صفحه نخست > خبر و گزارش > پروژه جامع ژنتیک مردم هزاره: سفر به هزاران سال قبل

پروژه جامع ژنتیک مردم هزاره: سفر به هزاران سال قبل

هزاره اینترنشنال
يكشنبه 18 سپتامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شبکه سراسری مردم هزاره: مردم هزاره دارای گذشته، تاریخ و فرهنگ پرباری می باشند. نشانه های فرهنگی تاریخی مردم هزاره مانند پیکره های بودا در بامیان باستان و سایر آثار باستانی هنری باقیمانده در افغانستان کنونی، روایت از هزاران سال حضور درخشان مردم هزاره در تاریخ دارد.

با این وجود از زمان به قدرت رسیدن افغان ها، روند تاریخ و تمدن در جغرافیای کنونی افغانستان تغییر کرد و علاوه بر مردم هزاره، سایر باشندگان اصلی این سرزمین با جنایات مختلف روبرو شده و حکومت ها بجای یاری رساندن به مردم و همت گماشتن در عرصه ی بازسازی، گسترش فرهنگ و تمدن؛ خونریزی، برده داری، تخریب گذشته و تاریخ مردم، غصب زمین و سایر جنایت ها را روی دست گرفتند. تاریخ چند قرن اخیر افغانستان در زمان حکومت افغان ها، تاریخی سیاه همراه با تمدن ستیزی و جهل می باشد. در این چند قرن مردم هزاره بارها با جنایات سیستماتیک روبرو شده اند. جنایات دوره ی عبدالرحمان در اواخر قرن 19 میلادی که به کشتار بیش از 60 درصد مردم هزاره انجامید و ده ها هزار تن از مردم هزاره به بردگی گرفته شده و زمین هایشان غصب شد، یکی از نمونه های جنایات حاکمان افغان است. پیش از آن در دوره ی هوتکیان در اوایل قرن 18 میلادی نیز مردم هزاره از سرزمین های پدری خود در محدوده قندهار امروزی و مناطقی از پاکستان امروزی رانده شدند. جنایات علیه مردم هزاره از زمان عبدالرحمان به شیوه دوامدار تا دوره حامد کرزی ادامه داشته و حکومت های افغان از هیچ کوششی برای محدود ساختن مردم هزاره، کشتار آنان، کوچ اجباری آنان و غصب زمین هایشان دریغ نمی ورزند. جنایت های طالبان در اواخر قرن 20 و آغاز قرن 21 و تهاجم وحشیانه کوچی ها علیه منافع مردم هزاره نمونه واضح و آشکار ادامه سیاست های حاکمان افغان برای کشتار مردم هزاره و غصب زمین هایشان است.

تخریب تاریخ مردم هزاره، جعل آن و معرفی تاریخی دروغین، یکی دیگر از خیانت های آشکاری بوده که حکومت های افغان با همکاری و همدستی کشورهای استعمارگر انجام داده اند. تاریخ نویسان کم سواد و یا مغرض افغان و یا تاریخ نویسان کم سواد و مغرض غربی نیز در جعل و مسخ تاریخ مردم هزاره نقش بسزایی داشته اند. جعل تاریخ مردم هزاره و کشتار سیستماتیک آنان پا به پای یکدیگر در آن سرزمین روی دست گرفته شده تا هستندگی و باشندگی این مردم را در افغانستان کنونی انکار کرده و اشغالگران را مالک زمین هایی قلمداد کنند که با کشتار و راندن صاحبانش از آنان غصب کرده اند.

بیشتر تاریخ نویسان، محققان مسایل اجتماعی و سیاسی، سازمان های بین المللی و حتا مراکز آمار و معلومات کشورهای مختلف و روزنامه نگاران بین المللی از تاریخ جعلی شده برای مردم هزاره استفاده می کنند. از طرفی دیگر جریان یکسویه و فضای استبدادی در چند قرن اخیر افغانستان کنونی به پژوهشگران مردم هزاره فرصت مناسب نگذاشته تا بصورت مستقل، تاریخ و گذشته مردم هزاره را بررسی کرده و آن را بدون سانسور در اختیار جامعه قرار دهند. از این رو باید گفت که تاریخ نوشته شده و معرفی شده از مردم هزاره در سطح جهانی، تاریخی دروغین و جعلی ست که توسط دشمنان مردم هزاره نوشته شده است.

با همه این وجود، هنوز در کاوش های باستان شناسان و یا بصورت تصادفی، آثار تاریخی مهمی از افغانستان کنونی کشف می شود که ویژگی ها و نحوه تولید آن در قرن های گذشته و حتا هزاران سال پیش، حکایت از آن دارد که مردم هزاره در ساخت آن نقش بسزایی داشته اند.

قدم های تازه و مستقل برای بازخوانی تاریخ مردم هزاره

در چند سال اخیر پژوهش ها و تحقیقات گسترده ای از سوی نویسندگان و اندیشمندان جامعه هزاره و تورک افغانستان برای ارایه تاریخ صحیح و جعل نشده صورت گرفته است. این تحقیقات بیشتر بر بررسی ساختاری زبان هزاره گی? استوار است و پژوهشگران با کند و کاو در زبان هزاره گی و مقایسه آن با زبان هایی مانند تورکی و دری، مطالعات خود را پیش می برند. مطالعاتی که از سویی نشان می دهد زبان هزاره گی قدیم می تواند شاخه ای از زبان های آلتایی و تورکی قلمداد شود و به همین شکل صاحبان این زبان در استخوان بندی و رشد و توسعه زبان دری نقش اساسی داشته اند.

برای این پژوهشگران ثابت شده که مذهب و دین و حتا زبان تعیین کننده ریشه های تاریخی و نژادی افراد نمی باشد و همانند درصد بالایی از مردم آمریکای جنوبی که با هجوم اسپانیایی ها زبان و مذهب خود را از دست داده اند، انسان ها در جوامع مختلف دیگر نیز می توانند به همین سرنوشت دچار شده باشند. با این وجود، کاویدن در زبان هزاره گی و یافتن پیرنگ های زبان های آلتایی، بويژه تورکی در آن برای ارتباط تمدنی، اهمیت خاصی در نزد این پژوهشگران دارد.

دشمنان مردم هزاره در کنار اینکه ریشه های مردم هزاره را در افغانستان کنونی هدف قرار داده اند، با منتسب کردن آنان به مذهب شیعی، آنان را وابسته به حکومت ایران جلوه می دهند. آنان قصد دارند تا فشار سنگین تری از طرف دنیای غرب بر مردم هزاره وارد کرده و آنان را در انزوای بیشتری قرار دهند و از این راه آسان تر سیاست کشتار و پاکسازی قومی را پیش ببرند. این در حالی ست که درصد قابل توجهی از مردم هزاره پیرو مذهب اسماعیلی می باشند که در ایران مذهبی طرد شده و ممنوع است. مطالعات ما نشان می دهد که حداقل نیمی از مردم هزاره سنی مذهب بوده و یا به دلیل جنایات سیستماتیک حاکمان به مذهب سنت روی آورده اند. همین جنایات سیستماتیک علیه مردم هزاره نیز باعث شده که درصد بالایی از آنان، برای گریز از خشونت نژادپرستان حاکم، خود را به گروه های قومی دیگر نسبت دهند. در کنار این، جمعیت قابل توجهی از مردم هزاره نیز به آيين های دیگری غیر از اسلام گرویده اند.

پژوهشگران هزاره و تورک، در کنار پژوهش های زبانی، بازنگری در نقاط مجهول تاریخی در جغرافیای کنونی افغانستان و مقایسه آثار تاریخی، نوع رفتار و رسوم بجای مانده در جامعه هزاره، پوشش سنتی، ساختار فیزیکی و آناتومی مردم هزاره را نیز در دستور کار خود قرار داده اند. برخی از این پژوهشگران برای ردیابی تاریخ مردم هزاره، تاریخ و گذشته را در خارج از افغانستان کنونی مطالعه کرده و معتقدند که بسیاری از پاسخ ها را می توان در محدوده ی گسترده تری از جغرافیای امروزی افغانستان یافت و مردم هزاره ارتباط مستحکمی با گروه های مردمی در مناطقی مانند آسیای میانه، اطراف دریای خزر در منطقه ی قفقاز تا سواحل دریای سیاه و بخشی از خاک روسیه دارند.

این مطالعات گرچه اهمیت بسزایی در کنار گذاشتن و رد تاریخ جعلی ساخته شده توسط دشمنان مردم هزاره دارد اما متاسفانه به دلیل نبود امکانات مالی و عدم دسترسی به منابع مختلف و نتوانستن تحقیقات میدانی گسترده، تاکنون به یک جمع بندی جامع و اساسی نرسیده است.

سردرگمی هویتی نسل جدید مردم هزاره

مردم هزاره چه تاریخ و گذشته ای دارند؟ بر مردم هزاره چه گذشته است؟ آنان در کدام گروه مردمی بزرگتر قرار می گیرند و نزدیک ترین گروه های مردمی به آنان کدام هستند؟ دین، مذهب و زبان چه نقشی در سازمان تاریخی مردم هزاره دارد؟ علی رغم اینکه چند قرن جنایت سیستماتیک از قبیل نسل کشی، برده داری، کوچ اجباری، تبعیض و غصب زمین های مردم هزاره، این گروه مردمی را به طرفداران سرسخت اندیشه های مدرن مانند جامعه مدنی، حقوق بشر بويژه حقوق زنان، عدالت و آزادی دین تبدیل کرده اما پرسش هایی از این دست، پرسش هایی هستند که ذهن بسیاری از جوانان هزاره را درگیر خود کرده است. از آنجایی که سرکوب سخت و سنگین مردم هزاره در چند قرن اخیر و دست باز حاکمان در ترویج تاریخ جعل شده مردم هزاره باعث شده که تاریخ جعلی به ظاهر خود را ثتبیت کند، اما نسل جدید مردم هزاره به هیچ عنوان آن را باور ندارند و کنجکاوانه پرسش های بنیادینی را درباره گذشته و تاریخ مردم هزاره مطرح می کنند.

این پرسش ها و تلاش برای یافتن پاسخ برای آن، حق مسلم جوانان مردم هزاره می باشد و و چیزی از اشتیاق و دلبستگی آنان به ارزش های مدرن و جهان شمول انسانی نمی کاهد.

مطالعات و پژوهش های کنونی هنوز نتوانسته به پرسش های نسل جدید مردم هزاره پاسخ دهد. این پژوهش ها هنوز تکمیل نشده می باشند و جامع نیستند.

ژنتیک انسانی، روشی علمی و جدید برای کاوش در تاریخ مردم هزاره

امروزه پژوهش های ژنتیکی اهمیت خاصی در جامعه علمی جهان یافته است. ژنتیک انسانی پیشرفت قابل توجهی یافته و رفته رفته خود را به عنوان یکی از روش های ثابت و علمی توزيع جمعیتی انسان ها و گذشته و تاریخ آنان تثبیت کرده است. پژوهش های ژنتیکی چنان پیشرفت کرده که بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان مانند دانشگاه آکسفورد با پروژه Oxford Ancestors و شبکه های رسانه ای مانند نشنال جئوگرافیک با پروژه ی The Genographic وارد این عرصه شده و پژوهش های خود را در نقاط مختلف جغرافیایی میان توده های انسانی گسترش می دهند.

در این دانش برای ردیابی پراکندگی جمعیتی و جابجایی های بزرگ انسانی به بررسی "تک گروه" یا Haplogroup پرداخته می شود. Haplogroup در حقیقت بخش اصلی دانش ژنتیک انسانی است که بر اساس آن و با بررسی دو نوع تک گروه دی ان ای (DNA)، شاخه ی پدری و مادری افراد دنبال می شود. این دو تک گروه بصورت ثابت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و تغییری در آن صورت نمی گیرد. از همین روی می توان با آگاهی به آن و اطمینان از عدم تغییر آن، سفر خود را به هزاران سال قبل و کاوش در گذشته و تاریخ آغاز کنیم.

شاخه مادری: تک گروه دی ان ای "ام تی"

Human mitochondrial DNA haplogroup
در علم ژنتيک انسانی برای بررسی شاخه مادری، تک گروه دی ان ای "ام تی" که بنام علمی" “ Human mitochondrial DNA haplogroup معروف است مورد آزمایش قرار می گیرد. دانشمندان "حوای میتوکندریایی" یا Mitochondrial Eve را به عنوان یگانه مادر مشترک تمام انسان ها معرفی می کنند. دانشمندان حدس می زنند که حوای میتوکندریایی ممکن است 200 هزار سال قبل در شرق آفریقا می زیسته است. دانشمندان زیر شاخه های مختلف این گروه دی ان ای را از 75 هزار سال قبل در شمال آفریقای امروز بدست آورده اند.

نوع تقسیم علمی شاخه ی مادری بصورت یک درخت، همراه با شاخه ها و زیر شاخه های آن به شکل زیر است:

در آزمایش و بررسی شاخه مادری هم پسران و مردان (جنس مذکر) و هم دختران و مادران (جنس ماده) می توانند اشتراک کنند. با این وجود این آزمایش تنها شاخه ی مادری انسان را در هزاران سال قبل دنبال می کند.

شاخه پدری: تک گروه دی ان ای "وای"

Human Y-chromosome DNA haplogroup
در علم ژنتیک برای بررسی شاخه ی پدری، تک گروه دی ان ای "وای" را که بنام علمی " Human Y-chromosome DNA haplogroup"معروف است مورد آزمایش قرار می دهند. دانشمندان آدم رنگین تن یا Y-chromosomal Adam را به عنوان پدر مشترک همه انسان ها معرفی می کنند. نظریات مختلفی درباره تاریخ آدم اولیه ارایه شده و برخی معتقدند که آدم رنگین تن که الزاما به یک تن اشاره ندارد، حدود 142 هزار سال قبل می زیسته است. از آنجایی که علم ژنتیک انسانی همچنان در حال گسترش است، نظریات و دستاوردهای جدیدی در این زمینه ها ارایه می شود.

نوع تقسیم علمی شاخه ی پدری بصورت یک درخت، همراه با شاخه ها و زیر شاخه های آن به شکل زیر است:

آزمایش تک گروه دی ان ای "وای" برای دنبال کردن شاخه پدری را تنها پسران و مردان (جنس مذکر) می تواند انجام دهد.

اشتباهی معروف و رایج در بررسی ژنتیکی مردم هزاره

در بسیاری از منابع از جمله منابع علمی، رسانه ها و همچنین در آمار و معلوماتی که نهادها و سازمان های مختلف از تبار و گذشته مردم هزاره ارایه شده، یک اشتباه رایج و معروف وجود دارد. این اشتباه رایج و معروف این است که "بررسی های ژنتیکی نشان می دهد تک گروه مردم هزاره با تک گروه ژنتيکی "چنگیز خان" و به همین ترتیب مغولان یکی می باشد". برخی از دانشمندان چنگیز خان را مربوط به تک گروه دی ان ای سی (C) می دانند.
در همین حال مرجع بسیاری از منابع که مردم هزاره را بصورت ژنتیک به مغولان ارتباط می دهند، کتابی با عنوان زیر است:
Genetics: Analysis Of Genes And Genomes

نویسندگان این کتاب این ها هستند:
Daniel L. Hartl, Elizabeth W. Jones

با مرور این کتاب و آنچه درباره هزاره ها آمده، مشخص می شود که هیچ مطالعه ژنتیکی از سوی نویسندگان این کتاب صورت نگرفته است. در این کتاب چند سطر کوتاه درباره مردم هزاره در پاکستان در یک زیر بخش درباره "میراث چنگیز خان" (A Legacy of Genghis Khan) آمده و به هیچ مطالعه ژنتیکی اشاره ندارد. در این چند سطر تنها به این اکتفا شده که این مردم خود را مغولی می دانند و بسیاری ادعا می کنند از طرف پدری مربوط به چنگیزخان می باشند.

نتیجه گرفتن نویسندگان این کتاب از ادعای درست یا اشتباه افراد در کتابی که قرار است بر پایه علم و دانش باشد، نشان از سهل انگاری آنان می باشد. نویسندگان این کتاب هیچ آزمایش ژنتیکی از مردم هزاره انجام نداده اند.
مطالعات کلی ما نشان می دهد که جمعیت مردم هزاره بیش از 20 میلیون است که در کشورهایی مانند افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، هندوستان، تورکمنستان، اوزبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان، عراق، یمن، لبنان، سوریه، تورکیه، گرجستان، بخش های از روسیه و کشورهای اروپایی و آمریکایی و نیز استرالیا پراکنده می باشند. بین سه تا پنج درصد این مردم ادعا می کنند که مربوط به مغول می باشند و ارتباط مستقیم با چنگیز خان دارند. ارتباط داشتن با مغول و چنگیزخان برای این تعداد با توجه به جمعیت گسترده مردم هزاره امری کاملا طبیعی می باشد. این مقدار نفوذ مغولان را در ترکیب جمعیتی مردم دیگر در نقاط مختلف آسیا و حتا بخش های شرقی و شمالی اروپا با توجه به امپراطوری بزرگ مغولان می توان یافت. از سوی دیگر تبلیغات سنگین حاکمان برای ترویج تاریخ جعل شده شان برای مردم هزاره در فضای سرکوب و خفقان که از سویی مردم هزاره با نسل کشی و برده داری مواجه می شدند و از سوی دیگر با تخریب گسترده آثار تاریخی باستانی، زمینه را برای پذیرفتن ریشه مغولی برای آن سه تا پنج درصد فراهم کرده است.
از این منظر ادعاهایی که بر اساس کتاب بالا، مردم هزاره را به چنگیزخان و مغولان ارتباط می دهد، هیچ جایگاه علمی ندارد و به هیچ عنوان نمی توان به آن به عنوان منبعی در تاریخ و ژنتيک مردم هزاره ارجاع داد.
به همین ترتیب، برخی از رسانه هابدون اینکه آزمایش ژنتیکی انجام داده باشند، فقط بر اساس گفته درصد کمی از مردم هزاره در پاکستان، ادعای مغول بودن مردم هزاره را طرح می کنند که هیچ جایگاه علمی نمی تواند داشته باشد.

در گزارش دیگری با نام " Where West Meets East: The Complex mtDNA Landscape of the
Southwest and Central Asian Corridor"
که باز هم مردم هزاره را به مغولان ربط داده اند، همین گفته تعدادی از مردم هزاره ملاک بوده است. ما گفت و گویی با مدیر familytreedna.com داشته ایم و او انجام هرگونه پروژه دی ان ای در مورد مردم هزاره را رد کرد.

در گفتگوهایی نیز که ما با مردم هزاره در پاکستان داشته ایم، بیشتر آنان ادعای ارتباط داشتن با مغول و چنگیزخان را رد می کنند و این ادعا را تبلیغات دشمنان مردم هزاره می دانند که آنان را از ریشه هزاران ساله ای که در آن منطقه جغرافیایی دارند قطع کنند.

نظر مسلطی که در بین مردم هزاره وجود دارد این است که مردم هزاره ریشه هزاران ساله در افغانستان فعلی، قسمت هایی از پاکستان فعلی، بخش هایی از آسیای میانه، شرق ایران فعلی به طرف شمال شرق این کشور و همینطور اطراف دریای خزر به طرف دریای سیاه دارند.

شبکه سراسری مردم هزاره نخستین پروژه جامع ژنتیک مردم هزاره را آغاز کرد

نبود پروژه جامع ژنتیکی برای کند و کاو در تاریخ و گذشته مردم هزاره و همچنین ادامه یافتن تبلیغات روی تاریخ جعل شده، باعث شد تا در تابستان سال 2011 میلادی، شبکه سراسری مردم هزاره نخستین آزمایش های ژنتیکی را با آزمایش تک گروه "وای" و "ام تی" روی دست بگیرد.

در این پروژه نخست دی ان ای یکی از مدیران شبکه سراسری مردم هزاره در لابراتواری در کانادا بررسی شد. این آزمایش در دو تگ گروه "وای" (Y-DNA) و "ام تی" (mitochondrial DNA) برای بررسی شاخه پدری و مادری در لابراتواری در کشور کانادا انجام شده است.

نتیجه ی بدست آمده از این دو آزمایش نشان می دهد که شخص آزمایش شده متعلق به شاخه پدری از تک گروه جی (Haplogroup J Y-DNA) و زیر شاخه آن جی 2 ای 4 (J2a4) می باشد. در شاخه مادری این شخص مربوط به تک گروه تی (Haplogroup T mtDNA) است.

تک گروه جی 2 شاخه پدری (Haplogroup J2 Y-DNA)

همانگونه که گفته شد برای آزمایش دی ان ای "وای" فقط مردان (مذکر) می توانند آزمایش بدهند. تک گروه جی 2 که در نخستین آزمایش ژنتیکی شبکه سراسری مردم هزاره مشخص شده، پراکندگی خاصی در نقاط مختلف جهان دارد. بیشتر این پراکندگی را می توان در خاورمیانه، اطراف دریای مدیترانه، منطقه وسیع قفقاز از دریای خزر تا دریای سیاه، آناتولی، اطراف دریای خزر به طرف جنوب شرق اروپا در بالکان مشاهده کرد. پراکندگی این تک گروه را می توان به شکل ويژه در میان تورکان یافت. درصد بالایی از تورکان در کشورهای مختلف متعلق به این تک گروه می باشند. برخی از مطالعات ژنتیکی حاکی از آن است که بیشتر تورکان خزر که زمانی در حاشیه دریای خزر امپراطوری بزرگی را برپا کرده بودند، همین تک گروه را دارند.
از آنجایی که مطالعات ژنتیکی در افغانستان امروز صورت نگرفته است، نمی توان درباره پراکندگی آن در این منطقه اظهار نظری کرد. اما انتظار می رود، این تک گروه بصورت گسترده میان مردم هزاره وجود داشته باشد. وجود تک گروه هایی مانند جی 2 در میان مردم هزاره که در میان تورکان رایج است، می تواند ارتباط ژنتیکی مردم هزاره با تورکان را تثبیت کند.

تک گروه تی شاخه مادری (Haplogroup T mtDNA)

همانگونه که گفته شد برای آزمایش دی ان ای "ام تی" هم مردان و هم زنان می توانند آزمایش بدهند. تک گروه تی که در نخستین آزمایش ژنتیکی شبکه سراسری مردم هزاره مشخص شده، ارتباط خاصی با تک گروه جی 2 مردان دارد. تک گروه تی نیز مانند جی 2 بیشترین پراکندگی را در خاورمیانه داشته و دانشمندان علم ژنتیک معتقدند که منبع آن از 10 تا 12 هزار سال قبل در بین النهرین، بخش های شرقی مدیترانه، تورکیه و سوریه امروز می باشد. طبق مطالعات دانشگاه آکسفورد، امروزه حدود ده درصد از مردم اروپا، همین تک گروه را دارا می باشند.

نکات مهم در پروژه ژنتیکی مردم هزاره

1- شبکه سراسری مردم هزاره پروژه خود را با همکاری شرکت آمریکایی فمیلی تری دی ان ای www.familytreedna.com و متخصصان آن پیش می برد. این شرکت در ایالت تگزاش موقعیت دارد. تمام علاقمندان شرکت در پروژه شبکه سراسری مردم هزاره، نمونه دی ان ای های خود را در لابراتوارهای فمیلی دی ان ای آزمایش خواهند کرد.
2- آدرس پروژه ما روی سایت فمیلی تری دی ان ای:
http://www.familytreedna.com/p...
3- در مشورت با متخصصان فمیلی دی ان ای ما تصمیم گرفته ایم که دو نوع آزماش را انجام دهیم. این دو آزمایش " Y-DNA37" برای شاخه پدری و " mtDNAPlus" برای شاخه مادری می باشد.
4- آزمایش " Y-DNA37" را فقط پسران و مردان (مذکر- سن آزمایش دهنده مهم نیست) می توانند انجام دهند.
5- اگر چنانکه یک زن علاقمند به دانستن تک گره دی ان ای "وای" خود است، می تواند، نمونه دی ان ای پدر و یا برادر خود را آزمایش کند.
6- آزمایش " mtDNAPlus" را هم مردان و هم زنان (مذکر و مونث- سن آزمایش دهنده مهم نیست) می توانند انجام دهند.
7- يک شخص (مذکر) می تواند همزمان هر دو آزمایش را انجام دهد.
8- شخص علاقمند برای شرکت در این پروژه باید هزینه آزمایش و هزینه پستی را پرداخت کند.
9- پیشنهاد ما این است که علاقمندان برای شرکت در پروژه از میان مردم هزاره ساکن در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا باشد. دلیل این امر توانایی آنان در پرداخت هزینه های آزمایش می باشد. تمام هزینه ها مستقیم باید به سایت فمیلی تری دی ان ای پرداخت شود.
لینک مستقیم خریداری آزمایش روی سایت فمیلی تری دی ان ای:
https://www.familytreedna.com/...

10- معلومات لازم و نحوه پیشرفت پروژه قدم به قدم در سایت رسمی شبکه سراسری مردم هزاره منتشر می شود.

هزینه های شرکت در پروژه

شبکه سراسری مردم هزاره در توافق با فمیلی تری دی ان ای، حداقل قیمت را برای آزمایش ها در نظر گرفته است. این قیمت ها، قیمت های آکادمیک بوده و حداقل 50 دالر آمریکایی از قیمت های اصلی آن کمتر است. در آخرین توافق با فمیلی تری دی ان ای، قیمت های هر آزمایش کاهش پیدا کرد.

هزینه آزمایش " Y-DNA37" برای یک آزمایش: 109 دالر آمریکایی

هزینه آزمایش " mtDNAPlus" برای یک آزمایش: 109 دالر آمریکایی

هزینه های پست: شش دالر آمریکایی برای کسانی که خارج از آمریکا زندگی می کنند و چهار دالر برای کسانی که در داخل آمریکا می باشند. این مبالغ برای هزینه های پست عادی می باشد. اگر شخصی بخواهد با پست سفارشی می تواند مواد لازم را دریافت کند. در این صورت باید سی دالر آمریکایی هزینه پست پرداخت کند.

علاقمندان باید در هنگام پرداخت هزینه آزمایش، هزینه پست را نیز یکجا پرداخت کنند.

مراحل شرکت در پروژه

علاقمندان برای شرکت در پروژه ژنتیکی مردم هزاره باید مراحل زیر را طی کنند:

1-* درخواست برای شرکت در پروژه: لینک زیر را باز کنید:

https://www.familytreedna.com/...
نوع آزمایشی را که می خواهید انجام دهید، شاخه پدری " Y-DNA37" یا شاخه مادری " mtDNAPlus" انتخاب کنید.
دکمه نکست (Next) را کلیک کنید، مشخصات کامل خود را وارد کرده و تمام مراحل را بدرستی قدم به قدم انجام دهید.
2 پس از پرداخت هزینه، اکانت مخصوصی از طراف فمیلی دی ان ای روی سایت این شرکت ساخنه می شود که این اکانت به پروژه شبکه سراسری مردم هزاره وصل است.

3- پس از پرداخت هزینه، از طرف لابراتوار فمیلی تری دی ان ای، بسته کوچکی حاوی وسایل لازم آزمایش و راهنما، پست خواهد شد. زمان دریافت بسته، بستگی به نوع پست، عادی یا سفارشی می باشد. پست عادی ممکن است حدود سه هفته برای دریاف زمان ببرد.
4
5- در بسته ای که برای شما فرستاده شده، برس هایی شبیه برس دندان است. طبق راهنمایی که برای شما فرستاده می شود، باید این برس را از داخل دهان، اطراف لب خود به مدت 15 ثانیه کشیده و سپس آن را در پاکت مخصوصی که برای شما فرستاده شده، قرار داده و به آدرس لابراتوار پست کنید. تمام معلومات لازم در این زمینه در بسته ای که از طرف لابراتوار دریافت می کنید، قرار دارد. آزمایش دی ان ای بسیار ساده و بدون خطر می باشد.
6- بلافاصله وقتی نمونه دی ان ای شما از طریق پست دریافت شد، در لابراتوارهای فمیلی تری دی ان ای آزمایش خواهد شد.
7- پس از تکمیل آزمایش، نتایج آن در اکانت یا حساب مخصوص شما در فمیلی تری دی ان ای گذاشته می شود و شما می توانید آن را مشاهده کنید.
8- نتیجه آزمایش همراه با یک گواهینامه از طرف لابراتور است که شما می توانید از اکانت مخصوص خود روی سایت فمیلی تری دی ان ای دریافت کرده و برای خود پرینت کنید.
9- معلومات شخصی شما روی صفحه پروژه شبکه سراسری مردم هزاره در سایت فمیلی تری دی ان ای و سایت رسمی شبکه سراسری مردم هزاره منتشر نخواهد شد. در این صفحات تنها نتیجه آزمایش و وابستگی شخص آزمایش شده به تک گروه یا Haplogroup خاص معرفی می شود.

برخی منابع برای مطالعه درباره ژنتیک انسانی و تگ گروه های مختلف

در پایان فهرست برخی از منابع را برای مطالعه بیشتر در مورد دانش ژنتیک انسانی بويژه تک گروه ها معرفی می کنیم.

يک: پروژه دانشگاه آکسفورد:

http://www.oxfordancestors.com

دو: پروژه نشنال جئوگرافیک:

https://genographic.nationalge...

سه: واژگان ژنتیک

http://www.haplogroups.com/vocabulary/

شبکه سراسری مردم هزاره

www.hazarapeople.com

شبکه سراسری مردم هزاره متعلق به مردم هزاره در هر جای جهان برای دفاع از حقوق آنان، در هر جای جهان بويژه افغانستان است. این شبکه با نگاه به قوانین حقوق بشر بويژه بیانیه جهانی حقوق بشر که هرگونه تبعیض و ستم را نفی می کند و به انسان ها برای بدست آوردن حقوق شان، حق راه اندازی گروه و اجتماع را می دهد، راه اندازی شده است.

آنلاین :

شبکه سراسری مردم هزاره

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • It is a fantastic project. I like it.

  • Dostane Hazara! man khoshhal hastam ke hazaraha dar paie daryafte haqiqat dar baaraye huoiate tarikhie khud hastand. Magar waqti az jaaliate tarikh sohbat meshawad, darin fehreste jaalkaran nabayad Irane nejadparast faramosh shawad.

   Jaliate tarikhiraa na tnha tarikhnawesane pashtun anjam dadand blkh ashkhase manande Gulam Mohammade Gobar ba pairawi az Irane shwenist nez jaliatra ba hadde kafi karda ast.

   Marg ba tamame tarikh-nawesane jalkare Afghanistan wa Iran

   Saied Rahim

 • من خوشحالم که مردمی در پی اصلیت خود برآمده اند.
  با کمال ادب باید خاطر نشان سازم که از نظر علم تحقیق و پژوهش این تحقیق به یقین خوبترین شروع برای دریافت ریشه کروهی از مردم خواهد بود. ولی میترسم که این تحقیق با هیپوتیز Hypothesisموجود آن در عدم موجودیت دقیق سمپل سایز Sample Sizeو سوالات دقیق تحقیق یک حیله ای باشد برای جیب پر نمودن آقای پژوهشکرو همکاران شان از طریق یک لابراتوار مولیکربیولوژی که حالا یک لابراتوار غیر عادی نبوده وعدم دسترسی به آن قابل سوال نیست. من هیچنوع ارتباط علمی با نظریه خیالی( هیپوتیز) جناب محقق و میتود تحقیقی شان نیافتم٬ شاید جناب ایشان بسیار عجله بخرج داده اند و در حالیکه میخواهند تیوری خویشرا قبل از نتایج تحقیق اثبات شده جلوه داده ولی باز هم به لابراتوار پنا میبرد. آرزومندم با در نظر داشت اینکه میتوان این پروژه را خوبتر و به اساسات علمی علم تحقیق دیزاین نمود و از دریافت نتیجه غیر عادی و غلط (Bias) جلوکیری نمود٬ باید مسولین متوجه باشند.

 • به برادران و خواهران سختکوش هزاره تبریک عرض کرده و موفقیت های روزافزون آنها را خواهانم. به یقین که این پروژه موفق میشود. زنده باد مردم هزاره

 • شبکه سراسری مردم هزاره نام یک وبسایت است و مدیریت آن سواد و صلاحیت چنین کاری را ندارد. اینکار فقط بخاطر مطرح شدن است و نتیجه آن هیچ ارزش علمی نخواهد داشت. دنبال کاری باشید که در صلاحیت شما باشد و سواد آنرا داشته باشید.

 • 1- آیا متخصصین درین بخش ازخودهزاره وجودداردخوب دراین صورت باید این کاربه صورت جدی دنبال شود درنیمه راه نماندوجلوهرگونه سواستفاده گرفته شود
  2-متاسفانه درطول تاریخ سیاست مداران پشتون با این گونه پدیده ها نه ازراه منطقی بلکه ازطریق خشونت پاسخ گفته اند آیا درچنین وضعیت بسیارخراب امنیت وسیاست چنین کاری خطرسازنیست

 • اکثریت تلاش هایی که در پی ریشه یابی هزاره ها بوده اند صرف به دنبال ربط دادن آنها با تورکان بوده اند و بس!
  برای من جای بسی تعجب است که چرا باید چنین همت و کوشش بالایی در جهت مرتبط نمودن هزاره ها با تورکان (که نسبت به زبان و نژاد خود عصبیت زیادی دارند) صورت بگیرد و چرا هیچ یک از چنین مراجعی مانند شبکه نام نهاد سراسری مردم هزاره هیچگاه سخنی از ریشه اصلی مردم هزاره بطور کاملاً مستقل و بدون ارث و میراث از سایر نژادها نزده اند؟
  آیا کدام برنامه ای از طرف گروهی خاص در جریان است تا باز هم هزاره جماعت زیر پرچم و نام سایر نژادها یا گروه ها شامل شوند؟

  • اوغها را نیز با خود ببرید تا نسل اینها نیز تثبیت گردد.

  • Aqaye Saiede mobarez! tashweshe shoma ba khatere thqiqe daryafte asle hazara qabele dark ast, zera ke kalanhay shoma ham az Iran pairawe kardah wa jomla tarikhe Afganistan ra jaal kardand wa emroz ham mekhwahed ke in jaaliat edama yabad taa ke chalosafe Kohzad-ha wa Gobar-ha az aab nabaraiad.

 • از چی خاطر بعضیها از ترک بودن مردم هزاره ترس دارند و نمیگذارند آنها با باقی تورکان متحد شوند؟

  • گپ این است که اصلاء مردم هزاره در نوکری و غلامی و جاسوسی و وطن فروشی برای ایرانی ها افتخار نموده و بهشت را زیر پای اخوند های قمی و نجفی و کوفی و شامی میدانند مثلی که پشتون های فکر میکننید شاشه وهابی ها و ملاه های عربی و پاکستانی را خوردند همه شان را بدون سوال و جواب انکر و منکر مستقیم به بهشتی که شب و روز خوابی با خواهران و مادران جوان شده و هژده ساله شده توسط دم و دستگاه دلالی خداوندی را نصیب شان خواهد نمود . حالا مادر مرده افغانی که سالهاست به ارزوی ازادی از دست پاکستانی و ایرانی و امریکایی ولی نا مستقیم برای ازادی از دست اسلام روز شماری میکند خود را چنان گم نموده است در بین لجن که گاه گاهی فکر میکند که شاید رنج بردن در این دنیا ضمانت صد در صد در بهشت بودن است در ان دنیا . بچه ها و دختر های هزاره در افغانستان داخل عسکری میشوند ومیخواهند که برای افغانستان ( نه ) برای ایرانی و هزاره های کراچی کش و رقیه و بخت اور کاری کنند احمدی نژاد و اخوند های کون ناشسته در ایران به دل خود قروتک میزنند که بزودی ما ملک افغانستان خواهیم شد و ها کذا در پاکستان بعد از هر یکی کامیابی طالبان در کشتن اطفال و سوختاندن مکاتب و تیزاب پاشی , آی اس آی و سران مادر چوت پاکستانی خود را به مقصد نزدیک تر حس مکنند . در این مخمصه یک اد مکش یک سر اشپز یک قاچاقچی یک دزد یک رهزن یک ادمی که همیشه ناموس خودش ار فروخته , گاهی به نام دین , گاهی به نام قومیت , گاهی به نام وطنداری ؛ از افغانستان و مردم بدبخت ان در دفاع نشسته اند . قضاوت دست شما که اخر کاری این کشور به کجا کشانده خواهد شد .

 • گیرم قوم هزاره از بازماندگان چنگیز باشند، چرا باید از آن خجالت کشید. اینکه چنگیز افغانستان را تخریب کرد یا سوختاند و آدم کشت، این جنایات را به مردم هزاره چرا ربط داد. در تاریخ جنایاتکاران بیشماری وجود دارند، اما مسولیت آن که بدوش ملت یا قوم آن جنایکار نباید باشد. بطور مثال، چون سیاف از پغمان است، یا دوستم از مزار و مسعود از پینجشیر یا طالب از قندهار، نمیتوان تمام مردم این مناطق مسولیت جنایات این اشخاص را بدوش داشته باشد. هرکس مسوول اعمال خودش است.

 • باقی سمندر
  بیست وهشتم -سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  نزدهم -سپتامبرسال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به همه خوانندګان کابل پرس?
  سلام به آنهاییکه دست اند کار این « پژوهش علمی » پروژه جامع ژنتیک مردم هزاره اند !

  وطندارن نازنین !
  خوانندګان ارجمند !

  همه شما بهتر از من میدانید که درمورد پیدایش کهکشانها - زمین وزمان وبشردیدګاه هایی متفاوتی در دنیا تا هم اکنون وجود دارد ودر اينده نیز وجود خواهد داشت . .
  دیدګاه آل ابراهیم - در تورات - انجیل - زبور( اولد تستامنت - نیو بایبل ) وقران کریم در مورد پیدایش زمین وعرش معلی وبشر نوشته شده است ودر تاریخ طبری نیز از این ګزارشهارا میخوانیم - در نتیجه در دیدګاه سامی همه انسانهای روی زمین همه فرزندان آدم وحوا میباشند - در ادیان دیګر نیز به شکلی از اشکال از پیدایش آدم وحوا با نام دیګر اشاره ای رفته است ـ در این تحقیقات ژنتیک یا ( نطفه شناسی - یا وراثت ) بازهم از حوا وادم رنګین پوست سخن بمیان آمده است
  در دیدګاه دیګر که بیشتر با نام چارلز داروین ګره خورده است - پیدایش بشر و روند تکاملی بشر رابه شکل دیګر بیان داشته است وبسا از هموطنان ما اګر از داروین وداروینیسم مطلبی نخوانده باشند - حتمن نامه ها ی نهرو به دخترش را شاید خوانده ودیده باشند .
  همچنان بسا انسانهایی که با علم بیولوژی یا علم زنده جانها سروکار دارند - از تکامل تدریجی یا اولوسیون مطالعاتی دقیق وګسترده ای دارند . اولوسیونیسم یا اولوشن تکامل بشر را از دیدګاه سامی مطرح نمیکند .
  همچنان بسا دانشمندان از اینکه از اول هایدروجن وجود داشته وتکامل بشر وحیات با مطالعه هایدروژن را مطرح مینمایند و هویمر فون دی فورت در این باره سالها بیش کتابی نوشته بود – که علاقمند میتوانند با پرداخت مبلغ پسیار کم کتاب را بدست بیاورند و مطالعه نمایند
  Im Anfang war der Wasserstoff
  Hoimar von Ditfurth
  همچنان
  کتاب منشا وتکامل حیات اثر پروفیسور آپارین
  که درسال ۱۳۵۷ به همت دکتر نورالدین فرهیخته
  ترجمه ګردیده است
  یا کتاب تاریخ مختصر زمان از انفجار بزرګ تا تشکیل سیاهچالها
  اثر استیفن هاوګنګ را
  که در سال ۱۳۷۲ توسط اقای ع – خیامی ترجمه شده است
  اګر خوانندګان ګرامی وقت بیابند کتابهایی بالای را ببینند – به یقین که نوع دګر خواهند اندیشید .
  یا کتاب فرهنګ عامیانه طوایف هزاره را که به همت آقای ح – یزدانی ( حاج کاظم ) تالیف شده است – یکبار ببینیم . یا کتاب در باره هزاره ها اثر دکتورسید عسکر موسوی را که از آن بارها اقتباس نموده ام .
  تاریخ پیدایش بشر در روی زمین به هزاران هزار سال میرسد. از انسان ای در کنیا تا جاوا – پکن - تا نیاندر تال یا تحقیقاتی که در تیانشان بدست آمده است – سخن از این دارد که پیش از چنګیز و منګیز- پیش از اسکندر ومسکندر- پیش از رستم وموستم – پیش از همه تصورات قوم اندیشان و تبارګرایان بشریت وجود داشته است ـ
  در قاره افریقا یا آسیا و سفراز قاره به قاره و ازسرزمین به سرزمین تاحال وجود دارد ودرهم آمیزی ګروه های بشری بارها اتفاق افتیده است وبازهم اتفاق خواهد افتید - از پیدایش مذاهب شیعه وسنی چند صد سال میګذرد و از نشان تندیش بابا تاریخ چه حکایت دارد ؟
  ما حالا درمورد مهاجرین از لیبیا در ارویا سخن میګوییم یا از مهاجرین فغان ستان در آتن یا آسترالیا و یا در ناروی و واکنش در مورد مهاجرین را هم در کشورهای دیګر دیده ایم ومیبینیم .
  به نظر این هموطن شما !
  هیچ پروژه امروز خاص از « برای خدا » کار نمکیند – به عبارت چینایی ها – « پشک از برای رضای خدا موش را نمیګیرد » یعنی پشک اشتها به ګرفتن وخوردن موش دارد.
  پس در دنیای امروزما هیچ پروژه ای « انسان شناسی » یا جنین شناسی بخاطر تحقیقات خاص بوجود نیامده است ونمي اید .
  حضور مردم ای که خود را در افغانستان هزاره میدانند –
  قابل انکار نیست .
  به روایت تاریخ مکتوب این حضوربه سالهای سال وبه صد ها سال پیش برمیګردد. هزاره ها جز از مردم سراسر افغانستان اند ومیباشند . دراین هیچ جای شک وتردید وجود ندارد.
  تبارګرایانی چنان ادعا دارند که هزاره ها از کدام جایی دیګر به افغانستان آمده اند یا از مغلستان امده اند – عده تبارګرایان ای براین باور اند که اقوام پشتون از فلسطین امده اند و از اقوام بنی اسراییل میباشند ،
  عده ای تبارګرایان به این باو ر اند که تاجیک ها ـ ترکمن ها- ازبک ها – پشه ای ها – قرقیز ها – دونګان ها – اویغور ها – بلوچ ها- مردم این سرزمین یا افغانستان امروزی یا خراسان دیروزی نیستند .
  به اینترتیب همه را بجان هم دیګر انداخته اند ومی اندازند .
  شما بهتر میدانید که امروز یک هزاروسه صد ونود سال از هجرت پیامبر اسلام محمد( ص) می ګذرد – اما از عمر اسلام در خراسان از خلیفه دوم اسلامی به اینطرف بیشتر از هزاروسه صد سال می ګذرد – پس آیا مردم ای که درخراسان دیروزی و افغانستان امروز بیش ازاسلام زندګی میکردند – وجود نداشتند وا دیان دیګری – روشی دیګر ی نداشتند ؟
  ازعمروپیدایش مذاهب شیعه و سنی چند سال می ګذردو ازعمر مردم خراسان ودنیا چند سال؟
  به روایت اسناد و کتیبه ها و تندیس ها در خراسان دیروزی و بخش آن افغانستان امروز – مردم پیش از اسلام باور های بودایی – برهمنی – زردشتی داشته اند وکسی نمیتواند منکر جایګاه بودا – یا آتشکده نوبهار بلخ یا وجود کوه آسمایی ګردد – اینها همه مظهر دین دیګر- روش و آیین دیګری در همین فغان ستان اندـ
  من تعجب مینمایم که در ایالات متحده امریکا بعداز چند سال همه امریکایی شدند و دارای حق وحقوق شهروندی و در آسترالیا هم چنان و در اروپا از تشکیل اروپای متحد سخن می ګویند و د ر راه ایجاد جامعه چند ملتی و چند فرهنګی سخن میګویند و درفغان ستان تا هنوز میخواهند همه را يک زبانه – یک رنګه و یک فرهنګی ویک دینی بسازند !
  شرم شان باد !
  در همین بحبوحه است که انسانی در باره پیدانمودن « اصل ونسب » وتاریخ و« هویت »خود سرګردان میګرددوهویت خود را میخواهد زیر فشار بربرمنشها وراسیست ها دوباره بیابد و به رخ راسیست ها بکشد که کی کیست وازکجاست !
  دراین ماجرا دکانداران به نام علم بساط شان را بازګرده اند و با شناسایی کروموزم های خون – با شناسایی کرویا ت سفید یا سرخ خون میخواهند برای انسان قرن بیست ویک هویت ای تعیین نمایند ! شرم شان باد !
  دکانداران ازهر خوش باور میخواهند که پنجاه دالر یا یک صدو بیست دالر پول بدهند تا هویت خونی شان تشخیص ګردد !
  تصور نمایید اګر هزار انسان فریب این دکانداران « عالم » را بخورند – یکصدو بیست هزار دالر امریکایی به کیسه یا جیب صاحب پروژه میرود و هزاران دالر را افراد مبلغ این مداری ګری در جیب خود بنام کمیشن یا دلالی می آندازند ،
  پیشنهاد من اینست :
  وطندار نازنین من !
  هزاره بودن نه شرم است ونه افتخار !
  پشتون بودن نه شرم است ونه افتخار !
  ازبک بودن نه شرم است ونه افتخار !
  بلوچ بودن نه شرم است نه افتخار !
  تاجیک بودن نه شرم است ونه افتخار !
  در بین هر قوم وتباری در فغان ستان کنونی انسانهایی زیادی با کارها وعملکرهای خوب ودرستی وجود داشته اند ودارند و همچنان عده ای اندکی خون آشام و خونریزنیز بوده اند ومیباشند ونمیتوان آنها را نادیده ګرفت .
  نمیتوانیم بخاطر انسان های خوب – انسانهای بد را از نظر بدور بیاندازیم و یا برعکس .
  افغانستان خانه مشترک همه مردم افغانستان است – اکرتحققات ژنتیکی صورت بګیرد یا نګیرد – مردم هزاره ومردم پشتون و تاجک – ازبیک وترکمن وبلوچ ونورستانی وپشه ای و اویغور وقرغیز و عرب امروز فرزندان همین سرزمین فغان ستان اند ومیباشند – نفی هرکدام – یعنی بریدن عضوی از اعضای بدن است .
  پیشنهاد !
  همه انهاییکه پول شان را برای این پروژه به مصرف میرسانند – پیشتر از ان فکر کنند که امروز پانزده هزار انسان از فغانستان فرارکرده و در حالت بد در یونان زندګی مینمایند – به انها کمک نمایید هم خرما است وهم ثواب !

  • جناب باقی مانده اخوند های قم و تهران !
   انسان از ادم و حوا به دنیا نیامده است و خدا خلق شده ذهن مجبور و ترسیدهء انسان ها میباشد . و امروز انسان بدون زمین میتواننند زنده بمانند ولی خدا بدون انسان مهو میگردد . طبری و این خلدون ادم های دیوانه و مجنونی بودند که شعور اجتماعیی امروز را نداشت و محمد پیغمبر اسلام ادمی بی سوادی بود که حتی به زیان عربی نمیتوانست خط بنویسد , باقی خان سز مردم افغانستان کلاه های اسلامی زیاد گذاشته شده است بس کنید بهتر است .

  • salam be hama
   jenabe aghaye ba savad shoma ham aga onghadar fahm dashti ba moghadasate kasi tohin namikardi

 • باقی سمندر
  سنبله/ شهریور سال ۱۳۹۰
  سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
  آقا یا خانم که چنان میداند که یکی اززمره برګزیده ترین و بهترین دانایان دنیا میباشد و به ابن خلدون و طبری ومحمد عربی نخره کنان تسخرمینماید - همین فرد در مورد من مینویسندکه
  « جناب باقی مانده اخوند های قم و تهران !
  انسان از ادم و حوا به دنیا نیامده است و خدا خلق شده ذهن مجبور و ترسیدهء انسان ها میباشد . و امروز انسان بدون زمین میتواننند زنده بمانند ولی خدا بدون انسان مهو میگردد . طبری و این خلدون ادم های دیوانه و مجنونی بودند که شعور اجتماعیی امروز را نداشت و محمد پیغمبر اسلام ادمی بی سوادی بود که حتی به زیان عربی نمیتوانست خط بنویسد , باقی خان سز مردم افغانستان کلاه های اسلامی زیاد گذاشته شده است بس کنید بهتر است . »
  نخست من نه باقی مانده آخوند های قم وتهرانم ونه از نجف ونه از کربلا ونه از دیوبند و شرکا !
  دوم وقتی مینویسیدکه :
  « انسان بدون زمین میتواننند زنده بمانند » و ابن خلدون وطبریرادیوانه میخوانید - متوجه ګردید که « ان دیوانګان » تا حالا مطرح اند و اینکه محمد « محمد پیغمبر اسلام ادمی بی سوادی بود که حتی به زیان عربی نمیتوانست خط بنویسد »
  در سراسر نوشته من سخن از بیسوادی و با سوادی پیامبر اسلام نرفته است - یکبار دیګر بخوانید
  اما بخاطر بسپارید که در روی کره زمین بیشتر از یک هزار و چهارصد ملیون انسان خود را مسلمان میدانند و محمد عربی را نیز پیامبر و فرستاده خداوند .
  اینکه شما مینویسید :
  « خدا بدون انسان مهو میگردد » ( منظور تان شاید محو ! ) باشد . بخاطر بسپارید تا زمانیکه همین کره خاکی وجود داشته باشد و انسان در روی این کره خاکی زندګی نماید - انسان ای پیدا خواهد ګردید که خود را بی خدا یا اتایست بنامد و انسانی هم پیدا خواهد شد که خود را خدا پرست خواهد دانست .
  سخن از مطلق ګرایی کار مطلق اندیشان است اما اسلام در سوره الکافرون ګفته است که

  • ( لکم دینکم ولی دین )

  For you is your religion, and for me is my religion."

  هرکاه به باورهای ضد دینی یا غیر دینی خود اعتماد و ارزش قایل میباشی - کوشش کن تا به دین دیګران اهانت ننمایی !
  اینکه مینویسید :
  « انسان از ادم و حوا به دنیا نیامده است و خدا خلق شده ذهن مجبور و ترسیدهء انسان ها میباشد »
  این بشما مربوط است که چه نوع فکر مینمایید و چګونه بدنیا آمده اید - داستان اصلی در مورد اینست که پروژه از انسانها یکصدوبیست دالر میګیرد تا تثبیت نماید که اجداد اش در هزار سال پیش کی ها بوده اند .
  خدا کند که شما بروید تا تٍثبت نمایید که از نسل شامپانزه اید یا میمون - دایناسور یا مور و ملخ - این مشکل من نیست . یکبار دیګر نوشته من را بخوانید - متوجه میشوید که ګپ از چه قرار است اما هوشدار تا یکصد وبیست دالر را به کدام پروزه ای ندهید که سر تان نه کلاه اسلامی بلکه کلاه -کلاهبرداری میرود !
  کلاه خود را نګهدار.
  یار زنده وصحبت باقی

  اینکه نویسنده بدون نام حتی مستعار چنین , باقی خان سز مردم افغانستان کلاه های اسلامی زیاد گذاشته شده است بس کنید بهتر است . »

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس