صفحه نخست > دیدگاه > مروری بر مسموم کردن دختران مکتب در افغانستان

مروری بر مسموم کردن دختران مکتب در افغانستان

تشديد مسموم شدن دختران مکتب در ولايت هاي تخار، کندز، سر پل و باميان شک و ترديد در دست داشتن حلقات حکومت کرزي در اين قضيه را بيشتر مي سازد.
داکتر ثنا نیکپی
چهار شنبه 15 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نشر نخست: دو شنبه 25 جون 2012
مسموم کردن دختران مکتب در زمان حکومت ببرک کارمل و داکتر نجيب الله شروع شد. زمانيکه مجاهدين درگير جنگ مسلحانه با حکومت وقت بود، استخبارات پاکستان ، بخاطر بي ثبات کردن وضع و جلوگيري از پروسه تعليم و تربيه در افغانستان به مسموم کردن دختران مکتب در کابل اقدام ميکردند.

پاکستان نه تنها دختران مکتب را مسموم مي کرد، با تبليغات شان از طريق مجاهدين شک و ترديد هايي را در ميان مردم بوجود آورده بودند که گويا حکومت بخاطر جلوگيري از تظاهرات ضد دولتي اين کار را انجام ميدهد. اگر مسموم کردن شاگردان مکتب از طرف حکومت حقيقت داشت، پس شاگردان پسر نيز بايد مسموم ميشدند که هيج وقت اين کار نشد. زيرا زمانيکه آي اس آي اين کار را توسط مجاهدين انجام ميداد، آنها رفتن دختران به مکتب را از ديد اسلام ناجايز ميدانستند. اگر آي اس آي اين کار را به مکتب پسران پلان ميکردند، براي مجاهدين سوال پيدا مي شد.
حالا که در زمان کرزي اين کار غير انساني در اکثر ولايات شمالي افغانستان گسترش مي يابد، يک بار ديگر به اثبات مي رسد که مسموم کردن دختران مکتب کار آي اس آي پاکستان است.

جالب اينکه عاملين اين کار بطور سحرآميزي مخفي مانده و هيچ کسي بخاطر ارتکاب اين جرم دستگير و مجازات نمي شد.

در اين روز ها دستگير شدن چند نفر به شمول يک مولوي که معلم دينيات يکي از مکتب هاي که شاگردان آن مسموم شده بود، پرده از روي اين جرم مرموز برداشت و به مردم افغانستان و جهان ثابت شد که دست استخبارات پاکستان در عقب اين جنايت هولناک قرار دارد.

چيزي که رابطه مسموم کردن شاگردان مکتب را در زمان ببرک کارمل و نجيب الله و کرزي با هم پيوند ميدهد، مشابهت هايي است که ميان اين جرم خطرناک در دو زمان مختلف و رژيم هاي از هم متفاوت بوقوع پيوسته است.
مشابهت هاي اين جرم قرار ذيل اند:

1. قرباني جرم هم در گذشته و هم حالا دختران است. زيرا قصد جرمي که همانا بي ثبات کردن وضع و ايجاد مانع و مشکل در مقابل تحصيل زنان از طرف سازمان دهنده هاي جرم و نيت جرمي تعصب مذهبي اجرا کننده ها در مقابل تحصيل زن مي باشد.

2. نوعيت مواد مسموم کننده و تاثيرات هم در گذشته و هم اکنون يکسان است. مثلا بيهوش شدن، سردردي، دل بدي، ترس و نگراني ، ضعف و بي حالي جاري شدن اشک در چشمان قرباني، ، برطرف شدن آن بوقت معين و عمل غيرارادي که در حالت بيهوشي رخ ميدهد.

3. زنده ماندن قرباني بعد از رفع کسالت که هم در گذشته و هم حالا کاملا مشابه است. در هردو دوره قربانيان مرگ و مير نداشته اند. يعني هدف جرم مرگ حتمي دختران نيست. تنها تهديد، ترس و بوجود آوردن حالتي است که دختران را مجبور به ترک مکتب و انصراف از ادامه تحصيل کند.

4. هم در گذشته و هم حالا مواد مسموم کننده بوي خوش مانند عطر داشته و از طريق تنفس تسمم صورت ميگيرد.
تفاوت ميان اجرا کردن ، نيت جرمي و بکاربرد اين جرم با اهداف سازمان دهنده هاي آن مطابقت دارد. در آنوقت تنها در کابل اجرا مي شد و حالا در ولايات شمال افغانستان به شکل گسترده و پيهم تکرار ميگردد. زيرا ولايت هاي تخار، بغلان، سر پل، کندز و باميان در محراق توجه حکومت کرزي، استخبارات پاکستان قرار دارد. گرچه چندي قبل دختران مکتبي خوست و لوگر را نيز مسموم کرده بودند، ولي اکنون در پهلوي انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، قتل هاي زنجيره يي و انتحارات و انفجارات هدفمند در اين ولايات که نمي تواند دست حلقات حکومت کرزي از آن جدا باشد، اينک جبهه جديد فشار بر مردم را افزايش داده اند که مسموم کردن دختران مکتب مي باشد.
من در يکي از نوشته هاي خود شماري از جرايم از جمله آدم ربايي و قاچاق اعضاي بدن انسان را (جرايم حمايت شده) ناميده بودم.

من حکومت افغانستان را در بي تفاوتي و خاموشي در مقابل جرايم خودسوزي زنان، قاچاق مواد مخدر، آدم ربايي، قاچاق اعضاي بدن انسان، متهم مي کنم. زيرا اين جنايات مورد بررسي دقيق قرار نمي گيرند، منابع و حمايت کننده هاي آن افشا نمي شوند، در بيش از ده سال حکومت کرزي در مورد کشف، تحقيق ، مجازات و جلوگيري از اين جرايم خاموشي خاص حکومت و فرار مجرمان از زندان براي من سوال برانگيز است. پس دست هاي وجود دارد که از اين جرايم حمايت مي کنند. اميد وار هستم در آينده بتوانم تصوير روشنتري را در باره (جرايم حمايت شده) ارائه کنم.

مسموم کردن دختران مکتب و استفاده گسترده آن در ولايت هاي شمال افغانستان، بي تفاوتي در جلوگيري جدي از آن اين جرم را نيز در جمع جرايم حمايت شده قرار ميدهد.

چنانچه امروز زماني که اين مقاله را مي نويسم، در ولايت سرپل 94 دختر شاگرد مکتب مسموم شده اند، در 19 جون و قبل از آن بيش از 100 دختر در باميان و به تاريخ سوم جون به تعداد 200 دختر در چند مکتب ولايت تخار مسموم شدند.

شدت اين جرم که بيشتر جنبه هاي سياسي دارد تا جنايي، وقوع يک باره آن در ولايات باميان، سرپل و تخار نشان ميدهد که اين جرم نيز با انتحار، طالبان کوچي و انتقال جنگ همگام است.

طالبان معمولا مسووليت اجراي وحشيترين عمل هاي انتحار را که به مراتب بد تر از مسموم کردن است ، به عهده مي گيرند. ولي آنها از تيزاب پاشي بر روي دختران مکتب در قندهار و مسموم کردن دختران را انکار کردند و مسووليت آنرا نپذيرفتند. احتمال دارد که آي اس آي در اجراي اين کار از اجرا کنند هاي جديد کار گرفته باشند. دست داشتن مولوي مکتب در يکي از قضاياي مسموم شدن دختران اين شک را زياد تر مي سازد. معلوم شود که اولين گروه دستگير شده در قضيه مسموم شدن دختران مکتب چه حقايقي را بيرون ميدهد. گرچه حکومت در تحقيق اين قضيه بسيار مهم مستعد نيست و هر قضيه يي مي تواند قرباني سيستم فساد ، موجوديت جرايم سازمان يافته و دست اندازي هاي سياسي، استخباراتي و مافيايي شود و متهمين از زندان فرار داده شوند.

جالب اين که مسموم کردن دختران مکتبي يکي پي ديگر انجام مي شود و حکومت افغانستان افغانستان نمي تواند يا نمي خواهد خود را تا عامل اصلي اين جرم رسانيده و اجراي اين جرم را متوقف کند.

هرگاه حکومت به زودي در بررسي و محاکمه افراد گرفتار شده اقدام نکند، ادعاي بي تفاوتي و حتي دست داشتنش را در اين جنايت به اثبات مي رساند.

تشديد مسموم شدن دختران مکتب در ولايت هاي تخار، کندز، سر پل و باميان شک و ترديد در دست داشتن حلقات حکومت کرزي در اين قضيه را بيشتر مي سازد. زيرا کرزي بخاطر جلوگيري از جنبش طرفداران حکومت پارلماني دست به هر کاري مي زند. ولايت هاي نام برده مخالفان جدي حکومت متمرکز رياستي هستند که به موضوع کار کرزي، آي اس آي پاکستان و ديگر شرکاي اين معامله تبديل شده اند.

واژه های کلیدی

آموزش، مکاتب و دانشگاه

کارشناس در رشته حقوق و دولت

آنلاین :

کابل پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام ودرود
  دراین کار پست هیچ شک نیست که کرزی و همفکرانش شریک نباشند.تاکرزی در قدرت است این خرابکاریهایش ادامه دارد.کرزی هیچگاه نمیخوهد درافغانستان صلح وثبات برقرارشود.کرزی یک خاین ملی است که هیچگاه قابل بخشش نیسث .

 • سلام عصرشما بخيرايا شما ميدانيد؟
  كشتارقرغه به كدام مناسبت بوده

 • سوال
  جقدر به وزیر و کارمندان بلند پایه معارف و حتی حکومتی در حکومت قبایل اطمینان دارید که واقعآ به فرهنگ درس و تعلیم علاقه مندند و از مسموم سازی و تیزاب پاشی مجزا اند و افرادی را که به جرم مسموم سازی بازداشت میشوند - دوباره رها نمینمایند؟؟؟؟؟؟؟

 • من هم به این باور استم که کار کار کرزی خیل هاست. بگذار که بینی فیهم دگم کلان شود و چشم هایش ناف خسک شود.

 • یکی ا ز معا ونین فا روق ورد ک ، وزیر معا رف افغانستان ، چند روز پیش سم پا شی را به مکا تب رد کرده بود .
  د رحا لیکه صد ها د ختر متعلمه مکا نب بر ا ثر سم پا شی ، مسموم میگرد ند ، ا د عا ی فریب د هنده معا و ن
  وزیر معا رف به چه ا سا س و به چه نیت و به چه فریب کا ری و به چه چا ل بازی بوده ا ست ؟؟؟؟
  این پیش گیری معا ون وزیر معا رف افغانستان ثا بت میسا زد که گروپ کا ری حا مد کرزی با همد ستی همفکری
  ( آ ی ا س آ ی ) پاکستان ا ین پلا ن شوم را به راه ا ند ا خته ا ند به قهر و غضب خد ا وند قها ر گرفتا ر شوند .

 • برادران و همشهریان کی این مضمون نوشته اید و نظر ارایه کرده اید، خدا را هر سخن و هر جنایت را در پای یک شخص جلوه ندهید... بسیار عیب است که بخاطر تضادهایی سیاسی همه افعال بد به یک شخص و گروه وانمود کرد. در حکومت فعلی بیشتر از 70% حاکم از همفکران شما است. و ما همه میبینیم که انها همه به کدام اندازه در فساد، استفاده جویی،عیاشی، قدرت افزونی و صدها جرایم دیگر مصروف هستند و نه به مشکلات من و تو کدام توجه دارند و نه علاقه یی. خدا را از انداختن تفرقه بیشتر بپرهیزید... خداوند کسانی که به همه حقایق آگاه هستند و به خاطر منافع شخصی و تنظیمی خویش این همه را روا میدانند راه هدایت نشان بده و اگر نمیشوند نیست و نابود بساز... امین در اخر باید گفت که ما همه یک جامعه فاسد، بیکاره، شرپسند، خود پسند و منافع جو هستیم که به شمول کرزی، فهیم، عبدالله، محقق، دوستم، حتی من و تو... ورنه این کشور و ما همه اینقدر ذلیل . محتاج نمیشد...

 • حالا که به هر دلیل تعداد اتفاقات این مشکل در ماه های گرم سال انهم بالای طبقه اناس مکاتب افغانستان در صنوفیکه در ان حد اقل 40 نفر دختر درس میخواند، پیش میاید و هر کدام شاگرد مسله خود را دارد، فقط به نظر تبدیل هوای اتاق یا همان تهویه اتاق های درسی میتواند مشکل را بر طرف نماید.
  با احترام

 • حالا که به هر دلیل تعداد اتفاقات این مشکل در ماه های گرم سال انهم بالای طبقه اناس مکاتب افغانستان در صنوفیکه در ان حد اقل 40 نفر دختر درس میخواند، پیش میاید و هر کدام دختر مسله خود را میتواند داشتبه باشد، فقط به نظر تبدیل هوای اتاق یا همان تهویه اتاق های درسی میتواند مشکل را بر طرف نماید.
  با احترام

 • ای اس ای از گوه گاو برای مسموم کردن استفاده میکند. این گاوها که خودشان و گوه شان بسیار سمی بوده در ارگ ریاست جمهوری هستند.
  خطرناک ترین انه کریم خرم گاو است و فاروق وردک گاو. ای اس ای اینها را خوراک میدهد و از ایشان استفاده میکند.

 • دوستان قسمیکه از قضیه معلوم می گردد و این مسمومیت ها هر روزه در مدرسه دختر ها اتفاق می افتتد , بوی طالبان را به مشام می رساند . رجال دولتی و انونی ها که روی قدرت اند باید موضع را ماست مالی کنند که به بهانه حملات عصبی قلمداد نمایند چون که چاره جز این ندارد نمی توانند که بگویند طالبان انجام داده اند بل می گویند دشمنان صلع مردم افغانستان ؟ کی ها دشمن مردم افغاستان هستند ؟ خود مردم ؟ درست است این را باید قبول کنم که مردم را به حان هم دیگر انداخته اند , از ان اب گل الود ماهی بیگیرند . بخاطر این که بخواهند این دختر خانم ها حمله عصبی قرار گرفته اند با (اشخاص های مانند اقای رابرت بارتولومیو متخصص روانشناسی اجتماعی ای-اف- پی بگوید که نا خوشی دختر دانش اموز مشخصه های نا خوشی روانی یا هیستریای جمعی ) را بگوید منتق قبول نمی کند . ایا حمله عصبی مرض سارسی است ؟ نه . این حمله چرا به طبقه ذکور اتفاق نمی افتتد؟؟
  ایا این حمله مختص دختر خانم ها است ؟ چطور این دلقک ها پرده پوشی می کند .

 • گردانندگان محترم وب سایت کابل پرس? ، مقاله موضوع سم پاشی متعلمین محصلین دختران مکتب خرا سا ن را د ر شهر مزاری شریف ولایت بلخ ، ا ز وب سایت کابل پرس به چه نسبت و به چه دلیل کشیده
  انداخته اند ؟؟؟ جواب بگویند . درمقابل ولایات دورنگی باید صورت نگیرد باتقدیم احترام

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس