سوء استفاده و رشوه در سه بانک افغانستان!

انورالحق احدی و امتيازات غيرقانونی برای وابستگانش
کامران میرهزار
پنج شنبه 29 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کلمه به کلمه، آنچه در گزارش سال 1383 آمده است

در ریاست د افغانستان بانک:

موضوع : در عزل و نصب پرسونل سياست کدری دولت مد نظر گرفته نشده، اشخاص فاقد تجربه از تنظيم های مختلف مقرر گردیده اند.

در بانک ملی:

موضوع اول: بانک ملی موفق به تحصیل طلبات خویش از مقروضیت ها نگرديده است.

موضوع دوم: رييس با مدیر عمومی تعمیرات در یک زد و بند با معاون اداری بانک یک حصه از ملکست های بانک را در ننگرهار به فروش رسانیده اند، در صورتیکه یکتن از آن ها در اخذ رشوه باالفعل دستگیر گردیده است، اما به وظیفه اش مجددا ادامه می دهد.

در بانک ننگرهار:

بانک ننگرهار نورم بانکی را رعایت نکرده برای دريور معاون ماهانه بیست هزار افغانی تادیه میگردد و همچنان از بورس های خارجی وابستگان احدی صاحب رییس بانک و فطرت معاون اول بانک مرکزی استفاده می نمایند.


اشاره: در تاريخ 18/1/1384 شورای وزيران افغانستان، در مکتوب شماره 1053، از رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری می خواهد که گزارش خود را به اين شورا و رييس جمهور افغانستان ارايه دهد. رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری وقت، طبق هدايت داده شده عمل کرده و گزارشی را به شورای وزيران ارايه می کند. اين گزارش متاسفانه مانند گزارش سال 1384 و 1385، در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت و موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب دارايی های همگانی، در شورای وزيران و نزد رييس جمهور مسکوت ماند. در سيستم بيمار و کاملا فاسد قضايی افغانستان، کسانی که وظيفه ی خدمت به مردم را دارند، کوچکترين گامی را برای بازداشت و محاکمه عاملان فساد و بازگرداندن دارايی های همگانی برنداشتند. عکس آن، طبق معلومات موثق، ميليون ها دالر وافغانی برای عدم پيگيری دوسيه های اختلاس و سوء استفاده، به افراد در دستگاه های قضايی افغانستان پرداخت شده است. رييس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نيز، در زد و بند های سياسی، از اين گزارش ها و نيز موارد ديگر اختلاس ، به عنوان اهرم فشار سياسی استفاده کرده و می کند.

کابل پرس? اکنون برای نخستين بار مانندگزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فاسد اداری، گزارش سال 83 اين نهاد را نيز افشا می کند. افشای اين موارد جرم نبوده و بلکه دانستن آن حق طبيعی مردم افغانستان است. باشد که دانستن افکار عمومی از اين موارد بتواند اهرم فشاری ايجاد کند و يا اين گزارش ها مانند اسنادی، از اين دوره ی تاريخی افغانستان، زاويه ی دردناک ديگری از وضعيت افغانستان را بنماياند.

اين گزارش مورد به مورد، به مرور در بخش، کابل پرس افشا می کند نشر می شود. از خوانندگان کابل پرس و آنانی که دسترسی به اسناد سوء استفاده و اختلاس از هر فرد و مقامی که باشد داخلی و يا خارجی، می خواهم که آن را در اختيار کابل پرس قرار دهند. کابل پرس در صورت خواست فرستنده ی اسناد، هويت وی را افشا نخواهد کرد.

گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

سوء استفاده و اختلاس در بخش های اقتصادی افغانستان

کابل پرس افشا می کند


کابل پرس افشا می کند!

بيش از يک ميليون دالر سوء استفاده در بانک ملی افغان

همراه با يک مورد، 144 هزار دالر آمريکايی سوء استفاده توسط انور الحق احدی


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008


عارف نورزی، برادرش و مواد مخدر؟

يک هتل در قندهار: 15 میلیون دالر امریکایی

يكشنبه 20 آوريل 2008, نويسنده: بصیر هلمندی


دهان جبار ثابت بسته شد!

خانه در وزير اکبر خان و شيرپور دهان دادستان کل را بست!

يكشنبه 20 آوريل 2008


دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است

يكشنبه 20 آوريل 2008

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • در اینکه انورالحق احدی و سایر دستیاران کرزی دزدان حرفوی اند هیج شکی نیست. هر انسان عاقل و چیز فهمی که برنامۀ حقیقت هفتۀ گذشتۀ تلویزیون آریانا را دیده باشد میفهمد که احدی با دروغ گفتن ها و گریز هایش به کوچۀ حسن چپ، یک دزد تمام عیار است... این استعداد را هر انسان پاک دارد که دروغ را از راست تشخیص دهد و علاوه بر آن بعد از هفت سال کار و فعالیت از دزدان نکتایی به گردن همه گی میبینند که در افغانستان ما چی دست آوردی داشته ایم؟

  ننگ و نفرین باد بر این دزدان و طالبان نکتایی پوش! انورلحق احدی بر خلاف ملاعمر و فرماندهان خاین جهادی با چراغ آمده و بنابر آن اجناس مرغوب را میدزدد، بقول شاعر:

  چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا!

  • جناب میرهزار،

   عالیست و قابل تقدیر که احدی و سایر دزدان افغان ملتی و ناافغان ملتی و ... را رسوا کنی و اختلاسها و دزدی هایشان را به رخ دیگران بکشی.

   اما تا وقتی از دزدی ها و جنایات و وطنفروشی های خاینان منسوب به ملیت خود هم چیزهایی به همین صورت بیرون نکشی مشکل است پذیرفت که واقعا با حس وطندوستی و فراملیتی این کارها را انجام میدهی.

   چرا هیچگاهی به ستمکاران هزاره که زیر نام ملیت مظلوم خودت جنایت و خیانت میکنند نمی پردازی؟؟ این یک سوال کلان بالای خودت هست که باید پاسخ دهی.

   چرا نمی نویسی که محقق جنایت پیشه و مزدور آخرین مدل موتر های لوکس و کادیلاک های ضدگلوله را از کجا بدست می‌آورد و چگونهاز خردوانی به کروزین دوانی رسید؟؟؟ چرا نمی نویسی که این خاین چطور با سه زنش در لوکس ترین مناطق افغانستان کیف میکند و هنوز هم گل سر سبد ایران و هندوستان است؟؟؟

   چرا به دهها نویسنده و شاعر و ... هزاره اعتراض نمی کنی که میکوشند از فردی معلوم الحال و نوکر و تاریک اندیشی چون مزاری قهرمان ملیت هزاره بتراشند و این جنایتکار پلید را به مثابه نماد ملیت هزاره معرفی کنند. آیا خودت به مثابه یک هزاره از اینکه یک ستمکاره وطنفروشی چون مزاری قهرمان ملیتت خوانده شود از درد بخود نمی پیچی؟؟ آیا این را توهین و تحقیر نسبت به ملیت زجرکشیده و ستمدیده ای ات قلمداد نمی کنی؟؟ اگر بلی پس چرا در برابر این دست هزاره های ناشریف موضعگیری نمی کنی و صاف روشن نمی سازی که فردی به پلیدی مزاری نمیتواند "بابای" خودت و ملیتت باشد؟

   چرا نمی خواهی این مسایل را افشا کنی و خاموشی اختیار کرده‌ای؟ با این خاموشی ات روزتاروز برای دیگران ماهیت خودت را روشن میسازی.

   تا وقتی به جانیان و خاینان ملیت خودت نپردازی نمیشود باور کرد که حس وطندوستی و وطنپرسی در تو وجود دارد. این ملاک سنجش یک روشنفکر مبارز در شرایط فعلی افغانستان بوده میتواند، شرایطی که حتی بخش اعظمی از روشنفکران ما به منجلاب ملیت گرایی و قبیله گرایی غلطیده اند و تعدادی حاضرند چتلی طالبان را از سر و روی شان بلیسند و عده‌ای هم میخواهند به پای دوستم جلان بیافتند و جمعی هم جنایتکار ملی را قهرمان ملی نامیده هورا سر میدهند.

   اگر هزاره باز هم باشی بکوش با مردم فقیر و دربدر هزاره ات باشی تا اینکه نسبت به آنانی که خود را نماینده ملیت هزاره خوانده و خود بدترین جنایت و پلشتی نسبت به آنان روا داشته اند، همدردی داشته باشی و در مقابل فساد و بربریت شان دهانت را ببندی.

 • احدی یک منافق است که اصلا پشتون نیست، اصل وی عرب است که بخاطر همفکر بودنش در آداب بدوی و قبیله ای در جامه پشتون در آمده و حزب افغان ملیت را تاسیس نمود.
  اکنون وی پیوسته در تلاش است که جغرافیای مهد خراسان سابق را که حدود دو صدسال قبل کوچی ها آن راافغانستان نام نهادند مهد دائمی کوچیها در لباس پشتون در اورد. درست احدی مانند اسرائیل کار میکند ، طوریکه اسرائیل ساکنین اصلی فلسطین را اخراج و ان را بر یهودیان از سراسر دنیا توزیع می کند. به همان قسم احدی و تیم کوچی ها نیز ساکنین اصلی این کشور را میخواهد خارج و این کشور را سراسر از کوچی بی منطق پر بسازد.

  احدی در برنامه حقیقت آریانا چندی قبل بی شرمانه اعتراف کرد که در وقت که رئیس بانک مرکزی افغانستان بود ماهان مبلغ سه هزار دالر امریکائی از یک کشور خارجی دریافت می نمود.

  اگر این کشور دادستان داشته باشد و اگر عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته باشد باید این پلید به جرم جاسوسی و اخذ معاش از یک کشور خارجی ( خیانت ملی ) محکوم شود.

  ولی در انظار جهان بی شرمانه می گوید که بلی من از یک کشور خارجی که همزمان با اینکه رئیس بانک مرکزی افغانستان بودم به ان کشور کار میکردم ماهانه مبلغ سه هزار دالر امریکائی معاش اخذ می کردم.اشاره به کشور انگلیستان.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس