سوء استفاده و اختلاس در هلمند، ننگرهار، لغمان و کنر

عبدالجواد رييس مخابرات در لغمان/ عبدالمنان شهرداردر هلمند / سید آجان مدير گمرک ترخم ، حضرت نبی مامور گمرک، حشمت خان مشهور به خارنوال و قاری مسول دروازه گمرک ترخم در ننگرهار/ ریاست فوايد عامه در کنر
کامران میرهزار
شنبه 5 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کلمه به کلمه، آنچه در گزارش سال 1383 آمده است

در ولايت لغمان:

موضوع اول: عبدالجواد رييس مخابرات لغمان با سوء استفاده از موقعيت وظيفوی مبلخ (131411) يکصد و سی و يک هزار و چهارصد و يازده افغانی از اضافه کاری هشت تن مامورين را مورد سوء استفاده قرار داده است، علاوتا از سفرهای شخصی خود از کرايه و سفریه دولتی استفاده نموده است.

موضوع دوم: رييس مخابرات سيد عبدالجواد در سال 1382 مقدار 700 ليتر پترول، 30 سیت موبايل که در وجه معتمد حواله گرديده بود حيف و ميل نموده و دستگاه تلفون را به 700 افغانی به فروش رسانیده.

در ولايت هلمند:

موضوع اول: عبدالمنان شاروال با استفاده از موقف وظيفوی کرایه ملکيت های دستگاه ساختمانی هلمند را که بيشتر از 100 باب دوکان و 14 باب اتاق و 95 باب تعمير را احتوا می نماید، مورد حيف و ميل قرار داده است.

در ولايت ننگرهار:

موضوع اول: سید آجان مدير گمرک ترخم و حضرت نبی مامور گمرک از عراده جات حامل ميوه مبلغ 20 هزار کلدار پاکستانی اخد می دارند و حشمت خان مشهور به خارنوال و قاری مسوول دروازه گمرک ترخم از عراده جات فی عراده مبلغ دوصد افغانی و از هر کانتينر مبلغ 500 افغانی در مقابل پارچه های جعلی اخذ و حيف و ميل می نمايند.

در ولايت کنر:

وزارت محترم فوايد عامه در سال 1382 غرض ترمیم سرکها مبلغ 20 هزار دالر آمريکايی بدسترس آمريت حفظ و مراقبت قرار داده، اما کار صورت نگرفته که مبلغ 18 هزار دالر آمريکايی آن دوباره مسترد و صرف مبلغ 2 هزار دالر آمريکايی تحت عنوان خريداری پرزه جات بدون سند به مصرف رسيده.


اشاره: در تاريخ 18/1/1384 شورای وزيران افغانستان، در مکتوب شماره 1053، از رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری می خواهد که گزارش خود را به اين شورا و رييس جمهور افغانستان ارايه دهد. رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری وقت، طبق هدايت داده شده عمل کرده و گزارشی را به شورای وزيران ارايه می کند. اين گزارش متاسفانه مانند گزارش سال 1384 و 1385، در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت و موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب دارايی های همگانی، در شورای وزيران و نزد رييس جمهور مسکوت ماند. در سيستم بيمار و کاملا فاسد قضايی افغانستان، کسانی که وظيفه ی خدمت به مردم را دارند، کوچکترين گامی را برای بازداشت و محاکمه عاملان فساد و بازگرداندن دارايی های همگانی برنداشتند. عکس آن، طبق معلومات موثق، ميليون ها دالر وافغانی برای عدم پيگيری دوسيه های اختلاس و سوء استفاده، به افراد در دستگاه های قضايی افغانستان پرداخت شده است. رييس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نيز، در زد و بند های سياسی، از اين گزارش ها و نيز موارد ديگر اختلاس ، به عنوان اهرم فشار سياسی استفاده کرده و می کند.

کابل پرس? اکنون برای نخستين بار مانندگزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فاسد اداری، گزارش سال 83 اين نهاد را نيز افشا می کند. افشای اين موارد جرم نبوده و بلکه دانستن آن حق طبيعی مردم افغانستان است. باشد که دانستن افکار عمومی از اين موارد بتواند اهرم فشاری ايجاد کند و يا اين گزارش ها مانند اسنادی، از اين دوره ی تاريخی افغانستان، زاويه ی دردناک ديگری از وضعيت افغانستان را بنماياند.

اين گزارش مورد به مورد، به مرور در بخش، کابل پرس افشا می کند نشر می شود. از خوانندگان کابل پرس و آنانی که دسترسی به اسناد سوء استفاده و اختلاس از هر فرد و مقامی که باشد داخلی و يا خارجی، می خواهم که آن را در اختيار کابل پرس قرار دهند. کابل پرس در صورت خواست فرستنده ی اسناد، هويت وی را افشا نخواهد کرد.

گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

سوء استفاده و اختلاس در بخش های اقتصادی افغانستان

کابل پرس افشا می کند

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • These are very very small fishes, dear Kamran.Write please about big fishes.
  With best regards.
  Sincerely
  Your Rahim

  • سلام خواننده ی عزيز،

   حتا کوچگترين مورد سوء استفاده مهم است که به اطلاع افکار عمومی برسد. قبول دارم که اين موارد سوء استفاده نسبت به مواردی که در پايتخت توسط وزرا و معاونين آنان صورت می گيرد و برخی واليان، بسیار ناچيز می باشد. اما خوب است که گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری بصورت کامل نشر شود.

   ضمن اينکه بارها در کابل پرس? پرده از اختلاس های ميليونی برداشته شده است.

   با احترام

 • خیلی مهم است که سایت کابل پرس? باابتکارات قابل ملاحظهء خود، برای رسوا ساختن این دزدان غارتگر وموجودات که جز به شکم خود، به چیزدیگری نمی اندیشند رسوا شوند بی آبرو شوند تا افکار عمومی علیه این دزدان، سمت داده شود.

  امروز بادیدن ویدیو کلیپهای یوتوب، ازحال این مردم بیچاره دل سنگ هم می ترکد.هموطنانیکه دست وپای خودشان را ازدست داده اند ودر دروازه های موسسات خیریه دست بگدائی نشسته اند.

  امابرخلاف دولتمردان بی احساس، بنام قوم وزبان وملیت مردم بیچاره رامشغول ساخته اند.

  لعنت خدا براین فاشیستان بی احساس که هنوزهم صدای این مظلومان نمیشنوند.

  امیدوارم که خواننده گان عزیز درخطهایکه رنگ آبی دارد آنرا فشارداده وصدای مظلومان را بشنوند ببینند.

 • سلام به همه!
  در ولایت ننگرخار در گمرگ سرحدی تورخم امرین و مامورین به اساس یک قرارداد و معامله مقرر می گردند.
  ریاست گمرکات و وزیر مالیه از رشوت خوری اگاهی کامل دارند و بدون موافقه ریاست گمرکات اصلا امر و مامور در انولا و در تورخم مقرر شده نمی تواند که انها به ریاست گمرکات حق پولی می پردازند.
  راجع به صادرات میوه جات اصلا اصول این طور است که تاجران و کمشین کاران فورمه های محصولی ریاست گمرگ کابل را به گمرگ سرحدی تورخم برای کنترل تسلیم نمی دهند و از فورمه های محصولی چندین بار استفاده می نمایند همین است که جانبین موافقه می نمایند و کمشین کار با امرین و مامورین رشوت می دهند.یعنی نه تنها امرین و مامورین مجرم بوده بلکی کمشین کاران هم شریک جرم هستند.
  از طرف دیگر موتر ها ( گندی) که از پاکستان اموال تجارتی مردم را به کشور انتقال می دهند ، یعنی ( کایل ترانسپورت ، شنیوار ترانسپورت ، کندز ترانسپورت ، و غیره هر موتر حامل بار تجارتی که به تورخم می رسد در زمان که از طرف مامورین تشریع اموال تشریع می گردد مبلغ ده هزار کلدار پاکستانی مامورین تشریع رشوت اخذ می نمایند و بعدا مامور مبصر و به همین طور امر و معاون گمرگ طورخم رشوت اخذ می نمایند، که این موتر ها در گمرک کابل مورد کنترول و تشریع قرار نمی گیرند.
  در طورخم نه تنها مامورین گمرک رشوت اخذ می نمایند، بلکی مدیریت امنیت ( خاد)کندک سرحدی پولیس نیز در معامله رشوت شریک جرم پنداشته می شوند،
  به اساس بورد گمرکی میوجات که صادر میگردد در بنادر کشور حق توقف زیاد را مامورین و موظفین کشور نه دارند.
  به همین طور اموال داغمه و اموال تجارتی که از ولایت هرات ،از طریق تورغندی، حیرتان به کابل می رسد مانند گمرک طورخم معامله و اجراات صورت می گیرد به طور مثال اموال داغمه از کمرگ های سرحدی به کابل و ازگمرک کابل اوراق ( معافی) اخذ می نمایند وازطریق تورخم
  به پاکستان در سراسر رشوت و رشوت .
  به خاطریک دولت کنونی ما از جمله دولت های ناکام دنیاه به حساب می اید .

  آنلاین : گمرگات

  • حشمت خان مشهور به خارنوال در زمان حاکمیت طالبان در طورخم به مدیر خاد طالبان که یوسف نام داشت و یوسف به جلاد خان ریس خاد جلال اباد در وقت حاکمیت طالبان یک شبکه دوزخی را ایجاد کرده بودند که یوسف از باشنده اصلی مومنددره و حشمت خان هم دست یوسف نیز بود که اکثرآ مردم شنیوار این جنایت کاران را مشناسند و معرفت دارند که اکنون در پناه دولت کرزی خود را اینها پنهان کرده اند.این حشمت خان و یوسف خان در قلعه سرحدی( کندک سرحدی طورخم) مردم را شکنجه و برق می دادند و هزار یک جنایت را مرتکب می شدند و بعدا اشخاص و افراد را به ریس خاد ننگرهار،
   (جلاد خان )که واقعآ جلاد بود تسلیم می دادند ، این است سرنوشت ما که در چنگال این جنایت کاران گیر مانده است ، اگر به مردم وقت و ازادی کامل داده شود مانند این اشخاص حتمآ به محکمه کشانده خواهند شد .این ها برای فعلآ در طورخم برای چور و چپاول مردم بی دفاع ما در انجا سنگر گرفته اند .
   جلال ابادی

   آنلاین : توجه مقامات مردمی

 • Shahrake Karim Khalili wa Nabi khalili yadat rafte Mirhazar jan ,khabar dari ke tax sange zughale ke dar bamyan gerefta mesha kuja mera faqat chup boden baret meziba hala kasaneka kabul press? re mebinand tura meshnasand wa bawar nakhwahand kard agar shum rast ham beguiend, wale khob shud taasube ke shuma dared ashkar karded tawasut in site kabul press

  • ma 3 sal dar bamyan hastom wa ta hala madan-e zughal sang nadidom. lotfan daqiqan begueid dar koja ash ta dar zemestan-e sard Bamyan ma ham garm shawim. Albata en difa az khalili ke dar qafelah dozdan qarar darad nist. Shahrak wa ghair shahrak bayad efsha shawad. Walil lotfan ba khater Khalili Bamyan ra nasozanid.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس