يکصد و سی و دو هزار و دو صد دالر آمريکايی اختلاس

شنبه 14 جولای 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حيف و ميل در خريداری 6 عراده موتر شوارلايت آمريکايی، مبلغ 132.200$ ، يکصد و سی و دو هزار و دو صد دالر آمريکايی، دوسيه غرض تعقيب عدلی به مقام لوی سارنوالی افغانستان ارسال شده است.

برای مطالعه ی موارد ديگر اختلاس و سوء استفاده و فريب و همچنين غصب زمين در سال 1384، به گزارش اين رسايت به بخش " کابل پرس افشا می کند" و زيربخش " گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری" مراجعه کنيد.

دوسيه ی موارد اختلاس، فريب و غصب دارايی های مردم، به سارنوالی افغانستان ارجاع شده اما تاکنون از دادگاه و محکمه ی عاملان آن خبری نيست. در عوض آن رياست امنيت ملی افغانستان، روزنامه نگاری که اين اسناد را در اختيار افکار عمومی قرار داد، بازداشت کرد. طبق قانون اساسی افغانستان، انتشار چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه دانستن از آن حق طبيعی و مسلم مردم می باشد. همچنين بايد تذکر داد که افشای چنين اسنادی امنيت ملی را نه تنها تخريب نکرده بلکه آگاهی از آن و نيز برخورد قانونی دستگاه های قضايی با عاملان چور و چپاول اموال و دارايی مردم، باعث دلگرمی و کم شدن فاصله ی مردم با حکومت می شود.

اين گزارش متاسفانه در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفته است و ظاهرا در خانه ی ميز رييس جمهور خاک می خورد.

کابل پرس? برای نخستين بار اين گزارش را افشا می کند.

كارنامه

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • معلوم میشه که عاملان این سرقت کدام وقت رباعیات خیام ره هم میخاندن و معنیء اینی رباعی ره خوب نه فامیدن:

  گویند کسان بهشت با حور خش است
  من میگویم که آب انگور خوش است
  این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار! کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

  • DEAR KAMRAN FIRST OF ALL WE ARE HAPPY TO SEE YOU BACK ON THE RUCK OF DISCLOSING CRIMINALS AND LOOTERS.

   FOR AFGHANISTAN WE DO NOT NEED A PERSON WHO AS WE SAY IN OUR LANGUAGE(HINDO RAA MAMA BOGO KHERSA TAGHAYEE)JUST MEANS CALL HINDO UNCLE AND CALL THE BEAR COUSIN SO YOU CAN GET ALONE.THAT IS THE POLICY OF MR.KARZAI,HE THINKS HE WILL RUN THE COUNTRY ON PROPER WAY BUT HE IS WRONG WE ALL KNOW HE IS NOT MR.RIGHT WE NEED SOME ONE WHO CAN RUN AFGHANISTAN WITHOUT FAIR THAT PERSON MUST COME IN NEXT ELECTION, WE ARE SORRY THAT WE WITH OUR TRUST VOTE ELECTED MR.KARZAI BUT THE PROMOSES HE HAS GIVEN TO US WAS NOT TRUE WE NEED A STRONG LEADER A LEADER CAN RUN THIS COUNTRY
   SO WE WISH IN NEXT ELECTION OUR TRUSTED VOTE GOES TO THAT PERSON WHO IS ABLE AND BRING THOSE CRIMIANLS TO JUSTICE AND THOSE WHO WERE INVOLVED IN KILLING OF OUR INNOCENT PEOPLE BY SUICIDE NOW THEY ARE IN JAIL SO THEY MUST BE HUNGED AND THERE MUST BE RULES ANY ONE WHO IS BURNING THE SCHOOL.KILLING OUR PEOPLE MUST BE HUNGED WIHTOUT ANY MOMENT TO WAIT.

   LONG LIFE AFGHANISTAN DOWN WITH CORRUPTED PEOPLE AND THOSE WHO TURN BLIND EYES ON IT.

   IKHLAS WARDAK

 • فکرکنم که برای امنيت غيرملی افغانستان که عمال کی . جی . بی . تحت رهبری شورای نظار مسعود در ان کار ميکنند - همين ساده و آسان است که روشنفکرانی چون ميرهزار و ننگ را گرفتارکنند. در غير آن اگرمجرمين گرفتار شوند بعد موقف خودشان هم در خطر بوده و چلوصاف شان از اب خواهد برامد.

  • تنها کی جی ب نیست جان بیادر! کشور ماره شبکه های جاسوسی دنیا مثل آفت مور و ملخ گرفته! وای! وای! که فکاهی خدا جان و افغان ده یادم آمد:

   میگن کدام وقت تمام اقوام دنیا ده نزد خداوند توانا شرفیاب شدند و نماینده هر قوم از مشکلات قوم و مردم خود میگفت و سوال های خوده مطرح میساخت. ده آخر نماینده افغانها یک کپه نسواره ده دهان انداخته و پتوی خوده بعد از تکاندن ده سر شانه انداخته و پرسید:

   اِی خــــــدا جان ما همی یک سواله داریم، کِی ما کَی آدم میشیم!؟

   ده اِی وقت خدا جان ده گریه شد و آنقدر گریست که نزدیک بود که مخلوقاتِ شه سیل بُبره... (العیاذباالله) خو به هر صورت اشکایشه پاک کد و رو به ای افغان کده گفت:

   ای بــدبخــت! او وقــتا که تـــو آدم شوی شــــاید که مه نه بـــــــاشـــــــــم... (العــــــــیاذباالله)!!!

   چونکه اکثریت یقین دارند به باقی بودن حضرت حقّ و فانی بودن قسمت خاکی ما، پس قضیه روشن است!

   کشور بداقبال ما به شوره زار میماند و بس! در طول تاریخ ما هزاران، هزار سید جماالدین هارا با مولانا ها از وطن فراری داده ایم. ای وای! ای وای!

  • این همه فساد اداری قاچاق مواد مخدر فحشا وغیره نتیجه تجاوز مستقیم کشورهای غربی بالای وطن عزیز ما میباشد که توسط عمال وعناصر تربیه شده ودست پرورده های شان مانند جناب کرزی احمدزی احدی واسپنتای که در دربار خاندان محمدزایی غلام بچه بود وبعد به حکم بادارانش در آلمان درس نقاق افگنی وفاشیسم را خواند روز به روز تشدید میابد. دوای این درد فقط متحد شدن احاد ملت زیر قیادت یک رهبر دلسوز مانند امام خمینی میباشد که بیاید و بساط این دلقکان استعمار را یکسره برچیند عزت سرفرازی اتفاق وباهمی را به این مردم رنجدیده به ارمغان آورد. درغیر آن این جنگ های گروهی بین اقوام وملیت های مختلف بنام های مختلف ادامه یافته وحتی همین سایت کابل پرس? هم بنام آزادی بیان صحنه درگیری های قلمی اتهام بستن یک جناح به جناح دیگر تبدیل میگردد وهیچ فایده هم عاید حال مان نمیشود.درقدم اول به هرصورت که میشود همه عناصر دلسوز و مجاهد و وافغان های باوجدان و آزادی دوست باید باهم یکی شده از جنگ های قلمی در برابر هم بپرهیزند. همه انرژی شان را بخاطر طرد متجاوزین واعوان وانصار مزدور منش داخلی شان بکار اندازند. تا تجاوز دفع شده واین کشور صاحب عزت وافتخار ملی شود. مشکلات داخلی هم باید توسط خود افغانها در داخل افغانستان با تفاهم بایکدیگر قابل حل است.

  • ايران شما مودل خوبی محسوب نمی شود. اگر در ايران همين حداقل کابل پرس? افغانستان وجود می داشت و آزادی بيانی می بود، فساد و خيانت زيادی افشا می شد. جگر مردم ايران پاره پاره است. گپ ايران را اينگونه نزنيد.

  • نه برادر تا جائیکه من میدانم هردویشان (میرهزار، آصف ننگ جاسوس)هردویشان به امر حامد کرزی توقیف شده بودند، چون هردویشان واقعیت را در مورد کرزی نوشته ومنتشر ساخته اند.

 • afareen. chera nameporsee ke yak milion dolar ra safir afghan dar washingtan dar koja penhan karda? ajab has ke beddondalil sare deegar ha tohmat mekonee wale waqte hazaristani maoistee khodat haifomail mekonad, dar khocahe hasan chap khoda mezanee. bya jawab begeer ke poolmelat ra safir dar amrika chee kard?hesab kojast? ejazae wozarat khareja kojast? yak milion kojast?

  • e chi meshnawom, e yak milyoon chiqa nan mesha da afghanistan baz aga sare mardom taqseem konem ba hamagi chand ta nan merasa wa baz aga e dozdi shoda bashad hesab koneed ke nane cheqadar mardom dozdi shoda wa baz e mardom chera chop astand wa namegan ke chera nane ma dozdi shoda wa ametor gap haaaaaaaaaa

 • کامران عزيز، با وجود فشار ها همچنان به انتشار حقايق ادامه بده. قلب های مليون ها انسان دردديده همراه شمااست.

 • such peaple that dont try to revel the coruption in afghanistan they themslf surly have a hand there but why the goverment dont try to get them is a questoin

 • آنچه هويدا است اين است که در دولت شبکه های وجود دارد که با همکاری و همياری يکديگر دست به اختلاس دارائی های عامه می زنند. مردم ما به وضاحت می دانند که کی چی کار می کند و دارائی های عامه چگونه چور و چپاول می گردد. امااين مقامات اند که چشمهای شان را کور می گيرند و فکر می کنند که همه نمی بِينند. آنها کسانی که گوشه ای از اين واقعيات را افشا کنند با عمال های خود در ديگر نقاط اين شبکه زير فشار قرار می دهند. ما اميدوار هستيم که اگر روزی قانون و قانونيت حاکم گردد و اين دارائی های عامه از حلقوم کسانی که بلعيده اند بِيرون گردد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس