محمد جواد داعی

محمد جواد ( داعی ) 25 ساله فرزند منصور مترجم در سفارت بریتانیا

فرستادن پيام

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس