صفحه نخست > دیدگاه > نورستانی، چه تفاوتی با سيد حسين انوری دارد؟

نورستانی، چه تفاوتی با سيد حسين انوری دارد؟

نگاهی به طرح مذاكره با مخالفين دولت در هرات
احمد بصيربيگزاد
دوشنبه 26 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هرات شناسي و جامعه شناسي هرات باستان كار بس دشوار است . زيرا مردم اين ولايت حد اقل طي دو دهه اخير شاهد تحولات گوناگون بوده است . حلقات و گروهاي مختلف با انديشه هاي بسيار متضاد دراين ولايت نطفه گرفته اند .

برخي حلقات از مدنيت و پست مدرنيزم سخن ميگويند . در انديشه اين جمع وجماعت ، حكومت ايده آل و اداره قابل قبول ، تشكل و اداره كاملا هراتي و عاري از« بيگانگان» است . اين حلقات و دستجات هراتي كه بيشتر حول محور شوراي متخصصان به رهبري « محمد رفيق شهير» رييس اين نهاد نيمه روشنفكر مي چرخد، باور دارد كه سزاوار حكومت و حكومت داري در هرات فقط شخص هراتي است نه بيگانگان . زيرا آقاي شهير بارها در مصاحبه ها و سخنراني هايش كه گاهگاهي ادا و اكت يك چهره روشنفكر هراتي را بخود ميگيرد ، گفته است ، " در هرات فقط يك شخصيت هراتي مي تواند امنيت و باز سازي به ارمغان آورد" . او به عنوان چهره منتقد و گاها مخالف« سيد حسين انوري» واليي سابق هرات ، از او هميشه بعنوان يك شخصيت بيگانه براي هراتي ها ياد ميكرد ؛ وباور داشت كه اگر سيد حسين انوري دست از سر مردم هرات بر دارد ، هرات گلستان خواهد شد ؛ اين گروه پيوسته با هر اداره د رهرات مخالفت كرده و آنرا به چالش گرفته است .

آقاي شهير با همراهانش در شوراي متخصصان روزگاري علم مخالفت بر عليه اسمعل خان را بر افراشته بود و از او چهره ضد ملي و مخالف وحدت ملي ساخته بود . و همچنان پرچمدار مقابله با حضور سيد محمد خير خواه بحيث والي هرات بود و بارها اورا به بي كفايتي و ضعف مدريتي متهم ميكرد . بنا بر اين اين حلقه از تحصيل كرده گان هرات ( شوراي متخصصان ) با پيش زمينه و سابقه سياسيش ، بعنوان يكي از چالش ها فرا روي دكتر يوسف نورستاني والي جديد هرات است . زيرا در انديشه اين جماعت و گروه از تحصيل يافتگان هرات باستان ، نورستاني از نورستان است نه از هرات باستان همانگونه كه سيد حسين انوري از پروان بود ؛

حلقات ودستجات وابسته به اسمعل خان به رهبري غلام يحيي سياوشاني يكي ديگر از گروهاي چالش ساز در برابر دكتر نورستاني به شما ر مي آيد. زيرا آقا ي نورستاني بعنوان يكي از چهره هاي افغان مليتي و مورد حمايت حزب افغان ملت ، اساسا با ديد و انديشه هواداران اسمعل خان سازگاري ندارد . زيرا سيد حسين انوري كه در يك تفاهم و توافق با اسمعل خان بعنوان والي درهرات آمده بود ، آهسته آهسته به صفت چهره مخالف بدل شد . اين گروه كه معروف به لايه هاي زيرين اسمعل خان درهرات مشهور است ، آقاي انوري را به چالش بسيار خطر ناك فرا خواند . تظاهرات هاي خونين ، حملات انتحاري و آدم رباي هاي روز افزون اداره تحت حمايت آقاي انوري را با مشكل اساسي مواجه ساخت . استدلال اين گروه سياسي و وابسته به جمعيت اسلامي اين بود كه ما والي هزاره نميخواهيم . در حاليكه آقاي انوري هزاره نيست ولي به اتهام حمايت از هزاره ها هميشه مورد انتقاد اين گروه سياسي قرار گرفت . بنا بر اين دكتر نورستاني كه يك چهره افغان مليتي به شمار مي آيد ، سر نوشت بد تر از آقاي انوري را از ديد اين حلقه سياسي ، در هرات خواهد داشت ؛

واكنش غلام يحي سياوشاني در برابر پشنهاد مذاكره از سوي دكتر نورستاني نشان مي دهد كه وي با چه حلقات ودستجات افراطي و تماميت خواه در هرات مواجه است . روزگذشته دكتر نورستاني پيشنهاد مذاكره با مخالفين دولت از جمله غلام يحي سياوشاني را داده بود و ازاو خواسته بود كه بدون قيد و شرط سلاح خودرا به زمين گذاشته به پروسه ( دي دي آر) ملحق شود . تا زمينه امنيت و رفاه فراهم گردد . آقاي نورستاني كه در جمع خبرنگاران در يك نشست خصوصي و بدور از مصاحبه و كنفرانس ، سخن ميگفت، موجوديت گروه هاي مسلح غير مسول را در هرات براي دولت چالش آفرين خوانده و به آنها هشدار داد،" در صورت كه از پيشنهاد مذاكره وي سر باز زنند با آنها برخورد قانوني وشديد خواهد شد" . غلام يحي سياوشاني در واكنش به اين سخنان ، گفته است وي براي جهاد و مقابله با كفر وشرك دست به سلاح برده و تازمانيكه نيروهاي خارجي از افغانستان خارج نشوند ، وي به جهادش ؛ ادامه خواهد داد ؛

پيشنهاد مذاكره با مخافلين دولت در حوزه جنوب غرب افغانستان درحالي از سوي دكتر نورستاني واليي جديد هرات بعنوان تنها گزينه تامين امنيت و بازسازي ، مطرح مي شود كه گزارش ها از گسترش روز افزون ساحه تحت كنترل و حضور نظامي شبكه هاي دحشت افكن ( طالبان ، حزب اسلامي ، جماعت التبلبغ و حركت المجاهدين ) ،در حوزه جنوب غرب حكايت دارد .

جنگهاي دوامدار در بادغيس ، نبرد هاي خونين در ولايت فراه ميان نيروهاي دولتي و طالبان و همچنين حملات انتحاري روزافزون در هرات ، نه تنها براي هرات و حوزه جنوب غرب چالش آفرين است كه در صورت عدم توجه دولت و جامعه جهاني ، تماميت افغانستان را به چالش مرگبارطلبيده است . بنا بر اين در كنار غلام يحي سياوشاني كه گفته مي شود صدها تن از مجاهدين تحت حمايت اسمعل خان را به منظور به چالش كشاندن نيروهاي خارجي و دولت ، گيرد آوري كرده است ، گروهاي حزب اسلامي به رهبري گلبدين حكمتيار ، طالبان به رهبري مولوي دستگير در حوزه جنوب غرب با مركزيت ولايت بادغيس ، مي توانند امنيت هرات و اداره دكتر نورستاني را به چالش مرگبار بكشاند .

تنها حلقه ي كه ميتواند در ظاهرامر با دكتر نورستاني همسو ي داشته باشد ، حلقه پراكنده و با حاشيه هاي زياد در محور مولوي خداداد صالح است . اين گروه بشدت محافظه كار كه از همآهنگي لازم برخوردار نيست ، با پاليسي " با همه باش و با هيچ كس نباش " هميشه نان را به نرخ روز ميخورد . مولوي خداداد همانگونه كه بعنوان رييس محكمه هرات در زمان دكتر نجيب بود ، در همين پست خود در زمان طالبان نيز باقي ماند . اودر زمان اسمعل خان نيز بحيث رييس محكمه هرات انجام وظيفه كرد . اين گروه همانگونه كه ظاهرا از انوري حمايت ميكرد ، اين حمايت ظاهريش را از دكتر نورستاني ادامه خواهد داد .

دريك جمع بندي كوتاه مي توان گفت ، اساسا از" ديد " برخي لايه ها ي سياسي و اجتماعي فعال در هرات ميان سيد حسين انوري و دكتر يوسف نورستاني كدام تفاوتي وجود ندارد . زيرا از ديد آنها كسي مي تواند درهرات تاثير گذار و مثمر ثمر باشد يك شخص هراتي ، تاجك تبار و از جمع آنها باشد . زيرا اگر آقاي انوري از ديد آنها يك هزاره بود ، دكتر نورستاني يك افغان مليتي است . در واقع اين دو هويت ( هزاره و افغان مليتي) متاسفانه براي لايه هاي وابسته به اسمعل خان و شوراي متخصصان كه بيشتر مي توانند در جو سازي ها ، تاثير گذار باشند ، قابل قبول نيست . افغانستاني بودن و هويت افغانستاني در ديد گاه اين لايه ها اصلا جاي ندارد . بنا بر اين پيشنهاد مذاكره و گفتگو با مخالفين دولت از سوي دكتر نورستاني ، راه به تركستان خواهد بود زيرا اين راه را بارها سيد حسين انوري والي سابق هرات رفته است.

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این تحلیل به نظر من ضعیف است وعلتش هم می تواند این باشد که نویسنده معلومات صحیحی در مورد وضعیت هرات نداشته به عنوان مثال غلام یحیی سیوشانی نه در دوران جهاد و نه پس از آن از نیروهای آقای اسماعیل خان نبوده است و...

 • salam kamrane mer hazar . man baraha ba baradarane Tajeki khod goftam , shuma az Anwari naraz hasted, agar Hamed karzai yak afghan melyate khodra rawan konad , bad azu chi meged. masale maruf ast: ki az zere chqak bala shuded , hala zere nawdan neshasted.

 • از نظرمن کاریکه شورای متخصصان هرات باستانی وفرهنگ پرور کرده ومیکنند، کار خردمندانه است، زیراکه سرنوشت یک سرزمین ویک ولایت را جز مردم آن دیار دیگر کس نمیتواند رقم بزند؛ در خانه از صاحب خانه بهتر کی دل سوزی ومهربانی ووارسی خواهد داشت؟ همسایه ویا دورتر از آن؟ هیچکدام، بیگانه در طول تاریخ یا از عدم شناخت ویا از خاطر بیگنه بودنش ویا نخواسته، هیچ کاریکه در خورکشور ولایتها بوده باشد ، انجام نداده است. چرا ما این حق مسلم رهبری را از مردم شریف وبا دانش وعلم دوست هرات بگیریم؟ اشتباه دولت کرزی دراین است که درقرن بیست ویک باهم مانندتبار جهالت پرورش دست به تحمیل والیها میزند واراده ای مردم را نادیده میگیرد. در کشوریکه قدم بسوی دموکراسی ومردمسالاری گذاشته ویا میگذارد، گزینش والیها با رای مردم بایست که صورت بگیرد، نه تحمیل وجبر نا جایز!
  ایا این اقای نورستانی عضو افغان ملیت وآمده از غرب کارایی وشناخت درست از هرات ودرد مردم هرات خواهد داشت ویا اینکه یک شهروند هرات در تعیین سرنوشت ولایتش بیشتر می اندیشد وکارا تر است ، کدام گزینه معقول وسزاوار مردم هرات میباشد؟ هرگاه زمینه گزینش والی از سوی مردم میسر شود، در آن صورت هر باشنده ای ولایت تاریخی حق دارد که هم رای بدهد وهم رای بگیرد، صرف نظر از اینکه بکدام قوم وملیت تعلق خواهد داشت. دیکتاتوری بنیاد برانداز را میتوان، حکومت مردم بر مردم جا زد؟ این شرم باختگی را جز اقای کرزی وقبایل وحشی این حاکمان جفا پیشه، دیگر چه کسی دراین عصر قابل توجیه خواهد دانست؟ اگر هراتی بخود وهرات فرهنگ پرورش نیندیشد، طالبان وحشی وگلبدین ذلتیار وافغان ملت فاشیست، به یقین که به بربادی وتبهکاری این هرات نیمه جان گرفته خواهند اندیشید؛ امیدوارم که در تحلیلها وادای نظریات خوبتان دقت نمایید وبر جفاهای نا بخشودنی دشمنان مردم هرات نیفزاید . پدرود وخدا نگهدار همه .
  نیک اندیش

  • انتقاد کردن کاری ساده است وهر کسی حق دارد کسانی که درامورات شان نواقص وکمبودیها دیده می شود ویا ازعهده کارهای اداری واقتصادی برامده نتواند باید انتقاد شود ، ولی جان کلام در کجا است ؟
   شما درطول تاریخ والی های ولایت هرات را به من نشان دهید که نسبت به والیان اسبق غیر هراتی کارهای خوب ومثمری انجام داده باشند ، ( والی ملکیار تمام مقبولی شهر هرات را جم وجور کرده - والی صدیق خان - والی عباسی - والی عنایت سراج -وامثالهم غیرهراتی بودن ) اما در
   زمان جهاد قوماندانان جهادی هراتی شهر هرات را به مخروبه تبدیل کرد وهمه داروندار هرات را چپاول کردن ، به شمول کسی که درین راستا تحریکات خاص بوجود می اورند اسماعیل خان در تمام خرابیها وویرانی ها دست داشت اینها را چرا بحساب مردمان محل حساب نمی کنید ، وبه خصوص اگر به حساب کدر محل حرف بزنیم بیایید دور مرحوم خالقیار را به برسی بگیریم .

   خالقیار کدر محل وتیم کدری و محلی وی :-

   • خالقیار به حیث والی ازخانواده تیموری هرات .
   • معاون والی محمد خان شرر از پل کاروبار هرات هراتی .
   • داکتر ------ به حیث معاون والی .
   • منشی کمیته ولایتی سپاهی ازهرات .
   • تمام کارمندان حزبی ازخورد تابزرگ ازخود هرات .
   • امرسیاسی قول اوردو اکبر سروری ازخودهرات .
   • کارمندان خاد وخارندوی 99 % ازخود هرات .
   • رییس عودت محاجرین بچه گک جوان وحدت ازخود هرات .
   • ریسس سرحدات دستگیر خان ازخود هرات .
   • شاروال دگروال غلام حضرت ازخود هرات .
   • یحیی معاون خاد ازخود هرات .
    اینها هیچ کاری را به نفع مردم هرات انجام ندادن .
    اینها یک کیلو متردرعدم افسران غیرهراتی گویا انهاییکه ازهرات بودن رفته نمی توانستن .
    اینها تمام شان با قوماندانان قومی روابط سازشکاری - رشوتستانی - دزدی وقاچاق کاری دیگری
    نداشتن .
    خالقیار سرمیزش قران پاک مانده بود وهرکسی را که توسط لوتهای بی حساب وبی شمار دکتور
    نجیبالله می خرید باز برایش قسم می داد که برضد وی کاری تخریباتی انجام ندهند .
    در پهلوی دفتروالی در یک کیلومتری در جای به نام پل ریگینه(سلاح- پودر - تریاک- دالر -انسان-
    خلاصه هر چیزی فروخته می شد ) کسی نر نبود چیزی بگوید .
    جالب تر این بود که برای مقام صدارت که روسها برایش وعده داده بود قومی واقارب خودش را به
    نام غنی تیموری را درمحضر قوماندان قول اردو داودعزیزی - امر سیاسی اکبر سروری کدر محل در زیر چین تانک توته ، توته ، سلاته کرد وبه شهادت رساند زیرا او دروقت بیرون شدن روسها سرقطارهای شان حمله می کرد ودرین باره راپورهای نزد روسها بود ازین خاطر باید اورا می کشتن ..

   ازطرف دیگر در قاچاق در توزیع پول بوجی بست دکتور نجیبالله به خاطر تطمع کردنهای قوماندانان قومی توسط افرادی مخصوص خودش از انواع نیرنگ ها استفاده نمود وبل اخره چی شد وطنداران
   درین دنیای فانی به یک سفر بسیار کوتاهی مامور شدین بهتر است درخدمت وطنداران خود باشین وهرکسی که خوب خدمتگذار مردم ووطنش افغانستان باشد ازهرجای که باشد مهم نیست وطن مادر کل افغانها است هرکسی حق کار وزندگی درتمام قلمرو افغانستان بزرگ دارد.
   الحال اگر نورستانی خدمت گارواقعی مردم هرات باشند وکارهای به نفع هراتیان ازلحاظ امنیتی و
   ازلحاظ اقتصادی انجام بدهند هیچ فرقی ندارد که او نورستانی است ، افغان است - وطن پرست
   است - پرکار است - ترقی پسند است مسلمان پاک ومتعصب نیست به نظرم که نوکر واجنت ایران هم نیست پس بهترین انتخاب است ، به ارزوی صحت و موفقیت شان .
   با احترام .

 • حقیقت مطلب آن است که تا زمانی که نگاه ما نگاه قومی و محلی به مسائل است همیشه یکی را به عنوان یک قوم و دیگری را با عنوان وابستگی به فلان حزب و ... طرد می کنیم و در این وسط این مردم است که آسیب می بینند. هرات به یک والی کاردان مقتدر نیازمند است. هراتی بودن یا نبودن مهم نیست. در کارنامه تمام افراد نقاط ضعف و قوت وچود دارد. آیا پشتون ها و هزاره ها نیز نمی توانند همین اعتراض امثال متخصصان هرات را داشته باشند که چرا والی تاجیک انتخاب شده است؟ مگر کل ساکنان هرات یک قوم و آن هم تاجیک است؟ بیایید به جای این شعارها مسلکی بودن تعهد داشتن و کارآمد بودن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

  • تاکه یک هراتی والی نشود از طرف فاشیت ها افترا دورغ بد نامی کدر های اعزامی مرکز ادامه خواهد داشت

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس