صفحه نخست > دیدگاه > تريبون آزاد > احسان الله بیات به کارمندان پشتون تلویزیون آریانا باج میدهد

احسان الله بیات به کارمندان پشتون تلویزیون آریانا باج میدهد

zahir hamidi
يكشنبه 15 سپتامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ازاحسان الله بیات یاد بگیرید ثروت ودارایی اصل است ومذهب فرع. برای رسیدن به ثروت توسل به هرحربه ی حتی انکارخود مشروع است. آقای احسان الله بیات به لطف همین تکنیک قراراست بزودی یک شرکت هواپیمایی تأسیس کند.

احسان الله بیات را حتمأ می شنا سید مالک تلویزیون آریانا وشرکت مخابراتی افغان بیسیم، البته ازدنیای سیاست هم دورنیست نماینده منتصب مجلس سنا ازطرف حا مد کرزی است. درنگاه اول این آدم شاید شخص با وقار ومتین به نظرآید، اما با این همه، مال ومنال دنیا وی را چنان خنثی وبی اثر کرده است که با وجود حضور، درعرصه سیاسی وهم درعرصه فرهنگی فراترازیک دلقک هیچ تأ ثیرگذاری شایسته ی دراین عرصه ها ندارد. برنامه های تلویزیونی وی همراه وهمسازسیاست دستگاه حکومت ومنطبق برآرمانهای قبیلوی پشتونی طرح ونشرمیگردد.

عده ای ازقبیله گراهای پشتونی ایستگاه تلویزیونی وی رامحاصره کرده منابع کلان مالی را ازوی به جیب میزنند. تنها احسان الله آریانزی ماهانه مبلغ 15000 دالر را به عنوان مشا ورازثروت ومکنت این آقا که ازراه چا پلوسی بدست آمده است برداشت میکند. نصیرفیاض که مدتی به دلیل تخلف ازتلویزیون رانده شده بود اما با فشارحلقه انحصارکننده پس آورده شد. اکنون وی چنان اکت وادا درمی آور انگارتمام مردم افغانستان مدیون شاهکاری های وی است تمام کارمندان این تلویزیون اذعان میکنند که نصیرفیاض پیش ازآنکه نماد آگاهی ورهایی باشد تجسمی ازبلاهت، نادانی، تکبروخودخواهی است، درتوصیف دقیقتررفتار، کرداروگفتاراین آدم بخشی ازنوشته یک ازنویسنده کشوررا عینأ نقل میکنم" ما افغانستاني‌ها مردمي هستيم سرشار از بلاهت، به‌رغم آن‌که در جهان‌ِامروز کاملا بي‌ نقش و در نکبت جنگ و جهل و فقر و بي‌سوادي غرقیم، ادعاهايي بزرگي داريم؛ بی‌ایمان‌ترین ما خود را «اميرالمؤمنين» تصور مي‌کند و حاشیه‌ی ترین ما مرکز عالم و آدم، برخي خود را «مجاهد» و حافظ دين خدا مي‌دانيم، عده‌ي هم پروفسور، روشنفکر و طرف‌دار انسان و حقوق بشر. علماء ديني ما با وجود آن‌که هيچ‌کدام از کوچه‌ي متون ديني از قبيل قرآن و احاديث گذر نکرده‌اند، خود را آگاه‌تر از« محمد(ص)» مي‌پندارند و روشنفکران ما بي‌آن‌که حتي يک اثر مهم فکري را تا پايان مرور کرده باشند، روشنفکرتر از هگل و کانت و کارل‌مارکس. افغانستان را «قلب‌آسيا» مي‌دانيم و ارزش‌ها و باورهايي مان را که عمدتا خصلت قومي دارند، کانون حقايق عالم. چنين تصورکاذبي باعث شده که هرچيز مهمي را از حقوق بشر و دين و جمهوريت گرفته تا مباحث‌فلسفي و مفهومي، همه را در يک ساحت مبتذل و مضحک فروکاهيم؛ ابتذالي که از چنان شموليت تامي برخوردار است که همگي به نسبتي در آن گرفتاریم. "

احسان الله بیات ازشیعیان افغانستان است اما بخاطرما ل ومتاع دنیا وبرای تملق گویی چنان بی عرضه وبی مایه شده

که شمایک روزهم صدای آذان علیأ ولی الله را ازتلویزیون وی نشنیده اید. هیچ برنامه ی وجودندارد که درآن یک ملای شیعی به تبین وتشریح آموزه های شیعی بپردازد بلکه ملاها ومولوی های سنی همیشه ازمنبراین سرمایه دارنطاقی میکنند، دردهه محرم، تا سوعا وعاشورا به رسم معمول شیعیان مراسم تعزیت وعزاداری برپا مینماید ودرتلویزیونها انعکاس می یابد اما تلویزیون وی که درانحصار افراطیون قومی ومذهبی قراردارد درسکوت مطلق بسرمی برد. گرچه برای من تبلیغ به نفع این ویا آن مذهب چندان مهم نیست وهدفم این است تا نشان دهم که آدمها برای بدست آوردن مال ومتاع دنیا تا چه حد بی هویت وحقیرمی شوند آدم باید یا رومی رومی باشد یا زنگی زنگی کسیکه به خود باورندارد وباخود روراست نیست آیا میتواند با اندیشه وباوردیگری صادق باشد مگراینکه ریا وتفرعنی درکارباشد درعین حال سرسخنم بامردمان تهی دست وفقیری است که برای ابراز وتبیین عقاید مذهبی شان ازهیچنوع فداکاری دریغ نمی ورزند. نان شب ندارند ازکوچه پس کوچه های خاکی، گلی ومارپیچ باشکم گرسنه وخالی سربرمی آورند بی آنکه بربیچاره گی خود بگیریند وماتم بگیرند برتنهایی ومظلومیت حسین وعلی برسروسینه خود می کوبند.
ازاحسان الله بیات یاد بگیرید ثروت ودارایی اصل است ومذهب فرع. برای رسیدن به ثروت توسل به هرحربه ی حتی انکارخود مشروع است. آقای احسان الله بیات به لطف همین تکنیک قراراست بزودی یک شرکت هواپیمایی تأسیس کند.

متن نقل قول شده اخذشده از: http://kabulpress.org/maghala_...

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خیلی زیبا وعالی ومعقول نوشته است. برای نویسنده موفقیت های مزید خواهانم.

 • “ما افغانستاني‌ها مردمي هستيم سرشار از بلاهت، به‌رغم آن‌که در جهان‌ِامروز کاملا بي‌ نقش و در نکبت جنگ و جهل و فقر و بي‌سوادي غرقیم، ادعاهايي بزرگي داريم؛ بی‌ایمان‌ترین ما خود را «اميرالمؤمنين» تصور مي‌کند و حاشیه‌ی ترین ما مرکز عالم و آدم، برخي خود را «مجاهد» و حافظ دين خدا مي‌دانيم، عده‌ي هم پروفسور، روشنفکر و طرف‌دار انسان و حقوق بشر. علماء ديني ما با وجود آن‌که هيچ‌کدام از کوچه‌ي متون ديني از قبيل قرآن و احاديث گذر نکرده‌اند، خود را آگاه‌تر از« محمد(ص)» مي‌پندارند و روشنفکران ما بي‌آن‌که حتي يک اثر مهم فکري را تا پايان مرور کرده باشند، روشنفکرتر از هگل و کانت و کارل‌مارکس. افغانستان را «قلب‌آسيا» مي‌دانيم و ارزش‌ها و باورهايي مان را که عمدتا خصلت قومي دارند، کانون حقايق عالم. چنين تصورکاذبي باعث شده که هرچيز مهمي را از حقوق بشر و دين و جمهوريت گرفته تا مباحث‌فلسفي و مفهومي، همه را در يک ساحت مبتذل و مضحک فروکاهيم؛ ابتذالي که از چنان شموليت تامي برخوردار است که همگي به نسبتي در آن گرفتاریم. "”

 • و با غیرتترین مردم دنیا را داریم. هههههههههه

 • نوسینده ای عزیز سپاس از مطلب تان که یک سلسله مطلب که پشت پرده ابهام بود اشکار کردی ، و در مورد این خیر خواه که سال یک بار در جلوه پرده تلوزیون اریانا نمایان میگردد که بتواند نمایش به اصطلاح کذایی خود را به نمایش بگذارد و انقدر خیر خواهانه پیش میبرد که اشک مردم بیچاره و بی بضاعت را در میاورد که همه دست به دعا به این اقا خیر خواه میباشند و یک سوال این اقا چطور و باین پول باد اورده را از چه طریقی بدست و
  پشت ابن معما چه راز یست که در افغانستان تنها یک انسان بتوانند به اصطلاح مومن و مسلمان پیدا شود و دیگران چه؟؟؟ 22 ملیون در افغانستان نفوس دارد تنها یک نفر ؟؟؟ در کشور اسلامی باید همه مردمان اهل و صالع مومن و نماز خوان باید در سرو صورت مردم که نماز ریا تسبع ریا لباس ری به تن دارند تنها یک نفر ؟؟ به خدا ظلم است باید همه دست در دست همه که بتوانند این کشور به خواب را بیدار از عقب افتادگی در تملق از ریا گاری مادی و معنوی بیدار کنند به امید این بیداری معنوی و سیاسی و اجتماعی .

 • درست است كه اوغانهاي چار اطراف بيات در پي پول و مسايل زباني و كلتوري خود اند ،امكان ندارد اوغان را تغير داد،اما بيات ادم خوب و دور فكر است ميخواهد تا حد امكان از كشيدگيهاي گزشته شيعه -سني كه از جانب سياف-مزاري،گلبدين-مزاري،مسهود-مزاري،سعودي وپاكستان-ايران بميان امده بود سبب هزاران مشكلات شد. بكاهد،او تعصب مذهب و تبار قوم ندارد،ازينكه يك شيعه است نه هزاره و مساجد و مكاتب......در مناطق اوغانها وتاجكها ...بيشتر اباد ميكند يك تعداد هزاره هاي پيرو خط بابه را بر ميانگيزدكه چرا به داد غريب و غربه هزاره كه با بيات هم مذهب استند نمي رسد!مگر در گذشته ها هر هزاره خوب(هدف)ادم هاي مطرح مليت برادر با هر كي بيني بلند داشت اعلام جنگ نداده بودند!

  آنلاین : http://khan@hotmail.com

 • توته بالا از اين حقير و فقيراست.

 • بر نیکان و جوانمردان درود .
  میگن : سیر را دیده نداریم ، گرسنه را نان داده نمی توانیم .
  در آمریکا چهار هزار میلیاردر وجود دارد ، هیچکس به کار شان غرض ندارد . مالک کمپانی های جنرال موتور ، جنرال الکتریک ، کمپنی بویینگ ، میکروسافت ، ووو... هرکدام بیلیونر و میلیاردر اند ، کارمندانی که از سفره ای آنان نان میخورند می گویند : خدا برکت .
  و اما ، در خراب آباد ما یکنفر صاحب ثروتی را دیده نداریم .
  احسان الله بیات یک انسان خیّر است من او را از نزدیک ندیده ام ، من در کانادا و او در کابل زنده گی می کند . آرزومندم دسترخوانش پیوسته گسترده و عمرش دراز باد .
  تا توانی در جهان خدمت محتاجان کن
  به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی
  از دَم و دستگاه و دسترخوان همین نیک مرد کابلی ،هزاران خلق خدا نان می خورد « هزاره ازبک تاجک پشتون بلوچ هندو مسلمان » لیکن ناجوان مردانه او را به پشتونها پیوند میزنند !!
  لا اله الا الله ...
  در حوادث طبیعی رییس جمهور پشتون در صندلی گرم خوابیده ، لیکن احسان الله بیات به مصیبت رسیده ها ، نان و لباس گرم توزیع می کند . برای هر قوم ، مسجد و مدرسه و در مانگاه میسازد . بر او خرده می گیرند که ، چرا تلویزیون آریانا را تکیه خانه نمی سازد ؟
  تاسوعا و عاشورا ، آذان علی انا ولی الله ؟ًًًً!
  برو بابا ....
  مگر اینجا دشت برچی است ، برادر ؟
  مردکی خشک مغز را دیدم / رفته در پوستین صاحبجاه
  گفتم ای خواجه گر تو بدبختی / مردم نیک بخت را چه گناه
  الا تا نخواهی بلا بر حسود / که آن بخت برگشته خود در بلاست
  چه حاجت که با وی کنی دشمنی / که او را چنین دشمنی در قفاست

 • بعضی ازکامنت نویس هابه بیراهه رفتند

  دراین نوشته ها آقای احسان الله بیات به دین د اری توصیه نه شده است بلکه تضادهای زندگی وی به تصویرکشیده شده است.

 • اصلا سایت کابل پرس? یگ سایت مغرض است و به مثل سگ پاچه مردم را به ناحق میگیرد میر هزار کامران جاسوس متملق سیا در ناروی نشسته و با این سایت میخواهد که کمکهای محترم احسان الله بیات به هزاره ها کم و یا قطع شود..... او جاسوس بی وجدان کمی بحال هزاره ها رحم کن و انها را با دیگران خیر نکن

 • درعکس فوق آقای بیات چطورخوب موهای خودرااصلاح کده

  نوش جانش والله زندگی همین است

 • كدام مظلوميت؟ علي را بأيد به دليل سوي مديريتش محكمه كرد أو خود يك إنسان با عملكرد ناكام بوده إز ندامت در نهج البلاغه در سه جاي سخن ميزند ولي من شيعه به أو خصلت خدايي داده مبرا إز عصيان ميدانم
  وأي به حال ما شيعيان صفوي

 • دراین نوشته چند نکته قابل پرسش وتوضیح است.

  1- امتیاز دهی به قوم به اصطلاح برادرکلان بدون درنظرداشت کفایت وشایستگی دوراز شأن انسانی است.

  2- آیا احسان الله بیات آدم مذهبی است؟؟ فرض میکنیم بلی! پس دراین صورت باید برنامه مذهبی که به آن تعلق دارد پخش ونشرگردد. درغیرآن صورت حتمأ آدم ریاکارودنیا پرست است.
  احسان الله بیات فرض کنیم مذهبی نیست. پس دراین صورت پخش برنامه های مذهبی اهل سنت چی معنی دارد؟؟
  درعین حال به حماقت های مذهبی یک تعداد انسانها که وجود وکرامت انسانی شان درمنطقه به هیچ گرفته میشود اشاره شده است.

  بااحترام: ظهیرحمیدی نویسنده مقاله

 • شاعر چه خوش گفته است :
  ازین زمانه ی پر فتنه جای فریاد است == که هر کی هر چی کند در محل ایراد است ...

  وقتی عقده های گژدمی درون انسان به حرکت در آید به زمین و آسمان نیش می زند و جز این تسکین نمی یابد . خیلی عبرتناک است وضع روزگار ما .

 • مطلب تمام غلط است يك بې سواد نوشته كرده ، تلويزيون آريانا از هزاره هاست پشتونها هيچ نيست

 • بيات پښتنو ته باج نه وركوي ،بلكې پرې كارونه كوي

  زما نه خوښيږي چې په هره مسله د چا بې ځايه نيوكه وكړم ، خو كله مې چې په انترنيت كې ( بيات به پشتونها باج ميدهد ) په ليكنه سترګې ولګيدې نو هغه ناخوالې مې ټولې سترګو ته ودريدې چې په دغه رسنى كې موجودې دي او ځينې مسايل چې په دې ليكه كې بې ځايه ياد شوي او تورونه لګول شوي دي سپيناوى وكړم ،
  زه نه غواړم په دې ليكنه كې د يادو شويو كسانو مدافع وكيل شم ، خو هغه څه چې زه يې شاهد يم غواړم لوستونكو ته وړاندې كړم . په دې ليكنه كې چې ګويا بيات پښتنو ته باج وركوي . دا ليكنه چې سرترپايه ايراني رنګ لري او ښكاري ليكوال يې چې كافي سواد هم نه لري يو له هغو كسانو وي چې په دغه شبكه كې د شيعه مذهبۍ په خاطر ګومارل شوى او په ايران كې يې زده كړې كړې وې ، په ليكنه كې داسې ښودل شوې چې ګنې تلويزيون له خپلې تګلارې چې د ايران د ګټو دفاع ده سرغړونه كړې او د خپلو ادعاوو د ثبوت له پاره هيڅ داسې څه نه لري چې لوستونكي پرې قضاوت وكړاى شي .
  په ليكنه كې د بيات د شخصيت په اړه شوې ادعاوې هم پوچې دي ځكه ليكوال وايي چې هغه يو چاپلوس شخص دى او يوازې پښتنو ته پيسې وركوي ، خو دا يې له ياده ايستلې چې په دغه تلويزيون كې څومره هزاره ګان او شيعه ګان كار كوي او څومره كسانو ته هره ورځ خپلې مرستې ويشي او يا عام المنفعه ځايونه جوړوي ، خو يوازې په دې يې څپ پړسيدلى چې احسان الله آرينزي ته پنځلس زره ډالره وركوي ، زه خبر نه لرم چې هغه ته به څومره معاش وركوي ، خو دومره خبريم چې هغه په تلويزيون كې هيڅ مسوليت نه لري او نورې چارې پرمخ وړي .
  بيات چې تر دې كچې رسيدلى همدومره پراخ فكر لري چې مذهب ، قوم او ژبې په اړه فكر نه كوي او هغه ځانته خپلې ځانګړتياوې لري .ليكوال چې زه غواړم ورته عزيزي وايم په دې هم سترګې پټې كړې چې په دغه شبكه كې څومره هزاره ګان د شتمنيو خاوندان شول ، څومره كسان په كې غلاوې كوي او څو نورو يې شخصي شركتونه جوړ كړل .
  عزيز وايي چې د آريانا تلويزيون خپرونې خنثى او د پښتنو له منافعو سره سمې جوړيږي ، عزيزي چې سرتر پايه ايراني ماغزه لري ملي ګټې هم د پښتنو ګټې ګڼي ، خو له ده ګيله په كار نه ده ځكه چې د قوم له كبله د بيات د يوې مهمې مجلې چارې ورسپارل شوې ، خو هغه هم له ګڼو غلطيو سره مل را وباسي يوازې انترنيت يې كافي كوي او وروسته يې په اعلى كاغذ خپروي ، كه قوميت مطرح نه واى نو عزيزي به چيرې باردنګ پلورل .
  عزيز وايي چې له دغه تلويزيون څخه تراوسه هيځ د علي ولي الله آذان نه دى خپور شوى خو دا يې هم هيره كړې چې دا شبكه هيڅ آذان نه خپروي .
  عزيز په دې هم اعتراف كوي چې د دغه تلويزيون خپرونې خنثى دي ، خو له ياده يې وتلي چې په دې شبكه كې ټول پروديوسران او چارواكي پښتانه نه دي ، د عزيزي ليكنه ښيي چې دا ښاغلى د هغو كسانو له ډلې دى او يا له هغو كسانو څخه دى چې د نصير فياض د استعفا په منظورى كې ښكيل وو، ځكه فياض په دغه تلويزيون كې د ايران د لاسوهنې له امله استعفا وركړه چې د ايراني چاپلوسانو يې استعفا ومنله ، خو بيات چې په حقيقت خبر وو دا ښاغلى بيرته په عزت راووست او اوس لكه د نورو ميړه داسې ګرځي ، عزيزي دومره په تعصب كې ډوب دى چې يوازې د فياض يادونه كوي او د علي كاظمي په اړه چې هغه هم ورسره و هيڅ نه وايي .
  د عزيز او دهغه د ملاتړو په سر كې د يوه ميږي ماغزه هم واى نو په د فياض په راتګ سره يې بايد استعفا وركړې واى او له شرمه يې له رسنيو سره مخه ښه كړې واى ، خو د شرم د نشتوالي له امله اوس هم خپل كارونه كوي . فياض تراوسه په دې اوو اتو كلونو كې يوه خپرونه هم په پښتو نه ده خپره كړې او په دري يې خبرونه لوستل چې ښه ده غير پښتون يې وبولو ځكه څوك چې پښتو نه وايي هغه پښتون نه دى .
  اوس به راشو دې ته چې په دغه دفتر كې څومره پښتانه او څومره يې د ليكوال قوميان دي . دا شبكه درې رييسان لري چې يو يې امريكايى ، يو ازبيك او يو هم تاجيك دى هيڅ پښتون رييس نه لري ، د تلويزيون په ټولو دپارتمنتونو كې پښتون مسول نه شته يوازې د راديو په نامه مسول پښتون دى ، خو نه يې اخلاق دې پښتانه دي او نه هم استعداد نه يې پښتو زده ده او نه يې هم تراوسه ويلې ده ، د هزاره ګانو په تعليمي موسسه كې يې زده كړې كړې يانې يو شيعه ملا دى او بس .
  نور د پرودكش مدير تاجك ، اداري مديريت ټول هزارګان ، ترانسپورت ټول هزارګان ، په راديو كې دوه پښتانه دوه هزاره او پنځه ازبيك ، په خبر څانګه كې چې په مركز او ولايتونو كې نيژدې شپيته كارمندان لري يوازې ۱۲ پښتانه دي ، ويب سايت له سره ټول هزاره ګان ، په ټوليز ډول د آريانا تلويزيون د څه دپاسه ۳۰۰ كارمندانو له ډې تر شلو پورې پښتانه دي نور نورخلك ، ايرانى جاسوس وايي تلويزيون د پښتنو په محاصره كې دى په داسې حال كې چې په څلورويشت ساعتونو كې يوازې نيم ساعت پښتو خبرونه لري او نور ټولې خپرونې يا دري او يا هم ازبيكي دي او بس . وايي متعصب عقل نه لري رښتيا ده د ايران دا جاسوس وايي فياض شرم نه لري او په ډير غرور ګرځي ، خو دې ته يې پام نه دى چې بيات په څومره عزت بيرته راووست د هغو كسانو پر سر يې وګوماره چې د ايرانيانو په اشاره يې د ده استعفا منلې وه ، خو دا يې له ياده وتلي چې د دغه تلويزيون اداري مدير چې د ايراني جاسوس خپل قومي او په كابل سرينا هوتل كې ګارسون و څو ځلې د تيلو ، موټرو د پرزو له امله ايستل شوى ، څو ځلې يې ګاردانو كارت ترې اخيستى او د تلويزيون مالكان يې اوس هم ورته د ټولو خلكو په وړاندې دغله خطاب كوي اوس هم كار ته دوام وركوي ؟
  د قومي تعصب له امله د تلويزيون ټولې برخې له هزاره ګانو ډكې شوې ، پښتانه ولې نه استخداميږي . اوس په راشو په دې شبكه كې قومي تعصب ته چې څومره خپرونې په همدې معيار ويشل شوې او څومره كسان چې هيڅ معيار نه لري د تلويزيون صفحې ته ايستل شوي دي . د پرودكش پخواني مدير چې يو لوى كميشن كار) او د رييس لاسپوڅى او د غير اخلاقي كړنو له امله له تلويزيون وايستل شو د ( انتخاب بينندها ) خپرونې چلوونكى د دغه د غوښتنې د نه منلو له امله له دندې ليرې شوه او پرځاى يې يوه داسې نجلې راوستل شوې چې هو به هو چلۍ وزه ده خو يوازې معيار يې دادى چې د رييس قومي ده ، د ميليونر پښتو خپرونه ليرې كړاى شوه ، د ( مبارزات نهايي ) خپرونه د يوه داسې كس له خوا پرمخ وړل كيږي چې په ښه سره ګرمۍ كې يې اندازه كړې هم تر ۶۰ سانتي لوړ نه دى ، خو دا چې ازبيك او د رييس قومي دى نو اوس خپرونه چلوي .
  په پاى كې د كابل پرس د ليكنې ليكوال ته وړانديز كوم چې مطالعه وكړه ، د غلا پرځاى په كار كې جدي هڅې وكړه ، له قومي او مذهبي تعصب څخه لاس واخله ، د مجلې مطالب له سايتونو مه غلاكوه ، املايي غلطۍ دې سمې كړه كه نه نو ډير به ونه چليږي

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس