شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

انسانی در میان کفتاران

پنج شنبه 26 سپتامبر 2013, توسط عمران

افتضاح در استیضاح

دوشنبه 8 آپریل 2013, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس