صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > هفتصد و سی و دو هزار و چهارصد و سی و شش دالر اختلاس به همراه جعل سند

هفتصد و سی و دو هزار و چهارصد و سی و شش دالر اختلاس به همراه جعل سند

آقايان يونس قانونی و اشراق حسينی پاسخ بدهند
کامران میرهزار
شنبه 29 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تاریخ نشر نخست در کابل پرس?: يكشنبه 9 دسامبر 2007

وزارت معارف افغانستان سال 1384

 • در رابطه با جعل و سوء استفاده از صلاحيـت های وظيفوی محترم سيد حسين اشراق حسينی در مورد جعل اسناد تحصيلی.
 • اختلاس مبلغ پنجصد هزار افغانی مصارف جشن 28 اسد 1382 توسط آقای صفی الله ثبات سرپرست رياست سارنودوی و عدم ارايه اسناد آن به شعبات حسابی.
 • کمک های بلاعوض يونيسف که بالغ بر صد و سیزده هزار و نهصد و هشتاد وسه دالر می شود.
 • معاشات کمپيوترکاران راديو و تلويزيون تعليمی و تربيتی و رياست تاليف و ترجمه شصت و دو هزار و ششصد دالر.
 • مصارف شش ماه ه مقام وزارت شش هزار دالر.

مصارف و مخارج خريداری فرنيچر برای دفتر معين اداری و تدريسی ده هزار دالر.

 • مصارف پروژه ها و ورکشاپ های رياست پلان و امور تدريسی 35 هزار و سه صد و هشتاد و سه دالر.
 • مبلغ چهار صد و نود و چهار هزار و چهارصد و هفتاد دالر کمک های بلاعوض بانک جهانی که شامل بودجه انکشافی دولت، بدون موافقت وزات امور ماليه راسا توسط اشراق حسينی به حساب نجم الدين ثاقب انتقال گرديده، مبلغ متذکره بعد از استفسار، قناعت بخش و مستند نبوده لذا اتهام اختلاس وارد دانسته می شود، تا پروسه تحقيق از طرف سارنوالی در پرتو قانون تکميل گردد.


اشاره: آنچه در بالا آمد، چند نمونه سوء استفاده و اختلاس و جعل سند در وزارت معارف است که وزير وقت آقای يونس قانونی و سيد اشراق حسينی بايد پاسخگو باشند.

موارد اختلاسی که در بالا آمده از گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری به رييس جمهور افغانستان می باشد. گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری، متاسفانه در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس? برای نخستين بار آن را بدون کم و کاست در اختيار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه آگاهی از آن حق مسلم مردم می باشد. برای موارد اختلاس به گزارش اين رياست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که با انتشار اين سند، تمام موارد اختلاس و سوء استفاده ای در گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری آمده به پايان می رسد. کابل پرس معتقد است که اين گزارش گرچه پرده از ميليون ها دالر اختلاس اموال و دارايی های مردم بر می دارد اما، بخش کوچکی از اختلاس ها در سال 1384 می باشد.

از اين پس کابل پرس، انتشار گزارش سال 1385 و 1383 را روی دست خواهد گرفت.


سرشار از تهی

درنگی در کارنامه¬ی آقای قانونی در پارلمان/ آقای قانونی از بابت کشکول معارف مبلغی بالغ بر 150 میلیارد افغانی را به جیب زده و افتضاح قرارداد میز و چوکی او نیز در وزارت معارف، از دومیلیون دالر سر درآورد؛ همچنین با آن که آقای قانونی در حصه ی اول خیرخانه، منزلی شخصی دارد؛ در شهرداری کابل فورمه ی بی سرپناهی خانه پری کرده و از شهردار خواسته است یک نمره زمین در اختیار او قرار دهد. این غیر از خانه هایی است که با شماره های 1044 ـ 1048 و 1049 در محله ی اعیان نشین و مافیایی شیرپور کابل به نام فرزندان خود داشته و آن ها را در برابر پول های هنگفت و سرسام آوری فروخته است.

يكشنبه 16 ژانويه 2011, بوسيله ى سلیم کابلی

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به قول مولوئ بزرگ:

  کجا پنهان شود دزدی دزدی

  که مال خصم زیر کش گرفتست

  بسی جان که همی ​پرد ز قالب

  ولی پایش حریف کش گرفتست

  نوت: لطفاً 1348 را بعد از تصویر به 1384 تصحیح نمائید.

  • با عرض احترام بخواننده گان عزيز.سند اختلاس و دزدی دروزارت معارف در زمان سردمداری قانوني بحيث وزير معارف وقت نمايانگر بی کفايتی وهمکاری او رابادزذدان و غارتگران نشان ميدهد. اقای قانونی شما که هميشه سنگ وطنپرستی ووطن دوستی را به سينه ميزنيد شماکه مليون ها دالر راغصب وغارت کرده ايده ايا ميتوانيد با کلمات چرب و نرم وطن و مردم همه چيزراپنهان کنيد.شما که از وزارت معارف که زير بنای بنيادی جامعه را تشکيل ميدهد وزارتي که تمام بودجه ان از کمک های جامعه جهاني تدوين شد بهمرای دوستان دست به غارت زديد از ديد مردم بينای مردم پنهان نيست.شما که امروز درصدرقوه قانون گذاري نشسته وهرروزيکی از اعضای دولت را< مخاليفن ايديولوزيک> خودرا به پارلمان فرا ميخوانيد وفکرميکنيد ازاين طريق ميتوانيد ازاين طريق زدخوردهای مخفوف سياسی خويش را از نظر مردم پنهان داشت.تا چه وقت خدمت ببيگانه.بنده شاهد مصاحبه تلويزنی شما با تلويزيون دولتي ايران بودم جوابات تان در مقابل خبرنگار افراطی ان قدر تحقير اميزو مزدورانه بود که بنده درهمان لحظه شرميدم که چنين انسان خود فروختی رهبری پارلمان افغانستان را بدوش دارد.سوالات مکرر خبرنگار ايرانی نمايانگرمداخله مستقيم ايران در امور داخلي افغانستان را حکايه مينمود.چقد رزالت است وطن و مردم خود را مقابل پول بببگانه فروختن ؟ مردم افغانستان با همه بيچارگی وغريبی عفو وبخشش يکی ازخصايل عالی شان است بناء توصيه ام بتمام اقايان چون قانونی ربانی خليلی محقق سياف ...وديگر هم پيمانان شان اينست تا از طريقه رسانهای مردمی ازاعمال وکردار خويش اظها ر ندامت نموده ازبازماندگان جنگ ترورو اختناق عفو وبخشش بخواهند.چون هرانسان تحت تاثير وجدان خويش قراردارد وجدان محکمه ايست که تمام عمل خوب وبد مارا تحت نظارت داشته از عمل خوب لذت ازعمل بد احساس شرمندگی مينمايم خلاصه وجدان ر ابط ايست بين روح وجسم کسانيکه با جسم خويش عمل غير انسانی رامرتکب ميشوند هميشه تحت تاثير شکنجه روحی قراردارند جسم ارام قراري نداشته ما را ترغيب ميکند تاا زعمل گذشته خويش ابراز تاثر نمايم.

 • عبدالله وطنپور :
  اکرپرده برداردخداازهمه پوشیده ها
  بیرون کرددلجن وکندازمیان معبدها
  این رسوایی هنوزآغازکاراست هموطن
  منتظرباش تازقدرت افتند خصم ودشمن
  دربیخ هرتار ریش این تیکه داران دین
  نهفته است هزارمکروب باویروس عجین
  عجب صبری خدادارد، این حافظ دین
  که حفاظت میکند رازهای خایینین
  عجب صبری خدا دارد ؟

  • وطنبور عزيز هر كار كردى,به شعر خيانت مكن.محتويات داخل معده خودرتا بروى كاغز كشيده اى كه خيلى نا خوشايند است.شايد بعد ازينكه شاعران مورد تو شاعر شدى....

 • یونس غیر قانونی و....... ها کسانی هستن که این چنین اسناد و شواهـــد بالای وجدان و شرافت شان تآثیر گذار نیست .
  کسانی که همچو اسناد و شواهـــد علیه این جانیان که تعدادشان کم هم نیست ارایه میدهند فکر نمی کنم جای را بگیرد چــرا که در راس و بالا ها در ادارات باسپرس هم اینها جای گرفتن مانند سرطان در همه وجود یک انسان ریشه می دواند .پس محو واز بین بردن این مرض بسیار مشکل است . تا اینکه همه ملت مظلوم افغان چه در داخل چه در خارج به یک صدا و یک دست و پیشتیبانی محاکم بین المللی علیه این خایینین در اقدام نشویم شکایت بیفایده است .

  به امید اینکه حق جای خود را بگیرد .

 • درافغانستان99 فیصد از کرزی صاحیب تاه نفری بلدیه دوزد است اگر دوزد نباشد ما حیج مشکیل دیگر نه داریم چراجنگ شود در افغانیستان هر کس فدرت گیرفت دوزدی کرد خدا (ج)برا ایناه توفیق اتاه کند

 • برادران بهنضری من این عرفاه همش پوچ است بیتریرین عرف این است در وطن قانون نه باشد همین طور هر کس میکند مصلن برادری کرزی صاحیب جنصد میلون دالر را کار میکند از کجاه کرده فیم صاحیب 600 موتری تانکر خریده از کجاه کرده در وطنی ماه از کرزی صاحیب تاه علقدار در علقداری تعین میشود فقط در فیکری پیدای خود است خبر نیست در بیرون مردومی دیگر جهان در کجاه رسیده ولیکین ماه فقط یاداریم دوزدی راخیانت همیشه شده از دورانی احمد شاه بابا الی امروزدر ظاهیر کرزی صاحیب میراب وممبر میکن در خیلود کاری دیگر میکند ازاین خبر نیستی عزیزم از تو پرسان میکنم کابل پیرس تو کیستی برایم بیگو این ایمکانات را از کجاه کردی در بیدایه کی امروزصاقانه خدمات خویش را در وطن بیان میکنی منتظیر جواب در همین صفه استم تاه کل بیبند

  • جناب بغلانی!

   اميدوارم تصور بد نکنيد اما من وظيفه دارم اول به شما بگويم که لطفا در نوشتن دقت بيشتری کنيد. همين پيام کوتاه شما سرتا پا مشکل نگارشی و املايی دارد.

   در پاسخ به سوال شما درباره ی امکانات کابل پرس? هم بايد توضيح دهم که خوشبختانه اکنون کابل پرس تنها رسانه ای قدرتمند در افغانستان است که هيچ کمکی از سازمان ها و انجوها و کشورهای مختلف دريافت نکرده است و تمام هزينه های آن را با کاری که خودم انجام می دهم که شامل کار مطبوعاتی و طراحی و راه اندازی شبکه های وب می باشد، پرداخت می کنم. فقط در يک مورد دوستی، از پول شخصی خود که هزينه های ثبت دومين و ميزبانی وب را پرداخت کرده است. بازهم خوشبختانه کابل پرس تنها رسانه ای است که با مخاطبان خود شفاف است. برای اينکه بطور دقيق تر درباره کابل پرس بدانيد لطفا اين نوشته ی من را بخوانيد. اينجا را کليک کنيد!

   اگر باز هم سوالی در اين باره داشتيد، من در خدمتم.

  • اقای عبال بغلانی نميدانم اسم از نظر گرامر دری چه مفهوم ومعنای دارد .در ارتباط انتقاد تان از کابل پرس? واقای ميرهزاره وپشتيبانی شما ازمشتی اوباش ووطن فروش چه انتظار و تصوری راجع بمدنييت تمدن داريد. کسانيکه به علم ايمان ندارند بخدا ايمان ندارند. هميين اوباشانی که شما ازپشتيبانی ميکنيد حتی باعث بدبختی خود شما شده است اگر شرايط بهتری برای شما موجود ميبود ميتوانيستد بهتر لسان دری را فراگرفته وبشکل بهتروبدون پرابلم انتقاد خود راابرازبداريد.در قسمت اقای ميرهزاره وسايت کابل پرس بگويم که يگانه سايتی است وابستگی به هيچ قوم وميليتی نداشته بلکه جنايات وغارت تمام گروه های نام نهاد اسلامی رامحکوم ميکند.که اين خود درجامعه چون جامعه سنتی افغانستان جرعت ومردانگی ميخواهد .که البته يا بهتر بگويم متعاسفانه شما اقای بغلانی از اين صفات مبرا هستيد.

  • بوبل نام ,سخندانى,كه به اسهال كلمات مبتلا ميباشيد.
   لطفا كسيراكه شما مير هزاره نوشته ايد ,غلط است.ان شخص كامران مير هزار نام دارد.
   قاضى مردوم را بند ميدهد خودش ...
   اين سخنور تا حال ندانسته كه ليلى مرد بود يا زن.شروع به كرامر بردازى كرده و خودرا هم قاضى هم مدبر هم محتصب و فقيح.شايد كامران مير هزار كريه كرده باشد,از تعريف يك...

  • بوبل نام ارجمند!
   درارتباط انتفاد تان از كابل برس و اقاى مير هزاره و بشتيبانى شما از مشتى اوباش و وطن فروش جه انتظار و تصورى را جع به مدنيت تمدن داريد.
   برادران در همين جمه اين معلم سخنور اين عقل كل توجه كنيد كه اين شخص جه نوشته و كدام مفهوم را در خود نهفته دارد.
   از دولت شاهى عزيز خواهش ميكنيم كه درين قسمت روشنى باندازد.من كه نا خوان هستم درين جمله ده غلطى را ميبينم.
   راجع به مدنيت تمدن؟
   جه انتظار و تصورى راجع بمدنيت البته منظورش بوده راجع به مدنيت.
   جطور اينطور افراد لاغر صفت بر يك دهقان حمله ميكند كه نى تو نميدانى,به علم ايمان ندارى ....لسان ياد بكير
   البته خودش را به نظر خود عقل كل ونويسنده توانا دانسته .
   عزيزان كسيكه لسان را خوب ميداند بهتر است قضاوت كند.

 • کابل پرس? محترم چوابی من را بیگو اگر نگوی خودی شما مکوم وکزاب استی من اعبدالباسیط ایتظاری جواب استم با احترام

 • کابل پریس سلام بعد از تو خوایشمندم در شعنی اسلام تعبلیغات مکن ور نه ایندی خوب نداری قانونی مردی مچاهید است هر قدر شماه در اسلام خیانت کنید اسلام قویتر میشود بیروید از احدی صاحیب از برادری کر زی از خلیلی ملومات کنید کی جمیکند تمامی بردرانی از غرب تشریف اورده همیشه مچاهیدین را تهدید میکند نمیدانم در وقتی کی وکمتی شاهی ظلمی کردن در تاریخ بشر یت شرم اور است باز فریب میخورم من یک شخصی بیسواد استم ولیکین امروز الحمدالله در4 نیقاطی دنیا کار میکنم در دورانی شماه پاسپو رت رامردم ندیده امروز مصلی من یک بیسواد ما ه و انه جند با پروازی خاریچ ی دارم تو در کابل غیبد کن الغیبد اشد مینل قتل خبرنیستی نماز جیطور خانده میشه وهمیشه لاف از غرب میزنی خدارا فرموش کردی مچاهیدین را ناقیص میخوانی ماشیشه یم باگ نداریم از شیکست شیه اگر بیشکند باز تیز تر میشود لطفً خوایشمندم اگر افغانی در غریب مسکین تعلیم وکار را بیاموز نه منافقیت را بیگزار در دم را ناصور مکن اگر نی نه از تو نه از دیگر فیریب خوردها ترسی ندارم

  آنلاین : CHINA

  • برادر عزيزم قانوني ،سياف حکمتيار ، ملا عمر ،ربانی فهيم خليلی محقق وغيره مزدوران بيگانه بيش نيستند نميدانم باکدام عقل ومنطق خويش از انها بنام مجاهد ياد ميکنيد.مجاهدين واقعی به لقمه نانی محتاجند اما اين خاينين دين ومردم حتی مذهب خودرا درمقابل کالدار دالر بفروش ميرسانند.باپول هنگفتي که بنام جهاد غصب کرده اند زنده گی فرعونی دارند.اما مجاهدواقعی بنان شب خود محتاج است.اگر اين شيطانان از نظر شما مجاهد است پس وای بحال مردم بيچاره وای بحال اين سرزمين بدبخت.

  • ادمی بی کار یاغر میشود یا بی مار شماه مردوم بیکار استید تمامی روز نام میمانید بالی مردوم صد افرین به ان کسی شماه را تربیه کرده

 • کابل پرس? اول سلام بنامی خالیق یکتاه کی زمین اسمان نیگهبان است وبعد توکیستی اینقدر فحش بمردومی خورد بزرگ میدید تو یک جور نالیست نیستی تو یکشخصی ملوم میشوی دوشمنی وطن دوشمنی دین استی تورا ملومات کردم مصحی شدی خبر استی چرم یک محصی کی اول اسلام بوده بعد محصی شده ایدام است تکیه به خدا کن تکیه به امریکاه ودیگر فیریب خوردی دنیاه مکن بزودترین وقت نابود زریری میشوی

  آنلاین : جده

 • د قانوني د خيانت په هکله زيات اسناد موجود دې خو څوک نشته چه د اجرا لاندي ونيسي او محاکمي ته يي راکاږېي٠ يو نقل دې چه موږکانو پريکړه وکړه چه د پيشو د جنجال نه بايد ځانونه خلاص کړو يو هوښيارموږک پلان جوړ کړه چه د پيشو په غاړه کي به ګينګړي واچوه نو چه کله مو نږ پسي راځي دګينګړې اواز به اورو نو بيا به ځانونه پټه اوه ټول خوشحاله شوه خو يو موږک وويل چه دا نر څوک دي چه ګينګړي د پيشو په غاړه کي واچوي ټول موږکان چوپ پاتي شوه او پلان ناکامه شوه٠ اوس چه اسناد موجود دې څوک ددي جرات نه کوې چه قانوني محکمي ته راکاږي خداي دي دا ويره زمونږ د واکدارانونه لري کړي چه په خلاص لاس خدمت وکړي ٠ په درنښت سيدولي٠حسني٠ لندن

 • سلام با همه دوستان آقای میر هزاره شما خوب میدانید که جامی‌ جهانی بیشتر از ۳۶ میلیارد دلار کمک کرد بود به ‏مردمی‏ افغانستان ولی‌ یک نفر هم از دولت قبیله اوغان زوی پشتون زوی طالب زوی با مردومی افغانستانی جواب گو نیستند ه که این پول‌ها را ده‌‌‌ کدام را مصرف کر دند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کمک های جامی جهان به ملت افغانستانی بود نه با فاشیست فاشیست کرزی ها ، ملاعمر ها ، حقانی ها ، گلبدین ها ، احدی ها ، خلیل زاد ها ، احمد زی ها ، اتمر ها ، کریم خرم ها ، فاروق وردک ها و زی ها و زوی های دیگرفاشیست های شان شما پشتون زوی ها بودن که خود را و خاک فورختن به خاطر علمی ساختن هویت قبیله تان
  که به هدف شوم تان براسنده!!

 • سلام با همه دوستان آقای میر هزاره شما خوب میدانید که جامی‌ جهانی بیشتر از ۳۶ میلیارد دلار کمک کرد بود به ‏مردمی‏ افغانستان ولی‌ یک نفر هم از دولت قبیله اوغان زوی پشتون زوی طالب زوی با مردومی افغانستانی جواب گو نیستند ه که این پول‌ها را ده‌‌‌ کدام را مصرف کر دند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کمک های جامی جهان به ملت افغانستانی بود نه با فاشیست فاشیست کرزی ها ، ملاعمر ها ، حقانی ها ، گلبدین ها ، احدی ها ، خلیل زاد ها ، احمد زی ها ، اتمر ها ، کریم خرم ها ، فاروق وردک ها و زی ها و زوی های دیگرفاشیست های شان شما پشتون زوی ها بودن که خود را و خاک فورختن به خاطر علمی ساختن هویت قبیله تان
  که به هدف شوم تان براسنده!! http://www.youtube.com/watch?v...

 • كدام اسناد؟
  اين همه قواله هاى روباست.ازين نوع اسناد جعلى و ساختكى كه ساخت دست افغانملتى هاى خاين و وطنفروش است,مابسيارديده ايم.اينجا يك عده افراد, همان افغان ملتى ها قوله كشيده اند و عقده حيوانى خودرا با تعفن به نمايش كزاشته اند.و يك عده هم به نخشوارمواد زباله دانى شده اند.يك عده سك كرى شان كم بود كه معلمى را شروع كردند.حتمى نيست كه در كابل برس يك برو فيسر بيام بنويسد.برادر مردوم ما همه مكتب نخوانده اند,مانند من بى تعليم باقى مانده اند.اكثر مردوم ما بعد از جند صنف مكتب را ترك كرده عقب كسب وكار را كرفته,واكر كسى با عجز و كمى جيزى مينويسد شما علما و عقل كل ها و سخن دانان زبر دست كابل برس عزيز فورى قهر نشويد.اكر منظور شما از قهر شدن و باشد 95% مردوم ما بيسواد است انها را ه خود را بيدا ميكنند.انها برعكس شما نخبه كان زود قهر و لاغر صفت,تميز دارند,جيزيكه در وجود شما كله كته هاى تيز قهر و لاغر صفت به زره بين هم اكر ببالى بيدانميكنى.قا نونى يكى از محبوبترين رهبران كشور ماست.او غان ملتى ها تحمل رهبران غير بشتون را ندارند و انها بيوسته تلاش ميكنند كه دروغها و جعليات شاخدار برعليه نخبه كان غير بشتون ببافند.درين كان بشتونهابشتونوالى ميكنند و كله يي عمل ميكنند.اكر يك او غان ملتى جيزى بنويسد حتمى بعد از دوجمله حمله بر نخبه كان عزيز و شريف و كار كشته غير بشتون است.ويك عده افراد كودن يا بخاطر نان و يا بخاطر جاه ومال تيشه به ريشه خود ميزنند درحاليكه او غان ملتى ها براى انها بعد ازيكه خودرا توهين كنند ديكر ارزشى قايل نميشوند. مانند خلقى هاى اوزبيك و هزاره و يا تاجيك كه انها دربين خلقى ها حيثيت ملى را داشتند نه اضافه از ان.
  نزد اكثريت مردوم ما قانونى بهترين انسان است .مردوم شريف و اكاه كابل عزيز او رابه صفت نماينده خود انتخاب كردند و بيشترين راى را برده است.

 • میر هزار !

  خواهشاء توجه کنید : نوشته خانم Bina

  1/ اين همه قواله هاى روباست

  2/ افغانملتى هاى خاين و وطنفروش

  3/ افغان ملتى ها قوله كشيده اند و عقده حيوانى خودرا با تعفن به نمايش كزاشته ان

  4/ يك عده هم به نخشوارمواد زباله دانى شده اند

  5/ يك عده سك كرى شان كم بود كه معلمى را شروع كردند

  6/ مانند من بى تعليم باقى مانده اند

  7/ 95% مردوم ما بيسواد است

  8/ شما نخبه كان زود قهر و لاغر صفت

  9/ جيزيكه در وجود شما كله كته هاى تيز قهر و لاغر صفت به زره بين هم اكر ببالى بيدانميكنى

  10/ قا نونى يكى از محبوبترين رهبران كشور ماست

  11/ انها بيوسته تلاش ميكنند كه دروغها و جعليات شاخدار برعليه نخبه كان غير بشتون ببافن

  12/ درين كان بشتونهابشتونوالى ميكنند و كله يي عمل ميكنن

  13/ يك عده افراد كودن

  14/ نزد اكثريت مردوم ما قانونى بهترين انسان است

  برادران شما خوب توجه کنید که خانم Bina چه نوشته است . در یک نوشته چند سطری این همه توهین و اهانت به نظر میرسد . به یکی از نوشته های خود از سگ و پشک خود گپ زده بود . من این خانم را به میر هزار تسلیم میکنم . . میر هزار همرای الف صاحب مشوره کنید و بعداء راجع به این خانم تصمیم بگیرید .

  • خانم سویته ! اولترازهمه بایدتصمیم توگرفته شودکه بیشترین توهین راتومیکنی به دیگران همین که انسان را"اوغان"خطاب میکنی یک توهین بزرگ است به حق انسانیت ودیگرهمیشه چرندمیگویی وتهمت به حق دیگران میبندی

 • عبدالرحمان ظالم ترین فرد درتاریخ معاصر افغانستان

  دروغ بزرگ حکو مت
  شاید بارها در متن کتب درسی به این موضوع بر خورده باشیم که، موسس افغانستان معاصر احمد شاه بابا(احمد شاه ابدالی) می باشد. اما بر خلاف تبلیغات رسمی حکومت های گذشته تحقیقات مستقل و به دور از تبعیض روشن می سازد که افغانستان با مرز ها و واحد جغرافیایی فعلی آن توسط امیر عبدالرحمان خان تاسیس گردیده است؛ و افغانستان احمدشاه ابدالی دارای شکل کنونی نبوده وبلکه بیشتر به سوی پاکستان و کشمیر توسعه داشته؛ و در مقابل قتغن سابق(بدخشان، تخار، قندوز و بخشهای از ازبغلان، سمنگان و بلخ)از امیر مظفر_ حاکم بخارا اطاعت می کرده و هزاره جات دارای استقلال داخلی بوده است.http://www.hazarapeople.com/fa/?p=2688

  افغانستان با نقشه فعلی آن برای اولین بار در عصر امیر عبدالرحمان خان و به همکاری و دستور دیورند(فرستاده هند برتانیوی)تثبیت و تحدید گردید.

  � ستم بر هزاره

  بدون شک امیر عبدالرحمان سیاه ترین چهره و جابر ترین فرد در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است .او برای تثبیت و استحکام قدرت خویش بیشترین کشتار و بد ترین جنایات را مرتکب گردید. 62فیصد جامعه هزاره به دست او قتل عام گردید. هزاره جات با تمام منابع اقتصادی، انسانی و فرهنگی آن نابود و تاراج شد و بیشترین ساحات و زمینهای های حا صل خیز آن توسط لشکر امیر پس از نابودی و فرار ساکنان آن برای همیشه غصب و تصرف شد

 • آینده کشور در دست اقوام وحشی پشتون است وحشی گری برادر های ناتنی حامدک کرزی و فرزندانی احمدشابابا ی پشتون ها را نگاه کنند در این ویدئو
  http://www.bbc.co.uk/news/worl...

 • جناب راهب خان !

  باشه ا این به بعد شما ها را انسان " نه " بلکه ( هزاره ) خطاب میکنم . خوش ؟

  • سوتيه عزيز,اكر هزاره هم بكويي درست است يعنى انسان با شهامت,با كلتور و فرهنك عالى ,ديندار,انسانيكه با نيروى بازو توانا خود نان بدست مياورد,انسانيكه بيوسته با سياهى در نبرد است و كشت كوكنار را حرام ميداند.از قراين و شواهد بيداست كه مجسمه هاى بودا به دست تواناى اين مردوم غيور كشور عزيز ما ساخته و تا امروز در امان بودند.ان اثاربشريت, بدست فرهنك ستيزان سياه دل كه بشتيبانى عربستان سعودى را با خود داشتند, نيست و نابود كرديدند.

 • خانم غلام یونس قانونی پشتونه و از کنر است . اولاد های قانونی نیمچه اوغان اند و به پشتو حرف میزنند .

  • صالح جان !
   از تفدانى حرف نزن,حدفت جه بوده فهميده نشد.هدفت از محمد يونس قانونى است و يا به كفته شما غلام يونس قانونى شخص ديكرى منظور شما است.جه فرق ميكند كه خا نم و يا شوهر كسى از يك قوم برادر و يا هم خارجى باشد .اين به ديكران هيج ارتباط نميكيرد تنها ان فاميل كه از دوقوم تشكيل شده يك بل دوستى را تشكيل داده دوستى دوقوم ويا دوملت را قويتر ميسازد و اولاد هاى انها نور جشمان دوقوم هستند.اينكه اكر اولاد قانونى ويا كسى ديكرى به جند لسان تكلم كرده بتواند تاج سر همه ما شده ميتواند.يكى از نطاقان محمود عزيز به سه لسان تكلم كرده ميتواند هميشه از ديدن ان شخص خوشم ميايد و برايش افرين ميكويم.اوزبكى,بشتو ودرى شايد به لسانهاى خارجى هم اشنا باشد .

 • مجبوراء باید با هزاره حساب شود :
  هزاره نوکری ایرانی ها را فخر و راهی رفتن به بهشت میداند .
  هزاره در دست و پا بوسی اخوند های ایرانی سرو پای خود را میشکنند .
  هزاره در جنگ عراق به تعداد هزار ها برای خوشنودی اغا های ایرانی کشته دادند .
  هزاره برای از بین بردن حکومت مردمی افغانستان از ایران اسلحه و پول میگرفتند و در بین شهر ها و قشلاق های خود هزاره های خود را میکشتند .
  هزاره محسنی را مشتهد میداند ( محسنی به خواهر یکی از شاگردان خود که برای کشتن هزاره های دیگر به بامیان فرستاده بود " به نام جهاد "تجاوز نموده بود و بعدا قانون ازدواج اسلامی را به سن 9 سالگی برای زن ها تغیر داد . . . )
  هزاره هنوز هم برای اغا های ایرانی جاسوسی دیگر افغانهای که در ایران هستند میکند و از این راه پول در میاورد .
  هزاره در زمانیکه عبدالرحمن خان با انواع دشمنان افغانستان در جنگ بود از بامیان با تعداد 4000نفر بلند شده و میخوا ستند به نفع حکومت ایرانی کابل را تسخیر کنند .
  بهترین هزاره نویسنده تاریخ ملاه فیض محمد کاتب هزاره یک چاپلوس و خاین و پای بوس امیر عبدالرحمن بود .
  هزاره پیش پای بین است
  هزاره قدر کمک های چنداولی ها و مرادخانی وار ها و قزل باش های کابل را نمیداند .
  هزاره مانند بو قلمون همیشه رنگ تغیر میدهد .
  هزاه های امروزی خلیلی و قانونی است که به زور پیسه های که احمدی نژاد به کرزی میدهد در اطراف کرزی پرسه میزنند که تا در موقع مناسب بر حکومت افغانستان قبضه به نفع ایرانی ها صابون کونک نمایند .
  . . . ادامه دارد .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس