صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > رييس امنيت ملی، دشمن آزادی بيان!

رييس امنيت ملی، دشمن آزادی بيان!

آيا زمان برکناری و محاکمه ی امرالله صالح نيست؟
کامران میرهزار
يكشنبه 20 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

در اين نظرخواهی عمومی شرکت کنيد!

بر اساس قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه های همگانی، نهادهايی مانند امنيت ملی، پوليس و سارنوالی (دادستانی) اجازه ی پرس و جو، تعقيب و بازداشت خبرنگاران و روزنامه نگارن را ندارد. طبق قانون فقط کميسيون بررسی تخطی های رسانه ای اجازه ی بررسی دوسيه های مربوط به خبرنگاران و روزنامه نگاران را دارد. چنانچه اعضای کميسيون به اتفاق آرا، تشخيص دادند که دوسيه ای در مراجع قضايی پيگيری شود، می توانند آن را به سارنوالی و دادگاه ارجاع دهند. با اين وجود نهادهای امنيتی و بويژه امنيت ملی افغانستان، کاملا غير قانونی خبرنگاران و روزنامه نگاران را تحت تعقيب قرار داده و بازداشت و شکنجه می کند.

امنيت ملی افغانستان دو سال پيش با ارسال سانسور نامه ای (برای خواندن آن اينجا را کليک کنيد) به رسانه ها، بصورت کاملا غير قانونی محدوديت های خاصی را بر رسانه ها وضع کرد و از آن پس بازداشت گسترده ی روزنامه نگاران و شکنجه ی آنان را آغاز نمود. بازداشت و شکنجه يک خبرنگار در هلمند که يک سال را در زندان سپری کرد، احضار کارمندان تلويزيون طلوع در چند نوبت، احضار مدير مسوول روزنامه ی آرمان ملی در چند نوبت و دو بار بازداشت سردبير کابل پرس? از نمونه هايی از اقدامات غير قانونی امنيت ملی افغانستان يا خاد می باشد. در آخرين نمونه نيز، پرويز کامبخش خبرنگار جوان در ولايت بلخ و مزار شريف بازداشت و تحت فشار روحی و روانی قرار دارد.

امنيت ملی افغانستان، خبرنگاران را در سلول هايی دو در سه متر همراه با اعضای گروه القاعده و يا طالبان بندی می کند. گزارش های کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و آخرين گزارش سازمان عفو بين الملل از افغانستان، حاکی از شکنجه گسترده ی زندانيان است که در ميان آنان خبرنگاران نيز می باشند.

بنا به معلومات دقيق، مقامات بلند پايه ی دولت افغانستان و شخص امرالله صالح رييس امنيت ملی، در پشت همه ی اين بازداشت ها قرار دارند. حتا در مواردی آقای کرزی نيز به صورت غير قانونی به امنيت ملی دستور بازداشت خبرنگاران منتقد را می دهد.

من از خوانندگان کابل پرس می خواهم که نظرشان را در مورد اقدامات غير قانونی امنيت ملی افغانستان در هدف قرار دادن رسانه ها، تعقيب، شکنجه و بازداشت خبرنگاران و روزنامه نگاران ابراز کنند.

و اين پرسش که آيا زمان آن نيست که آقای امرالله صالح رييس اين نهاد به جرم اقدامات غير قانونی عليه رسانه ها، آزادی بيان و خبرنگاران که در برخی موارد به دستور مستقيم او صورت می گيرد، و نيز پذيرفتن توصيه های غير قانونی مقاماتی که مورد انتقاد خبرنگاران قرار می گيرند، برکنار و بازخواست شود؟

کارتون از عتيق شاهد

گزارشگران بدون مرز مستقر در فرانسه، فهرستی از دشمنان آزادی بيان و خبرنگاران در کشورهای مختلف تهيه کرده است، آيا لازم نيست که با توجه به موارد ذکر شده و بسياری موارد ديگر، نام امرالله صالح نيز به اين فهرست اضافه شود؟

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • امرالله صالح نزدیک ترین و با اعتماد ترین شخص سیا در افغانستان است؛ که به نام های رمزی "مجید" و "مختار" در سیا مشهور است.

  سیا در انتصاب آقای صالح به عوض آقای سروری در راس امنیت ملی افغانستان نقش مهمی را دارا بود.

  با درک قدرت بلند سیا در افغانستان, آقای صالح سالها در راس اداره استخباراتی افغانستان خواهد ماند.

  • آقای نعيم. عقب عکس امراله صالح مسعود ديده میشود. رابطه او با مسعود چيست؟

  • ازین گپ برمیآید که در قتل مسعود رول اساسی را بازی کرده
   آقای میرهزار! شما این مطالب را نوشته میکنید میخواهید باز روانه ریاست تحقیق و خاد شش درک شوید؟

  • I do not understand instead we hav to focus on important issues like deporting afghan refugees from Iran and is there any writer to write a topic about those poor people who are suffering in harsh winter in the border without shelter,food and water, women and children die every day instead we condum this act of Iran we are accusing each other let us voice up about such evil act from Iranian government

   Wasalam ikhlas wardak

  • او از بنجشیر است از بازارک و حمایت کننده کلیدی جبهه متحد از ایران و آمریکا بودو همکار قهرمان ملی شهید مسعود می باشد

 • Amrullah Saleh was an interpreter for an NGO in Pakistan when the war broke out in 2001. His knowledge of the United States and his impeccable English, made him a perfect choice for CIA operators coming into the country and Saleh quickly found himself a new high-paying job, going from $400 a month, to $200 a day. When the war wound down, Saleh, found himself with lots of contacts, dual citizenship (he had lived in the US), and political ambition. In 2003, the FBI, hot to break into the Afghan counter-terrorist ops club, started setting up shop in Kabul by throwing around lots of money. They aligned with Amrullah, used their State Department contacts to get Engineer Araf (a Massoud man and high-ranking member of the Northern Alliance) fired. Karzai, with the help of the FBI, now had control of the country’s intelligence service, and that meant he could decrease Panshir power and protect his Pashtun “former” Taliban appointees. In February of 2004, Amrullah Saleh, already a senior NDS intelligence official, replaced Panjshiri Mohammed Sarif Sarwari, as the new head of NDS (National Directorate of Security) aka NSD (National Security Directorate).

  آنلاین : http://caosblog.com/2818

 • Amrullah is a known spy of the USA and it’s not some thing to be hidden from the people!
  that’s it!
  1st he was chief of the 1st National Directorate of Security and besides he was Marshal fahim’s translator as well but he has done more than US expectations!

  • سلام بتمام خواننده گان کابل پرس?،انتقاد وشکايت از اشخاصی چون امرالله صالح وهمقطاران او کاريست بي فايده اين اشخاص طی دوران جنگهای داخلی چنان به زورگوی ظلم وتعدی عادت کرده اند که اصلاٌ کلمه بنام حقوق وآزادی انسان درقاموس شان هيچ مفهوم وارزشی ندارد.اين خاينين قانون شکن چنان بيرحمانه وخودسرانه به آزادهای فردی مردم حمله ورميشوند که گويا حاکم سرنوشت ومالک حقيقی مردم باشند.آقای کرزی بازدوبندهای غيره مسولانه خويش زشت ترين خونخوارترين اشخاصی که همه ملت ازانهاا ظهارنفرت وتنفردارد به سرنوشت مردم حاکم ساخته است کجا شد آنهمه وعدها ...مردم مظلوم بعد ازچنددهه جنگ وزورگوی سقوط طالبان وآمدن کابينه موقتی آقای کرزی را بفال نيک گرفتند باتاسف بعدازانتخاب آقای کرزی به حيث ريس جمهور وتکيه برمسند قدرت به تمام تهدات قبلي خويش خط بطلان کشيد .وباايتلاف مخفي باگروه های قاتل سيلی نااميدانه رانثار ملت نمود.نهال نيمه شکسته ديموکراسی که ازبرکت جامعه جهانی در سرزمين غمزده ماکشت ورشد نموکرد باتوطيه ودشمني تعدادی اززورمندان روبروشد بدبختانه امرالله صالح باسردادن تمام شعارهای آزادی وحقوق بشر نعر آزاده گان راتوسط اطرافيان خويش در گلوخفه ميکند که نمونه مثال بزندان انداختن محصل فاکولته ژورناليزم در مزارشريف ويا حمله به مراکزنشرات خصوصی .

  • your are right dear bro!
   it’s really not s/thing to hide it from the people!
   but i’m really concerned how he’d answer to Allah on DoomsDay??
   am confused.....!
   good luck
   Sahil

  • Dear Sami, as i knew Amrullah Saleh loved and aloways loving his people and his country. i myself highly refuse your idea i mean the connection of Amrullah Saleh with other country because he is elected by the people and will remain for defeating afghanistan enemy until elemention of agent who are operating such a site and get fuond from those countries which are not wanting to see an stable and strong country beside them.

 • من حرفی میزنم بخاطر خداست. خدا شاهد است.من از سالها با او شناخت دارم.
  او شخصی است، کاملا با یک اندیشهء سکولرستی. او به نماز، روزه و اموامر اسلامی کمتر پای بند است. او سالها در ارتباط با سی ای أی کار کرده است. او انسان سطحی نگر و از سویهء ریاست امنیت ملی یک کشور مثل افغانستان که از اهمیت زیادی بر خوردار است بسیار پایان است. او در مقابله با شخصیت های که در رأس امنیت در کشور های همسایه هستن«ایران و پاکستان» به هیچ حساب نمی یابد. او تا صنف دوازده درس خوانده است و تنها به زبان انگلیسی و اردو خوب صحبت کرده میتواند. چهره مردمی ندارد و هر گاه احمدشاه مسعود او را میدید خندهء ای معنا داری میکرد. از همان وقت من میدانستم که او از این انسان چیز های میداند.
  او سابقهء یک روز کار اداری، نظامی و سیاسی قبل از تصدی این پست ندارد. امریکایی سخت به او معتقد هستند و به زبان تیز او فریب خورده اند. مثلیکه به احمد چلبی در عراق فریب خوردند. او انسان روتینی و سر و سامان دهندهء ظاهری دفاتر و میز و چوکی به شیوهء غربی هست و بس. پاکستانی ها از اینکه در رأس ادارهء امنیت افغانستان یک انسان جوان، بی تجربه، کم تحصیل و غیر سابقهء نظامی در شرایط نظامی قرار گرفته است، سخت خوشحال هستند و با اینکه شخص او را بد می بینند از تقرر او راضی هستند و بسیار کار های مهم و اساسی خود را انجام دادند. از جمله احیای دو بارهء طالبان شکست خورده در دوران ریاست او. امریکایی ها میخواستند تحت بر نامهء شخصیت سازی از او یک انسان مشهور بسازند و به او دکتورای افتخاری از یکی از دانشگاه های امریکا دادند. او در اوایل در یک سطح بسیار پایان با امریکایی ها کار میکرد و بعد از فتن با انجنیر عارف سروری ریس امنیت در زندگی امر مسعود بحیث ترجمان به امریکاارتباط در سطوحی بالاتری را بخود ایجاد کرد و سروری را کنار زد و جای او را گرفت.
  در هر صورت او کمتر از اینست که در رأس ادارهء امنیت ملی باشد.
  دو خصوصیت عمدهء او عبارت اند از : دشمنی و کینهء بسیار عمیق با پاکستان. دشمنی با پشتون های افغانستان.
  دور کردن اواز این پست در صلاحیت کسی نیست. نه پارلمان، نه کرزی، نه خلیل زاد و نه هیچ کسی دیگر او را بر طرف کرده نمیتواند. تا اینکه ادارهء مرکزی امنیت ملی امریکا سی آی أی این تصمیم را بگیرد. او از خود در ظاهر چهره ای کار آمدی برای غربی ها نشان داده است، حال اینکه از داخل چیزی نست. من از نزدیک باتمام خصوصیت های فردی، فامیلی، سیاسی و فکری او آشنایی دارم و توان و ظرفیت او را هم در کار ها با تمام معنا میدانم. خدا شاهد است این را از دلسوزی تمام به ملت و کشورم گفتم. تا توجه شود که شخص دیگری برای این ویران شده سراغ شود، حتی اگر برای منافع امریکایی هم باشد. آخر امریکا به قحط الرجال در میان دوستان خود از افغانستان مواجه نیست. با احترام و صداقت

  • بنده نیز همین قول دوست رابنام امید آزادی تأئید میکنم که چشمدید خودمن هم نیز میباشد که مسعود بمجرد دیدن این شخص یعنی امرالله واقعا خنده معنی دار میکرد که حکایت از شناخت وی ازین آقا بوده است.

  • سلام امید جان آزادی.

   در پناه همان خدایکه او را شاهد حرفهای دروغین خویش ساخته یی جور وصحتمند باشی. ببین اگر امرالله صالح جاسوس آی اس آی میبود، پس چرا برضد پاکستان حرف میزند؟ خوب گفتین شما بدلسوزی تمام اظهار نظر نموده اید!!!!! خنده آور است. کاملاً خنده آور! این را همه مردم چه بلکه طفل شیرخوار هم میداند که شما از همان پیروان کسانی هستید که با استفاده از آزادی بیان، زبان پرستی و قوم پرستی، حقوق ژورنالیزم میخواهند این وطن را به بربادی سوق دهند.

   من به اطمینان کامل گفته میتوانم شخصی که به گفته خودش با استفاده از روابط شخصی و فامیلی و دلسوزی تمام این نظریات را داده است. باکی نیست که خود فروخته شده نباشد.

   در اخیر از کسیکه مسول این سایت است خواهش میکنم روز خود و دیگران را با این حرفهای بیهوده بر باد ندهند.

 • Salam
  Bebeien Dost-e Aziz, Name khodwad ra yaad mekoni wa baz ham Dorgh Megi.

  Salleh Mohmad dar USA dar University Tahsil karda. wa na ozwe CIA wa ISI ast. Ma Ba Eshaan Ashenahe dardoom.

  Ba Ghair az ien Mard. Tamaam-e Cabine Karzai Agent CIA Astand
  1. Anwar ulah Haq Ahadi
  2. Arsalah
  3. Ashraf Ghani
  ......etc

  Haaq Negaar basheed

  khoda Hafez

 • با مرور با تاریخ تاریک افغانستان میبینیم که شهروندان این دیار هیچگاهی در تاریخ این کشور از پدیده ای بنام آزادی برخوردار نبوده و نیست، از زمان تولد افغانستان به نام یک کشور در فهرست کشورهای جهان و به قدرت رسیدن دیکتاتورهای خونخوار تا امروز این کشور فاقد پدیده ای بنام آزادی بوده واست. در فرهنگ دهشت انگیز و بی افتخار افغانی خود انسان هیچ گونه ارزشی ندارد چه رسد به خواسته ها و حقوقش، باتوجه به این مسئله که شاید در هیچ گوشه ای از دنیا آزادیی بیان با آن شکل متعالی و حیقیقی خودش وجود ندارد و آزادی بیان به عنوان یک شعار و ابزارسیاسی استفاده میگردد، اما احترام به انسانیت وجود دارد این یک حقیقت انکارناپذیر است. اما با ابراز تأسف و تأثر فراوان که در افغانستان هیچ پدیده ای بنام حقوق انسانی و فردی وجود ندارد. اگر نگاهی به سیستم و اعضای دولت کنونی بیاندازیم میبینیم که یک عده اشخاص جاطلب و دهشت افگن با سابقه ای آشکار جنایت کارانه که در سمت های مختلف دولت ایفای وظیفه میکنند، دشمنان دیروزی مردم هستند که در جامه ای دوستی و خدمت گذاری خون مردم نگونبخت مارا میمکند. و مردم بیچاره ناخودآگاه به خاطر وابسته گی های قبیله ایی این اشخاص از آنها حمایت میکنند. ما باید بدانیم که این گونه اشخاص وابسته به هیچ قوم و قبیلهء نیستند بلکه فقط به نفع خودشان قدم برمیداند و از حماقت و انجماد مغزهای سنتی مردم برای رسیدن به مقام استفاده میکنند

 • باید بگویم!

  کامران میرهزار و سایت بی آبرویش که نمی دانم از کدام کشور و دشمنان مردم افغانستان تمویل میگردد، با نشر موضوعات در مورد تعین و تقرر امراله صالح رئیس عمومی امنیت ملی به تمام مردم افغانستان اهانت نموده است زیرا آقای صالح نظر به پیشنهاد شخص رئیس جمهور و اخذ رای اعتماد از پارلمان که متشکل از نماینده گان با اعتبار مردم افغانستان است به این سمت گماشته شده است و نماینده گان مردم افغانستان هیچ گاه به خارجی ها فروخته نمیشوند.

  • ظاهرا دشمن آزادی بيان در افغانستان طرفداری هم دارد و يا...

 • سلام دوستان عزیز
  به نظر من ریس امنیت ملی یکانه شخص قابل اعتماد برای ملت افغانستان می با شد واستعفای وی یک ضایعه بزرک است وی هموار منطقد نظام بوده و از تغیر در نظام حرف میزد
  یکانهه مشگل که امروزه کریبان گیر ماشده اینست که روزنامه نکاران و خبر نگاران خود را همه کاره دانسته وبدون کدام مدرک وشواهد بعضی حرف ها را اظهارمیدارند که متعسفانه به نفع ملت ما و امنیت وحاکمیت دولت ما نمی با شد با چینن اشخاص با ید رفتار شدید صورت گیرد در بعضی از موارد ژورنالیستان با عث تضعیف ازعان امه میگردد مثال در حادثه اخیر که حمله بالای فروشکاه بزرک صورت گرفت خبر نگار تلوزیون اریانا بطور مستقیم گزارش میداد نیرو های اوردو را به عنوان تروریستان کزارش میداد یا در بعضی از موارد مانع کندی املیات ها میکردند با چنین اشخاص بنظر شما چه با ید گرد؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس