صفحه نخست > دیدگاه > موافقت‌نامه‌ی امنیتی؛ سندِ امتیاز یا زخمِ ناسور

موافقت‌نامه‌ی امنیتی؛ سندِ امتیاز یا زخمِ ناسور

جاويد فرهاد
شنبه 21 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چانه زنی‌ها بر سر امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی میان کابل – واشنگتن و واکنش رییس جمهور کرزی به خاطر گرفتن امتیازهای بیشتر از امریکا، از موارد خبرساز در فضای سیاسی افغانستان است.

امریکا با توجه به حضور گسترده‌اش و هزینه‌هایی که به افغانستان پرداخته است، خواهان داشتن پایگاه هایی در این کشور است؛ اما آقای کرزی درازای شرط‌هایی، ظاهرن آماده نیست این موافقت‌نامه را امضا کند.

چرا کرزی این موافقت‌نامه را امضا نمی کند؟

شاید، مهم‌ترین هراس آقای کرزی، نگرانی از سرنوشتی باشد که به باور وی، پس از دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش او را تهدید می کند؛ زیرا گفته می شود وی با پیش کشیدن چهره‌هایی مانند: قیوم کرزی (برادرش)، زلمی رسول وعبدالرب رسول سیاف درانتخابات ریاست جمهوری، از امریکا به گونه‌یی می‌خواهد تا از یکی از این نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی کند

پیشِ‌ رو گذاشتن شرط‌هایی مانند: به دادگاه کشانیدن نظامیان امریکایی در صورت ارتکاب جرم، بازرسی نکردن خانه‌های شهروندان افغانستان ازسوی نیروهای امریکایی و دادن ضمانت امنیتی درهنگام مداخله‌ی کشورهای همسایه‌ی این کشور به ویژه پاکستان در خاک افغانستان ازجانب امریکا، ظاهرن بهانه‌‌هایی پنداشته می شوند، برای پشتیبانی از نامزد مشخص که رییس جمهور کرزی آن را از امریکا می‌خواهد.

صیدی که برای شکارش شرط می‌گذارد

امریکا، در برابر این شرط های کرزی، گاهی جدی می شود، گاهی هشدار می‌دهد و زمانی هم بازی گرگ‌ومیش را راه می اندازد؛ شکارش را این سو و آن سو می دواند، می ترساندش و خسته‌اش می کند تا نفس‌گیرش سازد.
امریکا در این بازی گرگ‌ومیش، خودش را صاحب بی چون و چرای شکار می داند، و رییس جمهور کرزی با هر بار این سو و آن سو کشانیدنش ، می‌خواهد شرط هایش برای دست یابی امریکا به خواست هایش، پذیرفته شود؛ اماشاید برای امریکا بسیار شگفتی‌آور است که صیدی به‌خاطر شکارش دربرابر او شرط می‌گذارد...

سفرکرزی به ایران؛ چراغ سرخی برای امریکا

رفتن کرزی به ایران (با توجه به پیشینه‌ی تنش‌هایی که در روابط میان ایران و امریکا وجود دارد)، افروختن چراغ سرخی در برابر امریکا است؛ زیرا ایران به صراحت گفته است که با حضور امریکا و هم‌چنان با امضای موافقت نامه‌ی امنیتی کابل – واشنگتن به شدت مخالف است؛ اما سفر کرزی به هند و در خواست جنگ‌افزار از آن کشور ، در واقع از دید آقای کرزی، تلاش هایی برای نشان دادن میزان توجه به خود بسنده گی نظامی برای امریکا است؛ سیاستی که از سوی دیگر برای پاکستان نیز خطرناک و غیر قابل توجیه پنداشته می شود.

موافقت نامه‌ی امنیتی؛ سندِ امتیاز یا زخمِ ناسور

امضای موافقت نامه‌ی امنیتی میان افغانستان و امریکا، با آن که از دید آگاهان، شهروندان و نماینده‌گان مردم در جرگه‌ی مشورتی برای افغانستان مهم و سرنوشت ساز دانسته می شود؛ اما با توجه به چشم‌داشت‌هایی که رییس جمهور کرزی از امضای آن دارد، یا در پایان به سند امتیازی برای آقای کرزی مبدل می شود و یا هم به زخم ناسوری که هرگز بهبود نمی یابد؛ سند امتیاز در صورتی که شرط هایش را امریکا بپذیرد، و زخم ناسور هم در صورتی که شرط هایش پذیرفته نشود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آن چه در جوی میرود آب است
  آن که بدار نیست، در خواب است!

  یک کلمه حرف و سخن نو و تازه در مقاله آقای جاوید فرهاد نیست!بهتر است نویسنده عالیقدر، نوشته های ادبی شانرا پیگیری و تمرین کنند، با همان مقوله ها و نقل قول های صد تا یک غازهمیشه گی ، استاد واصف باختری چنین گویند و استاد ناظمی ، چنان گویند....( خلیل رستاخیز

 • مقاله ؛ خيلي خوب،منطقي وموجز نوشته شده است، بنا به قول عربها: ( خيرالكلام ما قل ودل ومالم يمل) بهترين سخن آنست كه كوتاه باشد، با دليل باشد وخسته كننده نباشد، من مضامين ادبي جناب جاويد فرهاد را هم تعقيب ميكنم، اما اين تبصرهء مختصر سياسي شان نيز براي سياسي نويسان پر گوي ؛ كه آسمان وزمين را بهم مي بافند يك رهنمود خيلي خوب وعالي است.
  عمر جناب جاويد فرهاد پر بار باد وقلم شان هميشه نويسا باد
  شب يلداي شان نيز مبارك باد
  يك تحفهء كوچك از جانب من به ايشان بخاطر شب يلداي امسال

 • پیام های خود بهمن طولانی تر ازین مقاله ست.
  بیاموز!

 • به به غف زن کابل پرس? حالی کم کم عربی هم میفامه!؟ و همچنان در فوتو شاپ هم هنر خود را به نمایش گذاشت... از انگلیسی نویسی اش خو کل دنیا خبر داره ماشاالله ... اگر این مقاله گک فوق العاده باشه چرا عف زن میگه که تبصره ی سیاسیست ؟؟؟ هههههههه همی گپها را خو صد بار از کراچیوانها هم شنیدیم، نمیفامم که دوکتور غف زن در این تبصره کدام گپهای منطقی را خوانده است... والله اعلم ؟؟؟؟؟؟

 • جناب محترم چمبرك اوغان خر!
  ببين عزيز دلم زمانيكه من واقعيت هاي علمي مردمشناسانهء خودرا دربارهء ريشه ومنشاء اصلي هموطنان عزيز پشتون خودم به خواننده گان عزيز ارائه ميدهم وبا اسناد ثابت مي كنم كه هموطنان شجاع وشريف پشتون ما از نسل خر تشريف دارند ، خودت آنرا دشنام تلقي ميكني ولي حملات غير عقلاني خودت را كه منشاء درهمان خصوصيات بيولوژيكي خودت دارد ، به أشخاص ديگر شجاعت وأدب ميداني؛ تو بالاي محترم جاويد فرهاد نازنين بدون ارائهء كوچكترين دليل منطقي تاخته ايي واورا سگ غف زن لقب داده ايي، آيا اين كار تو شباهت به لگد زدن خر ندارد؟ تو چرا بالاي فرهاد بيچاره خشمگين استي؟ اگر خشم تو بالاي اين بيچاره بخاطر اين است كه من از وي تقدير بعمل آورده ام ، پس خودت با اين كارت ثابت ساختي كه اوغان أصيل استي واز نسل خر ميباشي، زيرا تأييد نمودن يك شخص توسط ديگري ؛ هرگز به معناي موافق بودن هر دونفر در تمام مسائل زنده گي نيست، چه خاصا اينكه اين بيچاره را من صرف از طريق نوشته هايش شناخته ام، ولي تنها همين تبصرهء مختصر سياسي اش را نسبت به هر مقالهء سياسي آنانيكه شب وروز در بارهء رخداد هاي سياسي مي نويسند خيلي خوانا، واضح وروشن يافتم.
  تو اگر واقعا از نسل إنسان مي بودي ، ميتوانستي ميان من وآقاي جاويد فرق قائل شوي وبعد به شكل إنساني نا رضايتي ات را هم از وي إبراز ميكردي،، در حاليكه خودت با اين كارت به جاويد فرهاد هم ثابت ساختي كه تو از نسل خر مي باشي وهر كس را با پس لگدي ضربه ميزني، اين كار خودت قبل از آنكه بتواند أخلاق أفغاني ات را به ديگران نيكو جلوه دهد، بر عكس ،تأييد كنندهء نظريهء بنده است كه اوغانها منشأ خري دارند

 • پرویز بهمن، برادر ناتنی همان سگی است که توسط مارشال صاحب، دیروز برای تجسس و بازبینی مجلس سنای کشور فرستاده شده بود. این سگ بوی احمد شاه مسعود و ببرک کامل را از راه دور، تشخیص میدهد و شروع به دمبک زدن میکند!
  این سگ، یک عکس نکتایی دار( همراه کراوات) هم دارد که عظیم بابک گرداننده سایت پندار، چندی قبل در رسانه خود منتشر کرد زیر آن نوشت: داکتر پرویز بهمن!
  پرویز ورشکستهء بی مسلک که گاه مسلمان میشود گاه مائو یست و گاه پر چمی و گاه شورای نظاری،مثل رحیم جان ( که نامش را به لاتین می نگاشت و گویا کامنت گذاری را ترک کرد) ، پیام های متناقض و متضاد میگذارد ، بهر حال این سگ تربیت یافته هم بوی حشیش را خوب تشخیص میدهد هم صاحب خود را که شورای نظار، مسعود و فهیم است.عزیز توخی

 • بجواب محترم عزيز جان توخي!

  من از استخدام سگهاي تعليمي جناب محترم مارشال فهيم قهرمان ، بخاطر تلاشي وكلاي پشتون تبار ويا اوغان در پارلمان دفاع ميكنم، زيرا مردمي كه از نظر ديني به انتحار وخود مرداري باورمند باشند واز نظر قومي عمليات خودمرداري را نماد غيرت اوغاني شان تبليغ كنند ومواد انفجاري را از را مقعد به شكم خود تير كنند جز همين سگهاي مارشال فهيم قهرمان ديگر هيچ وسيله ايي براي نجات از شر انتحاري هاي پشاتين وجود ندارد

 • چه مارشالی هم ایشان هستند؟ نکیر ومنکر در میان قبر از قیافه ء ایشان به وحشت اندر میشود، به جای سگ، عکس ایشان آورده شود، خلق الله فرار میکنند، گویا برای عملیات دماغ( بینی) میخواهند به انگلستان، عزیمت کنند، گویا برای ترجمانی و پیشبرد امورایشان ، پرویز بهمن ، ابراز آمادگی کرده ! غضنفرزاده

 • ساختار قيافه هاي آدمي به اختيار آدمها نيست، اگر آدمي ؛ درانتخاب نمودن قواره وقيافهء خود آزادي مي داشت ، امروز بايد درجهان هيچ إنسان بد قيافه وجود نمي داشت، آنانيكه مانند جناب محترم غضنفرزاده گرامي از مجراي ساخنمان فزيكي إنساني بر مخالفان شان مي تازند از نظر رواني جبون ترين أفراد يك جامعه ميباشند كه تاب وتحمل كوچكترين خطر را در زنده گي شان ندارند ، روانشنسان را عقيده بر آنست كه خورده گيران عيب جويان ساخنمان فزيكي انسانها هميشه راحت طلب ترين أفراد ميباشند ودر زنده گي شان دنبال غاري ميگردند تا از هر گونه خطر محفوظ بمانند اگر اينچنين أفراد روزي ازطرف يك دشمن قوي پنجه درميان دو انتخاب يعني مرگ ويا قبول تعرض جنسي بالاي يكي ازمحارمشان مخير گردند اينها الترنتيف دوم را ترجيح ميدهند، يعني زنده گي ننگين را بر مرگ شرافتمندانه ترجيح ميدهند، خدا كند كه جناب غصنفر صاحب ازجملهء چنين أفراد نباشند با وجوديكه سياق كلام شان به همچو أشخاص فوق الذكر شباهت دارد. اين سخنان بنده هرگز به معناي دفاع از مارشال قهرمان نيست، چه خاصا اينكه. خودم در بسياري موارد از منتقدان سياستها وظهارات او مي باشم ولي عيبجويي جسمي را از طرف منتقدانش هرگز كار عاقلانه وجرأت مندانه وشجاعانه نميدانم

  درعكس، تصوير يك جوان خوش قيافهء اوغان را مي بنيد كه هشت سال است زن وفرزند خودرا در پاكستان رها كرده تا مگر در كشور سويدن اجازهء اقامت را در يافت كند، او از اينكه عمرش بزودي در بي سرنوشتي و زنده گي مخفي از ديد پوليس سويدن ميگذرد سخت نگران است، بهمين خاطر هر روز صبح كه از خواب بيدار ميشود چهره اش را در آئينه كنترول ميكند كه چي تغيرات فزيكي در قيافه اش بوجود آمده است
  وارث خان هوتك خبر نگار غير قانوني تلويزون ژوندون در شهر مالموي سويدن

 • اعتراف بهمنک به سگ بودنش:
  " این بندهء حقیر نیز سالها درین سایت کابل پرس? مثل سگ غف زده ام،
  ولی هرگز دعوا نکرده ام که من سگ بودن را نسبت به انسان بودن ترجیح میدهم وبرای همیشه سگ باقی می مانم".
  ببنیم که این سگ چه وخت انسان میشه.

 • اقای دوکتور غفزن ! من اینقدرم بیسواد نیستم، که در بین غفزن و انسان عاقل فرق قایل نشوم، من اصلا بالای جاوید فرهاد صاحب نتاخته ام، ولی اینرا هم به جرآت میگم ، که نویشته ی ایشان چیزی نو نداشت ... یعنی همه گپهای بود، که ما همیشه میشنویم ... منظورم از انتقاد بالای تو غفزن این بود، که چرا همیشه میخوایی، به هر کس سجده کنی؟؟؟ گاهی اونو سپاهی ی دوزخ ( کوهدمانی ) را تمام عیار خراسان مینامی، گاهی به خایه ی مارشال خوده اویزان میکنی، گاهی به کارمل غلام سجده میکنی ؟؟؟ ازین تناقض گویی ، و فحاشت سیاسی منظورت چی است ؟؟؟ تو بیچاره هیچ ثبات نداری ... تنها در غفزنی به پشتونها قایم و دایم ماندی ... سوال من اینست، که غیر از خایه مالی و غفزنی کدام چیزی دیگری یاد نداری، که نویشته کنی ؟؟؟؟؟؟؟؟

 • دوستان شما ها چرا اینقدر به جان هم دگیر می افتید ان سگ خودش یک جنرال است بدون حرف مقام های بالایی خودسرانه داخل پارلمان نمی شود
  ان از یک مرجع بالا قدرتنمند داخل ان صالون پارلمان شده و چیزی وجود داشته انها را سگ های سیفر یا بوکش میگویند زود همه چیز را تشخیص می دهند
  این طور فکر میشود که کاسه زیر کاسه در جنابان شورا و پارلمان وجود داشته که جناب معاون با ان همه عظمت که بتواند ار محرکه جان به سلامت
  ببرد کدام طالب قدرتمند که فکر میشود همه جنابان طالب هستند یکی با نیکتایی و یکی بدون نیکتایی تشریف دارند در دو رول بازی می کنند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس