صفحه نخست > دیدگاه > قیام سوم حوت 1358 درکابل

قیام سوم حوت 1358 درکابل

نبی قانع زاده
شنبه 23 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درسه دهه گذشته سوم حوت یکی ازمحدودروزهای تاریخی وحماسی مردم به حساب می آید که با وحدت وهمدلی علیه پدیده تجاوز روس ها درتاریخ این کشور اتفاق افتاد .

محافل فرهنگی وسیاسی ما با نگرش واقعبینانه بدنبال ثبت حوادث تاریخی کشور باشند حوادث دهه اخیر خیلی تلخ ووحشتناک بوده که حماسه های جاودانه مردم مانند قیام سوم حوت را تحت الشعاع قرار دادند .

ما دراین نوشته کوتاه نمی خواهیم عاملان درهم شکستانیدن وحدت وهمدلی مردم را به به چالش بکشانیم که خود فرصت بیشتر وزمان دیگر لازم دارد .

واماقیام سوم حوت :

دراین روز مردم کابل باانگیزه ناب برعلیه دستگاه حاکم وقوای ارتش سرخ شوروی سابق دست به قیام واعتراض زدند انگیزه های ملی ، میهنی ودینی درتحریک مردم نقش اساسی داشت وهمین باورها مردم را وا داشت تا درشرایط خفقان آور حکومت وقت درکابل ، مردم با یک (( نه )) بزرگ ، مشروعیت اینها را زیر سئوال بردند .

قیام سوم حوت 1358 درکابل درشرایط بوقوع پیوست که 20 ماه از کوتای 7 ثور و 57 روز از تجاوز ارتش سرخ درافغانستان می گذشت حاکمیت 7 ثور علاوه براینکه جو اختناق ووحشت را در جامعه بوجود آورده بودند گردانندگان این حکومت هم درآتش اختلاف می سوختند چند دستگی در درون شان کاملا مشهود بود نورمخمد تره کی توسط حفیظ الله امین بقتل رسید ببرک کارمل ، حفیظ الله امین را به سرنوشت تره کی مواجه ساخت .ترس ووحشت غیر قابل وصفی درآن روزها توسط اینها درکابل وسرتاسرکشور بوجود آمده بود مردم را غافلگیر کرده بودند مردم ایکه درگذشته از امنیت نسبی برخوردار بودند حالا دریک وضعیت ترس ، خفقان وناامنی بسر می بردند .این وضعیت وحشتناک شرایط را برای قیام ورهانیدن خود از این وضع خفقان آور آماده کرده بود.

احزاب رقیب حاکمیت هفت ثور درپشاور و..... درحال سازمان دهی خودبودند قیامهای مردمی درهرنقطه کشور روبه گسترش بود تعدادی از مناطق آزاد شده بودند حکومت بی تجربه واسیر ایدئولوژی چپ با مخالفان اندیشه خود بابی رحمی وقساوت برخورد می نمود ترحم درقاموس شان جا نداشت سرمست از باده ایدئولوژی تند وانقلابی شان وگاهی هم با عقده ، نه با رقبایشان که با عامه ای مردم که با آنها نبودند، چنین نتیجه میگرفتند که پس دشمن ماست با این دید هزاران نفررا به دیار عدم سپردند که نرم ترین برخورد شان انداختن به زندان بود .

نمونه بارز این بی رحمی ها اعلام لیست هزاران نفر زندانی درزمان حکومت حفیظ الله امین بود که خود اعتراف به قتل آنها نمودند که دراین لیست شخصیت های ملی ، علمی ، مذهبی وسیاسی بودند که تابه امروز حتی جنازه شان معلوم نیست که در کجا دفن شده اند ویا ......... ، جناحین حکومت قتل ها را به گردن یکدیگر می اندازند ولی قدر مسلم آنست که به صورت بی رحمانه به مردم ستم روا داشته شده است.

ازاصل بحث دور نرویم منظورما بحث دررابطه با قیام خونین 3 حوت 1358 کابل می باشد که بااین پرسشها این حادثه را بطور مختصر ارزیابی میکنیم:

آیا این قیام سازمان دهی شده بود ؟

چه کسانی درپشت این حرکت مردمی نقش داشتند؟

قیام سوم حوت چگونه اتفاق افتاده است ؟

بازهم بادید منصفانه اگر به این حادثه پرداخته شود این حرکت مردمی بوده محافل سیاسی نقش کلیدی واساسی نداشتند .بل بعضی تجمعات وتشکل های مخفی دربین مردم وجوانان درحال شکل گیری درآن روزها درهمان جو خفقان کابل بودند که با هیچ محفل سیاسی بیرونی رابطه نداشتند صرف بخاطر حفظ ارزشهای مشخص دربین توده های مردم درتلاش ونظم دادن بودند . انهابودند و مردم.

جریانهای سیاسی وبعضا کهنه کار واحزاب اسلامی که درکشور های همسایه فعالیتهای خودرا شروع کرده بودند دریک تفاهم نسبی باهم رسیده بودند که اینها بیشتر مردم را به اعتصاب دعوت میکردند .

روزهای قبل از سوم حوت زمزمه ها اینطوری بود که اعتصاب سرتاسری در کابل صورت بگیرد درهمان روزیکه اعتصاب انجام شد شب اش مردم به پشت بامها رفته فریاد الله اکبر سردهند روزهای اول ودوم حوت اعتصاب درشهر کابل انجام گرفت روز دوم حوت شامگاهان مردم به پشت بامهای خود رفتند وندای الله اکبر سردادند مردم به این اکتفا نکردند علیرغم که شب ها درکابل حکومت نظامی بود قیود شب گردی حاکم بود تعدادی زیادی مردم از خانه هایشان بیرون برآمده وشعارهای ضد دولت وضدارتش سرخ شوروی سردادند.

مردم در سراسری شهرکابل بلااستثنی درآن شب تا سحرگاهان با ندای الله اکبر اعتراض های شانرا فریاد زدند.

فردایش (سوم حوت) قیام همه جانبه در تمام نقاط شهرکابل بوقوع پیوست مردم باشعارهای ضد تجاوز، همسبتگی وهماهنگی خود را دراین روز به نمایش گذاشتند که درساعات اولیه این اعتراض مردمی ، حمله شدیدی از طرف نیروهای امنیتی و دولتی بطرف مردم صورت گرفت که ده ها نفر کشته و زخمی شدند بااین وضعیت تعدادی از مردم بالای پوسته های امنیتی ودولتی حمله ور شدند وآنها ییکه بطرف مردم آتش گشوده بودند خلع سلاح شدند که ازآن جمله ماموریت خوشحال خان مینه وچند منطقه دیگر به تصرف مردم درآمدند.

درآن لحظات مردم درصدد جمع اوری اجساد قربانیان وزخمی ها بودند که هلی کپوتر های توپ دار روسی فضای شهر را متشنج تر ساخت وشروع به حمله وتیراندازی بالای مردم از ارتفاع پایین نمودند تعدادی زیادی از مردم را به خاک خون آغشته کردند.

تاعصری آن روز تعدادی از جنازه ها در سرکها ، خیابانها وکوچه ها افتاده بود وعده ای از جوانان تلاش میکردند که جنازه ها را جمع اوری نموده درمساجد آورده تا زمینه تدفین شان را فراهم گردد تعدادی از زخمی ها توسط داکتران داوطلب به مداوا پرداخته می شدند.

که این وضعیت تا دو روز بعد از سوم حوت در حواشی شهر کابل ادامه داشت .

هنوز زخمی ها مدوا نشده بودند وتازه تدفین جنازه پایان یافته بود که نیروهای دولت منطقه چنداول ، دشت برچی ، قلعه شاده و.............وچندمنطقه ای دیگر را به محاصره درآورده به بازرسی وتلاشی خانه به خانه ومنزل به منزل پرداختند که تعدادی را دستگیرنمودند .

یکباردیگرو قیام دیگری درتاریخ این ملت با بی رحمانه ترین وجه سرکوب گردید.

وانهاییکه درقبال ایده ،آرمان و وطن احساس مسولیت میکردند جان باختند ورفتند.
که یاد وخاطره شان گرامی باد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای قانع زاده عرض احترام خدمت تان :
  از خاطرات بد گذشته یاد آوری کردید که از شما متشکریم . من که در آن زمان جوان خون گرم و احساساتی بودم با تعدادی از دوستان هم سنانم و کوچگی های ما الله اکبر گفته آمدن روس ها را محکوم و پیشتیبانی از آزادی ومردم وطن خویش نموده به رژیم نشان دادیم که ملت و احزاب اسلامی افغان زنده و در عرصهء جهاد فعالیت گستردهء دارند . در اعتصابات مکاتب فعالانه اشتراک کردیم تا خدای لایزال کمک کند تا روسها را از کشور بیرون کنیم . امــــــا افسوس صد افسوس به این جهادی های که از احساسات جوانان وطن استفاده کرده آنهارا سپر دفاعی خویش قرار داده مادران وطن را به چشم نم دار همیشگی نشاندن وخودشان فعل و افعال و جنایاتی.............. چه بگوییم خسته شدیم قلم از نوشتن جنایات شان عاجز است کردن تا به کرسی دولت تکیه زدن در حالی که قدرت دولتی را در دست داشتن چور چپاول قتل بی ناموسی ........ و 65000 مردم کابل را با گلوله بستن . اگر در آنزمان از چهره اصلی این سگ صفتان آگاه میشدیم چرا اینقدر زنده باد و مرده باد خیر و خیرات برای شان میکردیم . باور کنید دوستان این جهادی ها جنایاتی را کردن که کمونستها را روی سفید ساختن .چرا که در رژیم خلقی پرچمی بی شخصیت که فاقد عاطفه بودن وآنها قابل گله هم نیستن چنین نکردن .

  خیلی جای تآسف است .

 • آقای قانع زاده حتما یک آخوند و جهادی است. به همین خاطر برای حوادث از این قبیل که بیشتر جهادی های دیروز و آدم کشان بعدی به آن افتخار می کنند قلم میزنند. آقای قانع زاده اگر ایمان به انسانیت دارد چرا از قتلعام که برمردمش رفته است نمی نویسد. کجا بود آقای قانع زاده و آخوندهای همحزب او در سالروز فاجعه افشار؟ چندروزبعد نوبت بابه مزاریست ولی چرا یکی از این آخوند ها از ده ها هزار شیعه ای که قتلعام شده سخن به میان نمیاورند. این نوشته آقای قانع زاده برای فضل فروشی ها حزبی اش است.

  • خانم ویا اقای ضدملا سلام برشما!

   چرا این نوشته برشما برخورده است ؟

   جنایت ،جنایت است از نظری ما .

   چه فرق می کند که در روز سوم حوت اتفاق افتاده باشد یا 22 دلو درفاجعه افشار یا 22 حوت یا 24 حوت ویا.......

   من درآن موارد یکه اشاره داشته اید نوشته ام رنج اش را هم برده ام وتاونش را هم داده ام چون برمن درافشار جنایت شده است و در 22 حوت خیانت شده است از 3 حوت نگویم .

  • قیام سوم حوت آغاز مقاومت یک ملت پا برهنه بر علیه متجاوزین روس و ایادی سر سپرده شان بود،که با پیشقروالی قوای منحوس بیگانه افغانستان را در کام و شعله های آتش فرو بود،چگونه انسان خواهد بودکه کشتار های ددمنشانه امین ، ترکی و ببرک را فراموش کند،که هزاران نخبه گان کشور را به کام مرگ فرستاد که تا امروز حتی مردم نمیدانند که در کدام جا مدفون هستند.آیا بیشرمانه نخواهد بود که عده حتی به نام انسان ازین همه فجایع که به دست اوباشان سرخپوش به ملت افغانستان تحمیل گردید چشم پوشی کند،یقینآ که گروپهای جهادی از رقیبان کرملین خواه خویش کدام برتری در نزد احاد ملت مظلوم افغانستان ندارد ولی منصفانه خواهد بود اگر گفت که جنایات خلق و پرچم به خصوص امین فاشیست سر آغاز نکبت و بدبختی مردم افغانستان به از کودتای ننگین هفت ثور میباشد.امروز اگر شرایط چنان تغیر مسیر داده که آقایون به اصطلاح جهادی خون مردم را در یک میز با اوباشان خلقی و پرچمی تناول میکنند ولی به همت این ملت روزی خواهد رسید که همه این جانیان به پشت میز محاکمه عدالت به پیشگاه این مردم زنجیر شکن پاسخگو باشد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس