Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > ثبوت وحشت و بربریت اوغان در شمالی

ثبوت وحشت و بربریت اوغان در شمالی

khan
چهار شنبه 15 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آه و ناله زن , کودک و پیر مرد شمالی همه گذشت ! سالها از ان جنایت دردناک غیر اسلامی سپری شد! استخوان های ان فاشیست که برای بدست اوردن این نشان احساس خوشی نموده بود خاک شد ! ولی عدالت خانه تاریخ انرا با خط درشت بدر و دیوار دادگاه اش حک نمود.

ثبوت وحشت و بربریت اوغان در شمالی

ثبوت وحشت و بربریت اوغان در شمالی

یکی از روز های جمعه سال پار لب لب دریا کابل از مقابل سرای اسعار بطرف مسجد پل خشتی روان بودم , بازار خلوت ,دوکان ها بسته , از اذدعام روز های هفته خبری نبود , مثل همیش یکتعداد اولاد غریب اینجا وانجا در کنار جاده با صندوقچه های کوچک تبادله اسعار و کراچی های دستی شان دیده میشد.

در جوار کتاره های سنگی دریا, چند قدمی به پل خشتی نارسیده , مرد آفتابزده بساط خاک پر اش را با محتوای پول های فلزی و کاغذی ... قدیمی بروی زمین پهن و خود غرق دنیا افکار اش ...

لحظاتی مقابل اونشسته از وفا و جفا چرخ فلک از روزگار نامساعد اش پروس وپال نمودم دقایقی گفتیمو و شنیدیم ....

بر عکس بر داشت خود او را فرد اگاه پر معلومات و با سواد یافتم ,اهل بدخشان بود وزبان رسا داشت , حرف هایش شمرده , دقیق و تاثیر گذار ...

به اشیا و اجناس عجیب و غریب اش دقیق شدم در میان پول های فلزی مدال و نشان دوره های مختلف حتا چند مدال قدیمی پاکستانی نیز وجود داشت ..

با سر انگشتانم مدال ها را این طرف و انطرف کرده ناگهان چشمانم برق زنان به دو مدال نقره یی و برونزی اشرار شمالی ثابت ماند .

احساس کردم همین اکنون چپاول , کشتار , وحشت عشره مشرقی در شمالی از پیش چشمانم میگذرد, فکر کردم "محمد گل مومند دو جنسه " با سیخ داغ سینه زنان و مادران شمالی را برای بدست اوردن زیورات و نقدینه سوراخ میکند.

چون ملا ضعیف با گفتن ای اوغان و اوغانستان ,ای ظالمستان, آه و افسوس نشان برونزی را که نسبت به نقره ثابت تر مانده بود بمبلغ 400 روپیه خریده وتوشه سفر کابل قرارداده ودر قفسه کتابخانه کاشانه ام در محضر دید مهمانان گذاشتم.
از وجود نشان اشرار شمالی نادر غدار , محمدگل مومند و مور وملخ مشرقی اگاهی داشتم ولی اولین بار مدال متذکره را که ثبوت انکار ناپذیر جرم و جنایات انان بر شمالی و مردمش میباشد به چشم سر میدیدم نظر یکتعداد دانشمندان محترم که گفته اند : درانی ها همیش غلجایی ها راوسیله سر کوب اقوام غیر اوغانی قرار داده است یادم امد و تصدیق ان پیش چشمانم !!

با خودگفتم : چور ,چپاول و اتن کردن های یزیدیان بخاطر مال دنیا و خوش ساختن حاکمان ...آه و ناله زن , کودک و پیر مرد شمالی همه گذشت ! سالها از ان جنایت دردناک غیر اسلامی سپری شد! استخوان های ان فاشیست که برای بدست اوردن این نشان احساس خوشحالی نموده بود خاک شد ! ولی عدالت خانه تاریخ انرا با خط درشت بدر و دیوار دادگاه اش حک نمود .


* شکل ظاهری نشان :در وسط ان سمبول نادری مسجد ,محراب و منبر , دوطرف ان توغ ها و خوشه های گندم پیچانیده شده با فیته و ذکر سال پر ماجرا ۱۳۰۹ ه ش

در نیم دایره بالایی دورا دور سمبول از راست به چپ : از حضور اعلیحضرت غازی محمد نادر شاه افغان .

در نیم دایره پاینی از راست به چپ: نشان خدمت سر کوبی اشرار شمالی .

كارنامه

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • خان عزيز فاشيزم قبيله اين كشور را بار بار در خون غوطه وركرده.حتى خودشان امروز از جنايات ديروز ميسوزند.انكه كشت ,زن مردوم را فروخت,مال مردوم را تاراج كرد و از كشتن مردوم شمالى با مزه در ديره هاى خود قصه ميكردند,بلا خره او لاد انها هم مانند خود ان انسان نماهاى نا مسلمان به جنايت بيشه كى ادامه ميدهند. انها كدام بند و حكمت و لطف و مرحمت را نياموخته اند.ان بشتون ادم كش كفت كه از كشتن انسانها لزت برده است .اينس ترسو و درنده خويي قبيله مزخرف زن فروش بيفرهنك.

جستجو در کابل پرس