Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > به قلم سردبير > لشکر 110000 کوچی عبدالرحمان تکثیر شده، کوچی طالبان قرن 21 می باشند

لشکر 110000 کوچی عبدالرحمان تکثیر شده، کوچی طالبان قرن 21 می باشند

کامران میرهزار
شنبه 12 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمدزی که یکی از سران معنوی کوچی می باشد، نمونه ی تمام عیار یک هیپوکراتیک است. او در دانشگاه کاتب وقتی از تاریخ فیض محمد کاتب هزاره و جنگ های عبدالرحمان صحبت می کند، از هزارستان (هزاره جات) نام نمی برد و آن را افغانستان مرکزی می نامد. هزارستان در زمان عبدالرحمان از جنوبی ترین نقطه افغانستان فعلی شروع و مرزهایش تا مناطق وسیعی در شمال و غرب می رسید. خبرنگار تایمز در کلکته دو بار گزارش می دهد که عبدالرحمان یکبار چهل هزار و بار دیگر هفتاد هزار اطرافی و کوچی افغان را بخش هایی از هند و پاکستان فعلی جمع و به جنگ هزاره روان کرده و وعده ی زمین های مردم هزاره را به آن ها داده است. کوچی هایی که امروز به گفته ی محمودخان سلمیان خیل یکی دیگر از سران کوچی، بیش از نیمی از طالبان را تشکیل می دهند، ادعای تمام هزارستان را دارند. آن ها هر ساله با کمک طالبان و مافیای کرزی که خود احمدزی یکی از مهره های آن است، بر مردم هزاره یورش می آورند. جنگ حاکمان افغان همچون دوست محمد خان و عبدالرحمان با هزاره در قرن 21 پایان نیافته است و امروز وارثان آنان پروژه ی کشتار و اشغال را پیش می برند. اشرف غنی احمدزی می گوید “عقده تاریخی افغانستان مرکزی رفع شده است.” این تعریفی کوچی مآبانه از مبارزه تاریخی هزاره برای آزادی است.

منبع اخبار

Hazara Poet, Journalist and Webmaster
شاعر، سردبیر و ناشر کابل پرس
Kabul Press chief editor and publisher
Hazaristan

آنلاين بنگريد :

Kamran Mir Hazar, Work and Poetry

پيام‌ها

 • کابل پرس و سردبیر ان کامران میر هزار وظیفه دارد تا احساسات مردم هزاره را علیه پشتون ها تحریک کند تا بعد از خروج عساکر غربی از افغانستان جنگهای داخلی شروع شود و این در راستای اهداف واشنگتن است

 • اگر سه ملت بزرگ هزاره +ازبیک و تاجیک باهم متحد شوند- انگلیس و امریکا و پاکستان هیچ غلطی نمیتوانند -

 • انجینیر نادر
  این متاسفانه برداشت شماست. چون مثل سگ جنگی فکر میکنید.
  کابل پرس حق دارد که با این مدارک طالبان کوچی نما را که صدها سال است به مناطق هزاره نشین میایند و قتل عام میکنند و اتش میکشند و دزدی میکنند به دنیا نشان دهد. آیا سابت های پشتون این کار را میکنند؟ نخیر! اگر کابل پرس و سایتهای مثل کابل پرس نباشد این سگهای وحشی شاید تا حالا یک غیر پشتون را زنده نمانده بودند. زمان امیرتان نیست که بکشید و کس خبر نشود. کابل پرس چشم ما هست و خداوند سر دبیرش را عمر زیاد بدهد.

 • در طول تاریخ آریانا،خراسان و یا افغانستان کنونی, یا کشور های همسایه و یاکشور های دور به این سرزمین حمله نموده اند و آن را تحت تصرف در آوردند ،مثل یونانی ها، عرب ها، مغل ها،انگلیس ا،روس ها و امریکایی ها و همچنان مردم خود افغانستان نیز چندین مرتبه به سرزمین دیگران تجاوز کرده اند، مثل سلطان محمود غزنوی(چهارده مرتبه حمله به هندوستان) و یا احمد شاه بابا (هفت مرتبه حمله به هندوستان).
  در نتیجه افراد خارجی در افغانستان سکونت اختیار کردند و افغان ها هم در خارج.
  زمانی که چنگیز خان در افغانستان پیروز شد، مردمان خود را در منطقه جابجا کرد و زمانی که عبدالرحمان خان پیروز شد، مردمان خود را جابجا کرد.
  حالا دو راه وجود دارد: یا هزاره ها میجنگند و مناطق از دست رفته خود را دوباره به دست می آورند (اگر زور شان میکشد)، ویا هم به آنچه دارند قناعت میکنند و با صلح زندگی میکنند.

 • سلام به همه باز دید کنندگان کابل پرس.
  نمی فهمم چرا برادران پشتون باز خوانی تاریخ را نمی پسندد. و استدلال می کند که یاد آوری جنایات و خیانت های پدران شان به ضرر مانفع ملی تمام می شود. و همیشه حرف از اتحاد ملی می زند. من فکر می کنم باز خوانی تاریخ و یاد آوری جنایات و خیانت هانه تنها ضرر رسان نیست بلکه مفید است. یاد آوری خیانت ها و جنایات ها چهره های خاینین را برای مردم می شناسایی می کند. و معرفی و رسوایی خاینین باعث می شود تا دیگران خیانت نکند. اگر برادران پشتون واقعن ملی فکر می کند باید این خاینان تاریخ را محکوم کند نه پشبانی.

جستجو در کابل پرس