صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته: قاچاق مواد مخدر و دزدی از (…)

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته: قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

آيا نامزدهای انتخابات می توانند برای کمپین انتخاباتی از پول مواد مخدر و اختلاس استفاده نمایند؟
کابل پرس
شنبه 3 می 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

نشر نخست در کابل پرس?: 6 می 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!

کابل پرس? 4 اکتبر 2012: بار دیگر خبر و گزارش فساد دستگاه حامد کرزی و شخص گل آغا شیرزی از نزدیکان وی در صدر رسانه های بین المللی قرار گرفته است. در تازه ترین مورد روزنامه ی والستریت ژورنال امروز در گزارشی نوشته که گل آغا شیرزی بتازگی در میدان هوایی آلمان در حالی که پاسپورت دیپلماتیک داشته، همراه با مبالغ هنگفت پول مورد تلاشی/ بازرسی قرار گرفته است. این روزنامه به مقدار این پول هنگفت اشاره نکرده اما به نقل از منابع خود نوشته که او از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عواید گمرکی ولایت ننگرهار، به پول های هنگفت دست یافته است. همچنین والستریت ژورنال نوشته که گل آغا شیرزی با رابطه با طالبان و سایر گروه های جنایتکار، زمینه بازگشت آنان را فراهم می کند.
در گذشته نیز گل آغا شیرزی متهم به دزدی از عواید گمرکی و قاچاق مواد مخدر شده بود. طوری که درآمد وی را از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عواید گمرکی ولایت قندهار در زمان ولایتش در این منطقه به میلیون ها دالر در ماه برآورد شده بود.

فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

توجه: این نوشته برای نخستین بار در تاریخ سه شنبه 6 می 2008 نشر شده است و در این مدت پست های برخی از افراد تغییر کرده و احمد ولی کرزی نیز کشته شده است. با این وجود مافیای کرزی و خانواده ی وی همچنان فعالیت گسترده دارد.

در قندهار، هلمند، ننگرهار، زابل و غزنی مانند نقاط ديگر افغانستان، کودکان و زنان و مردان بی دفاع قربانی می شوند و درست در چند قدمی آنان باند گسترده ی فساد، اختلاس، توليد و قاچاق مواد مخدر و آدم ربايی در حلقه ی اطرافيان و خانواده ی حامد کرزی فربه تر می شود. مقامات محلی در زد و بند با خانواده ی حامد کرزی از هيچ کوششی برای چور و چپاول مردم دريغ نمی کنند.

در تاريخ سوم می امسال يک رسانه ی کانادايی بخش هايی از فساد و چور و چپاول کلان ميان خانواده و اطرافيان حامد کرزی را فاش کرد که گرچه تنها بخشی از غارت را تشريح کرده اما نشان دهنده ی اين است که چگونه دزدان در دستگاه فاسد حامد کرزی بر گُرده ی مردم سوار شدند و حامد کرزی همچنان به دروغ گويی های خود ادامه می دهد.

در گزارش رسانه ی کانادايی آمده است که بين سربازان، ديپلمات ها و امدادگرانی که در افغانستان زندگی می کنند، يک مشکل وجود دارد و آن اين است که شهامت ابراز ندارند. اما اين بين مردم عادی افغانستان موضوعی روزانه است که فساد عميقا بين حکومتی که در پشت سر آن غرب است و مقامات گماشته شده ی آن ريشه دارد.

در قندهار قوماندانی امنيه يک ولسوالی به 150 هزار دالر آمريکايی خريد و فروش می شود. مردم برای اينکه بتوانند آسوده از گزند ماموران در ولايات عبور و مرور کنند، ناچارند پول های هنگفتی بپردازند. تعداد زيادی بدليل نپرداختن باج زندانی و لت و کوب شدند.

هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند و قاچاقيان کاملا آسوده کار خود را پيش می برند.

برخی از مقامات دولتی صد ها ميليون دالر پول بادآورده بدست آورده اند که يک نمونه ی آن اسدالله خالد والی قندهار است که در شکنجه ی افراد دست دارد . تعدادی از وزرای کابينه ی حامد کرزی نيز شامل اين افرادند.

يکی از افراد مهم و کليدی که در حقيقت او امور قندهار را اداره می کند، احمد ولی کرزی است. در يک سند مهم حکومت آمريکا که توسط شبکه ی ای بی سی فاش شد، از او به عنوان محوری ترين کسی ياد شده که در کار قاچاق هرويين و ترياک است.

منابع غربی می گويند اين امری عادی شده است که از صادرات و واردات به شمول قاچاق مواد مخدر، مقامات محلی بيست درصد کميشن دريافت کنند. اين به معنای آن است که سالانه صدها ميليون دالر به جيب واليان از اين رهگذر می رود که بالغ بر 800 ميليون دالر می شود. اين در حالی ست که بسياری از خانواده ها درآمدی کمتر از يک دالر در روز دارند.

در کنار اين راه های مختلف ديگر برای اختلاس وجود دارد. در يک مورد ديگر نظاميان آمريکايی کشف کردند که در يکی از ولايات شرقی از معاش سه هزار و سه صد تن از سربازان تنها به يک سوم آنان معاش پرداخت شده و بقيه مستقيم به جيب مقامات نظامی و سياسی محل رفته است.

تمويل کنندگان غربی برنامه ی محو کشت خشخاش راه های مختلفی را برای محو آن طراحی کرده اند. مقامات انگليسی می گويند اسدلله خالد پولی را که بايد به افراد مشخصی برای کنار گذاشتن کشت خشخاش می داد، به افراد ديگری داده است.

ارتباط نزديک حامد کرزی با برخی جنگ سالاران و رهبران غير قابل اعتماد و برخی از اعضای خانواده ی وی يکی از مشکلات شناخته شده ی بزرگ از سال 2004 که رييس جمهور شد می باشد. يک مقام بلندپايه ی انگليسی می گويد اين بزرگترين مشکل ماست، حتا بزرگ تر از طالبان، بزرگتر از فقر.

اين رسانه ی کانادايی در ادامه می نويسد که تابستان سال گذشته حاجی ظاهر فرمانده پوليس سرحدی ننگرهار محموله ی صد و بيست و سه و نيم کيلويی هرويین را بدست آورده بود اما بدون کدام کاری آن را رها کرده بود.

به همين شکل اسدالله وفا والی سابق هلمند که پس از سال ها با فشار بين المللی بر کرزی برکنار شد، از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است. وفا به يک وظيفه ديگری در دفتر حامد کرزی گمارده شد.

داستان فساد و اختلاس حلقه ی اطراف حامد کرزی تمامی ندارد.

شبيه فشاری که اکنون از طرف حکومت کانادا برای برکناری اسدالله خالد والی قندهار اعمال می شود، پنج سال پيش باعث برکناری گل آغا شيرزوی از همان سمت شد.

گل آغا شيرروی شخصا در هفته يک ميليون دالر از عوايد گمرکی و قاچاق مواد مخدر بدست می آورد.
گل آغا شيرزوی پس از برکناری به عنوان والی ننگرهار از طرف حامد کرزی انتخاب شد.

اين رسانه ی کاناديی می افزايد، بسياری از مشکلات اختلاس و فساد به زمانی برمی گردد که در جنگ عليه طالبان در سال 2001 ميليون ها دالر از طرف ارتش ويژه ی آمريکا و سازمان استخباراتی آن به عاملانی مانند گل آغا شيرزوی داده شد و پس از بيرون راندن طالبان از قدرت، اين عاملان دوباره در حکومت افغانستان سهيم شدند.

ضرار احمد مقبل وزير داخله به اين رسانه ی کانادايی گفته است که حامد کرزی حکمی را به تمام ادارات فرستاده که از تحقيق درباره اعضای خانواده ی وی چشم پوشی کنند.

با اين حال هيچکدام از مقامات قضايی افغانستان حاضر به تحقيق در اين مورد نشده اند. دليل آن بسيار واضح است. مقامات قضايی افغانستان از حلقه ی اطراف کرزی بوده و خود در فساد دست دارند.

اشاره:

اين گزارش با استفاده از گزارش رسانه ی کانادايی ترتيب داده شده و ترجمه ی دقيق و جمله به جمله ی آن نيست.

برای مطالعه ی گزارش رسانه ی کانادايی اينجا را کليک کنيد


اسدالله خالد و برکناری؟

شبکه ی فساد در قندهار: برادر حامد کرزی، اسدالله خالد و محمد عارف نورزی

چهار شنبه 16 آوريل 2008


عارف نورزی، برادرش و مواد مخدر؟

يک هتل در قندهار: 15 میلیون دالر امریکایی

يكشنبه 20 آوريل 2008, نويسنده: بصیر هلمندی


پادشاه هرويين يا پادشاه لوبيا؟

آيا ولی کرزی به کشت لوبيا راضی می شود؟

شنبه 3 مه 2008


دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است

يكشنبه 20 آوريل 2008


اخبار، مقالات و گزارش های درباره مواد مخدر در افغانستان


اخبار، مقالات و گزارش های درباره فساد، غصب زمين، سوء استفاده و اختلاس در افغانستان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با الاخره یک مرجع حاضر شد که بنویسد هرچند در یخ نوشتن و به افتاب گذاشتن است. حامد کرزی تا حال به خود نگرفته است که برادر اش در قاچاق دست دارد. شرم است که در مصاحبه های داخلی و خارجی از وی در این مورد سوال میشود و بار بار دروغ میگوید. تاچه وقت مردم را بازی میدهد و بازیچه برادر ها و کاکو هایش میسازد؟ کاش گپ های کلان نزند و سرش را به گریبان اش برده ببیند که چه بوی از ان میاید. آخر تاکی از خون مردم خود تان را تغذیه میکنید. شرم کنید، بس است!!!

 • شرم برای کسی که شرم دارد خوب است... و اما برای افرادی چون کرزی که حلقۀ غلامئ استعمار را به گردن انداخته اند شرم چی معنی دارد؟

 • ای مردم بی خبر و ساده

  امریکاو انگریز خود تجارت ، صادارات و واردات تمام مواد مخدر جهان را اداره ، کنترول و دردست دارد و شما بر ماهی های کوچک میتازید.

  یا شما بیخبر هستید و یا غلامان امریکایی ها هستید. مگر همین امریکایی ها و انگریز ها نیستند که جانی ترین ، سیه ترین و خونخور ترین موجودات چون شیطان الدین ربانی، سیاف، برادران سنگ فروش کبیر جنایتکارملی مسعود، خلیلی ، غلام فهیم و غیره را بر ما تحمیل کرده اند ؟

  مگر همین انگریز و امریکا نبود که به پنجابی ها کثیف پاکستانی چراغ سبز برای ایجاد وحشی ترین گروه بنام طالبان دادند ؟

  بیخبر یا غلام جان بیدار شو

  • In the the history of Afghanistan such corrupted governemnt had not been observed. There will be a day all of them will be driven to justice hopefully.And they have to pay the price. All the money collected from the poor people of Afghanistan plus their property has to be returned to the people of Afghanistan. Only God is stable, These theives think that they always be in power, but they are mistaken. They can never enjoy this money have collected illigally. Shame on them. They are not Afghans, I doubt if they are muslim even. Now they pretend that have no eyes and years. They shall wait for the day to answer to the public. At the same time I also blame our foriegn friends why the pretend not knowing anything about these enemies of Afghanistan. The foreigners have power to demolish these theives and proves that they are here to help the people of Afghanistan, not encouraging the corruption and driven majority of Afghans to poverty.

   Majority of people have no access to Kabul press? site, therefore I recommend the free media to disclose the above isuues to the public, otherwise this Mafiahee group again win the election by paying money to the commanders or using their force and illigal influence.
   I am sure if Americans and UK want the Karzay team will again be in power and the situation will become worse than what it is now.
   Regards to the readers.

  • تند باد بلی که تند بادت رفته. بهر کسی میتازی بتاز ولی بنام مسعود بزرگ قهرمان ملی ما توهین کردن توهین به کرامت انسان و بشر است از این حرف گنده ات معلوم میشود که خودت نمک پرورده و نمک خوار استعمار استی ورنه کسی را که به ضد استعمار رزمید و درپای آن جانش را گذاشت در این زمره شامل نمیساختی. معلوم میشود که قبیله پرست و قبیله گرا استی .
   به یک جمله کلام را مختصر میکنم:
   من صحبت نادان چون جامه چرمین شمرم زیرا که گران باشد و تن گرم ندارد

  • Warlords of Afghanistan, Masoud ,gulbudin, dostom, mohaqeq,khalili,qhanoni,sayaf

   The King of Afghanistan was crowned in 1933 and lasted 40 years. Despite decades of intermittent attempts to modernize it, the national government remained weak and backward. Early parliaments had to be strung with barbed wire to keep the delegates from knifing tribal enemies across the aisle. During this time, the University of Kabul spawned two schools of political activism. Communists plotted to free the peasantry and women from the oppression of Khan and Mullah, and the Islamists schemed to make Afghanistan a society of godly virtue. When the King visited Italy in 1973, his prime minister, Daud Khan, told him not to come back. Daud established the Republic of Afghanistan, which fell to a military coup by communist officers in 1978. The Islamists took to the hills in revolt, and decades of civil war began.

   Established institutions were damaged by civil war. Power drifted into the hands of the leaders of war bands, called warlords. Without the traditional checks which had mitigated the authority of the Khans, warlords routinely abused their power. War bands were guilty of torture, rape, murder, and theft. Warlords built reputations for Islamic piety, patriotism, generosity, courage in combat, and fearsome acts of cruelty with theatrical flair. They overstated the size of their war bands, lied about their feats, and slandered their enemies without shame. But they provided a defense for people of their ethnicity or tribe and had genuine support from segments of the public.

   As civil war ends, warlords and their men need to be disarmed and integrated back into peacetime life. Westerners, especially idealistic non-governmental organizations (NGOs), place great importance on justice. But in civil war all sides commit atrocities, so the losers see prosecution as hypocrisy. Experienced guerilla fighters protected by a sympathetic public may choose flight over arrest. Jesse and Frank James avoided capture for 17 years after the end of our civil war. At present, Taliban leaders roam their home province. A war crimes court in Kabul could flood the hills with bandits.

   The Soviets tried to force communism on Afghanistan and failed. Pakistan pushed a backward theocracy which was just as distasteful to most Afghans. Force-fed democracy may go down easier, but hold your breath. Afghanistan is a shaky feudal system again, which is familiar and acceptable to Afghans. The warlords are the new aristocracy. When we hold provincial elections and ask the warlords to step aside for the winners at the ballot box, we might be in for an unpleasant surprise.

  • برادر عزيز پس معلوم شد كه تو نيز وجهه قوم پرستي داري هستند كسانيكه باالنوبه از همه كساني كه نامبرده شد به عنوان قهرمان ياد مي كنند
   وطن دوست كسي است كه از هيچكدام پشت باني نكنند بگذار حقيقت خود پيش روي مردم بيايد و قضاوت كند

 • دست داشتن واليان و قمندانان در فساد اداري و قاچاق مواد مخدير تنها در منطقه جنوب نيست بلكه در تمام افغانستان مي باشد، در مناطق شمال نيز همينطور است غرب هم همينطور است، آقاي كرزي از اينها مبالغ هنگفتي دريافت مي كند پس چه دليل وجود دارد تاآنهارا بركنار كند،مثلاً آقاي استاد عطا محمد والي بلخي سيت الماس دو ميليون دالري، به خانم آقاي كرزي تحفه ميدهد و ميز كار شصت هزار دالري براي خود آقاي كرزي تحفه ميدهد پس چه دليل وجود دارد كه آقاي كرزي اورا بركنار كند.در اين مملكت هيچ كس به فكري مردم غريب نيست حتي اگر خود تان رييس جمهور شويد (اقاي ميرهزار) و همين دليلي اصلي عقيب ماني و ناامني و كشمش اين مملكت در طول تاريخ بوده است.تنها خدا است كه ميتواند اين اين افراد را يا هدايت كند يا نيست و نابود شان ديگه هيچ قدرتي وجود ندارد
  بيخود غصه نخوريد.

 • واقعا دستگاه اداری کرزی یکی از فاسدترین دستگاه های اداری در تاریخ کشور است اعضای خانواده وهم ولایتی های آقای کرزی نه تنها پست های کلیدی را در مرکز و ولایات کشور در اختیار دارند بلکه در نمایند گیهای دیپلوماتیک افغانستان در کشور های ایتالیا، ایران ، عربستان سعودی کانادا و تعدادی دیگر کشور ها را نیز قبضه نموده اند.
  در جریان هفت سال اخیر برادران کرزی گل آغا شیر زی اسد اله خالد و بقیه آطرافیان واعضای خانواده آقای کرزی میلیون ها دالر پول اندوختندهیچ کسی هم نیست که ازآنها سوال نماید که این میلیون ها دالر را از کجا بدست آورده اند. گل آغا شیر زی برای آنکه مردم را فریب بدهد مقداری ازین ملیون دالر ها را برای ساختمان ستدیوم ورزشی که آنرا بنام خود نامگذاری نمود مصرف نموده اعلام نمود که وی مبلغ دو صد هزاردالر از پول شخصی خویش را در این ستدیوم ورزشی بمصرف رساند ه است ولی همه میدانند که این پولها همان پولهای قاچاق و بازسازی است.
  بناء این سوء استفاده ها است که آقای کرزی را وا داشته تا بگوید که وی برای یک دوره دیگر نیز پست ریاست جمهوری را الا دادنی نیست.

  • باعرض سلام وادب خدمت تمام خواننده گان محترمپ
   اگرچه تمامامردم میدانندکه وقتی یک شخص دست نشانده به ریاست جمهوری ویا هرارگان دیگرانتخاب شودبایدبایدبه سازبادارخودرقص نمایدکرزی هم همین طوراست هرسازکه امریکابزندمجبوراورقص نمایدوای برحال مردم بی چاره افغانستان

 • به گردانندهء محترم کابل پرس?!

  من فکر می کنم اکثر افغانها از اين حقيقت تلخ که افغانستان هيچگاه زعامت و ادارهء ضعيف، فاسد و بی کفايتی چون امروز نداشته است، بخوبی آگاه اند، ولی از اين باخبری مردم ما چه سود؟! متأسفانه افغانها از حقايقی زيادی باخبر اند، اما آنقدر نا اميد شده اند، که هرگز تصور نمی کنند به اين زودی در ادارهء کشور شان افراد سالم و وطندوست، به قدرت برسند.
  اما با آنهم ژورناليست های ما نبايد آرام بنشينند و بايد در پی افشای حقايقی بيشتری برآيند. من برای شما به صفت يک همکار و هم مسلک، پيروزی آرزو می کنم. جسارت سايت شما قابل تقدير است!!!

  موفق و کامگار باشيد!

  نجيب روشن

  مدير مسؤول مجله «آزادی» چاپ دنمارک و مسؤول سايت
  www.azadi.dk

 • Karzai is a big lier we can not express how much we hate him he is not the president of Afghanistan at all he is just the supporter of criminals and corrupts people from which one should we talk from his brothers his friends his party people from his ministers all corrupts and criminals the only solution for it just poeple shoud attack on his cage and hang him on public with all his corrupts ministers,governers and those leaders like syaaf,rabbani,khalili and the rest
  We doubt about US and nato as well they might have hands with Karzai in corruptions if not then must give the right to the people of Afghanistan to chose their own president not an ugly person like Karzai we hate every inch of this man with all his family and and all his friends.

  Karzai go to hell

  Fahim ludin.

 • سلام خدمت خواننده گان و کارکنان سایت وزین کابل پرس?. کرزی روی همه جنایت کاران تاریخ معاصر کشور مان را سفید کرد. خداوند رویش را سیاه کند. اگر کرزی امروز هر چه میکند به فکر اینست که هزار سال یا تا ابد زنده بماند جواب مردم را درمیدان محشر و در حضور پرورد گار در روز داوری چی خواهد داد. مطمین استم که خداوند در دنیا هم انتقام آه مردم و دربدری مردم را از وی خواهد گرفت. کرزی!!!!! حقوق مردم را و آه خداوند سخت از تو و خانواده ات بپرسد.
  مردم ما کرزی های زیادی را با آه های درد ناک خود گم کرده اند خداوند آه مردم را بزودی خواهد شنید.

 • Well ; we all know that an abused man or women or an abused nation have no guts’ or moral to stand even front of a misquote to defense there right or in other words there property or belonging . war faces is change to day , and in stead of brave people, to day war fight by a bunch of mom boy , gay , smuggler , sex trader , and all those who love to have a life like insect in feet of all those rejected super power who since long time defeated in all part of this world . interring all this bunch of criminal to politics of Afghanistan by CIA is prove that government of united stat want to disrespect brave people of Afghanistan to world , and have plan to change Afghanistan to Thailand . present of LAY THAI in wazir Akbar khan or lot of other bar or grill like shamrock in street of Kabul , is starting or beginning of braking down people to there knees , and once people empty from self respect and national heritage , and country take over by all this gung , us military well be never fir a built on you and all country well be admit as a one of America stat .

  آنلاین : http://cia.gov

  • میرهزار جان. من فقط زمانی برایت آفرین میگویم که در کنار افشای وردک و کرزی و.... بروژه حاجی نبی در حومه غرب کابل که برادر معاون صاحب دوم یعنی آقای خلیلی میباشد را نیز در نظر بگیری. بسیار مهم است که حتی در افشاگری این جنایات که به ذات خود بدتر از جنایات جنگی اندُ تعادل را در نظر بگیری. با سباس همیشگی!

 • پدران مافیا در افغانستان:
  قاچاق موادمخدربطورآزادهنگامی درافغانستان رایج واوج گرفت که طالبان ازیکطرف وکسانیکه از ترس این طالبان (مقاومتچیان)درآنطرف جنگ رابالای مردم بی دفاع ومظلوم این کشورتحمیل وگرم نگهداشته ولی ازینطرف طورآشکارموادمخدر توسط طالبان به سرحد جنگ درشمال کشوروبعدبه زمامداران آنطرف(مقاومت)وبا لاخره ازطریق آنها به تاجکستان وسایر کشورهای آسیای میانه به منظور منفعت و ثروت اندوزی ،خریداری اسلحه ومعشیت که درین زمینه باطالبان دریک قالب وسازش درآمده بودند وبه ترافیک مواد مخدر پیمانه هنگفت تریاک وبه حدودی هیروئین دست بزنند چراکه یکتعداد درچندین محل ولایات تخار و بدخشان لابراتوارتولید هیروئین داشتند وغرض تولید افرادمجرب ومسلکی را ازانطرف مرز و ولایات مشرقی استخدام کرده بودند حتی از اشخاص صاحب نفوذ ولایات کندز،بدخشان دعوت نموده بودند تا فاقه نمانند وباآنها درین کار هماهنگ شوند که به مخالفت یکتعداد مواجه شده بودند.
  فهیم معاون فعلی رئیس جمهور، داؤد بادیگارد شهید احمدشاه مسعودکه بعدها جنرال وقوماندان ق اردوی کندز شد،بسم الله خان،حاجی عبدالقدیرووو.....یکتعداداز قوماندانان آنوقت و یکتعداد ازآنها افراد شامل در دولت فعلی اند. از کجا کرد این سیم وزرش - یاخودش دزد بوده یا پدرش

 • باقِـر محسنیان مشهور به باقِر فرین، چگونه غيرت مل شد!!!!!!!!!!!!
  جان عزیز امیدوارم معذرت مرا قبول فرمایید ، سفری داشتم به کشور عزیزبه آن دلیل نتوانستم پاسخ سوال شمارا به موقع بدهم . مرا به بزرگواری خود ببخشید . شما ضمن تعارفات پرسیده بودید ، برای جنرال باقر فرین سابق معاون وزارت امنیت دولتی چرا و کیها لقب [ غیرتمل ] را داده بودند ؟
  عزیز ، اگربخاطر داشته باشید در قضیه قتل [ گوهری ] یکی از فعالان کمیته ولایتی مزارشریف ، در زمان حا کمیت جمهوری دموکرتیک افغانستان ، [ رهنورد ] منشی کمیته ولایتی با چند تن از اعضا و چند تن از حلقه رهبری خدمات اطلاعات دولتی آن زمان مزارشریف ، به اتهام قتل ویا شریک قتل دستگیر شدند . در جمع متهمین باقر مشور به فرین نيزدستگیر و به پنجهء قانون سپرده شد . گروپ مشترک تحقیقاتی از کابل غرض بررسی قضیه مذکور به دستور مرکزعازم آن ولایت شده بودند . گروپ به کار خود آغاذ کرد ، بعد از چند روز تحقیقات دو ویا سه تن ازافرادیکه بیگناه در جمع جنایتکران گرفتار گردیده بودند ، رها شدند و تحقیقات زمان بیشتر را گرفت . از باقر فرین هر بار که تحقیق صورت میگرفت ، مثل طفل گریه سرمیداد ، از چشمانش دریای اشک جاری میشد و زارنالگی میکرد که من زن و اولاد دارم و بیگناه هستم . تا اینکه مشاورین روسی بنابر زدو بند يکه درجریان تحصیل با باقر فرین و روابط اجنتوری که با استخبارات اتحاد شوروی سابق داشت ، از نظارت خانه خلاص نموده ودوسیه موصوف را حفظ کردند . کسانیکه واسطه نداشتند بنابر همکاری با قاتل مدتی را درزندان سپری وقاتل به اسم رهنورد محکوم به اعدام شد و بالای موصوف حکم محکمه تطبیق گردید . بعد از آن باقر مشهور به فرین به خاطر گریه ، ناله و دست بوسی اش تخلص غیرتمل را کمایی کرد.
  سوال دوم شما اينکه چرا سایر جنرالان کودتاچی را که در کودتای تسلیمی قدرت دولتی به مجاهدین شرکت داشتند ، قابل محکمه نمیدانید ؟
  در پاسخ لازم میدانم تحریر دارم که جنرالان مید ان گریز و یا میدان باخته پیشین ، به متحدوهمپیمان دشمنان قبلی خود بدل شده اند . امروز با همان اشرار ، که خودش در جنگ با آنها بود وارد بندوبست و مصالحه هستند . من جانبدار برگذاری محکمه منصفانه وعادلانه هستم . همچنان مردم شریف افغانستان ، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، متحدین آن و روشنفکران وطنپرست ، دیدند و مطالعه کردند که کودتا چیان به نفع ارتجاع از حاکمیت کنار رفته قدرت را دو دسته به ارتجاع تسلیم دادند . مبارزه در برابر جنایتکاران [ کودتا چیان] و بد اندیشان سیاه دل نباید متوقف گردد ، زیرا خاموشی در برابر آنها درحقیقت کم بها دادن به خون پاک شهدای گلگون کفن جنبش مترقی کشورعزیز ما افغانستان است . مبارزه در برابر این سیاه دلان الا محکمه آنها ادامه باید یابد.
  درمورد ناقصین حقوق بشر من دیدگاه خود را تحریرداشته ام . مرجع تصمیم گیرنده مردم شریف و درد دیده افغانستان است ، نه من ویا شما . همچنان در مورد باقر فرین مشهور به غیرتمل باید گفت که رابطه نزدیک با استخبارات روسیه داشته ودارد. اگر در ویدیو کلپ ها توجه کرده باشید ،بافر فرین مشهور به غیرتمل نقش عمده را در تسلمی حاکمیت به دستور [ کی جی بی ] اسنخبارات روسیه و وزارت امنیت دولتی وقت داشت . طبق قوانین جرایم ضد دولتی در اکثر کشور های جهان ، اگر باشنده یا تبعه آن روابط با استخبارات کشور بیگانه داشته باشد ، به نام خاین ملی حبس ابد و یا حکم اعدام برایش از جانب مراجع عدلی صادر میشود . به عقیده من ، هر شخص ويا گروپ اگرخیانت وجنایتی انجام داده باشد ، خود از اعمال که انجام داده است به پیشگاه ملت و تامین حاکمیت ملی و قانونیت سرتاسری ناگزیر به جوابدهی خواهد بود

 • باسلام : عجب جنایتکارانی ایتلاف کردند همه دشمنان دین قران وملت افغانستان هم از پنجشیریها کرزیها وغلامان ایران مانند خلیلی ومحققوبعضیهای دیگر. همگی شان دست پرورده سرباز ابلیس احمدشاه ملعون لعنت الله که تخم همه فساد را درکشورما پاشید وخودش هم به دیدار پدر گرامی خود(ابلیس) شتافت وامروز شاگردانشوظیفه ربانی ومسعود را درتبانی با دیگر گروه های شروفساد ساخته وشاگردان مسعودابلیس به جان ملت افتاده اند وهمه روزه برادران مسعود فهیم عبدالله قانونی ودیگر شاگردان ابلیس مانند سیاف عطای نور تورن اسماعیل . ملیونها دالر از خون ملت را به خارج روان میکنند . وامید واریم که مثل ربانی . مسعود صید خیلی . دیگر مردار شد گان با طالبان انتحاری رو به رو شوند که میشوند انشاالله چون خاین به دین وملت هستند .

 • شیرزوی

  پلنگ روزگار ما به میدان رقابت های انتخاباتی می آید

  حق دارد همین قدر عاید داشته به کله ودهان وی بنگرید عینآ پلنگ شکاری

  شما ازتعداد بی شمار خانم های جوان وی خبرندارید

 • فرهاد جان پلنگت یک دم کم دارد. هههه

 • به دوستدار شما

  جالب است که پیش از خواندن امضا میکنی. برو برادر و یک چکر به ارشیو کابل پرس? بزن باز دهانت را پاره کن.

  من طرفدار خلیلی و امثال او نیستم ولی تا امروز هیچ سندی در دستتان نیست که نشان دهنده دزدی زمینهای شهرک امید سبز باشد. اگر هم راستی شمایان سند داشتید شاید افشار دوم و سوم بر ضد مردم هزاره بر پا کرده بودید.

  برو سینما و از پولت پوله بخور

 • من چیزی که مخوام به ملت افغانستان بگم این هست که چشم هایشان راخوب باز کنند که ادم زی دست امریکا ری ندندو سعی کنند راجب انها اگاهی کامل داشته باشند وبعد ری دهند تا بعدا ازاین کارشان پشیمان نشوند چون پشیمانی فایدهای ندارد با تشکر وبا افتخار یک افغانی دور از وطن

 • ASHRAF GHANI AHMAD ZAI رئس جمهور ناشده از بیت المال استفاده می‌کند.. از حرف تا عمل
  نادر محسنی، دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در این مجلس تخلف اشرف غنی احمدزی را استفاده از دو عراده خودروی زرهی مربوط به دولت افغانستان، در فعالیت انتخاباتی اش عنوان کرد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس