صفحه نخست > خبر و گزارش > نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

چرا باید شیوه زندگی طالبی و کوچی گری و بدویت بالای کسانی که مدنی تر هستند تحمیل شود؟ هدف من از یادآوری شیوه زندگی مدنی و غیرمدنی در رابطه با قوم خاص نیست. از همه اقوام افغانستان کسانی هستند که با طرز زندگی مدنی بسر می برند.
داکتر ثنا نیکپی
چهار شنبه 17 آگوست 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جلالتمأب رییس جمهور

من و شما با وجود تفاوت های زیاد و غیر قابل مقایسه ، مشابهت های هم داریم. ما هردو در یک سال به دنیا آمده ایم و هردو تحصیلات همگون و هم سطح داریم که دوکتورای مان را در رشته حقوق دفاع کرده ایم. این تشابه به ما کمک می کند که با وجود تفاوت های که داریم یکدیگر را درک نماییم.

من در کشوری زاده و بزرگ شده ام که حکومت شما در آن سرزمین فعالیت های نظامی، سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفته و در اجرای این وظایف با مشکلات و موانع زیاد روبرو است که اکثر این مشکلات بازتاب اشتباهات و عملکرد نادرست اجرا کننده های این فعالیت ها میباشد که با شأن و وقار کشور بزرگ امریکا در مغایرت جدی قرار دارد.

من از اجرای این "اشتباهات" و تکرار آنها در زادگاه ام افغانستان رنج و عذاب روحی را متحمل می شوم.

فکر نمی کنم که امریکا در انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان موافق باشد، ولی این کار بطور پلان شده، قاطعانه، و جدی جریان دارد. امریکا باید نه تنها از انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان جلوگیری کند، بلکه مسوولیت امریکا است که عوامل و زمینه های جنگ در جنوب افغانستان را نیز از بین ببرد.

فکر نمی کنم که امریکا قصد داشته باشد که هزاره ها را که سومین قوم بزرگ افغانستان هستند، نابود کرده و کوچی ها را که زندگی بدوی دارند بجای آنها متوطن کنند. متاسفانه پنج سال است که این کار عمدی و پلان شده و به حمایت مستقیم دولت حامد کرزی عملی میگردد. "جامعه جهانی" و رسانه های کشور های غربی از جمله نظامیان و رسانه های امریکا در برابر قتل عام، کشتار جمعی، پاکسازی قومی، کوچ اجباری و ژینوساید که در مقابل چشمان آنها عملی میگردد، خاموش هستند.

فکر نمی کنم که بمباران و کشتار طالبان و مناطق طالب نشین، طالبان مربوط به القاعده را به طالبان انگلیسی یا امریکایی تبدیل کند. این کار عقده ها، نفرت و خصومت را بیشتر ساخته و این پدیده های منفی از نسل به نسل، سرایت می کند. همچنان نمی توان طالبان را بر شانه های مردمانی که طالب نیستند نشانده و آنها را راضی ساخت. چرا مردم بی گناه افغانستان جزای جرم “طالب نبودن” را می بینند؟ چرا باید شیوه زندگی طالبی و کوچی گری و بدویت بالای کسانی که مدنی تر هستند تحمیل شود؟ هدف من از یادآوری شیوه زندگی مدنی و غیرمدنی در رابطه با قوم خاص نیست. از همه اقوام افغانستان کسانی هستند که با طرز زندگی مدنی بسر می برند.

بهترین راه حل این معضله سازندگی است، نه تخریب و جنگ، دفاع از مدنیت است ، نه بدویت.

فکر نمی کنم که امریکا نیت نابودی زبان، فرهنگ و مذهب در افغانستان را داشته باشد یا مذهب جدید را بوجود بیاورد در حالیکه این مهمترین مؤلفه های زندگی اجتماعی در جامعه افغاننستان تغییر داده می شود، از یکی حمایت و دیگری سرکوب میگردد که این پروسه در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده است.

فکر نمی کنم که امریکا در تلاش ایجاد قشر جدید بنیادگر، افراطی مذهبی، ظلمت گرا در افغانستان باشد که این پروسه به شکل علنی به سیاست رسمی دولت افغانستان تبدیل شده است.

فکر نمی کنم که امریکا طرفدار رشد تولید، تجارت، و قاچاق مواد مخدر باشد، ولی این کار در افغانستان هر سال رشد صعودی دارد.

فکر نمی کنم که امریکا ترویج کننده فقر، بی سوادی، امراض و بیکاری در افغانستان باشد. همه میدانند که در رفع این مشکلات مهم هیچ اقدامی رویدست نیست. مردم از فقر و بیکاری به فاقه رسیده اند.

فکر نمی کنم که امریکا فاسد ترین حکومت را در افغانستان بوجود بیاورد که اکنون فاسدترین دستگاه دولتی در افغانستان ایجاد شده است.

فکر می کنم قانون اساسی افغانستان در پهلوی صد ها نقض و خلاهای قانونی و حقوقی و اصول عقبگردی، دستاوردی نیز دارد که همانا عصری ساختن "لویه جرگه" است. ماده یکصدو دهم این قانون یک پدیده قبیله یی را تا اندازه یی مدرنیزه کرده است که مانع بزرگ بخاطر جلوگیری از خود کامه گی زمامداران افغانستان می باشد.

حامد کرزی با ابراز نا رضایتی از این دستاورد، تلاش دارد آنرا از میان بردارد و به احیای جرگه های قبیله یی مردود و منحط اقدام کند که این کار افغانستان را به قهقرا می برد. امیدوارم کنفرانس "بن دوم" منافع مردم افغانستان را از منافع زمامداران تمامیت خواه و دکتاتور مقدم دانسته قانونگذاری را وسیله دستیابی و ترقی توجیه نمایند.

من به صفت حقوقدان، امحای این اصول قانون اساسی را نابودی اصل تقسیم قدرت دانسته و حرکت عمدی برگشت به دکتاتوری فردی، گروهی و دودمانی میدانم که به جنگ داخلی و نابودی افغانستان منجر خواهد شد. میدانم که تغییر قانون اساسی افغانستان ظاهرا کار کنفرانس بن دوم نیست، اما اصول تعیین شده در اینجا می تواند تغییرات جدی را در ساختار قدرت دولتی وارد کند که بعدا منجر به تغییرات حقوق اساسی در افغانستان گردد. بلی قانون اساسی افغانستان به تغییرات جدی نیاز دارد، ولی این تغییرات باید مترقی باشد و افغانستان را به ترقی و تعالی سوق بدهد، به عقبگردی های خونین مجبور نسازد.

امریکا نباید افغانستان را به خاک پاکستان ملحق کند. ولی اجرای این کار به طور علنی، متداوم و هدفمند ادامه دارد که در چهارچوب کمیسیون نام نهاد صلح به مصرف امریکا و تدویر جرگه های منطقوی و برخورد حلقات حکومتی کرزی به طور آشکار دیده می شود که هر فرد ساکن در افغانستان و هر انسان آواره شده از این کشور آنها را می بینند و درک می کنند.

مطابق تحلیل و ارزیابی من دست های زیر نام امریکا و "جامعه جهانی" کار می کند که از یکطرف وقار امریکا را شدیدا خدشه دار کرده اند و از طرف دیگر، با اقدامات انتقامجویانه افغانستان را بسوی پرتگاه نیستی قرار میدهند. این نابودگری به مرحله یی رسیده است که نمی تواند دیگر ادامه یابد.

حالا که ما در آستانه کنفرانس "بن دوم" قرار داریم، دشمنان افغانستان ماسک وقار و قدرت امریکا را بر رخ کشیده ، کوشش دارند که با بکاربرد نیرنگ و دسیسه واقعیت های مساله افغانستان را واژگون جلوه داده و وضع را بیشتر وخیم بسازند.

جلالتمأب رییس جمهور!

فکر می کنم با من هم عقیده باشید که نام، شأن، وقار و قدرت امریکا در نابودی مردمی، ملتی ، زبانی رونما نمی گردد. افغانستان هر قدر شگوفان، آباد، آرام و با ثبات باشد، موجب نام نیکی امریکا می گردد.

به باور من شیوه های کار ، اداره، اسالیب و برخوردهای که در افغانستان بکار برده می شود، مربوط به قرون پار بوده و در عصر حاضر قابل تطبیق نیست. مسأله افغانستان به تجدید نظر جدی ضرورت دارد. زیرا با تداوم کاربرد شیوه های زور، دسیسه، سرکوب و ترور، تبعیض، تخلف از حقوق بشر، تعمیم ظلمتگرایی، عقبگردی مردود بوده و نتیجه آن نفرت، خصومت و نفاق و درز میان بشریت، تمدن ها و فرهنگ ها را بوجود آورده است که ادامه آن زندگی را در کره خاکی ما ناممکن می سازد.

جلالتمأب اوباما!

در اخیر امیدوار هستم، جلالتمأب شما تلاش های خود را بخاطر حفظ نام و وقار امریکا که زیاد آسیب دیده است و بخاطر نجات مردم افغانستان در کنفرانس "بن دوم" دریغ نمی کند. امیدوارم کنفرانس "بن دوم" کنفرانس مردم افغانستان، کنفرانس صلح و ثبات، کنفرانس پیروزی مدنیت بر بدویت، روشنایی بر ظلمت و صلح بر جنگ باشد و افغانستان را بسوی صلح و دموکراسی و آزادی سوق بدهد.

بگذار همه ساکنان افغانستان در ساختار سیاسی کشور شان سهیم باشند .

کارشناس در رشته حقوق و دولت

آنلاین :

کابل پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • متن بسیار پرمغز و پرمحتوایی بود. آیا این نامه واقعاً ارسال شده است؟ اگرنه، ای کاش که چنین متنی بصورت نامه ای رسمی می توانست بدست جلالتمآب برسد!

 • داکتر صاحب محترم!

  موضوعی که نوشته اید خیلی جالب است. مگر، آیا متن انگلیسی این موضوع هم به دفتر ریاست جمهوری آمریکا فرستاده شده است یا خیر؟ اگر این کار را کرده باشید خیلی کار نیک انجام داده اید.

  تشکر از شما

  شمس الدین

 • داکتر صاحب با تشکر فراوان از احساس پاک و آینده اندیشی شما در قبال وضعیت کشور که واقعا آنچه را که شما در نامه ای بسیار وزین و پر محتوا یاد آور شده اید؛ نگرانی ودغدغه اکثریت مردم افغانستان خصوصا کسانی که به نحوی در چند قرن اخیر از آن همه ظلم وبیداد متحجران قبیله گرا به جان رسیده اند را می رساند.

  موفقیت شمارا آرزو می کنم. ضمنا اگر امکان دارد لطفا کاپی انگلیسی همین نامه را نیز به همین سایت نشر کنید خوب خواهند بود

  تشکر

 • باقی سمندر

  اسد سال ۱۳۹۰
  اکست سال ۲۰۱۱

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
  سلام به آقای دکتر ثتا نیکپی !
  نامه شمارا برای رییس جمهور بارق - یا بارک حسین اوبامامانند همه خوانندګان وعلاقمندان موضوع افغانستان در کابل پرس خواندم - از صراحت کلام شما خوشم آمد . نکات زیادی بحث بر انګیز در نامه شما وجود دارند که من در آنموردهمین حالا مزاحم شما وخوانندګان نمیګردم. نظر من در مورد کنفرانس دوم بن در همین کابل پرس درجروبحث ها با هموطنان ما منتشر شده است . بعد از بخوانش ګرفتن نامه شما برآن شدم تا نشانی دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا را از راه ګوګل پیدا نموده و به اختیار هموطنانم بګذارم . به نظر من هر هموطنی که مایل باشد تا خود را با نامه شما موافق اعلان نماید - همین بخش نامه شمارا مستقیمن از کابل پرس به آدرس بارک اوبا بفرستد ـ نشانی دولت امریکا در پایان می آید . همچنان در مورد بحث های کنفرانس دوم بن بایست خاطر نشان نمایم که در ماه نوامبر کنفرانسی در شهر برلین با مدیریت هاینریش بول شتیفتونګ یا بنیاد هاینریش بول نیز دایر میګردد - من نشانی و نام شرکت کنندګان و آجندای بحث ها را که از ۹ صبح آغاز میګردد وتا ۹ شب ادامه می یابد - در اختیار خوانندګان قرار میدهم تا هموطنان ما دوماه پیش از تدویر کنفرانس نظریات خود را همسو ساخته و از طرح هایی کوناکون به طرح منسجم تر برسند و هرګاه دوستانی در المان تشریف دارند و خواهان شرکت در کنفرانس باشند - از همین حالا با برګزار کنندګان بخش های از کنفرانس تماس برقرار نمایند و نام خود را ثبت نمایند ودر جروبحث ها شرکت کنند.

  The White House <info messages.whitehouse.gov

  نشانی هاینریش بول شتیفتونګ
  www.boell.de
  Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter:
  http://www.boell.de/calendar/V...

  Anmeldung
  Für die Konferenz bitten wir um Anmeldung unter:
  http://www.boell.de/calendar/V...

  در یایان آرزودارم تا دوستان ما از افغانستان وخارج از افغانستان موضوع کنفرانس دوم بن را جدی تلقی نموده و در طی دوماه که پیشرو داریم افکار خود را در همین رابطه منسجم تر ساخته و از بیان موضوعات فرعی و جانبی تا حد امکان صرف نطر نمایند - تا بتوانیم برای خود ما یکبار دیګر ثابت سازیم که افکار آزاد هم میتواند در ګنفرانس بن دوم و هم بالای ۹۰ وزیر خارجه وهمه بالای ګردانندګان و شرکت کنندګان کنفرانس دوم بن وهم بالای حامد کرزی و اعوان وانصارش تاثیر ګذار باشد. بیان نظریات آزاد برای افغانستان مستقل وتامین دموکراسی وبرابری وعدالت اجتماعی میتواند بالای کنفرانس استابنول نیز تاثیر کذار باشد .
  بیایید تا در امور سیاست داخلی وخارجی افغانستان به مثابه افراد آزاد و مستقل ودیموکرات مداخله نماییم وبا مداخله خود ساحه تنګ نظران و انحصارګران و سلطه جویان وبرتری خواهان را در افغانستان - منطقه ودنیا به چالش بکشانیم.
  سر فراز باشید
  باقی سمندر هموطن تان - شهروند افغانستان
  خدا نکهدار تان
  باقی سمندر

  • دوستان عزیز سلام
   ترجمه نامه زیر دست است ، به زودی به مرجعه مربوطه فرستاده می شود. همچنان در سایت کابل پرس? هم نشر خواهد شد

 • داكتر صاحب ثنا نيكبى از دل مليونها نفر حرف زده است.اين حرف دل مارا هم زده است.ارزو منديم كه محترم اوباما به نوشته اين عالم و متخصص غير بشتون كوش فرادهد اكر ميخواهد كه ما را از كرداب نجات بدهد.ميدانم كه تمام معلومات كشور بزرك امريكا و غرب تنها از قوم بشتون بوده و ان هم از فاشيسترين افراد.ما از او باماى بزركمرد خواهش داريم كه به حرف و حقوق اقوام غير بشتون هم كوش فرا هد.
  اينكه شما جانفشانى كرديد هم عزيزان خودرا در راه نجات ما از دست داديد,نشاندهنده ان است كه ميخواهيد كشور ما را نجات دهيد ولى از فرط معلو مات غلط اين همه كوششها و جان فشانى ها بينتيجه بوده و يا نتيجه معكوس داده است. حالا و قت ان است كه به حرف اقوام برادر غير بشتون اين سر زمين هم كوش فراهيد.اين به نفع كشور شماهم است زيرا شما هم نزد جهانيان سر بد خواهيد شد.

  • باقی سمندر
   چهارشنبه ۲۶ اسد – رمضان ۱۳۹۰
   ۱۷ اګست سال ۲۰۱۱ میلادی

   در باره نامه آقای دکتر ثنا ڼیکپی !

   سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس? !
   سلام به آقای ثنا نیکپی !

   نامه سرګشاده شما آقای دکتر ثنا نیکپی را بر ای بارک حسین اوبا ما مانند همه خوانندګان تارنامه کابل پرس به خوانش ګرفتم . در مورد متن نامه نمیخواهم هم اکنون بنویسم – من نظرم را در مورد کنفرانس بن دوم – درهمین کابل پرس بیان داشته ام .
   بعد از بخوانش ګرفتن نامه آقای دکتر ثنا نیکیپی کوشیدم تا نشانی کاخ سپید و دفتر آقای بارک اوبا ما را بیابم – بعد از لحظه ای نشانی را به کمک ګوګل یافتم که اینک برای سایر خوانندګان پیش کش مینمایم .
   به نظر من اګر علاقمندان و موافقین نامه آقای نیکپی بخواهند نامه را برای ریییس جمهور بارک حسین اوبا بفرستند –میتوانند هریک از خوانندګان مستقیمن متن نامه سرګشاده آقای ثنا نیک بی را از کابل پرس به نشانی زیرروان نمایند :
   The White House info messages.whitehouse.gov

   ادامه دارد

  • باقی سمندر
   پیوستنه به متن پیشتر

   همچنان امروز در باره برګزاری کنفرانس بن اندکی معلومات بیشتر به اختیارم قرار ګرفت – نشانی هاینریش بول شتیفتونګ یا بنیاد هاینریش بول را برای شما در پایان مینویسم .
   Dienstag, den 16. August 2011, 15:42:28 Uhr
   10 Jahre nach Petersberg: Wo steht Afghanistan heute?
   ...
   Von: BOELL Stiftung  heinrich-boell-stiftung.de>
   ...
   Kontakt anzeigen
   An:


   www.boell.de

   Programm:
   Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter:

   http://www.boell.de/calendar/V...
   Anmeldung
   Für die Konferenz bitten wir um Anmeldung unter:
   http://www.boell.de/calendar/V...

   از انجاییکه من چند لحظه پیش نیز چند جمله ای نوشتم ولی بخاطر مشکلالت تخنیکی منتشر نګردید- این متن را دوباره نوشتم .
   باقی سمندر

  • همچنان امروز در باره برګزاری کنفرانس بن اندکی معلومات بیشتر به اختیارم قرار ګرفت – نشانی هاینریش بول شتیفتونګ یا بنیاد هاینریش بول را برای شما در پایان مینویسم .
   Dienstag, den 16. August 2011, 15:42:28 Uhr
   10 Jahre nach Petersberg: Wo steht Afghanistan heute?
   ...
   Von: BOELL Stiftung  heinrich-boell-stiftung.de>
   ...
   Kontakt anzeigen
   An:

 • باسواد های افغانستان!

  داکتر صاحب یعنی چه؟!! چرا تنها داکتر نیکپی یا آقای داکتر نیکپی نمی نویسید؟!! خیلی هم خوبتر و از نگاه ادبیات هم درستر، این کلمه ای فیئودلی و قبیله ای که در بین خان های دوسره و پاکستانی ها رواج داشته و دارد، دیگر نباید مورد استفاده ای اشخاص تحصیل کرده قرار گیرد. خان صاحب! ملک صاحب! ارباب صاحب! جناب صاحب! وزیر صاحب! و صاحب های دیگر!

  برای انسان خوب نیست که صاحب/ مالک استفاده کنید.

  کمی فکر کنید.

  نو اندیش

  • نو انديش صاحب شما هم درست ميكوييد.مبردم مردم ما شيرين زبان هستند در كلمات شان لطف و مهربانى بر است.من يك روز يكجاينام نويسى بايد ميكردم و در حدود 300 نفربايد نوبت را مراعات ميكردند و همه كفتند كه همين شخص نوبت را ترتيب و كنترول كند همه كا غز ها را به من دادند..اى برادر عزيز جه نامى من از ين مردم نشنيدم...
   بال وان جان ,مدير صاحب ,رييس صاحب.انجينير صاحب,مدير صاحب,اوستاد,معلم صاحب,بيادرم,اينه وطندار,مرد خدا,بادار,برادر,قوماندان صاحب.
   به اين شخص كه ما داكتر صاحب ميكوييم از احترام عمين به علم و دانش اين شخصيت ارجمند است.من هم به ميمنكى صاحب و محترم همت فاريابى هم احتر دارم كه مقالات در مورد ديورند هم نوشته اند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس