صفحه نخست > دیدگاه > اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان!

اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان!

بهمن تکوین
شنبه 5 آپریل 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آقای اشرف غنی احمد زی که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان است، همواره در پیکارهای انتخاباتی دست راستش را بالا برده و به رخ مردم میکشد و با صدای دلخراشش فریاد میکشد که هرگز دستش به فساد آلوده نیست. اما ببینیم که این ادعای آقای غنی چقدر مبتنی بر واقعیت است و پدر فساد مالی و اقتصادی افغانستان جز او کیست؟
آقای احمدزی که سالها در بانک جهانی کار کرده و با رسانه‌ها به عنوان کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان گفتگو کرده است وهمواره به عنوان یکی از منابع تحلیلی وخبری رسانه‌های مختلف عمل می نموده است. در سال 2001 آقای غنی از جانب رئیس محبوبش "حامد کرزی" رئیس اداره هماهنگ کننده کمکهای بین المللی به افغانستان منسوب شد. به همین ترتیب این "مغز متفکر جهان" بعدا در سال 2002 میلادی بعنوان وزیر مالیه عضو کابینه دولت انتقالی شروع به کار نموده و تا دسامبر 2004 در این مقام باقی ماند. گذشته از اینکه اقدامات این آقا دور از تمام روشهای علم اقتصاد برای رهایی از یک اقتصاد جنگی، مافیایی و مواد مخدره بود؛ اشرف غنی احمد زی به عنوان سرکرده تکنوکراتهای واردشده از غرب در کنار انور الحق احدی، هدایت امین ارسلا و دیگران، از بنیان گذاران سیستم اقتصاد "بازار" است. این سیستم اقتصادی که به کشورهای بعد از جنگ و دارای مدیریت ضعیف اقتصادی، بنابر توصیه "عدم مداخله دولت در امور اقتصادی" منحیث زهر تلقی میشود؛ باعث بمیان آمدن انارشی مالی و اقتصادی گردیده و منجر به رسوایی های مالی و اقتصادی مانند سقوط سیستم بانکداری خصوصی و حیف و میل سرمایه های ملی توسط مافیای اقتصادی گردید.
اشرف غنی احمدزی، از بانیان سیستم "رانتی" است که نخستین سنگ بنیاد فساد مالی میباشد. اینکه سیستم "رانتی" در کشورهایی مثل افغانستان چگونه باعث فساد میشود "دانشنامه آریانا" مینویسد:
"به عقیده برخی تحلیلگران اقتصادی، کمک‌های خارجی شکلی از اقتصاد مبتنی بر رانت را شکل می‌دهند و از این نگاه افغانستان در ردیف کشوری رانتی قرار می‌گیرد. فساد یکی از پدیده‌هایی است که در اکثر اقتصادهای مبتنی بر رانت دارای مشوق‌های ساختاری قوی است... رانت درآمدی است که مستفید شونده آن در تولید آن نقشی ندارد. به‌عنوان نمونه کشورهای دارای منابع طبیعی مثل گاز و نفت که از محل صادرات آن سرمایه و پول زیادی به‌دست می‌آورند و برای همین این منابع رانتی محسوب می‌شوند...کمک‌های خارجی، شکلی از رانت است چون دولت‌های گیرنده این کمک‌ها نقشی در پدید آوردن آن‌ها ندارند. این کمک‌ها از منابعی بیرونی به‌دست می‌آیند و دولت‌های گیرنده رانت، هیچ چیزی برای تولید آن هزینه نمی‌کنند." حال این "رانت" را چی کسی جز آقای غنی در اقتصاد افغانستان معرفی نمود و چگونه کشور را مصاب به فساد ساخت؟ پاسخیست که شاید فقط خودش بتواند بدهد اما برعکس وقتی به "تفکر" اقتصادی این مامور اسبق بانک جهانی متوجه میشویم میبینیم که به عوامفریبی همچنان ادامه داده و میفرماید که هم و غمش را خود ارادیت اقتصادی کشور و مبارزه با فساد تشکیل میدهد!!!
طبقه "رانت خوری" که به اساس "خدمات" فراموش ناشدنی آقای غنی بوجود آمد و به اساس آن لقب "بهترین وزیر مالیه آسیا" را نیز بدست آورد، مانند چپاولگران اصلی اقتصاد دست به غصب زمین، جایداد و بیت المال میزنند. اینان رونق دهندگان اساسی اقتصاد مافیای، رشوه و تمام انواع کوچک و بزرگ فساد مالی میباشند. اینان کسانی اند که طی 12 سال گذشته شامل اعضای کابینه، معاونین رئیس جمهور، برادران رییس جمهور و روسای ذیصلاح حکومت فاسد بودند. ولی بوی فساد مالی "سیستم مالی" غنی و همکاران چنان بالا گرفت که بعد از چند سال اول، نهادهای ملی و بین المللی از آن به فغان رسیدند. چنانچه بر اساس یک گزارش، ژنرال ریکی وادیل، از فرماندهان ناتو در "اداره مشترک شفافیت" گفت که در این زمینه،(فساد در قرارداهای ناتو) ده‌ها نفر را شناسایی کردند که در فساد دست داشته اند... او به خبرنگاران در کابل گفت: "ماموریت ما در اداره شفافیت در آیساف، نظارت بر مصرف بودجه است، چون ما درک کردیم که در سوءمصرف پولها در سالهای گذشته، ما هم بخشی از مشکل بوده ایم.".. ژنرال وادیل افزود: "از این رو، ما قراردادهای به ارزش سی میلیارد دلار را که به ۱۵۰۰ شرکت افغانی و خارجی تعلق دارد، مورد بررسی قرار داده ایم. در نتیجه این بررسی ها، فعالیت صد شرکت را (در این قراردادها) متوقف کردیم و ده‌ها خارجی به شمول شهروندان آمریکایی در پیوند به این چنین قضایا، شناسائی و مجرم شناخته شدند." به اساس اظهارات این مقام ناتو، میتوان ادعا کرد که این فساد مالی سیستم آقای غنی بوده است که باعث رونق بازار شرکتهای دزد و چپاولگر داخلی و خارجی شده و در اثر آن، میلیاردها دالر از سرمایه های مردم فقیر افغانستان و مالیات کشورهای خارجی به باد فنا رفته است.
اینکه افغانستان سال گذشته به عنوان سومین کشور فاسد جهان از طرف نهاد "شفافیت بین المللی" افشا شد و تنها سومالیا و کوریای شمالی (در اثر عدم موجودیت معلومات کافی) در این لیست بعد از افغانستان قراد داشتند، بدین معنی است که در اصل افغانستان نخستین کشور فاسد جهان است. مهمترین نمونه آن هم کابل بانک بود که رئیس پیشینش، شیرخان فرنود، از پول مردم برای خود قصرهایی اعمار نمود و ملیون ها دالر را به حسابات بانکی اش در کشورهای خارجی انتقال داده بود، که بعدا همراه با دست اندرکاران دیگرش به زندان محکوم گردید." هرچند برادر حامد کرزی، محمود توانست با استفاده از نفوذ برادر بزرگ از این محاکمه رهایی یابد. این همه ناشی از خدمات آقای غنی و اصلاحات ایشان است. زیرا نخست دست دولت را از نظارت مستقیم بر امور اقتصادی با "اصلاحات اقتصادی - بازاری" شان کوتاه ساختند و بعدا "فرنودها" و "محمود کرزی" ها را پروراندند تا با "رانتیسم" لجام گسیخته دست به غارت منابع باد آورده مالی بزنند.
امروز متاسفانه فساد بخشی از زندگی روزانه مردم افغانستان شده است. اینهم ناشی از سیاست های "اقتصاد بازار" است که غنی و امثالهم پایه گذاری نموده اند. در گزارشی که اداره مواد مخدر و فساد سازمان ملل متحد تهیه نموده ذکر گردیده است که "فساد در سال 2012 در بین مردم افغانستان به عنوان بزرگتری چالش معرفی شده است. یعنی در این مامول، فساد حتی از امنیت و تروریزم نیز گوی سبقت را ربوده است. این گزارش همچنان ذکر میکند که 50 درصد مردم افغانستان در سال 2012 در فساد و رشوه دهی سهم داشته و اما فقط 20 درصد اینها بعداً به ادارات درباره فساد خبرداده اند. خیلی ها فکر می کنند که اگر خبر هم بدهند کسی به گفتار آنان گوش نمیدهد. دلیلش هم این است که سران ادارات خودشان در راس فساد قرار دارند و نمیخواهند مفسد بودن شان افشا شود." اشرف غنی و همدستانش خوب میدانستند که سیستمی را که برای افغانستان معرفی مینمایند، برای این کشور کارایی ندارد، اما به اساس قراین موجود میتوان چنین استنباط نمود که ایشان با گروه های بزرگ مافیای اقتصاد بین المللی ارتباط نزدیک برقرار ساخته و به اشاره آنان چنین یک نظام فرتوت اقتصادی و مالی را برای کشور برگزیدند.
نظام مالی و اقتصادایرا که آقای غنی و همکاران ایجاد نموده و توسعه دادند کشور را به پرتگاه سقوط قرار داده است. اینکه چرا این آقایون دست به چنین خیانت نابخشودنی زده اند برخاسته از تفکر سیاسی قومگرایانه و قبیله سالار ایشان است. تاریخ گواه است که حکومت های دست نشانده در افغانستان از کمک های خارجی نه بخاطر احیا و بازسازی کشور بلکه همیشه بخاطر قلع و قمع مخالفان استفاده کرده اند. به اساس نگارش "دانشنامه آریانا": "حکومت‌ها در افغانستان از این کمک‌ها هم به نفع سرکوب (در دوره عبدالرحمن) و هم برای جذب حمایت از طریق تطمیع سران اقوام و قبایل (در دوره‌های مختلف دیگر) استفاده کرده‌اند... این پدیده بدون شک در نحوه رشد دولت و دولت‌سازی ملی و تاریخ پر منازعه افغانستان تاثیرات مهمی داشته است... " بدون شک، این است فلسفه سیاسی و اقتصادی آقای غنی و همکاران که باید بهای آنرا ملت مظلوم و فقیر افغانستان بپردازند.


http://fa.wikipedia.org/wiki
http://database-aryana-encyclo...

اداره مشترک شفافیت متشکل از نیروهای نظامی ده کشور به شمول آمریکا و بریتانیا است و در هماهنگی با دولت افغانستان، برای کاهش فساد، کار می کند.

. http://azadibarabari.wordpress com/tag
http://database-aryana-encyclo...

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب بامن (باید همینور بنویسم چون یاد روزهای که همچو موش خاموش بودی را بیادت بیارد) ببین چقدر برایت درد ناک هست که وقتی اسمت را کسی کمی نادرست تلفظ کند اما خودت به اصطلاح درین مقاله ات به یک شخص چقدر توهین کردی. کمی لطف کن خودت هم عفت کلام را مراعات کن .

 • عتیق جان، فکر میکنم که بسیار غنی پرست استی، من که نظر به سفارش خودت هرچه به مقاله خیره شدم هیچ توهین شخصی به رهبرت نیافتم. هرجا نامش فقط با آقا ذکر شده... یک کمی دقت کن برادر... اینقدر جهالت را از کجا آورده ای؟

 • چهره های پلید و کثیف پنجشیری های نمکحرام جنایت پیشهٔ و وحشی این پدر لعنت های فاسد شورای نظار و دیگر حیوانات جنایت پیشهٔ وحشی شان مشغول افغانستیزی و پشتون ستیزی میباشند .
  پنجشیری های نمکحرام مجهول الهویت ٬این ناموسفروشان ٬ وطنفروشان ٬ الطریقان ٬ آدمکشان ٬ غاصبان ٬ ناقلین ٬ تجاوزگران ٬ دزدان سری گرنه٬سنگدزدان و سنگفروشان را ببینید زیرا در آن آوانیکه کابلیان در خونهای شان شنا میکردند ٬ جان میدادند ٬ خانه های شان تخریب میشد و مادران-پدران و طفلان کابل در داخل کشور و خارج کشور نقل و مکان میکردند و مهاجر میشدند نا دیدگان پنجشیری با چه آب و تابی از حکومت داری و عیش و نوش شان صحبت میکنند
  پنجشیری های نمکحرام شورای نظار در عمل نشان دادند که فرزندان این آب و خاک نیستند و بیگانه میباشند.
  در ۱۹۹۲-۱۹۹۶ شهری باستانی کابل را که به شهری گلها و مناره ها مشهور بود و یکی از قدیمی ترین شهر های کهن جهان محسوب میشد بویرانه مبدل گردند!
  اینکه اکثریت پنجشیریها از طرق های مختلف بر ضدی خلق پشتون تبلیغات زهر آگین میکنند و خلق آریائی الاصل پشتون را از تباری بنی اسرائیل نامیده و یهودی اش میخوانند. جالبتر از همه در ویدئوی که در فیس بوک در معرض تماشا گذاشته شد فردی پنجشیری در حضور داشت ملا مسعود برای باندی شورای نظار نطق ایراد میکند و چنین بگفتارش ادامه میدهد٬ما حکومت را گرفتیم و پادشاهی کردیم وعیش و عیاشی را دیدیم٬موتر های داتستون را سوار شدیم و اگر پشتونهای ......درینجا حاکم شوند چنین و چنان میکنند و............... و جالبر از همه مسعودی جلاد برسم تائید و تصدیق سخنان ضد پشتون آن پنجشیری عیاش سرش را میشوراند ؟
  اینکه مردم دری زبان کابل آماج گلوله های آتشین خشم و نفرت پنجشیری های نمکحرام قرار گرفته بودند دلیلش چه است ؟
  چه باعث شد که پنجشیریهای نمکحرام باعث نسل کشی هزاره ها در افشار شوند ؟
  کابلیان و هزاره ها مگر دری صحبت نمیکنند ?
  پس پنجشیریهای نمکحرام چرا با نفرت و انزجاری بی پایان به نسل کشی اینها پرداخت ؟
  اینکه پشتون ستیز بوده و هستند و طوری وانمود میکنند که پشتو زبان پاکستانیها میباشد و یا یک زبان نا آشنا برای آنها میباشد پس سوال درینجاست که همین پشتونها بودند که در عصری حبیب اله خان به مهاجران سمرقندی که از چنگ تزاران روسیه پا بفرار گذاشته بودند و از ده بیدی سمرقند بقصدی افغانستان از فراز جیحون عبور کرده بودند اجازه دخول داد.دولت و مردم افغانستان تحت حاکمیت پشتون به مهاجران شرایط زندگی کردن با همی و مسالت آمیز را در کشوری شان فراهم نمود و آنها را در ادارات ملکی و نظامی بکار گمارید.اما بعد از گذشت یک قرن مهاجران دهنپاره-دیده پاره و نهایت گستاخ و نمکحرام با افسار گسیختگی تمام بر علیه خلق پشتون پارس میدهند و مهری یهودی بودن و......به آنها میزنند!
  اسنادی انکار نا پذیر بوضاعت دشمنی پنجشیریهای نمکحرام مهاجران سمرقندی را در مقابل خلق دری زبان کابل-مردم هزاره و خلق پشتون می بینید.پس نتیجه میگیریم که همین مهاجران تخم نفاق را بین ملیتها بذر کرده و حالا هم مشغول کاشتن تخم نفاق اند تا با ایجاد تفرقه میان ملیتهای مختلف در مرحله نخست به بقای سیاسی و اجتماعی شان ادامه داده وبیآفزیند و در مرحله دوم با پیشکشیدن فیدرالیسم-سیستم پارلمانی-خود مختاری ....راه را برای تجزیه افغانستان هموار سازند تا منافع باداران خارجی شانرا نتنها تأمین دارند بلکه تضمین نمایند..
  هموطن!
  دشمن داخلی اشکار است و فعلاٌ پنجشیر را «خود مختار» ساخته اند و شدیداٌ بغارت و دزدی لاجورد-زمرد و یاقوت پرداخته و همچنان پنجشیر را به مخزن انواع سلاح ها تبدیل داشته و مشاوران نظامی روسی و تاجیکی و...... در امورات نظامی به آنها مشوره میدهند.باید پنجشیر را از دست مهاجران نجات داد و نگذاشت تا در آینده ازین نقطه مهم استراتیژیک برای نسل کشی و تجزیه افغانستان استفاده گردد.پنجشیر- کوهستان-کاپیسا و... جزء پروان بزرگ است٬باید به قلمرو پروان دو باره بپیوندد.
  احمد شاه مسعود پنجشیر ی جنایتکار !
  مسعود ای دانه نفرت، ای مهره وحشت ، ای پدیده لعنت. ببین که چه ظلمی به حق مردم حق پرور این میهن کردی . تو ای لاهوری سرگردان که بپاس شکر ازاین میهن آتش وحشت افروختی و خون ها ریختی، ببین که چه کردی، تن میهن به سیاه کاران جهان بفروختی. مسعود ای سارق خوشبختی مردم ، ای ویرانگر وحشی تو چرا تن مادر میهن به چنگال بدریدی ؟ تن میهن که ترا نام و غنیمت داد . روحت نا شاد

 • کامنت دهنده به نام آرین ، نوشته های تو کاملأ دروغ و بهتان است ، من کامنت دهنده به کامنت دروغ تو بگویم
  من از پنجشیر نیستم من از شمال افغانستان هستم بناأ این نوشته ام بیطرفانه و حقیقت است ، اولأ آرین و آریانا
  دروغ است ، ثانیأ مردمان پنجشیر ازمهاجرین اطراف 1930 تورکستان بخارا نیستند ، ثالثأ حکومت پشتونی
  افغانستان مهاجرین بخارا را یک تعداد شان را به چخانسورو هلمند تبعید کرده تعداد زیاد آنها درراه چخانسور از
  گرسنگی و د ر اثنای زمستان ازسردی هوا و د ر تابستان ازاثر شدت گرمی هوا و نداشتن آب آشامیدنی و نداشتن
  غذا د ر راه چخانسور تلف شده اند خصوصأ اطفال و خانمها بیمار و ازگرسنگی تشنگی تلف شده اند ، و تعدادی
  مجاهدین بخارا تورکستان به سرکردگی ابراهیم بیک لقی و دیگرهابه امید خدا و امید کمک مردم به افغانستان آمده بودند
  حکومت پشتونی افغانستان به جای کمک و همدلی با آنها جنگ کرده و نه گذاشته که تا مجاهدین کمکی ازافغانستان
  و یا ازدیگرممالک همجوار افغانستان دریافت دارند و خود را تقویه کنند ، حکومت پشتونی افغانستان آنها را به
  عقب نشینی مجبور میسازد و مجاهدین و مهاجرین تورکستان بخارا و سمرقند و همه را تسلیم قشون سرخ
  کمونست روسیه شوروی تسلیم میکند ، آقای آرین دروغی مزدور مملکت بیگانه ، مطمعین باشند ازمهاجرین
  بخارا سمرقند تورکستان ، کسی د ر افغانستان نمانده ، همه مردم چه تاجیک جه تورک جه هزاره همه مردمان
  بومی تورکستان خراسان افغانستان هستند ، آقای آرین دروغی نوشته های تو دیکته از جانب بیگانه ها جهت
  تفرقه اندازی و منافقیت و شیطانی اشکارا بین اقوام شریف با هم برادر در افغانستان است .
  آقای آرین دروغی ، راستی خود را بنویس که چند هزار کلدار رشوت از نوشته اهانت آمیزو شیطانی و به
  مقصد تفرقه اندازی بین اقوام درافغانستان ، گرفته ای ؟؟؟ تو متعصب و منکرخدا بوده ای تو از انسانیت
  از اسلامیت دور مانده ای جاهل جاهلها هستی چون بی سواد هستی دروغ گوی دشمن خداوند میباشد .

 • سوال من از آرین زی اینست که آیا میداند سرزمین که امروز بنام اوغانستان است چند هزار سال تاریخ دارد؟ و آیا شما تاریخ 300 قبل خود را می فهمید؟ به یقین که نمیدانید. نا گفته نماند که من از پنچشیر نی بلکه از کابل هستم. در جواب اینکه مردم کابل را کی ها کشتند کسانی که امروز می کشند دیروز هم می کشتند، دیروز هم مردم با همین سگ ها می جنگیدند و امروز هم.

  مردم اصلی و بومی این سرزمین کی است این را ما چه که همه دنیا میداند. یک ضرب المثل درایم که میگوید (بیگیرش که نگیرید) در اینجا آرین زی همین فکر را کرده که بیگرش که نگرید. او برادر کوچی ها را چی به یک مملکت لعنتی های صهونیست.

 • از ایران هستم و بیطرفانه مطالب را خواندم . طبق چیزی که فهمیدم این آقا در کل سه سال مسئولیت اجرایی داشته ولی همه بدبختیها زیر سر ایشان میباشد. این به نظر من خیلی عجیب و غیر قابل قبول است. نکته بعدی اینکه شاید اقتصاد دولتی بتواند در اوایل مشکلات را حل کند ولی بعد باعث میشود قدرت متراکمی در دولت ایجاد شود و دولتی بزرگ و فاسد بوجود آید. تجربه ایران نشان میدهد که هیچ خلاصی از اقتصاد ازاد نیست و تنها این روش است که میتواند در دراز مدت کارگر شود. به عنوان یک بیطرف و البته دور از افغانستان که مسایل این کشور را از طریق سایتها مورد بررسی قرار میدهم به نظرم انتخاب اشرف غنی میتواند مشکلات افغانستان را کم کند و در دراز مدت اقتصادی پویا رقم یزند .

 • اشرف غني یوه الهي پیرزوینه
  سلطان احمدزی
  که د لویدیځې نړۍ تاریخ په ځیر مطالعه کړو، پدې باوري کیږو، چې لویدیځوال له مخیځه ځیرک او نوابغ ندي، د ګوتو په شمار شخصیتونه خدای ورباندې لورولي دي، چې هغوی په ولس کې د تحرک او خوځښت لامل شویدي او غربي ټولنه یې د اوسني مدنیت مالکه ګرځولې ده، موږ له غربیانو سره هیڅ توپیر نلرو، زموږ او ددوی تر منځ یوازینی توپیر دادی، چې هغوی د خپلو علمي هستیو قدر کوي، تابعیت یې کوي او خبره یې د زړه په غوږونو اوري؛ خو موږ نه یوازې دا چې خپله د ستونزو د حل استعداد نلرو؛ بلکه هغه څوک چې زموږ د ستونزو او ناخوالو د حل وړتیا او ځانګړتیا لري، په هغه پسې هم نه ځو .
  زه فکر کووم ، چې ډاکټر اشرف غني احمدزی پدې شرایطو کې د افغانانو لپاره داسې حیثیت لري، لکه د مودو ستړی لاروی چې په شاړه دښته کې، د ګڼ سیوري درلودونکې ونه او د رڼو اوبو چینه بیامومي. باور وکړﺉ، چې په شخصي ژوند کې د غوړه مالۍ او تواضع له مخې د بې ځایه صفتونو عادت نلرم؛ خو په افغان سیاسیونو کې د ډاکټر اشرف غني احمدزي شخصیت ماته کاملا اثتثناء ښکاري.
  که نړۍ ته دده له خدمتونو څخه تېر شو، که دده استعداد په پام کې ونه نیسو ، داچې په جنایت او ملي شخړو کې یې هیڅ برخه نده اخیستې هیڅ یاد نکړو، داچې په فساد کې هیڅ لاس نلري سترګې پرې پټې کړو، ایا د هېواد او سیمې په تاریخ کې څوک داسې شخصیت راښوودلی شي، چې دوولس کاله د یوه هیواد ستر ستر مسوولیتونه بې لدې چې یوه روپۍ معاش واخلي سرته ورسوي ؟؟؟ زه فکر نه کووم، چې نه یوازې په افغانستان کې؛ بلکه پدې سیمه کې داسې شخصیت ولرو.
  یوازینۍ نیوکه، چې د ډاکټر غني منتقدین همیشه شخوند پرې وهي داده، چې دی، په ځینو مواردو کې احساساتي برخورد کوي؛ ولې دوی تر اوسه پدې ندي توانېدلي، چې هغه موارد مشخص کړي، چې ډاکټر اشرف غني یې په وړاندې احساساتي کیږي . که له دوی څخه وپوښتل شي، چې ایا ډاکټر اشرف غني تر اوسه د شخصي مفادو له امله څوک رټلي دي، په ډاډ سره وایم، چې ددوی ځواب به نه وي. دوی پدې پوهیږي، چې ډاکټر اشرف غني، د هیچا سره د خپلو شخصي ګټو له مخې دوستي او دښمني نه پالي، د هغه دوستي او دښمني یوازې د هېواد او ولس د ګټو لپاره ده؛ خو دوی بیا هم د ناکسه د ښمن په څېر " ډک جام ته، نیم تش جام وايي " دا چې له یوه پلوه، غني د ټولمنلي شخصیت په توګه هیڅ شخصیتي نیمګړتیا نلري او له بله پلوه، منتقدین مجبور دي، چې ورسپارل شوې دنده اجراء کړي؛ نو مجبوریږي، چې د هغه مثبتو عاداتو ته په منفي ډول تبارز ورکړي.
  زه دوی ته وایم، که په ریښتیا سره مو ددې هېواد سره مینه وي، که په ریښتیا سره مو ددې ولس مظلومیت کړوي، که د هېواد اوسنی وضعیت درته د زغم وړ نه وي؛ باید په ښاغلي احمدزي وویاړﺉ او د هغه دغه ځانګړی خاصیت په ځانونو کې وروزﺉ. موږ پدې شرایطو کې داسې مشر نه غواړو، چې له غله سره د خورجین خوله ونیسي، موږ داسې چاته اړتیا لرو، چې غلا او فساد ته د جرم په سترګه وګوري او مفسدین ددې پر ځای چې ویې نازوي، په سزا ورسوي. پدې کې شک نشته، چې مفسدین اوخاینان د ګرویږنې په صورت کې، د افریقايي چرمښکۍ په څېر، اتومات خپل رنګ بدلوي او په مخ باندې د قومي او ژبني ټیکه دار نقاب غوړوي او کیدی شي، چې نظام ته لنډ مهالې ستونزې جوړې کړي؛ خو موږ ته پکار دي، د خپلې پاکې ملي مبارزې پر حقانیت باور ولرو او هغه څه وکړو، چې لوړې ملي ګټې خوندي کولی شي. موږ به تر څو پورې مفسدینو او ظالمانو ته د هغوی د ظلم په وړاندې امتیاز ورکوو؟ تر څو پورې به د مظلومو هېواد والو وینې د زورواکو په رګونو کې پیچکاري کوو؟ ولس باید پدې خبر کړو، چې نن ورځ موږ د تاریخ په دوه لارې کې ولاړ یو، یا به باطله لاره، چې ښايي تګ ورباندې لږ څه اسانه وي؛ خو پای به یې د تاریخ په کنده کې دفن کېدل وي ټاکو او یا به په حقه لاره، چې ښايي له اغزیو ډکه وي، مزل ته ادامه ورکوو او د خدای په مرسته او د ولس په همت به د عزت او ترقۍ منزل ته رسېږو. که موږ غواړو، چې صبا ته د راتلونکو نسلونو لپاره د اسوده ژوند د بنسټ ډبره کیږدو، باید دوهمه لاره غوره کړو، که څه هم له ستونزو او کړاوونو ډکه ده؛ ځکه چې د تاریخ جوړول د وینو او خولو تویولو ته اړتیا لري.

 • این ادم ( بهمن تکوین) به نظرم اونمو بهمن کوخکی است، یا چطور ؟

 • يك تحفه براي حقبين

 • آرین زی کامنت 21.45 عطایت به لقایت ما تحفه ای ترا قبول نداریم تحفه ات مناسب خودت است
  مبارکت باد جوینده بابنده است ممکن تو پیگبر همچو تحفه ها هستی چون جاهل بی حیا و دور ازانسانیت هستی .

 • ای کسیکه این عکسها را فوتوشاپ نمودی آیا گاهی فکرکردی که اگرخواهر ، مادرویا همسرت به انترنیت دست داشته باشند عجب چیزی را برایشان به نمایش گذاشتی اگر اقارب نزدیکت به انترنیت دست نداشته باشند اقارت دورترت شاید دسترسی داشته باشند . که این نقص نشرعکسهابود . ولی خودت فائده آنرا تحریرکن که چه مفادی برای اجتماع وخواننده ها دارد. ازآن چه برداشتی مینمایند . اگرکسی منطق وعقل داشته باشد برداشت او این خواهد بود که فوتوشاپ کننده این عکسها ازعقل وانسانیت دور بوده وهیچگاه منحیث یک انسان بشمار نمی آید . چرا نواقص وکمبودی های این دوشخصیت ملی را نوشته نمی کنی تا آنها خودرا اصلاح کنند وبرای مردم فائده داشته باشد ولی این کارها ازتربیه کوتاه فامیلی ات گرفته تا اخلاق وانسانیت تورا برملا میسازد که توتا چه اندازه خورد وحقیرهستی. یک کمی ازعقل خود استفاده کن.

  آنلاین : http://hamid.yahoo.com

 • کابل پرس? هم به میدان تاخت و تاز لچکها تبدیل شده، البته هدفم از همه کامنت گزاران نیست. گپ به جایی کشیده که تصاوی دور از ادب را به نشر میرساند. اینهم ازادی بیان است....

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس