سوء استفاده و غصب زمین در هفت ارگان دولتی!

کلمه به کلمه، آنچه در گزارش سال 1383 آمده است
کامران میرهزار
دوشنبه 12 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در وزارت صنايع خفيفه و مواد غذایی:

موضوع اول: شرکت شیخانی لمیتد فابریکه دوم تولید نان سیلوی مرکز را ماهانه به مبلغ هفتصد و نود و شش هزار افغانی از وزارت محترم صنایع خفیفه به اجاره گرفته که به ضرر دولت انجامیده است.

موضوع دوم: خریداری سه هزار و پنجصد تُن گندم ضرورت سیلوی مرکز از صفحات شمال کشور به طور آزاد که به ضرر سیلوی مرکز تمام شده است.

در وزارت محترم آبیاری:

قرارداد موازی 18 هکتار زمین ملکیت وزارت محترم آبیاری واقع پلچرخی به اجاره سالانه مبلغ پانزده هزار دالر آمریکایی برای مدت 15 سال با موسسه سویدن عقد شده که با فقره 1 ماده 69 قانون قرارداد در مخالفت قرار دارد.

در وزارت محترم معدن و صنایع:

استخراج خودسرانه مواد تعمیراتی توسط اشخاص بانفوذ در ولایت پروان.

در وزارت محترم آب و برق:

محمد یاسین نجفی زاده رییس تصدی ساختمانی سپین غر وزارت محترم آب و برق که مبلغ سه صد هزار و پنجصد افغانی از پول خریداری اقلام مورد نیاز پروژه های ساختمانی از نزد محمد رضا معتمد نقدی آن تصدی اخد نموده و تاکنون اسناد مصرفی و یا پول متذکره را تسلیم ننموده است.

در ریاست ناحیه هشتم:

اخیرا یکتعداد مردم استفاده جو در اطراف مخزن آب آشاميدنی تپه کارته نو بالای نعل ها به اعمار منازل خوسر پرداخته اند تصدی آبرسانی جلو اعمار همچو منازل را نگرفته اند، انجينر نجیب رییس آن تصدی در زد و بند با رییس ناحیه و آمر حوزه هشتم امنيتی پوليس اطراف ذخيره تپه کارته نو را از طريق مديريت انجينری تصدی خط اندازی و برای 34 تن از افراد خويش به شمول رييس ناحيه و آمر حوزه پوليس توزيع و بالای اشخاص ديگر به فروش می رسانند.

در وزارت محترم احيا و انکشاف دهات:

خريداری 350 متر تکه گامسکوت چينایی درجه اول و 175 متر جالی چینایی توسط محمد داود مامور ریاست پلان، عبدالغفور مامور تهیه و تدارکات، دل آقا مامور مخابره صورت گرفته، که جمعا مبلغ چهل هزار و دوصد و پنجاه افغانی نسبت به بازار حيف و ميل گرديده.

در وزارت محترم زراعت:

موضوع اول: قرارداد مقدار چهار هزار تُن نوع اوموفوز و مقدار دو هزار تُن فاسفورس از قزاقستان با شرکت آمو دريا، اوموفوز فی تن دو و شانزده دالر امريکايی و فاسفيت فی تن مبلغ صد و سی و پنج دار آمريکايی عقد شده است.

موضوع دوم: قرارداد تعداد سی ميليون خريطه پول اتلين پلاستيکی پنجاه کيلويی معه سه تن تار دوخت با کمپنی ايکساگون جرمنی عقد قرارداد گرديده، در نتيجه دو مليون خریطه و دو تُن تاردوخت در اختیار فابریکه قرار داده شده و متباقی تا فعلا دوصد و ده هزار دالر آمريکايی باقی مانده است.


اشاره: در تاريخ 18/1/1384 شورای وزيران افغانستان، در مکتوب شماره 1053، از رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری می خواهد که گزارش خود را به اين شورا و رييس جمهور افغانستان ارايه دهد. رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری وقت، طبق هدايت داده شده عمل کرده و گزارشی را به شورای وزيران ارايه می کند. اين گزارش متاسفانه مانند گزارش سال 1384 و 1385، در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت و موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب دارايی های همگانی، در شورای وزيران و نزد رييس جمهور مسکوت ماند. در سيستم بيمار و کاملا فاسد قضايی افغانستان، کسانی که وظيفه ی خدمت به مردم را دارند، کوچکترين گامی را برای بازداشت و محاکمه عاملان فساد و بازگرداندن دارايی های همگانی برنداشتند. عکس آن، طبق معلومات موثق، ميليون ها دالر وافغانی برای عدم پيگيری دوسيه های اختلاس و سوء استفاده، به افراد در دستگاه های قضايی افغانستان پرداخت شده است. رييس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نيز، در زد و بند های سياسی، از اين گزارش ها و نيز موارد ديگر اختلاس ، به عنوان اهرم فشار سياسی استفاده کرده و می کند.

کابل پرس? اکنون برای نخستين بار مانندگزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فاسد اداری، گزارش سال 83 اين نهاد را نيز افشا می کند. افشای اين موارد جرم نبوده و بلکه دانستن آن حق طبيعی مردم افغانستان است. باشد که دانستن افکار عمومی از اين موارد بتواند اهرم فشاری ايجاد کند و يا اين گزارش ها مانند اسنادی، از اين دوره ی تاريخی افغانستان، زاويه ی دردناک ديگری از وضعيت افغانستان را بنماياند.

اين گزارش مورد به مورد، به مرور در بخش، کابل پرس افشا می کند نشر می شود. از خوانندگان کابل پرس و آنانی که دسترسی به اسناد سوء استفاده و اختلاس از هر فرد و مقامی که باشد داخلی و يا خارجی، می خواهم که آن را در اختيار کابل پرس قرار دهند. کابل پرس در صورت خواست فرستنده ی اسناد، هويت وی را افشا نخواهد کرد.

گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

سوء استفاده و اختلاس در بخش های اقتصادی افغانستان

کابل پرس افشا می کند

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • میرهزار عزیز! بسیار تشکر از نشر موارد سو استفاده که به صورت واضیح عدم توانایی حکومت کرزی را در مدیریت سطوح مختلف اداره نشان میدهد. تو واقعا" یکی از پایه های اساسی جامعه مدنی در افغانستان به شمار میروی که مسوولیت این نهاد را به صورت عمیق درک کرده ایی. موفق باشی وخدا همراهیت باشد.

 • میر هزارعزیز سلام برشما:
  نکته جالبی راتحت بررسی قرار داده اید.
  من میخواهم آرزودارم درین راستا شما را همنکاری نمائیم.خواه اگرقطره ای باشد دردریا.
  اصلآ سران سواستفاده غضب ملکیت های دولتی در ارگ متوطن اند.
  به گونه مثال:
  انجنیر یوسف پشتون از غضب ملکیت های دولتی شاکی است وارقام را نیزارایه نموده اند.اما سوال اینجاست که موازی سه جریب زمین ملکیت وزارت دفاع در قندهار توسط کی وبرای کی ودرزمان حکمروایی کدام والی به گونه تحفه ناچیز تقدیم شده است؟
  بالاخره نتایج بررسی هئیت که ازجانب وزارت دفاع تحت سرپرستی جنرال مرجان رئیس تخنیکی تعین گردیده بودچه شد؟آیا جنرال مرجان در پایان همین بررسی خانه نشین نشد؟زمین متذکره ازجانب خود همین وزیردانشمند درزمانیکه به حیث والی قندهارایفایی مینمود برای قیوم کرزی واحمد ولی کرزی نورچشمان وارجمندان آقای رئیس جمهورتحفه داده شده است.آیا آقای پشتون همین طور نیست؟قابل یاآوری است که قیموم کرزی نماینده ولایت قندهار که درجلسات ولسی جرگه تنها در روز افتتاح آن سهم گرفته است وبس.
  دوم:
  درولایت غزنی در زمان حکمروایی آقای معراج الدین (بتان )احکام تاسیس یک شهرک به گونه از مرکزاخذگردید.این زمین خدا داد که مساحت آن درحدود بیست هزارجریب تخمین زده میشودتوسط کی احکام آن امضآ شده است؟
  در رآس کار این شهرک کی ها اند؟اجمل کرزی نماینده درولسی جرگه گویامردم کابل .ایمل کرزی از خویشاوندان نزدیک اقای رئیس جمهورک هدر همین نزدیکی ازکشورایالات متحده دوکتورای چور وچپاول را بدست آورده وبرای خدمت به مردم بیچاره بوطن تشریف آورده اندوبه کفته آقای کرزی پول شراب نوشی اشی تمام شده وحاضر است استخوانهای نیاکان مارا بفروشد ،خلیل هوتک امر زون جنوب (تنظیم جمیعت اسلامی ورئیس استخبارات قبلی ولایت زابل )،پناه وال کارمندقبلی ریاست امنیت ملی ولایت غزنی .وهمچنان رئیس دانشمنداسناد وارتبط مقام ریاست جمهوری آقای سرور (صالحی)که بار ها از جانب رئیس جمهورنسبت شراب نوشی به بیرون دفتر پرتاب گردیده ولی تاهنوزپا برجای باقیمانده است.درمورد نامبرده داستان های شراب نوشی ولت وکوب توسط محافظین رئیس جمهور به داستان هزارویکشب میماندودرارگ زمزمه میشود در رآس این پروژه شهرک قرار دارند.بالای همین شهرگ در گیری میان قلاتی ها وزرگران رخ داد.آقای کرزی به والی قبلی غزنی آقای فیضان هدایت داد که کار شهرک باید متوقف شود.اما بعداز چند ماه کار شهرک دوباره به همکاری مستقیم آقای برنا کریمی که زمانی در ارگ معاون ریاست دفتر ایفایی وظیفه مینمود ونسبت سواستفاده مالی درموضوع اعمار حوض آب بازی در داخل ارگ از جانب داودزی از ارگ اخراج شدونسبت ارتباط خوشیاوندی با معاون دوم (ارگ) آقای خلیلی درحال حاضر به صفت معاون پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی مصروف بیزنس است وماهانه مبلغ بیش از پانزده هزار دالر غریبی میکندآغاز شده.ووالی قبلی فیضان در همین دوسیه ازکارش بر کنارشد.
  از ین قبیل هزاران هزاردوسیه نزد من موجود است کهدرزمان مناسب به رسانه ها تقدیم خواهدشد.شمابی جهت باعث آزارواذیت بیچاره ملا سیاف،ملا ربانی،ملا شیرعلم ملافهیم،ملا دین محمدمیشود.اینها کیها اند؟پس باید به عرض برسانم که زورمندان را درارگ باید یافت.واینکه آقای کرزی اشک میریزد شاید سهمش کم رسیده باشد.فراموش نکنید بقوا معروف که سیاست مدار باید مداری گونه هم پاره کند
  وهم بدوزد.

  • سلام همشهری،

   با کمال ميل هر سند سوء استفاده و اختلاس از دارايی های همگانی را توسط هر شخص در هر رده و مقامی که باشد نشر می کنم.

   شما می توانيد اسناد را ايميل کنيد:

   editor kabulpress.org

   از همکاری شما پيشاپيش سپاسگزارم.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس