در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > پیشنهاد دو وزارت برای طالبان

پیشنهاد دو وزارت برای طالبان

یک کارتون
عتیق شاهد
سه شنبه 14 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

 • فکر کنم دوست ما به اشتباه رفته اند، این وزرا غرض درهم شکستن جبهه ملی صلب اعتماد شدند و این دو پست مهم در نزدیک انتخابات برای جبهه داده خواهد شد.

  • بلی به نما ینده های ملت د ر پا رلما ن هم ا عتما د ضعیف شده است ، چون ا کثر وکلا ی با ا عتما د مرد م هم
   به ا شا ره آ ی اس آ ی پا کستا ن راه میروند ، پس مرد م مظلوم ا فغا نستا ن به کد ا م قوه قا نونی چشم ا مید د ا شته
   با شند ؟؟؟ جز پرورد گا ر عا لمیا ن . وزیر د ا خله آ قا ی بسم الله محمد ی به وظیفه ا ش موفق بود ، با ا ین تعصب
   و خود فروشی وکلا ی فا سد پا رلما ن ، کد ا م آ د م وطن د وست کا ر کرده میتوا ند .

 • بلی پس کردن وردک اسان بود ولی بسم الله خان را کسی از سر چوکی پایین نمیتواند وتا اخر وزیر سر پرست با قدرت وصلاحیت بر ضد طالبان خواهد جنگید

جستجو در کابل پرس