی واقعیت را ابراز داشته نمتوانند . مشت نمونه خروار کسی پیدا نشد که در مقابل کرزی ودیگر اطرافیانش ایستاده وبپرسد چرا به جانیان زمان ، به این وحشیان انسان نمای به اصطلاح طالب برادر خطاب میکنی؟ این ما هستیم که خوش باوریم وهمیش بازی خورده ایم ورنه او اعتراف میکند که طالب وحشی برادرش است وبارها گفته ومیگوید .!!

 • جرا پشتونها در این جاه ذکر نشده اند؟؟؟؟؟؟ بخاطر این که آنها خوب میدانند که تعلق به قوم یهودیت و نصارا ربط میگیرند.....

 • بلی هزاره از منکولیا ااست این اکادمی علوم نمی کوید بلکه تمام جهان قبول کرده که هزاره منکولیایی هستند
  people of Mongol descent dwelling in the mountains of central Afghanistan. They number about 1,650,000, of whom about 1,500,000 live in Afghanistan, and the remainder in Iran. One group, the Eastern Ḥazāra, inhabit the area known as the Hazārajāt. There are important communities of them also in Iran and Baluchistan (Pakistan). The Western Ḥazāra include those dwelling in the northern foothills of the Safīd Kūh Selseleh-ye (Paropamisus Mountains); and a group on the border of Iran known as Ḥazāra in Iran and as Taimuri, or Timuri, in Afghanistan.
  The Western Ḥazāra are Sunnite Muslims and speak dialects of Persian. Many of them were still nomadic or seminomadic in the late 20th century. Some spend their summers in felt-covered conical tents.
  The Eastern Ḥazāra speak a peculiar kind of Persian with many Mongol and Turkic words. Most of them are Shīʿite Muslims of the Twelver faith. They live in fortified villages of flat-roofed houses of stone or mud built wall-to-wall around a central courtyard, overlooking the narrow valleys in which they cultivate rotating crops of barley, wheat, and legumes, as well as various fruits and cucumbers. The vast, treeless mountains that dominate the landscape are used chiefly for pasturing sheep.
  Back to Top
  To cite this page:
  * MLA Style: "Ḥazāra." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
  * APA Style: Ḥazāra. (2010). Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannic

 • تاجک برود تاجکستان ،ازبک برود ازبکستان،ترکمن برود ترکمنستان،هزاره برود بعد از ۲۰۱۴ به قبرستان

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس