صفحه نخست > دیدگاه > افغانستان بار دیگر در چنگال پاکستان

افغانستان بار دیگر در چنگال پاکستان

داکتر اکبر همت فاریابی
دوشنبه 4 جنوری 2016

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درین شرایط که افغانستان در حلقوم پاکستان فرو برده میشود، نیروهای آزاده افغانستان از هر قوم و تبار متحدانه از خواب افیونی آرزو های واهی بیدار شوند و دست به دست هم داده افغانستان را از سقوط مرگبار در بطن پاکستان نجات دهند. هموطنان عزیز پشتون تبار همچنان در عمق فاجعه در حال وقوع پی ببرند و متوجه شوند که پاکستان در قدم اول دشمن تاریخی خلق پشتون شمرده میشود اما اظهارات کاذب دولتمردان پاکستان که طرفدار یک حکومت پشتون سالار هستند، آنطوریکه پرویز مشرف در مصاحبه خود با تلویزیون بی بی سی بیان کرد، فاقد هرگونه صداقت بوده اما در واقعیت امر پلان ستراتیژیک خطرناکی طرح و عملی شدن آن در انتظار افغانستان است که میتواند موجودیت این کشور را به مثابه دولت مستقل زیر سوال ببرد. آنطوریکه با گذشت هر روز ماسک چهره های گماشته شده آی اس آی پاکستان دریده شده و ثابت میگردد که هسته مرکزی دولت وحدت ملی به شمول رئیس جمهور اشرف غنی وابسته به استخبارات پاکستان هستند. بطور مثال آی اس آی برای رئیس جمهور غنی دستور داد که ستانکزی نوکر دیگر سرسپرده پاکستان باید وزیر دفاع شود، وقتیکه پارلمان افغانستان او را با اکثریت قاطع رد نمود، اشرف غنی توانائی آنرا ندارد برخلاف خواسته پاکستان شخص دیگری را در پست وزارت دفاع معرفی نماید. در مورد رئیس امنیت ملی که برخلاف گویا همکاری استخباراتی بین پاکستان و افغانستان مخالفت نشان داد و برطرف گردید. اما انتصاب رئیس جدید امنیت ملی احتمالآ یک مانور بیش نیست و این مانور برای صاف کردن راه براب شخص سرسپرده استخبارات پاکستان خواهد بود.
ندادن امکانات نظامی در جبهات جنگ و سهل انگاری های معنی دار حکومت در ارسال قوت های کمکی در جبهات محاصره شده و سپرون فاجعه بار جبهات درحال سقوط در اختیار طالبان که در جلریز، قیصار، کوهستانات، قندوز و فعلآ در اولسوالی سنگین ولایت هلمند انجام پذیرفت، به پالیسی روزمره حکومت در تبانی با پاکستان تبدیل شده است. هموطنان این حقیقت تلخ را درک کنند که اشرف غنی هیچ کاری را برخلاف خواسته آی اس آی پاکستان انجام داده نمیتواند. اظهارات بی پرده اخیر پرویز مشرف که گفت: (ما یک حکومت پشتون سالار در افغانستان میخواهم و اشرف غنی درین کار بهتر از کرزی است) شاهد این مدعا است. مگر تعبیر عینی و برحق "حکومت پشتون سالار" همانا حکومت دست نشانده و خادم پاکستانی در افغانستان است نه منافع خلق پشتون !
موقعیکه یک اولسوالی مهم و سترتیژیک سقوط میکند و صد ها عسکر دولتی کشته میشود مگر رئیس جمهور اصلآ از فاجعه خبر ندارد ! در سقوط اولسوالی سنگین عین سناریوی قندوز, قیصار, جلریز از جانب دولت افغانستان عملی شده است. در روزهای وقوع فاجعه ولسوالی سنگین, محمد جان رسولیار والی هلمند تلاش میکند با رئیس جمهور غنی, سرپرست وزارت دفاع و دیگر اراکین قصر نشین تماس گرفته و از عمق فاجعه اطلاع دهد اما با هیچکسی ازین حکمروایان نمیتواند تماس برقرار کند و بالآخره مجبورآ اطلاعات خود را درج فیسبوک خود مینماید به امید آنکه شاید کسی از اراکین غیرمسئول مقتدر این اطلاعات را از فیسبوک آو دریافت کنند و نیروی کمکی برای نجات سربازان جان به کف اولسوالی سنگین بفرستد, بیخبر از آنکه این سناریو ها قبلآ توسط پاکستان تهیه شده و به شکل "رهنمای عمل" برای اشرف غنی و دارو دسته آن سپرده شده است !
درین مرحله حساس اتحاد واقعی اقوام غیر پشتون یکجا با آن بخش هموطنان آزاده پشتون که سلطه پاکستان را بالای افغانستان مردود میدانند، یگانه رمز نجات افغانستان از چنگال پاکستان میباشد. امروز هم فرصت اندکی باقیست ولی فردا چنین فرصتی وجود نخواهد داشت. فراموش نشود که این نمایشنامه یکبار توسط پاکستان اجرا گردیده است. با احترام

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • روزنامه هشت صبح، شماره امروز اش را "ویژه نامه ی چهارشنبه سیاه" منتشر کرده است.
  همبستگی رسانه های کشور علیه تروریزم، تحجر، توحش، بربریت و انتحار گام ارزنده است. رسانه های کشور همیشه تعریف شان از دشمنان مردم مشخص و تعریف شده بوده است. امری که در ادبیات و تعریف دولتی همواره با ابهام و اشتباه های جبران ناپذیر بازتاب داده شده است.
  شرم و نفرین باد بر کسانی که تروریستان وحشی طالب را "برادر ناراضی" و "مخالف سیاسی" عنوان کرده اند.
  زنده باد آزادی بیان و ژورنالستان کشور

  حقیقت قوم پرستی نیست تا کی حقیقت را با تهمت برچسب اینکه قوم پرست هستیم کتمان کرده شاهد پرپر شدن روز افزون جوانان زنان و اطفالمان بیگناهمان باشیم
  ..........................................................
  پشتونها در گفتار منافع ملی راباور دارند ولی در عمل دیگراقوام رافریب داده در تلاش تحمیل کردن فرهنگ قرون وسطایی ووحشی شان بر دیگر اقوام هستند تا آرام آرام هویت اقوام دیگر را از بین ببرند جانورای طالب هم قوه ی قهریه و وحشی این فاشیستان هست که همه شان مفکوره ی فاشیستی سلطه ی مطلقه بر سایر اقوام را دارند به همین خاطر کرزی و غنی پشتون تبار هیچگاه حاضرنیستند برادران پشتون تبارطالب خود را با وجود اینکه تلفات زیادی از خود پشتون ها به میان آمد ولی با آن هم نمیخواهند آنها را تروریست بنامندچون حس تمامیت خواهی و قلدری و ستم چنان آنهارا کور کرده که حاضر هستند تمام پشتون ها کشته شوند ولی قدرت از دست پشتونها نرود تا بتوانند مثل ۲۰۰ سال همچنان برتعصب جهالت ویرانگری و افکار قرون وسطایی خود ادامه دهند پس بهترین راه تجزیه ی این وحشت ستان هست تا از یک سو آنهابتوانند به راحتی و بدون هیچ ممانعتی به تخریب انتحار انفجار زن ستیزی و افغانیت و اسلامیت مخصوص خودشان ادامه داده و از طرفی ، دیگر اقوام نسل جدید و نوی را بدور از هرگونه انتحار و انفجار ووحشت پرورش داده مثل انسانهای دیگر در آرامی و آسایش و رفاه زندگی کنند ..

 • سياستگزاران ودولتمردان افغانستان بخصوص ناسيوناليستان پشتون هميشه دربرابر كشور پاكستان منافقانه و ودو پهلو عمل كرده اند. اينها در داخل افغانستان بزبان فارسي از هژمونيزم پنجابي ها داد سخن داده و خيلي زيركانه وماهرانه نقش مخرب پشتونهاي پاكستاني را در افغانستان كتمان كرده اند. درعين زمان بسياري از همين مناديان ملي گرايي افغاني ، در شهر هاي مختلف پاكستان ، زمين، خانه وجايداد وشركتهاي تجارتي دارند.
  احمد سعيدي ، يك تن از ديپلومات هاي سابق وزارت خارجه چند هفته پيش با چند تن از فعالان جامعهء مدني به پاكستان سفر داشت. آقاي سعيدي در بازگشت اش اظهار داشت ، من در طي اقامت چند روزه ام در پاكستان اطلاع يافتم كه بسياري از نخبه گان پشتون كه گاهي رياكارانه سنگ ضديت با پاكستان را به سينه ميكوبند اما خودشان در پاكستان صاحب جايداد، خانه وزمين استند.
  وي ازين اشخاص ياد آوري نمود
  ١ كمال ناصر اصولي
  ٢عصمت قانع
  ٣ شكريه باركزي
  ٤ شهنواز تني
  ٥ معصوم استانكزي
  ٦حنيف اتمر
  ٧اسماعيل يون
  ٨ يونس فكور
  ٩ نظرمحمد مطمئن
  ١٠ غفور ليوال
  اين لست ازين هم ميتواند درازتر باشد ولي جاي تعجب اين است كه همين اشخاص وافراد هر زمانيكه در ميز هاي گرد تلويزوني حاضر ميشوند، گناه تمام بدبختي افغانستان را بالاي پاكستاني ها بخصوص پنجابي ها چپه ميكنند ولي درخفا پاكستان خانهء دومي شان ميباشد.
  به نظر بنده تا زمانيكه اين تاجران خون ومرگ در صحنهء سياسي افغانستان حضور داشته باشند، هم با خود هم با مردم افغانستان هم با پاكستان هم با جامعهء جهاني ، دروغ بگويند، اميد هيچ تحول مثبت در آيندهء افغانستان نميرود.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس