صفحه نخست > دیدگاه > تريبون آزاد > تلویزیون آریانا درترازوی نقد

تلویزیون آریانا درترازوی نقد

نبی قانع زاده
جمعه 11 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چندی قبل نامه ازطرف تورکتباران افغانستان مقیم در خارج ، عنوانی شبکه جهانی آریانا ارسال، و نسبت به برنامه ای ازبیکی این تلویزیون اعتراض شده بود.

بتاریخ 17/11/2007 تلویزیون آریانا در دفاع از خود چند نفر فرهنگی تورکتبار از جمله یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی اقای سردارعبدالرحمن اوغلی را هم دربرنامه دعوت کرده بودند حرفهای زیادی در این برنامه رد بدل شد تقریبا همه مدعوین به نحوی رضایت خودرا از برنامه های این شبکه اعلام داشتند .

هرچند سردار اوغلی از برنامه پانزده دقیقه یی ازبکی شبکه تلویزیون ملی افغانستان انتقاد کرد وآنراناکافی دانست وازآریانا صریح نام نبرد ویاد آورشد که اقای احسان الله بیات خود یکی از تورکتباران افغانستان میباشد آیا برنامه های آریانا مطابق شان آنها است ؟

نمیدانم که خوداقای بیات نسبت به این حرف اقای سرداراوغلی چه می گوید؟

ولی این نماینده مردم فاریاب درمجلس بطور غیرمستقیم ودرلفافه حرفهای نسبت به آریانا بیان داشت.
واین برنامه ومیزمدور برای من بهانه ای شد تا چند سطری پیرامون این تلویزیون بنویسم :

که آیا این شبکه ماهواره یی خالی از ضعف است ؟

وآیا تنها این کم لطفی ها نسبت به ازبکها بوده است ؟

ونقاط قوت وبرجسته ای این تلویزیون چیست؟

دقیقا نزدیک به دوسال است که تلویزیون آریانا نشرات خودرا ازطریق ماهواره برای افغانی های خارج از کشور ارسال می نماید خلا وکمبود یکه قبلا احساس می گردید وتاحدودی پرشده است.

این شبکه توانست درتمام خانه ها جایگاهی ویژه ای برای خود باز نماید ودراین مدتی که این شبکه نشراتش برای بیرونیها آغاز نموده است با استقبال خوبی روبرو شده است .

اکثربرنامه های آریانا بیننده ها ومخاطبین خودرا دارد ، شاید سریال هندی حنا از پربیننده ترین برنامه های این شبکه بحساب می آمده است خودشاهد بوده ام دراکثر شب های که درمنزل یکی از وطنداران مهمان و......بوده ام بلا استثنا مجلس باشروع این سریال به سکوت دعوت می شد نیم ساعت همگی بادقت ماجرای حنا را تعقیب میکردند .

شاید این سریال دارای نقطه ضعفها وقوتها بوده ، اگربطور مشخص روی نقطه قوتهای این سریال برای مخاطبان بیرونی انگشت بگذاریم اینست که دراین سریال تاکید ویژه به نقش خانواده (پدرومادر) برای پسرها ودخترها و حتی بعد از ازدواج میگردد که والدین می توانند نقش موثر هم برای یک زوج جوان داشته باشند هرچند بعضی وقتها دراین رابطه افراط وتفریط نیز صورت می گرفت که ما درپی آن نمی باشیم.

به نظری ما ازویژگیهای برجسته ای سریال حنا این بود که داستانش شباهت های به فرهنگ خانوادگی ما داشت .
دراین سریال دو دیدگاه کاملا متفاوت با هم دیگر درگیر دار بودند :-

یکطرف دیدگاهی که اخلاق انسانی ، فداکاری ، وفا داری، درست کاری ، صداقت و........ موج می زد
(حنا).((هرچند بعضی حرکتهای حنا هم زیاد جالب نبود گرفتارتوهم میگردید))
درطرف دیگر دیدگاهی غیر انسانی ، که درآن فریب ، نیرنگ ، بی وفایی و دروغ و...... سر شار ازآن بود (روبی).

درمدت پخش این سریال شبکه جهانی آریانا توانست جمعی کثیری از افغانیهای بیرون را به پای خود بنشاند .
درفضای آلوده ونامطمئن با گذشته ای پراز تنش جلب اعتماد مخاطبان یکی از وظایف عمده رسانه ها به شمار می رود در مجموع تمام رسانه ها اعم از تصویری و غیر تصویری نیاز به اطمینان مردم دارد که تلویزیون آریانا هم نمی تواند از این قاعده مستثنی گردد.

آیا تلویزیون آریانا درجهت اعتماد سازی حرکت میکند ؟

وآیا همچو برنامه ای کاری برای خود ترسیم کرده است یا نه ؟

اگرچنین برنامه ای درپلان کاری خود دارد تا چه اندازه ظرافت ها ، بافتها ، نزاکت های اجتماعی ، سیاسی ، قومی ومذهبی که در کشور ما وجود دارد مراعات کرده است و یا می نماید؟

کشوریکه بیشتر از 20 سال جنگ ونزاع را پشت سر گذارنده است واز آسیب های بزرگ اجتماعی و روانی رنج می برد وآیا درجهت بهبود این معضل نا مرئی رسانه های ما چه طرحی داشته ودارند ؟ که آریانا یکی از آنها می باشد .

قبلا در اثر نبود شبکه ای افغانی در ماهواره اکثر افغانیها بیننده شبکه های ایرانی بودند با انگیزه های وجوه مشترک انتخاب کننده این کانال ها می شدند که خود بارها شاهدبوده ام که مجریان برنامه های تلویزیون جام جم که از داخل ایران پخش میگردد با اکراه پاسخگوی تماس گیرندگان افغانی بودند که خود یک نوع کمبود برای فرهنگیان و چیز فهم های افغانی مقیم خارج بحساب می آمد ، که با آمدن شبکه آریانا این خلا و کمبود پر گردید.وتلویزیون های ایرانی بیننده های زیادی افغانی خودرا از دست دادند و افغانی های مهاجر و پناهنده دیگر بیننده ای از قبیل سریال توهین آمیزچارخونه (چهارخانه) جام جم جمهوری اسلامی نسبت به مردم خود نیستند .
فرهنگیان و هنرمندان ما در رسانه های ما با جدیت تمام تلاش نمایند تا بتوانند جواب گوی این گونه حرکتهای مضحک توهین آمیز و تحقیر کننده باشند ودرراستای علمی کردن برنامه های خود گام بردارند، از جنبه های تفریحی صرف بیرون آمده تولید های هنری دارای پیام هم داشته باشند.

رقابت های منفی بین رسانه های تصویری باعث نگردد تا رسالت سنگین آنها دراین گرداب مفقود گردد.
تلویزیون آریانا ، شرکت افغان بی سیم و بنیاد بیات مثلثی است بامحوریت انجنیراحسان الله بیات که درجهت مکمل کردن یکدیگر به تعامل می پردازند که هرکدام نقش خویش را در فضای درهم برهم افغانستان ایفا می کنند.
آریانا تقریبا بطورمداوم کارهای بنیاد بیات را در قسمت باز سازی وکمک به فقرا و مستمندان به تصویر می کشد واقای بیات با آن همه مصروفیتهای زیادی که دارد برای فقرا وبازماندگانی سال های درد،جنگ وارمغان فصل کنونی به دورترین نقاط کشور کفش ، کلا وگاهی هم روغن آبکی وگندم می برد که دراین راستا بعضی ها با دید عاطفی به قضیه نگریسته وبه این باورند که به تصویر کشیدن این درماندگان نوعی بازی به حیثیت آن بیچاره ها می باشد ولی حقیقت اینجاست که فقر تنگدستی آنقدر بیرحمانه درآن خراب آبادهجوم آورده و خیمه زده است که همه ای نزاکت ها و آبرومندی ها را در دیار فراموشی فرستاده است.

ولی تعدادی دیگری بادیدی دیگری به این قضیه دیده به این باورند که این حرکت کاملا یک حرکت سیاسی آقای بیات و بنیاداش برای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری میباشد که دنبال جای ومکانی می باشد.

وآیا با این حرکت ها رای مردم را می توان کمایی کرد ؟

وآیا اقای بیات چنین توانایی را دارا ست ومستحق چنین جایگاهی است ؟

ولی بعضی دیگری با دیدی خوشبینانه به قضیه دیده ، بیات و خانواده اش را از افراد خیر ومتدین میدانند واین حرکتهای او را کاملا براساس باورهای اعتقادی وعاطفی آنها میدانند .
اگربادیدخوشبینانه با این عمل ببینیم نفس حرکت آنها یک حرکت مثبت بوده ویک نوع ترویج کارهای خیر خواهانه تلقی میگردد.

ازاین حرکت سیاسی ویا خیرخواهانه اگربگذریم به مسایل شبکه تلویزیون آریانا بپردازیم درحدود نزدیک به سی عنوان برنامه ازاین شبکه پخش میگردد (صبح زندگی ، گزارشهای ولایتها ، ازهنرتاهنرمند،چراغ هدایت ، قصه های جنگ،رهگذران نور،انتخاب بیننده ها ، سرک بی سر، گامی بسوی باز سازی، پنچ آهنگ برتر، چشم شیشه ای ، مرچ مصالح ،آنطرف واقعیت، آریانا درنیمه روز ، بیایم دری بیاموزیم،دیدگاه ، گلبرگها،حقیقت،کلام وثیق،مصاحبه اختصاصی، ورزش،ستاره های رنگین ، پروانه ها ،ورزش سلامتی واخبار) که هرکدام ازآنها خصوصیات خودش رادارد.

آریانا در نیمه روز شاید ازبهترین برنامه های این تلویزیون به حساب میرسد که به معضلی عامه مردم ما توجه می کند که بیشتر دراین روزها به مشکل روانی جامعه توسط کارشناسان میپردازند.

که اینگونه برنامه ها ضرورت ویژه ای را برای این کشور آسیب دیده از هرجهت را ایجاب می نماید.

قصه های جنگ یک برنامه ارزشی درجهت رساندن پیام تعدادی کثیری ازقربانیایان جنگ می تواند باشد. وهیچ جمع وجماعتی تا به حال بدون چشم داشتی سیاسی برای این قربانی ها کاری انجام نداده اند اکثریت از اینها استفاده ابزاری کرده اند بدنبال سوژه های ویژه خود بوده اند امید میرود که بنیاد بیات وتلویزیون آریانا بدنبال چنین سوژه های نباشند.

انطرف واقعیت برنامه ای است ممثل وبیانگر سالهای گذشته بحران که چه تاثیر منفی برجامعه گذاشته است .بابه تصویرکشیدن صحنه ها ، و چهره های متهم ،عمق وضعیت دردناک جامعه رابرای بیننده ژرف نگر روشن می سازد.

حقیقت عنوان برنامه ایست که گردانندگان آن برنامه می خواهند تصویرگرآن باشند که خیلی ها مشکل به نظر میرسد ولی رویهمرفته بعضی قسمت های حقیقت متجلی عنوانش بوده ولی خیلی حقیقت ها بوده که حقیقت خواهان جامعه خواستار روشن شدن آن می باشند.

وآیا گردانندگان حقیقت درد و درک آنرا داشته وگاهی درمخیله ای شان آمده است که حقیقت های زیادی وجود دارد که به آن پرداخته شود !

یک نکته بسیار ظریف درافغانستان امروزی مطرح است و آن تعریف واژه هاست ، سوالی پیش می آید که یکی ازآنها دررابطه با واژه حقیقت است که همین واژه را باچه دیدی می بینی وباکدام عینک آنرا تعریف می نمایی ؟
حقیقت های دررابطه با قربانیان جنگ ،نقض حقوق بشر، بی عدالتی ، تبعیض وتحجر درگذشته ها وجود داشته وامروز هم حقیقت ها و دیدگاه حقیقت خواهی وجود دارد که به تصویر کشیدن آنها دید حقیقت بین لازم دارد مثلا دربعضی نقاط کشور امروز هم لانه تروریست ها هم مرکز تولید مواد مخدرهم می باشد وهم توجه دولت وجامعه جهانی در همانجا تمرکر داردوکمک ها درهمانجا سرازیر می گردد بطور نمونه درهمین روزها درهلمند وموسی قلعه که مرکزلانه تروریسیم است امنیت موقتی که پیش آمده کرزی اعلام کرده درموسی قلعه بزرگترین سد آبی جهان ساخته خواهد شد گردانندگان برنامه حقیقت بگویند که چه حقیقت درآن نهفته است ؟!

در بعضی نقاط کشور که درطول چند سالی گذشته نه لانه تروریسیم بوده و نه مرکزتولید مواد
مخدربوده وحتی یک مرمی که درآن بوی ناامنی خشونت بیاید شلیک نشده است چرا جهت برنامه های حقیقت، بدین سو کشیده نمی شود ؟

آیادرک آن برای مجریان وگردانندگان آن برنامه وجود دارد؟

آیا این یک حقیقت تلخ درافغانستان امروزی نیست؟

آیا قتل عامها و سیاست های فاشیستی وتبعیض طلبانه ای که چندسال پیش درافغانستان اعمال گردید وقتل عام سیستماتیک در مزار شریف ویکاولنگ و...... بجرم نژاد ،قوم ومذهب خاص انجام شد، می توان گذشت ؟
این سوالی است که حقیقت گویان پاسخگوی آن خواهند بود.

ولی رسانه ها امروز با دیدی جوغالب با پدیده قربانیان به معنای عام آن برخورد می نمایند. شفاف سازی بین مهاجم ومدافع درسی سال جنگ ، خشونت ، آوارگی ، مهاجرت ، بی عدالتی ، تبعیض و تحجر.......کاری دشواری خواهد بود درعین حال تعهد اخلاقی رسانه یی نیز درجهت آشکار شدن حقیقت موثر خواهد بود.

تبعیض قایل شدن دردنیای هنر و.......نوعی کم تعهدی رسانه یی رامیرساند اگردارای چنین بینش باشد تعدادی از ببینندگان این شبکه مدعی اند که ما بارها خواستارپخش اهنگهای داوود سرخوش راازآریانا شدیم ولی این شبکه آریانا بود که بابی اعتنایی ازاین درخواستهای مکرر ما گذشت و میگذرد.

که به باور ما هم در دنیای هنر وموسیقی اعمال سلیقه جفای آشکار به هنرخواهد بود ما تا به حال شاهد دعوت تعدادی از هنرمندان از بیرون کشور با هزینه آریانا بوده ایم بعضی هنرمندان که ما به هنروشخصیت شان اخترام داریم ولی کمتر شناخته شده در افغانستان می باشند ولی داوود سرخوش که هنرمند ایست جوان ومبتکر طرفدارانی زیادی دارد آریانا حتی حاضرنیست که دوتا کلیب درست حسابی ازوی گرفته وپخش نماید حتی از همان کلیبهای موجود دربازار هم حاضر نیست که پخش کند یک روز یکی گردانندگان برنامه ای اریانا می گفت که کلیبهای از سرخوش را نداریم به تازگی ها پیدا کرده ایم واهنگهای وی را از این به بعد پخش خواهیم کرد که خیلی خنده دار بود .

خبرنگارآریانا دراروپا امده با هنرمندان عزیز ما برنامه های گفتگو ترتیب میدهد ولی تهیه دوتا کلیب برای آریانا مشکل میباشد حالا برنامه دعوت که مانند سایر هنرمندان عزیز که آریانا میزبان شان بوده که خیلی ها مشکل ترخواهد بود!

امسال کوچی ها داخل هزارجات ومنطقه بهسود شدند اصطکاک بین کوچی ها ومردم محلی پیش آمدو باعث قتل چندین نفرازاهالی شد ودررسانه ها ازجمله در رادیو بی بی سی انعکاس وسیعی داشت ولی آریانا حتی حاضر به پخش خبر آن واقعه نشد چندین گردهمایی در همان نزدیکی دفتر آریانا انجام شد ولی آریانا حاضر به انعکاس درست وحسابی آن نشد، آریانا از چه چیزی وحشت کرده بود وچه ملاحظه باعث شد که دست به سانسور بزند ، وآیا سانسور بوده یاعدم علاقه به چنین واقعه واعمال سلیقه نسبت بمردم آن مناطق.

گرداننده محترم برنامه حقیقت در همان روزها می توانست برای شفاف سازی دیدگاه هردو طرف در برنامه حقیقت اش بازگوکننده ای حقیقت می بود درحالیکه درآن روزها در بهسود فقط مردم اهالی بودند که قربانی می شدند پای هیچ گروه و جریان سیاسی ( به اصطلاح جنگ سالار) دخیل درقضیه نبود.

ویا امسال درسالگرد احمدشاه مسعود آریانا سنگ تمام گذاشت مراسم سالگرد را ازاستدیوم کابل بطورمستقیم پخش کرد وباری دیگر وروزی دیگر تکرار آنرا پخش کرد که نفس چنین گردهمایی با حضور سران کشور چنین ایجاب می کرد. ویا مراسم تشییع ، تدفین وفاتحه ظاهرشاه را با آب تاب وبطورمستقیم پخش نمود وچندین ساعت این شبکه مایه گذاشت.

نسبت به قربانی شدن سید مصطفی کاظمی هم خیلی خوب از شخصیت ایشان تجلیل کرد که درمجموع چندبرنامه ویژه تلویزیون آریانا به خاطرازدست رفتن این نماینده پارلمان پخش نمود.

اما دراواخربرج حوت ۱۳۸۵ گردهمایی بزرگی درسالگرد شهیدمزاری (درغرب کابل) در چند کیلو متری دفترآریانا برگزارشده بود درحالیکه سران کشور به شمول رئیس جمهور کرزی ، رئیس پارلمان ، اکثروزرا ونمایندگان پارلمان بالاتر ازهمه هزاران نفر و........ شرکت داشتند ولی آریانا بسیارکوتاه این خبررا پخش کرد که پخش نکردنش بهتر از پخش کردن آن بود و این برخورد دوگانه نسبت به این شخصیت ها را چگونه می توان ارزیابی نمود. بویژه بین دوشخصیت جهادی احمدشاه مسعود ومزاری که هردوقربانی توطئه تروریسیم بین المللی شده اند که برخورد کاملا دوگانه انجام شده است.

ما این برخورد دوگانه آریانا را کم لطفی گردانندگان این شبکه نسبت به مردم هزاره میدانیم .

کلام وثیق عنوان برنامه ایست مذهبی که الگو یش آیت الله شیخ آصف محسنی می باشد که درس اخلاق ازآریانا به مردم افغانستان می دهد آیا این حرکت آریانا نوعی تبلیغ درجهت طرز تفکرخاصی ودیدگاهی سیاسی مشخص نیست !؟

درحالیکه آیت الله شیخ آصف محسنی خود دارای تلویزیون است نیازی زیادی به ترویج افکارش ازطریق آریانا ندارد ولی انتخاب آقای محسنی برای تدریس درسهای اخلاق بیانگرچه چیزی می تواند باشد بجز اینکه نوعی گرایش به طرز دیدگاه وتفکر اقای محسنی درآن شبکه باشد درسال گذشته ماهی محرم دربرنامه های مذهبی این شبکه چهره های انتخاب می شدند که وابسته یاتمایل به طرز تفکرحزب حرکت داشتند.

درمجموع دراکثربرنامه ها ما نمونه های طرفدار آن طرز تفکررا می بینیم که آریانا در برجسته کردن آن بی میل نبوده و نیست بطور نمونه از سید عبدالقیوم سجادی ، شیخ عبدالله محسنی(فرزند آیت الله محسنی)،هاشم عصمت اللهی وبراتعلی جبرئیلی و..........

شاید گفته شود که آریانا یک رسانه شخصی وخصوصی است دراتنخاب خود آزاد می باشد، که با چنین برداشت و دیدی ما هم بحثی نداریم .

ولی به باورما حفظ بیطرفی یک رسانه درجهت تحکیم پایه های وحدت ملی کمک خواهد کرد وهررسانه ای اگر باورمند به وحدت ملی است درفضای پرآشوب کنونی درراستای ترویج وحدت ملی گام بردارد ونه درجهت متزلزل ساختن پایه های آن.

اگرگفته شود که آیت الله محسنی یک عالم دینی است ما اورا بدین لحاظ انتخاب کرده ایم این سوال پیش می آید زمانیکه آیت الله محقق کابلی تنها مرجع تقلید افغانی درافغانستان وحوزات علمیه زمانیکه سنگ تهداب مجتمع بزرگ خاتم الانبیا را درغرب کابل با اشتراک تعدادی زیادی مردم ومقامات مملکتی و اعضای پارلمان گذاشتند بوضوح دراین قضیه کم لطفی آریانا را دیدیم .

یادرمراسم عیدنوروزسال 1386 دردامنه علی آباد شبیه این برخورد ها را بوضوح مشاهده کردیم.

آیا شعاری که بعضی وقتها آریانا تبلیغ میکند که آریانا بازتاب دهنده اندیشه های ناب ، همین می باشد؟

آیا آریانا توانایی ، ایده ای توازن قومی و سیاسی را دارد؟

که باید منتظربمانیم که درآینده بکدام سمت سو حرکت خواهد نمود.

که البته جهت های برجسته ومثبت آریانا رامنکرنیستیم.


کابل پرس?: مانند هميشه نظرات طرح شده فقط نظر نويسنده ی آن است و نظر کابل پرس نمی باشد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است!

  از نام آریانا معلوم است که خواهان آریایی هاست نه نژاد های دیگر! دزدی های افغان بیسور (بیسیم) در سه سال اول فعالیتش از یاد هیچ مشترئ افغانبیسور نرفته! وقتی 20$ را به حساب خود میآنداختی 10$ آن فوراً ناپدید میشد! اگر شکایت میکردی... بعد از روز ها میگفتند که ما تحقیق خواهیم کرد...! که تا به امروز (وتا به قیامت...) نتیجه اش معلوم نشد!

  میلیون ها دالر را دزدی کردند و حالا یک کمپل را با کمی روغن به مردم میدهند و در مقابل هزاران قطعه عکس و حلقه فیلم از آن تهیه کرده و به دنیا نشان میدهند تا تجارت شان رونق بیگیرد...

  اینها همه تظاهر و ریا است نه خدمت و صداقت! هیچ چیزی در سیاست و اقتصاد ناممکن نیست! من به صفت محصل اقتصاد در امریکا خوب میدانم که عقب این تظاهر ها و ریاکاری ها چی مقاصد و برنامه هایی نهفته است...!

  • به نظر من شبکه جهانی آریانا به صد ها مرتبه بهتر از مزخرفاتی مانند مسکینیار دزد و خطاب فاشیست میباشد که در این روزها خطاب زبان دری را بهتر از پشتو ترجیح میدهد.

   باید یاد آور شد که با کار رئیس جدید آریانا که یک پشتون متعصب میباشد اکثر اشخاص از اقوام دیگر کار خود را در این شبکه از دست دادند و برعکس برنامه های پشتوی این تلویزیون از حد بی اندازه رشد کرد و شروع به سرمایه گذاری به زبان پشتو گردیدند. بعضی از متصدیان برنامه های دری تا الحال کوشش نموده اند با این رئیس حوصله نموده و بعضی از ایشان تلویزیون را ترک نمودند.

   به طور مثال از پروگرام های مشاعره پشتو که حتی از نقاط دور افتاده پخش میگردد و در قسمت تاریخ همیشه به زبان پشتو نشر مینمایند در حالیکه ............

   با احترام

  • از دست خود مامردم هم چیزی نمیآید و کسی که کمکش بمردم میرسد هم دیده نداشته هزار نوع تبلیغاتی منفی را بارش میکنیم. آقای رضا در شرایط افغانستان با دادن یک گیلاس آب و یک توته نانی که به یکنفری افتاده میدهی در حلق یک مرده آب چکادندن است . بیات اگر اجنت کدام کشوراست یاپول دیگر گشوری را با خود آورده به یک بیچارهء مـُستعذف چه فرقی میکند . خوش بحال احسان اله بیات که دل این را داردو از پولش در مقابل مردمش میگذرد . اما وابحال من وتو که در امریکاونیویارک بهترین زندگی ها را داریم اما دل و گرده یک روپیه کمک را به یک هموطن مستعق نداریم . چرا کسانی که بنام جهاد ملیارد ها دالر را از کشور ها گرفتن و هر روز میبینند که صد ها یتیم و بیوهء به آنها دست خواست پیش میکنند اما ؟.... در ساختن همین بیوه ها و یتیم ها فعال ودر کمک دستگیری با آنهاتنبلی و بی غیرتی را پیشه کرده اند . مسکینیارکه از موسات و CIA پولهارا میگیرد مگر هنوز هم در فکر غولاندن بیچاره افغانها است که تا جیب های شان را خالی کرده ودر فکر اعمار پمپ استیشن میشود . در آخر کلام بگویم که خداوند برای همهء مردم ما بخصوص کسانی که دارا هستن توان احساس و درک دربرابر همنوایانشان را بدهد .

  • دوست عزیزم آقا و یا خانم معصومی

   انتقاد بنده از جناب بیات و همقطارانش در این نیست که چرا تجارت میکنند بلکه شکایت از این است که ایشان چرا در شروع کار افغان بیسور دزدی هائ میلیون دالری میکردند؟ آیا ایشان مصداق همان داستان نیستند که قهرمانش شبانه میدزدید و روزانه مردم را نان میداد...؟

   این پول هایی را که ایشان مصرف مردم غریب میکنند همه گی از جیب مابقئ مردم نیمه غریب افغانستان کشیده شده... افغان بیسور اولین کمپنی مبایل در افغانستان بود که در قدم اول تنها سیم کاردش را در حدود 300$ میفروخت حالا این مبلغ را بر مفاد ست هائ مبایل، دزدی هائ 10 دالری و 15 دالری و کریدت فروخته شده بر مردم از همه جا بی خبر که از سیاست و اقتصاد بوی هم نبرده اند لطفاً اضافه کنید که سر به کجا میکشد؟

   دوماً ایشان تا هنوز نیز تعداد دقیق (در مورد سایر کمپنی ها نیز صدق میکند) مشترکین خود را اعلان نمیکند. اما اگر ریاضی را خوانده باشیم میدانیم که نظر به شمارۀ مبایل ها تعداد مشترکین افغان بیسور چندین برابر تعداد اعلان شده (که تا هنوز از قول مسئولین دروغ گوئ این کمپنی تقریباً از یک میلیون یک کمی تجاوز کرده...) میباشد. این خود خیانت این فرد را به کشور و مردم ما نشان میدهد. دلیلش هم گریختن از مالیات بر عایدات است.

   سوماً ایشان با فلمبرداری کردن کار های خیریۀ خود و پخش آن در تلویزیون شخصی اش میخواهد مفاد را چند برابر کرده و پول افغانهای خارج از کشور را نیز با بر انگیختن حس ترحم آنها بدست آورد که بنیاد بیات و صندوق به اصطلاح خیریۀ آن جهت همین هدف تشکیل شده. اضافه بر آن اینروز ها کارت تیلفون برای اروپا و امریکا نیز ساخته که اعلان آنرا نیز همواره میبینید.

   چهارم اینکه در شروع کارش آنقدر پول مردم بیخبر از همه جای افغانستان را دزدی کرد که یک داستانش را خوب بیاد دارم که در جریان همان سال اول فعالیت افغانبیسور، (فکر کنم ایام عید بود) یکشبه تمام کریدت مردم صفر گردید و هنگامیکه مردم اعتراض کردند در پاسخ نمایندۀ این شخص خیّر! چنین گفت:

   "ولا یک انجنیر ما که تازه کار است نا فهمیده دست به یک سویچ زده و منجر به صفر شدن کریدت تمام مشتریان گردیده... ما معذرت میخواهیم و چونکه نمیدانیم شما چقدر کریدت داشتید نمیتوانیم شما را دوباره کریدت بدهیم...!"

   حالا بیا و خودت قضاوت کن آقا یا خانم معصومی! یک کمپنی جهانی که در عرصه ارتباطات فعالیت میکند، بیاید و این گونه وقیحانه دزدی اشرا توجیح کند...؟!

   علاوه بر این برنامه های تلویزیونش را که کاملاً تفرقه انداز بوده و بطور نمونه مصاحبه اختصاصی با صدیق پتمن معین فاشیست اتمر در بهار گذشته که بسیار وقیحانه میگفت:

   "در انتخابات ریاست جمهوری 56% رای را که کرزی برده همه مطعلق به پشتون هاست و بنابراین پشتون ها در این کشور 56% را تشکیل میدهد...! و بنا بر آن زبان پشتو باید در تمام مکاتب کشور 56% تدریس شده و کتاب ها نیز باید به همین اندازه به این زبان ترجمه گردد...!

   اولاً رایگیرئ کرزی پر از تقلب و ساختگی بود و دوماً این دروغ را ببین که غیر پشتون به کرزی رای نداده...! این در حالیست که محبوبیت کرزی در آن زمان در میان اقوام غیر پشتون نسبت به پشتون به مراتب بیشتر بود بخاطر مداری گرئ این شادی باز و ساده گئ مردم افغانستان و ثانیاً در کجای دنیا این رسم بوده است که جمعیت یک کشور را و فیصدئ اقوام را در آن توسط انتخابات و افراد کاندید بسنجند؟! در حالیکه انتخابات و رای گیری همه گی فرمایشی و تقلبی باشد!

   این ها مشت نمونۀ خروار اند. آقای بیات و هر کسی دیگری که کار خیریه میکند، اجر شان با خدا (ج) باشد اما ریا کاری، منافقت و تظاهر در دین اسلام و قوانین انسانی محکوم و مردود است!

   چی شما بخواهید، چی نخواهید!

   امید که عینک خوشباوری و خوشخیالی را از چشمان مبارک تان بیرون کرده و دنیا را با دید باز بنگرید!

   به امید آنروز

  • او برادر یک اندازه عمیق فکر کن همین میگویی که دزدی کرد دزدی کرد چه رقم دزدی کرد؟ مردم را در سرراه لچ کرد شب خون زد نه نه ... مردم به خوش خود کارت خریدن واستفاده کردن باید مفت و مجانی برای مردم کارت کریدت تیلیفون میداد آنوقت خوب میبود . شما که در نیویارک زندگی دارید از همه مسایل آگاه اید چرا با دیده باز نمی نگرید این بزنس است در امریکا اجناس مطابق رای شما نرخ گذاری میشود کسی که ضرورت ندارد نمیخرد کسی که دارد با استفاده از همین سیم کارت ها ضرورت شان را رفع میکنند. گیرم بیات هم بارو بستره خود را جمع کند و برود. آنوقت ربانی.محقق.سیاف.قانونی.......کمپنی ها را راه اندازی کنند . نی چیزی که تا حال کردن . گذشته از این حرفها شما نگاه کنید که در نقطه نقطه وطن مشکلات مردم را از ناحیه تیلیکموکیشن حل کرده.ما مردم شخصی از روی اعمالش و خدمتش بر طبقه مظلوم ستایش میکنیم نه روی کدام قوم گرایی ویا عقده و نژاد ..... شما از مسکینیار و امیری چرا انتقاد نمیکنید که در تلویزیون شان بسیار روشن مردم را دعوت به نفاق میکند مسایل زبانی سمتی قومی .... دامن میزند .
   شما که شکر باسواد هستید در شرایط حاضر در افغانستان کوشش کنید که همه جانبه قضاوت کرده وبعد در رشته تحریر بیارید .

   موفق باشید

 • آقای بیات یک جاسوس سی آی ای است و از افراد دست راست خلیلزاد، تلویزیونش هم چیزی نیست مگر مرکز تبلیغاتی امریکا و هروقت مطابق سیاست امریکا جامه اش را بدل میکند.

  بیات برای امریکا به مثابه یک فردی مطرح است که رویش سرمایه گذری میکند که در آینده افغانستان مورد استفاده قرار گیرد و بنیاد بیاد و این چیزها وسایلی هستند برای مطرح ساختن وی در افغانستان.

  • خواننده ی بی نام!
   تا زمانی که سندی ارايه نکنی ، اين گپ شما اعتبار ندارد و فقط يک تهمت پنداشته می شود. اگر اين حرف را از روی سند می گويی سند را ارايه کن من نشر می کنم اما وقتی سند نداری بهتر است که فقط به ارايه ی ديدگاهت بسنده کنی و اتهام نبندی.

  • احسان بیات یک خود فروخته ای بیش نیست.درست در زمان کودتای ننگین ثور این جناب و من در صنف یازدهم ام 3 مکتب استقلال بودیم و جناب با بسیار تمتراق من و دیگر همصنفی ها را تهدید میکرد که حالا انقلاب شده و بیایید درس های کمونیزم را بیاموزید.حالا با بسیار بی شرمی بنای مسجد میگذارد و در بالای دروازه ای آن نام ناپاک اش را درج میکند در حالیکه همه میدانیم که این پولها را از جیب همان مردم غریب افغانستان ذریعه ای تیلفون بیسیم اش میدزدد.تلویزیونش جز ویران کردن فرهنگ افغانی ارمغانی والاتر ندارد.

 • آریانا و ایران واژه های همگون و فاشیستی اند. فارسها برای حفظ وحدت کشور فارس چند دهه پیش این نام غیر واقعی و افسانه ای را برکشور خود گذاشتند. امروز در افغانستان ما زیاد آریانا و آریایی میشنویم در حالیکه در تاریخ نه چنین سرزمینی وجود داشته و نه در جغرافیای قدیم دنیا کدام کشوری بنام آریانا ثبت است. ما ، ایرانی ها و هتلری های آلمان با این حرفها دل خود را خوش کرده ایم. حقیقت چیزی دیگریست.
  دوم
  احسان الله بیات با تیمی داخل افغانستان شد که حامی آن امریکا و شرکتهای فراملتی جهانی آن بود. او شاید دیگ بزرگ خیرات را بپزد و درینجا و آنجا چند کمپل و لحافی را ببخشد و حتا بیمارستان یا مکتبی بسازد. اما اینها ظاهر قضیه اند. او نماینده الیگارشی مالی افغانستان است و مانند برادران کرزی و ده ها سرمایه دار جدید دارای روابط گسترده مافیایی و استخباراتی است.مافیای افغانستان عامل تیره روزیها ،جنایات و بحرانهای کنونی اند. واضح است که آقای بیات نمیتواند مستثنا باشد.
  درین مافیا رهبر جهادی ، تکنوکراتهای صادر شده از امریکا ، خوانین و سران عشایر و سرمایه دار های زر پرور و مردم ستیز کشور عضویت دارند، بشمول خانواده رییس جمهور و بلند پایگان دولت او

  شهپر

 • Enha ki hast Adai marhome Hitler dar meyara amma ghafil az enki dar Oropa

  belkhosos Aalmaan misle sag wari tawassote hamin ba estelah beradarane

  ARYAI khod kalla seya gofta sare shan tof andakhta mesha . marg bar fashist

  az har qawmo tabare ki ast

 • نویسنده محترم آقای نبی قانع زاده تلویزیون آریانارا بسیار عالی انتقاد کردی من را خوشم آمد صد آفرین به این مقاله ات که مرا کیف کرد. ولی من یک چیزی را بیاد خودت میدهم که اگر فراموش نکرده باشی مدت دوسال است که برای تجلیل از سالگره شهید بابه مزاری از فنلند به کشور هلند میروی ودر ین سفر های تخریبی و نفاق افگنانه خود کوشش کردی که اقوام هزاره مهاجر ساکن هلند رابه چندین منطقه و قریه تقسیم نمایی و به زعم خودت بیرق اقوام قریه قول خویش که خود از آنجا هستی بلند کرده تا به صفت سازماندهنده ونطاق محفل هرسال نقش ایفاء نمایی و حتی شنیدم که یک ویب لاک بنام اتحادیه هزاره های هلند را نیز رهبری میکنی به هر حال در بوجود آوردن نفاق وجنگ اندازی دربین قومی استاد روزگار هستی قرار شنیده گی هزاره های هلند بدون از چند نفر از هم قریگی هایت همگی برایت لعنت و نفرین میگویند قرار گفته یکی از دوستانم که از آن جا به کابل آمده بود میگفت که هزاره های مهاجر هلند از خودت تقاضا دارند دست از سر شان بر داری طوریکه میان هزاره ها در فنلند نفاق و شقاق را بوجود آوردی درهلند بیش ازین مداخله نکن خدا رویت را ببیند اگر این مشوره من را قبول نکردی امکان دارد امسال هزاره های هلند به دادت برسند صرف از من خبر کردن بود وبس ازین کار ها کرده بهتر است که مقاله بنویسی که مردم هزاره دعایت کند نه بدوا ودشنام هزاره های فنلند هم همین شکایت را از خودت دارند که مسایل منطقه و قریه را در آنجا هم چاق کرده ای . . حسین علی از حصارقول خویش فعلادر کابل

  آنلاین : لویزیون آریانا درترازوی نقد

  • تا جاییکه من میدانم ادعاهایی که این شخص بنام حسین علی داشته یک نوع تهمت ونفاق افگنی می باشد بهتر است نفاق افکنی های خودرا دربین مهاجرین اروپا نکشانید.
   چندسالی است که گردهمایی بزرگ برای سالگرد شهید مزاری برگزار میگردد هزاره های هالند زحمت می کشند واین گردهمایی را برگزار می کنند اگرکمک نمی کنید تخریب نکنید درضمن شما نباید هزاره ها تقسیم بندی کنید.

 • سلام به همه خوانندگان.قابل توجه آقای نبی قانع زاده بانفاق وتقسیم مردم مهاجر هزاره به قریه و منطقه تحریک ودامن زدن این موضوع ازطرف شما وچند فرد دیگر درکشور های اروپایی و خاصتآ درز اندازی میان مردم هزاره در فنلند وهلند بنام قول خویش وغیره طرفداری بیجا وجاهلانه زیر نام قو ل خویش از استاد خلیلی قرار شنیدگی از اعتبار وحثیت ایشان دربین مردم هزاره در اروپاخیلیها کاسته است که با این کارغیر عاقلانه شما همه را نسبت به ایشان بد بین کرده و ایشان را بنام شخصیت قریه و منطقه پرست معرفی نموده اید. من حرف های حسین علی از حصار قو ل خویش را کاملآ تائید میکنم از خودت وچند نفر دستکی هایت میخواهم ازین کارهای ضد اتحاد قومی دست بردارید اضافه ارین بر آبروی استاد خلیلی در اروپا صدمه نزنید.مرادعلی از فنلند

  آنلاین : لویزیون آریانا درترازوی نقد

  • دوست عزیز بنام مرادی علی !

   من مدت سه سال است که در کشور فنلند زندگی میکنم به همین تازگی ها قبول شدم شما گپ های یک تعدادی عقده یی را درصفحات انترنت به نشر میرسانید که حرف های مفت را میزنید.من بااقای قانع زاده زمانی آشنا شدم که اکثریت افغانی های که اکثرا هم هزاره بودند در حال اخراج در کشور فنلند قرار گرفته بودند که راهپیمایی از طرف مهاجرین دریکی از شهر های فنلند برگزارشده بود قانع زاده همرایی دوست اش حامد شفایی در این راهپیمایی شرکت کرده بود که از فاصله - 250کیلومتری 130 کیلومتری برای این تظاهرات آمده بود این در حالی بود که تعدادی زیادی درآن شهر افغانی زندگی میکردند به تعدادی 5 نفر از آن شهر دراین راهپیمایی اعتراضی شرکت نداشتند ولی این جمع از چند شهر آمده بودند و از این تظاهرات گزارش وفلم تهیه میکردند . بعد از راهپیمایی در کمپ آمدند گزارشهای اینها به ما گفتند یعنی ماهها بود که اینها دنبال کارهای ما هستند وقتی اینها گزارشهای کاری خود را به گفتند خیلی امید وار شدم که تعدادی تا هنوز هم هستند که وجدان دارند.

   این اقاآمده حرف را مطرح کرده است که خیلی مفت است مسایلی را گفته که اصلا در فنلند این گپها وجود ندارد یک دروغ مراد علی جان آشکار میگردد وآن این است که از برادران قل خویش بجز قانع زاده تا جاییکه من خبر دارم کسی دیگری در این کشور نیست شاید این شخص مثل آلمان ، دانمارک ، هالند ، انگلیس و.....فکر کرده است که این آقا هم از همان کشور ها اینرا نوشته است نه از فنلند.

   تمام مهاجرین افغانی از 2000 نفر تجاوز نمی کند هزاره زیر هزار نفر هستند .

   شاید قانع زاده ودوست اش حامد شفایی از فعالترین ا فراد دراین کشور میباشد

   یک تهمت را شما در اینجا مطرح کرده اید که خیلی خنده آور بود. من نمونه کاری ازقانع زاده را دراینجا می آورم که تعدادی زیادی از ترس درآن روز از خانه های شان بیرون نشدند:
   http://www.vatandar.com/web/ta...

   http://www.vatandar.com/web/ta...

 • تگاهی به چپاولگری و تاراج کیسه های مردم مسلمان کشور توسط غارتگران مافیائی شبکه های بیسیم در افغانستان
  صاحب نظران و آگاهان میدانند که اغای بیات در اجتماعیکه نان لباس خانه مکتب مسجد کالج کلینیک وغیره نیازمندی های اولیه ندارند یکمقدارخیرات و ذکات شان را مخصوصا در ایام عید و عاشورا که شامل یکمقدار آرد یا چند کیلو لوبیا و جمپر کلاهیکه به برخی از مردم ما در مناطق خاص با تشریفات و اشتهارات خاص انجام میدهند در حقیقت عبارت از یک سلسله مانور ها ماهرانۀ سیاسی و نوعی از یک حرکت نمایشی بوده که بیانگر اعلانات و اشتهارات شبکۀ افغان بیسیم به منظور بازار یابی بیشتر اففان بیسیم بوده که در اصل یک قسمتی از پولهای ناچیز ملیون دالری مردم مستعضف را که از درک مکالمات مردم مستعضف افغانستان با بیرخمانه ترین و ظالمانه ترین شیوه های سرقت و دزدی بدست آورده اند بنام صدقه و خیرات شخصی خود و فامیل شان دوباره به نام خیرات به مردم توزیع مینمایند.
  آقای بیات و سایر سردمداران شبکه های مافیای تیلیفون های بیسیم به شمول وزیر مخاربات مصلحتی و فاسد افغانستان باید بدانند که مردم افغانستان به خیرات و ذکات نیازی ندارند بلکه به صلح, امنیت, مکتب, شفاخانه, سرک, ترانسپورت, غذا, کار و نفقۀ خانواده های شان نیازمند هستند که متاسفانه دولت نابکار و مافیائی حاکم در کشور جنگزدۀ افغانستان به چنین اصل بسا مهم اصلا توجه نداشته اند فقط مصروف زراندوزی و انتقال سرمایه های ملت افغانستان به خارج و به نام عزیزان و خانواده هایشان میباشند.
  سوال در اینجاست که آقای بیات و سایر کمپرادوران امپریالیست و خون خوار با وصف سرازیر گردیدن ملیاردها دالر آمریکائی مالیات مردم اروپا و امریکا در کدام موارد سکتور های اقتصادی , صنعنی و شهروندی چگونه تغیرات و پیشرفتهای قابل ملاحظه ایرا به مردم افغانستان اهدأ کرده اند که قابل یاد آوری باشد؟
  خلاصه ده سال سپری گردید و هنوز هم فساد در سراسر افغانستان به گفتۀ جناب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان (غوغا) میکند, شبکه های مافیای اقتصادی بر شاهرگ های اقتصادی مردم و جامعه حاکم است و حدود هشت میلیون مردم افغانستان را فقر شدید تهدید میکند و در کنار آن ده میلیون انسان از عدم اشتغال رنج میبرند, نا امنی ها 365 ولسوالی های افغانستان را تهدید میکند, آمریکائی ها و در مجموع ناتو به کمک , همکاری و رهنمائی غلامان حلقه بگوش حکومت بخصوص به رهنمائی و کوردنۀ ترجمانان فراری, عسکر گریز و دو پاسپورتۀ سرازیر شده و آورده شده از کانادا, آمریکا و سایر کشور های اروپائی که در برابر معاشات ماهوار الی شش هزار دالر به عنوان غلامان حلقه بگوش و نوکران بی فرهنگ و بی خبر از فرهنگ و افتخارات ملی و اسلامی افغانها , در صفوف و جزوتامهای نظامی نیروی های ائتلاف جذب شده اند, با اشارات غلط , تشخیص اهداف نادرست و کوردنۀ غلط, روز تاروز مردم بیگناه و ملکی کشور مارا توسط بمباردمانهای بیرحمانۀ ناتو و متحدین شان با فجیح ترین شیوه های غیر انسانی به خاک و خون میکشانند, باغات و دهکده های مردم را ویران میکنند, بر حریم و نوامیس مردم ما تجاوز میکنند و مردم بیگناه و بیدفاع کشور ما را بنامهای القاعده و طالب با خود میبرند, زندانی و شکنجنه میکنند که تداوم و تحمیل چنین عمکردهای کوردلان ضد حقوق بشر و ضد ارزشهای اسلامی و انسانی برای مردم مسلمان اففانستان نهایت تلخ و جنیایتبار است.
  و اما با تأسف و تأثرات عمیق باید گفت که باند های مافیای اقتصادی که شامل غاضبین, سارقین, تاراجگران, غارتگران و قاتلان مال و جان مردم به خاک و خون کشیدۀ افغانستان میباشند با استفاده از عدم حاکمیت قانون و عدم موجودیت یک حکومت داری خوب و ملی , روز تا روز چاق تر میشوند .
  باند های مافیائی مخصوصاً شبکه های استخباراتی تیلیفون های بیسیم (روشن, افغان بیسیم, اتصالات, ام-تی-ان و اریبا) همانا شبکه هائی هستند که نظر به ارقام افشأ شده تا اکنون خلاف استندرد های قبول شدۀ ملی و بین المللی برای تعداد 14 میلیون باشندگان افغانستان, سیم کارتهای رنگارنگ را توزیع نموده اند و در سطح منطقه بلا ترین محصول تیلیفونی را از کیسه های مردم مظلوم, فقیر و بی بضاحت افغانستان می بلعند و عواید که نظر به سنجش و ارقام بدست امده نشان میدهد که هر کدام از شبکه های خون خوار و جابر تیلیفون های بیسیم در هر ماه بالاتر از یک ملیارد دالر آمریکائی را از کیسه های مردم خوش باور افغانستان به همکاری وزارت مخابرات و دولت افغانستان تاراج و به یغما میبرند.
  سنجش و تخمین بعمل آمده نشاندهندۀ آنست که به تناسب موجودیت حد اوسط (5 سیت تیلیفون موبایل) در هر خانواده و به مقیاس نفوس شهروندان ولایات افغانستان در هر سال بیشتر از 10 ملیارد دالرآمریکائی تخمین میگردد.
  حال سوال در اینجاست که کدام مرجع و کدام مقام حکومتی تا اکنون عواید شبکه های مافیائی و خون خور افغانسان را محاسبه نموده است؟ و کدام مقام مسئول و با صلاحیت کنترولی و تفتیشی و حتی نظارتی از سردمداران چنین باند های مافیائی سوال نموده اند که در طول ده سال اخیر فعالیت های مافیائی شان, به چه تعداد سیم کارت های قانون و غیر قانونی را برای مردم خوش باور اففانستان توزیع کرده اند و روی کدام لایحه در هر دقیقه از مکالمات مردم افغانستان چرا خلاف نورم و نرخ مروجۀ مکالمات متوازن سایر کشور ها اضافه ستانی مینمایند و این همه مبالغ هنگفت جمع آوری شده را که روزانه , ماهانه و سالانه از کیسه های مردم افغاسنتان می بلعند به کدام حساب و کدام کشور ها انتقال میدهند؟؟؟
  مهمتر از همه اینکه چرا دولت اففانستان بخصوص وزارت مصلحتی و فاسد مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تا اکنون برای مردم افغانستان پاسخ روشن و شفاف ارائه نمی نمایند؟؟؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس