صفحه نخست > دیدگاه > درآمد هنگفت اشغالگران، رژیم دست نشانده کرزی و مافیا از تولید مواد مخدر

درآمد هنگفت اشغالگران، رژیم دست نشانده کرزی و مافیا از تولید مواد مخدر

حفیظ بشارت
پنج شنبه 17 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مواد مخدر افغانستان که از سوی بعضی نهاد ها بنام طلای افغانستانی نام گذاری گردیده هم اکنون بازار های عمده افغانستان وجهان را از آن خود نموده وبه محصول تجارتی سود آور تبدیل گردیده است. اکنون بازار طلای افغانستان جایش را به بازار تریاک واگذار کرده است. تریاک افغانستان محصول باارزشی است که نفس اکثر معتادین جهان به آن وابسته میباشد. هرگاه این مواد بصورت قطعی نابود گردد انسان های بیشماری از بین خواهد رفت. از طرف دیگر درامد ملیاردی اشغالگران و رژیم مزدورتحت حمایه شان درکابل و مافیایی مرتبط با تولید و حمل ونقل این موادخطرناک نیزبه صفر تقلیل خواهد یافت. هم چنان با افزایش قیمت مواد مخدر در بازار های افغانستان زرع این مواد ارزشمند در افغانستان اهمیت جدی پیدا کرده که دهقانان افغانستانی تمایل زیادی را برای کشت مواد مخدر نشان داده و همه ساله درمناطق زیادی کوکنار کشت میگردد. از طرف دیگر شیوع آفت های زراعتی در مزارع کوکنار از دلایل دیگر افزایش قیمت مواد مخدر در بازار است وارزش این محصول افغانستان اینک به 75 میلیارد دالر رسیده و همه ساله افزایش مییابد.

در این حال مقامات در رژیم مزدور کرزی اعلان نموده اند که تنها 155 میلیون دالر از درآمد مواد مخدر نصیب نیروهای مسلح مخالف رژیم میگردد. در حقیقت این مبلغ فیصدی از درآمد سالانه است که از این مواد به گروه های مخالف رژیم نصیب میگردد. این تنها یک گوشه از قضیه است. این مبلغ از طریق جمع وضع مالیه بدست مییاید که گروه ها ی مخالف رژیم ازقاچاقبران میگیرند.

رژیم کرزی و اشغالگران سالانه مبلغی هنگفتی رابرای محو وامحای کشت کوکنار به مقامات محلی، جنگسالاران و زمینداران بزرگ میپردازندکه بدون شک نصف این مبلغ به جیب طالبان و سایر گروههای شورشی واریزمیگردد.
از طرف دیگر همه میدانند که مواد مخدر افغانستان مستقیمآ با تعدادنیروهای اشغالگر و سطح نا امنی در ارتباط بوده و همه ساله تولید آن همگام با افزایش این دو عامل فوق افزایش مییابد. تا زمانی که نیروهای اشغالگر در افغانستان حضور داشته باشند تجارت این مواد رونق خواهد داشت. بافزایش درجه نا امنی، دهقانان بیشتری به این شغل رو خواهد آورد و زمین های زیادی زرع خواهد شد. از سال 2001 تا کنون همه ساله با افزایش نیروهای اشغالگر تولید طلای افغانستانی نیز افزایش داشته است که منابع مالی اکثر کار های بزرگ اشغال را تامین میکند و خواهد کرد. از طرف دیگر ولایت های که اشغالگران در آن بیشتر نیرو دارند و زمین های پهناور زراعتی را در خود دارند به مراکز عمده تولید مواد مخدر مبدل شده است. براساس آمار رسمی رژیم واشغالگران بیشترین میزان مواد مخدر در مناطقی از پنج ولایت هلمند ، قندهار ، فراه ، اروزگان و بادغیس تولید میگردد. این مناطق عمدتآ مناطق ناامن میباشد که اشغالگران بیشترین نیرو ها رادرآن جا دارند.

معلوم نیست که کشت و تولیدمواد مخدر بعد ازسال 2014، یعنی با خروج اکثر نیروهای اشغالگر تقلیل پیدا خواهد کرد یا نه. با ادامه شرایط موجود، وضعیت امنیتی کشور بدترخواهد شد که افزایش یا حداقل ثبات تولید مواد مخدر را درپی خواهد داشت. تقاضا برای مواد مخدر درجهان با بدترشدن وضعیت اقتصادیو گسترش فقر وبیکاری وتخریب محیط زیست و ادامه و گسترش جنگ و نا امنی درجهان افزایش خواهد یافت که افزایش تولید مواد نشه آور را درپی خواهد داشت.

از طرف دیگر افزایش تعداد معتادان افغانستانی نیز با شرایط اشغال کشوروناامنی و شرایط اقتصادی و مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد. با افزایش نا امنی تعداد نیروهای خارجی و هم تولید مواد مخدر افزایش میابد و هم اعتیاد وبیکاری. باگذشت زمان و تشدید اشغال و رشد فساد و همینطور نا امنی افغانستان خود به یکی از مصرف کننده عمده مواد مخدر مبدل شده است. امروزه فیصدی از تولیدات مواد مخدر به داخل افغانستان از سوی جوانان بیکار وحتا زنان مورد استفاده قرار میگیرد.

وزارت مبارزه با مواد مخدر رژیم دست نشانده به دنبال ناکامی درکنترول کشت مواد مخدر سیاست کمک به معتادان اتخاذ کرد.چندی قبل به تعداد 50 تن از معتادان شهر کابل را از سطح شهر جمع آوری نموده و سپس براساس تبلیغات رسانه هایی وابسته به رژیم به کلینیک های تحت اداره انجی اوهای وابسته به اشغالگران فرستاده است. گرچند این موضوع تنها یک موضوع رسانه ای است که انجی او های وابسته به اشغالگران با دریافت مبلغی دست به جمع آوری معتادان زده اند. ولی این حقیقت را همه میدانند که رژیم مزدور کرزی صادقانه در فکر جمع آوری معتادان و تداوی این انسان ها نمی باشد. این تبلیغات رسانه ای رژیم سال ها است که ادامه داشته ولی با گذشت سال ها از ایجاد مراکز تداوی معتادین، همه روزه تعداد معتادان افزایش داشته است. دلیل آن چه است ؟ چرا همه روزه تعدادی زیادی از افغانستانی ها به این مواد خطرناک و کشنده رومیاورند؟

مقامات بلند پایه رژیم و انجی او های وابسته به اشغالگران بارها اعلان نموده اند که بیکاری ، فقر ، ناآرامی و مهاجرت های ناخواسته از جمله دلایل اساسی رو آوردن جوانان به اعتیاد است که همه ساله تعدادی زیادی از جوانان به این مرض مهلک و کشنده رو میاورند و همه روزه تعدادی شان بصورت وحشتناک میمیرند. هم اکنون بیشتر از میلیون انسان افغانستانی و جوانان وطن به این مرض آلوده میباشند که با گذشت هر سال تعدادی شان افزایش میابد.
علاوتاً درکشورهیچ زمینه تداوی معتادان وجود ندارد و هیچ درمانگاه اساسی برای این همه معتاد در نظر گرفته نشده است. تعدادی از کلینیک های کوچک که با سرمایه اشغالگران بصورت انجویی بنام مراکز تداوی معتادان ایجاد گردیده هدف آن تداوی معتادان نیست بلکه این مراکز وسیله ای برای دریافت دالر از اشغالگران و تبلیغات های برای فریب اذهان عامه به شمار میرود که اشغالگران از آن استفاده سو میکنند. با وجود تعداد زیاد معتادهم اکنون هیچ مرکز اساسی برای تداوی این معتادین ایجاد نشده است. در چند سال گذشته انجی او بازان افغانستانی با دریافت میلغی از اشغالگران به تداوی های غیر استاندارد پرداخته اند که نتیحه اش بجز افزایش معتادن چیزی دیگر نبوده ونخواهد بود. این انجی او های وابسته با اشغالگران هرگاه مبلغی را از سوی اشغالگران دریافت میکردند طبق معمول به یغما برده شده و یک مبلغ ناچیزآن تنها به تداوی چند روزه از معتادان به مصرف رسیده است.

از جانب دیگر این معتادان قربانی اصلی سیاست مدارهای وطن فروش وخایین میباشند. بخاطر خیانت ووطن فروشی سیاست مداران مزدور و جنگ های خانمانسوز ارتجاعی به چنین امراض مهلک مبتلا شده اند و میشوند. علاوتاءّ معتادین بارها دست به مظاهره جمعی زده و خواستار تداوی خویش از سوی وزارت صحت رژیم شده اند. که متاسفانه با گذشت ده سال از اشغال کشور و به یغما بردند میلیارد ها دالر هنوز گوش شنوای وجود نداشته و ندارد. تا اشغالگران و خاینین ملی ووطن فروش در افغانستان باشند، ادامه خواهد داشت. علاوتآ رژیم همه ساله اعلان میکنند که ایجاد مراکز تداوی معتادان در دست کار است. ولی با گذشت ده سال از اشغال کشور همچنان این مراکز ایجاد نشده و بیشرمانه اعلان میکنند که بازهم ما تلاش داریم چند مرکز تداوی برای معتادان ایجاد نماییم. حقیقت این است که قدرت به دست انسان های قرار گرفته که هدفش خدمت به مردم نه بلکه خیانت به مردم است و همواره تلاش دارند که بهترین مزدور برای اشغال گران باشند. از سایه سر اشغالگران فساد کنند وبه سرمایه های ملی دست برد زده، خیانت و جنایت نمایند.

در چند دهه گذشته ، کاشت و بهره برداری این پدیده در دوران اشغال افغانستان از سوی اشغالگران روسی نیز برجسته بوده. چنانچه در دو دهه اشغال افغانستان بوسیله ای نیروهای سوسیال امپریالیزم شوروی، زمانیکه اشغالگران رویزیونیستی روس در افغانستان لشکر کشی نموده بودند. نیز از این تجارت بزرگ خوانی نان روغنی بوده است. اشغالگران سوسیال امپریالیزم شوروی مستقیماءّ از کاشت و بهره برداری مواد مخدر حمایت میکردند ودر کاشت و قاچاق مواد مخدر نقش اساسی را ایفا می نمودند. اما در شرایط کنونی مقامات روسی از افزایش کشت وقاچاق مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرده ونیروهای اشغالگر غربی و رژیم دست نشانده شان را مسول افزایش مواد مخدردر افغانستان میدانند. از طرف دیگر اشغالگران غربی ظاهراءّ به سربازان خویش دستور داده اند تا در امر مبارزه با مواد مخدر دخالت نکنند. اما در عمل این تجارت از سوی اشغالگران بیشتر رونق میگیرد و به بازار های جهان صادر میگردد. طوریکه نیازمندی میلیون ها انسان معتاد در غرب و جهان به همکاری اشغالگران تامین میگردد وبه بازار های عمده جهان صادر میگردد.

از طرف دیگر وزیر خارجه تاجیکستان در نشست کمیته هماهنگی های پارلمان اروپا و تاجیکستان برای مقامات رژیم پوشالی پیشنهاد نموده است که تریاک خام افغانستان مستقیمآ از سوی دهقانان افغانستان خریداری گردد. به باور آنان خرید مستقیم این ماده از دهقانان مبارزه عملی تری را برای کاهش کشت این ماده به ارمغان میاورد. اما در حقیقت مقامات تاجیک از تجارت میلیاردی اشغالگران ورژیم دست نشانده شان آگاهی نداشته و به این باور اند که اشغالگران غربی صادقانه تلاش میکنند تا این پدیده کاهش یابد. در حالیکه چنین چیزی نیست هدف اشغالگران محو و نابودی کامل این پدیده نیست بلکه همواره سعی نموده اند تا کشت و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان در نهایت امر افزایش دهند. زیرا درآمد میلیاردی از تولید مواد مخدر افغانستان که بیشتر شان نصیب اشغالگران میگردد وبرای پیشبرد اهداف اشغالگرانه مورد استفاده قرار میگیرد. علاوتاءّ اشغالگران هیچگاه صادقانه در پی کاهش این پدیده نبوده و هرگز نخواهند بود. اگر چنین هدفی را دنبال میکردند با قدرت کامل از افزایش این مواد جلو گیری مینمودند. چنانچه بعد از اشغال افغانستان افزایش نمی یافت.

در نهایت وزارت مبارزه با مواد مخدر رژیم کابل به طرح دولت تاجکستان مبنی بر قانونی شدن صادرات تریاک افغانستان پاسخی منفی ارایه نمودند. هرنوع خرید و فروش ، کشت و انتقال مواد مخدر را براساس قانون رژیم ممنوع قرار داده شده واعلان نموده اند که صادرات تریاک بصورت قانونی توجیهی ندارد. طرح دولت تاجکستان مبنی بر قانونی شدن تریاک بهدف استفاده تریاک در شرکت های دارو سازی ارایه شده بود. بناءّ حقیقت این است که اشغالگران و مزدوران افغانستانی شان با قانونی شدن تریاک درامد عظیمی را که از قاچاق مواد مخدر بدست میاوردند و در شرایط کنونی یکی از پردر امد ترین منبع نباتی در افغانستان محسوب میگردد از دست خواهند داد. با این حال محال است که اشغالگران و رژیم پوشالی از در آمد 75 میلیارد دالری مواد مخدر، که از طریق صادرات غیرقانونی به بازار های سیای جهان بدست میاورند و به قانونی ساختن انتقال این مواد و استفاده های مشروع تن در دهند. قانونی شدن این پدیده سال ها است که طرح گردیده است ولی بنا به عدم داشتن منفعت بالا از قانونی شدن و استفاده های مشروع در شرکت های دارو سازی جهان باز مانده است.

برعلاوه همه مطلع اند که بعد از نابودی رژیم طالبان در سال 2001 و اشغال کشور از سوی کشور های امپریالیستی غربی و در صدر ان امپریالیزم امریکا کشت و قاچاق مواد مخدر نه تنها کاهش نیافته بلکه صدها مرتبه افزایش داشته است. طوریکه کشت این ماده زهرآلود از 200 تن در زمامداری طالبان در سال 2000 و 2001 به 8200 تن در سال 2007 رسید. سپس با اندک کاهش به 5800 تن در سال 2011 رسید. طوریکه در آمد خالص از مواد مخدر را در سال 2012 75 میلیارد دالر اعلان کرده اند. در حالیکه در آمد از مواد مخدر در سال 2007 به یقین بیشتر از 100 میلیارد دالر بوده. در شرایط کنونی به یکی از معضل های عمده و کشنده در کشور ما تبدیل شده است. که سالاته جان دهها انسان افغانستانی را میگیرد.

تحقیقات نشان می دهد که شماری زیادی از حلقات حکومت کابل و افراد متعلق به بعضی منتقدین نزدیک به دولت پوشالی علناءّ در کشت و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به سراسر جهان بصورت مستقیم و غیر مستقیم دخیل اند. این امر چنان آشکار بوده و هست که لزومی نیست منبعی را ذکر کنیم. هنوز هم سروصدا های محافل غربی مبنی بردست داشتن کادر بلند پایه رژیم در این تجارت ، به آویزه گوش ها است. اما رسانه های داخلی دولت پوشالی تنها از آن عده قاچاقبرانی صحبت به عمل میاورند که دست به قاچاق چند کیلو از مواد مخدر میزدند ویا قاچاقبرانی را دستگیر نموده اند که مشغول خورده فروشی در کوچه و بازار افغانستان بوده اند. وبزرگترین شان فقط با چند کیلو مواد مخدر دستگیر شده اند. از طرف دیگر رسانه های غربی وابسته به امپیریالیزم غرب از سهم گیری اشغالگران و نقش نیروهای خارجی را در این تجارت هیچگاهی اشاره نکرده که گویا اشغالگران در این تجارت و درآمد میلیاردی از این ماده باارزش نقش نداشته اند. رسانه های غربی از دست داشتن بعضی افراد بلند پایه رژیم دست نشانده اشاره نموده اند که بصورت گسترده در تجارت این پدیده نقش داشته اند. احمدولی کرزی برادر شاه شجاع سوم اولین فرد بلند پایه حکومت پوشالی بود که مستقیماءّ در این تجارت متهم دانسته شد. با این حال تا اشغالگران در افغانستان حضور دارند واز حکومت دست نشانده آلوده به فساد خویش حمایت میکنند این پدیده روز بروز گسترش یافته وانسان های زیادی را معتاد خواهد کرد و به یکی از خظرناکترین پدیده در جامعه افغانستان در سایه سر نامنی ها و جنگ های امپریالیستی وارتجاعی تبدیل خواهد شد. ودر نهایت انسان های بیشماری را در کشور از بین خواهد برد. تنها راه برون رفت از بحران کنونی ونجات جان میلیون ها تن افغانستانی ومردم براندازی اشغالگران و رژیم دست نشانده شان و ایجاد یک حکومت دموکراتیک ، مردمی ووطن پرست میباشد. تاشغالگران است بیشتر از بیش افزایش و تشدید خواهد شد.

واژه های کلیدی

مواد مخدر
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اقای نویسنده

  تمام ارزش تولید تریاک در افغانستان چهار ملیارد دالر است. ایا کسی باور می کند که امریکا با اقتصاد یک هزار و چهار صد ملیارد دالر و المان با اقتصاد حدود هشتصد ملیارد دالر به قاچاق تریاک دست بزند؟

  چرا با این تبلیغات خود ناخواسته آب در اسیاب دشمن، ایران و باکستان می ریزید؟ چرا با این تبلیغات خود تلاش دارید که به مردم خود ضربه بزنید؟

  • جناب اکرم سادات :
   مثلیکه هنوز به خواب های زمستانی تشریف دارید ، بهار آمده ، لطفآ از خواب زمستانی برخیزید. مواد مخدر و چهار میلیارد دالر ! فکر نمیکردم کسی از این مواد پر در آمد افغانستانی بی خبر باشد ، حالا بازدید کننده های وبسایت ها که بی خبر باشند چه رسد به مردم عادی !
   4 میلیارد دالر در آمد مواد مخدر افغانستان در زمامداری های شاهی 50 سال قبل بدست میامد ، حالا قرن 21 است و سال 2012 ، در شرایط کنونی 150 هزار ارتش منظم غرب در کشور حکمروایی میکند. در آمد حقیقی بیشتر از این رقم است که من در مقاله نوشته ام ،
   بازهم برای درک بیشتر شما توصیه میکنم ، به وبسایت بی بی سی که وسیله ای تبلیغاتی غربی ها است رفته حقیقت را از آنجا بدست بیارید که درآمد سالیانه از مواد مخدر چند میلیارد است.

  • جناب بشارت

   تشکر از اینکه مرا خبر می کنید که بهار امده و بیدار شوم. همین خود نشان می دهد که شما از چه سنخ ادمهایی هستید.

   شما یک منبع نشان بدهید که در امد مواد مخدر افغانستان را بیشتر از چهار ملیارد دلار نشان می دهد.

   در زمانهای شاهی ارزش مواد مخدر افغانستان چهار ملیارد دالر می شد؟؟؟ شوخی می کنید یا جدی سخن می گویید؟ می دانید بودجه ای کل افغانستان در زمان شاهی چقدر بود؟؟

   منتظر منابع شما می مانم.

  • جناب اکرم سادات
   رقمی را که من در مقاله ام گنجانیده بودم ، موردقبول تان واقع نگردید ، حال این وبسایت برای شما منبع معتبر خواهد بود. لطفا به دقت بخوانید و توصیه مینمایم در آینده خبر ها را با دقت دنبال کنید ، تا در مورد این موضوعات معلومات داشته باشید.
   در ضمن من بوسیله ای کامنت ام اشاره کردم تا به بی بی سی رفته در مورد در آمد مواد مخدر بیشتر بدانید. اما چنین نکردید. برعکس درخواست نمودید تا منبع را ارایه نماییم. یکی از مشکل شما همین است که اگر یک افغانستانی در مورد یک موضوع اشاره کند ، باور نمی کنید ، برعکس انچه را که اشغالگران میگویند آنرا بلافاصله قبول میکنید. از طرف دیگر مقالات ، اسناد و مدارک افغانستانی ها برای تان قابل قبول نیست! این مسله ناراحت کننده میباشد.
   بگذریم ، حال در مورد در آمد مواد مخدر افغانستان در این صفحه بیشتر بخوانید !
   وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که ارزش تجارت مواد مخدر این کشور سالانه به هفتاد میلیارد دلار رسیده است که بخش اصلی این پول، به جیب مافیای بین المللی مواد مخدر می ریزد.
   ابراهیم ازهر، معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که از این مقدار، تنها پنج درصد آن عاید کشاورزان و قاچاق‌بران سطح پائین در افغانستان می شود.

   http://www.bbc.co.uk/persian/a...

 • بلی حقیقت همین است که نیروهای امریکایی فیصدی از مصارف نیروهای خویش را از طریق در امد هنگفت مواد مخدر بدست میارود
  و اسناد و شواهدی دقیق وجود دارد که نیروهای خارجی به مواد مخدر افغانستان وابسته است که یکی از فرماندهان سابق ارتش شوروی که خود نیز بخشی از در امد ارتش خود را از طریق مواد مخدر افغانستان بدست میاورد! تایید کرده است.

  به گزارش پايگاه اينترنتي «آلترانفو» «محمود گاريف» از فرماندهان سابق ارتش شوروي در زمان اشغال افغانستان، فاش كرد: قاچاق مواد مخدر در افغانستان براي آمريكايي ها حدود 50 ميليارد دلار در سال درآمد دارد، كه اين مبلغ هزينه حفظ نيروهايشان در افغانستان را كاملاً پوشش مي دهد.
  گاريف گفت: تمامي عمليات قاچاق مواد مخدر از طريق شهر «اوچ» كه ما مي خواستيم پايگاه هايمان را در آنجا بنا كنيم - انجام مي پذيرد. اكنون 80 درصد مواد مخدر جهان در افغانستان توليد مي شود. گاريف ادامه داد: آمريكايي ها خودشان اعتراف دارند كه مواد مخدر غالباً توسط هواپيماهاي آمريكايي از افغانستان به خارج از اين كشور انتقال مي يابد.
  فرمانده شوروي اضافه مي كند، نظاميان آمريكايي براي نابودي طالبان در افغانستان به سر نمي برند، آنها صرفاً هنگامي دست به يك عمليات نظامي مي زنند كه مورد حمله قرار گرفته باشند و هيچ نقشه نظامي هم براي نابودي طالبان ندارند، بلكه قصدشان اين است كه اوضاع را بي ثبات تر ساخته و به طالبان كمك كنند تا فعال تر شود.
  گاريف افزود: آمريكايي ها حتي با طالبان مذاكره و تلاش كرده اند كه اين افراد را به سمت جمهوري هاي آسياي مركزي هدايت كنند، كل منطقه را بي ثبات سازند و پايگاه هاي خود را برقرار كنند.به گفته گاريف، 30 هزار جوان هر ساله بر اثر مصرف مواد مخدر در روسيه جان مي بازند. وي گفت: هنگامي كه در سال هاي 1989 و 1990 در آنجا (افغانستان) بودم، توليد مواد مخدر به جز در برخي مناطق، عملاً متوقف شده بود.)

 • تشکر از حفظ بشارت معلومات خیلی خوب با جرو بحث های اموزنده لذت بردم .
  بودجه افغانستان قراریکه ما پروزه های بزگ دولتی را از قبلی معدن اجیگگ بامیان و یا معدن مس عنیک لوگر و یا معدن کرکر دودکش محاسبه میکردیم به اساس 33 ملیارد افغانی بود یعنی بودجه افغانستان تا به دوران نجیب همین ارقام بود .

 • من در یکی از کشور های اروپائی مصروف کاری هستم که با مردم محل تماس زیاد دارم روزی شخصی به محل کارم امد تا وی را کمک نمایم در جریان کفت وشنود وی اظهار نمود که برادرم در افغانستان سر باز بود وی قیصه میکرد که در افغانستان تریاک اصل و یا شیره تریاک خیلی وافر و ارزان یافت میشود چنانچه برادرم هنگامیکه از وظیفه سربازی بر کشت 6و7 کیلو شیره تریاک با خود اورده بود که میتواند چند ملیون شود و خیلی خوش هم بود.

 • سردار جی !
  کیا حال هی ؟
  ای حال ، ای میرا احوال .
  چی بودی ، چه شدی ؟
  ای خرد گم کرده !
  تا کسب و کار خداوند محمد و عیسی و موسی
  پر رونق باقی بماند
  منتظر بد ترش هم باش .

  • اقای بشارت

   این هم منابع من.

   http://www.avapress.com/vdcdsk...

   http://www.afghanpaper.com/nbo...

   حالا چطور شد که در یک سال ارزش تریاک افغانستان ، ان هم در اوایل سال، هفتاد و چهار برابر شد؟

   شما کرزی و دولت و حکومت را مزدور و دست نشانده می دانید.

   چطور شده که سخنان یکی از مسوولین این دولت دست نشانده برای شما منبع قابل اعتماد شده است؟ ایا این تناقض کمی عجیب نیست؟ تاز مرا که به سخن این مامور مزدور کمی شک کرده ام محکوم و توبیخ کرده اید. گویا دشمنی شما با دولت از نوع دشمنی طالبان است. دشمنی شاخ و و بازو !!

   این قدر دیگران را غرب گرا و غربی و از این چیز ها گفته طعنه نزنید. شرق گراها هم گلی به سر وطن و ملت نزدند. تنها کاری که کردند همین بود که کشور و مردم را تا یک قدمی بدویت و توحش پیش بردند.

   من از ادبیات و واژه های مورد استفاده ای شما بوی جمهوری اسلامی ایران را حس می کنم. خدا کند که هنوز در گرو جادوی شاه خمینی نباشید.

  • جناب اکرم سادات:
   من قبلآ نیز به این باور بودم که درآمد مواد مخدر افغانستان بیشتر از دهها میلیارد دالر است. که در مقاله های قبلی ام نیز اشاره کرده ام ، مطلبی از مقاله ای قبلی ام را برای شما مینویسم. ( هم اكنون نيز با نهايت بي شرمي مي گويند كه با همين طالب كه تروريستش مي خوانند و مي گويند ماده زهراگين و قاتل فرزندانش را توليدمي كنند، هيچ نوع مشكلي ندارند. واقعا نيز چنين است. شاگرد و استاد نمي توانند باهم زياد مشكل داشته باشند. از بعد اقتصادي نيز بیشتر از دهها میلیارد دالر تنها عواید مواد مخدر افغانستان تخمین زده شده است. این مبلغ هنگفت در چه راه به مصرف میرسد؟ آیا به خزانه دولت دست نشانده آمپریالیزم ریخته میشود ، یا اینکه صرف مبارزه با تروریزم میگردد؟ هیچکدامش ! درواقع این مبلغ به دست بازیگران اصلی این تجارت میباشد ، و مالکیت اصلی این تجارت در جهان بدست آمریکا و انگليس است.)
   http://kabulpress.org/my/spip....
   از طرف دیگر اگر به دقت به کلمات ومطالب مقاله ام توجه کنید می فهمید که دیدگاه من با دیدگاه آخوندی رژیم جمهوری اسلامی فرق میکند وجمهوری اسلامی به ندرت نیروهای خارجی را اشغالگران خطاب میکنند و همچنین حکومت مافیایی کرزی را رژیم دست نشانده ،
   من نمی خواهیم روی این مورد بیشتر بحث کنم ، برداشت شما هرچه است برایم مهم است. و نمی خواهم کسی را متهم به نافهمی و از این قبیل واژه هارا استفاده کنم ، اما متاسفانه شما در اولین اقدام مرا به دروغ متهم کردید، گفتید درامد مواد مخدر این اندازه نیست. و بعد هم گفتی که چرا با این تبلیغات خود ناخواسته آب در اسیاب دشمن، ایران و باکستان می ریزیم؟ چرا با این تبلیغات خود تلاش دارید که به مردم خود ضربه بزنید؟
   من از شما می پرسم ؟ این مقاله چیطور به مردم ضربه میزند و چیطور این مقاله به دشمن کمک میکند ، ویا امثال هم............؟
   ضرب المثل است میگن بدون نشان فیر نکن ؟ حالا من به شما توصیه میکنم بدون دانستن حقایق کسی را متهم نکن هرگاه روی یک موضوع صد فیصد مطمعین بودی ، در آنصورت انتقاد بکنی مسله ای نیست ولی انتقاد بی دلیل احمقانه است.

 • تحقیقات نشان می دهد که شماری زیادی از حلقات حکومت کابل و افراد متعلق نزدیک به دولت چهره هاى کثیف جهادی فهیم , خلیلی، محقق، امرالله ,عبدالله عبدالله , احمد ضيا مسعود , غلام بچگان شورای نظار و جنرال د وستم در قاچاق مواد مخدر در افغانستان دست دارند....................!!!!
  خداانتقام مردم افغانستان را ازاین دزدان مافیای ((حمد محقق , احمد ضيا مسعود , فهیم , عبدالله عبدالله, امر الله, خلیلی,و احمدو لی مسعود )) بگیرد...............!!!
  بلی حقیقت است که نیروهای امریکایی فیصدی از مصارف نیروهای خویش را از طریق در امد هنگفت مواد مخدر بدست میارود..................!!!!!
  کابل
  0784035745
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس